Tag Archives: vysvobození

Zcizoložil jsem, smilnil jsem. Co teď?

Tento text jsem nedávno zveřejnila na mých stránkách http://petrabostlova.wordpress.com

Že se však jedná o vždy aktuální téma, o to více nyní, kdy jsou obcházeni bývalí členové zednářské obedience holkami Kossevové (Sob. zase údajně obchází homosexuály a nabízí se sám), jen aby znovupolapili ze Satanova sevření vysvobozené duše.

Jste-li právě vy takovým případem, nejen vám se hodí následující „malý průvodce“. Pro vás tedy můj aktualizovaý text:

Zbytky české (a slovenské?) zednářské obedience nasadily novou lstivou strategii (kromě roznášení 666 infikovaného jídla a tekutin a pokousání 666 infikovanými zvířaty), jak dostat své bývalé členy do obedience zpět a naverbovat další: Honí (nejen) své bývalé zednáře svými okultními prostitutkami (a prostituty) a ti, těžko tomu náporu odolávajíce, často podlehnou a tím pádem, aniž by mnohdy sami chtěli, jsou zpět v zednářském satanistickém marasmu dřív než bys řekl švec. (A noví tímto způsobem přibývají.)

Co pak?

Pamatujme si jednu zcela zásadní věc: Není NIC (žádný hřích), který by Pán Ježíš neodpustil!

(pozn. Kromě rouhání se proti Duchu Svatému. Což je kupř. když Slovo Boží vydáváme za ďábelské.)

Jestli jste pokušení podlehli, tomuto či jakémukoli jinému, samozřejmě že je cesta zpět! K Pánu Ježíši. A ta zní: Co nejrychleji tento hřích (či jakýkoli jiný) ze sebe setřást, nechat se Pánem Ježíšem očistit.

A zde jsou konkrétní rady jak na to:

1. Jste-li katolík, chodící ke svatému přijímání: Jděte zkrátka co nejrychleji, bezodkladně, ke zpovědi a poté ke svatému přijímání.

2. Jste-li katolík, z nějakých důvodů nechodící ke svatému přijímání: Jděte ke zpovědi, kde se zároveň se zpovídajícím knězem dohodnete, co dál.

3. Jste-li ne-katolík, kupř. evangelík či protestant: Okamžitě se skloňte v modlitbě k Pánu Ježíši a proste Jej za odpuštění a po dobu 7 následujících dní se modlete modlitbu č. 24 z: www.varovani.org : „Modlitba za plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů“.

/Myslím, že by se Pán nezlobil, kdyby, ač evangelík či protestant, přesto jste šel ke zpovědi ke katolickému knězi, rozhodnete-li se tak a potom následně k Večeři Páně zase u vás evangelíků/protestantů. I tahle možnost tady je./

4. Jste-li člověk víru nepraktikující: Jděte přesto okamžitě ke zpovědi ke katolickému knězi a s ním se na ní také domluvte, co dál.

HLAVNĚ: Ve svém hříchu nesetrvávejte! Hřích je to, co odděluje od Boha! A při jednom hříchu pak nikdy nezůstane: hříchy mají rádi své kolegy. Takže za chvíli je jich na vás nabaleno, až hrůza.

To také překrásné na víře v Pána Boha je: VŽDYCKY se můžeme vrátit k Němu zpět! Pán Bůh nás nikdy neodmítne! – Litujeme-li svých hříchů a prosíme Jej, skrze Pána Ježíše, o odpuštění.

A kdo by vám tvrdil cokoli jiného, je lhář.

Pán vás všechny veď a ochraňuj

Petra Bostlová

ZACHOVÁVEJME BOŽÍ DESATERO, ŽIJME PODLE NĚHO

Reklamy