Tag Archives: ochrana

PÁN JEŽÍŠ K NÁM MLUVÍ:

891. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 24. srpna 2013 v 23:15.

TENTO OHEŇ BUDE SESLÁN NA NEPŘÁTELE ZEMĚ A TY, JEŽ PRONÁSLEDUJÍ TYTO DVA SVĚDKY

“Má drahá milovaná dcero,

ty a všichni ti, kdo byli požehnáni Pravdou, musí vědět, že Satanův hněv proti této misi se zvětšuje. Jeho troufalé zásahy znamenají, že se teď před vámi projevuje fyzicky, do třetice. Sténá v bolestech, neboť nedokáže vydržet Mé světlo, které je ve vás. Sílu, kterou potřebujete, aby mu zabránila na vás útočit, musíte získat skrze modlitbu svatého růžence. Ó kdyby mohly duše vidět, co vám umožňuji vydržet v zájmu této mise, omdlely by z šoku.

Ti, jež Mne urážejí při mé přípravě na spásu duší, budou zavrženi, jak bude bitva přituhovat, než bude Antikrist prezentován světu. Stanete-li se poslušní a nebudete-li pochybovat o ničem, o co vás žádám, mohu spasit více z vás a vytrhnout vás ze sevření podvodu, jež byl zasazen do vašich myslí Zlým.

Cožpak mi nevěříte, že vás ochráním? Cožpak nevíte, že když přijmete milosti, které vám dávám, abych vám pomohl vydržet bolest odmítnutí, že jsou bezvýznamné, má-li přijímající duše výhrady či pochyby? Já vás nemohu naplnit silou, odvahou a darem Ducha Svatého, když se krčíte a schováváte. Musíte být otevření mému volání, mé lásce, mým darům.

Pečeti v Knize Zjevení se již otevřely. Teď když se otevřely, oheň bude bojovat s ohněm. Tak jako propuká oheň nenávisti, když se šelma připravuje, tak bude oheň vyléván na zemi mým Otcem. Tato válka nebude pouze duchovní. Země se bude otřesena, rozštěpena a oheň ji spálí, neboť můj Otec ukládá potrestání, aby mohl oddálit akce zlé skupiny.

Moci mého Otce se mají obávat ti, kdo slepě následují lži, jež jsou uvaleny na svět Zlým. On oplatí každý zkažený čin, vámi provedený – vědomě či nevědomě – když vzdáváte poctu nepříteli Boha. Síla předaná na mé dva svědky – křesťanskou církev a Izrael – bude znamenat, že oheň půjde z jejich úst, jak budou šířit plameny Ducha Svatého. Tento oheň bude seslán na nepřátele Země a ty, jež pronásledují tyto dva svědky. Nepodceňujte bitvu o duše, neboť bude děsivá pro ty, kdo popírají Slovo Boží. Ti kdo mu dostojí, budou ochráněni, aby jejich provolání Pravdy mohlo být předáno těm, kteří nemají ponětí, co postihlo lidstvo.

To proto musíte přijmout Mé milosti, aby vám daly sílu potřebnou k boji v Mé armádě, abych mohl přinést konec zkaženosti.

Váš Ježíš”

S Boží pomocí přeložil XD

http://www.varovani.org

Obraťme se všichni k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše

Modlitební kampaň pokračuje:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/09/02/kazdodenni-modlitebni-kampan-od-2-9-2013/

Reklamy

NOSTE POSVĚCENÝ BENEDIKTÝNSKÝ KŘÍŽ NA KRKU – OSOBNÍ OCHRANU PROTI SATANISTŮM/ZEDNÁŘŮM, PROTI ZLU

NOSTE POSVĚCENÝ BENEDIKTÝNSKÝ KŘÍŽ NA KRKU – OSOBNÍ OCHRANU PROTI SATANISTŮM/ZEDNÁŘŮM, PROTI ZLU

Z mailové komunikace Jakuba Sobka pro Janu Nagyovou:

—— Původní zpráva ——–

Předmět:

Informace

Datum:

2013-08-11 20:52

Odesílatel:

<sobek666@seznam.cz>

Adresát:

<satanlady666@seznam.cz>

„Sestro představená, (pozn. Jano Nagyová)

Pavel II. je ztracený (pozn. pro zednářství), začal nosit kříž na krku, stejně jako Iluminus a Commodorus, navrhuji ukončit akci. (pozn. má na mysli nejspíš toto: http://petrabostlova.wordpress.com/2013/08/08/carodejnice-nagyova-a-spol-v-akci-alarm-pro-roberta-pavla-vasicka-vladmira-franze-karla-schwarzenberga-a-vaclava-maleho-a-dalsi/

Komunikuju s Bostlovou, mám jí v hrsti (pozn. ty snivý mluvko…), bude stačit utajit další chod (pozn. zednářské) obedience a máme od ní pokoj. (pozn. zkus hádat…)

S-O-B-E-K (pozn. Jakub Sobek)

bratr informátor“

Nejen bývalí zednáři: NOSTE POSVĚCENÝ BENEDIKTÝNSKÝ KŘÍŽEK NA KRKU. (Všechny potřebné rady k osobní ochraně, jako svěcená voda a další, zde – ve 2. části textu: http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

Podle vlastních zkušeností radím k osobní ochraně na krk přidat i posvěcený růženec (může se dát za košili či triko).

Každodenní modlitby jsou samozřejmostí – zde, v 1. části textu (tyto určitě):http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/03/modlitby-a-rady-nejen-pro-zednare-i-aneb-frcime-dal/

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/03/modlitby-nejen-pro-zednare-ii-jak-se-dostat-ke-kristu/

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/03/modlitby-nejen-pro-zednare-iii-modlitby-k-panne-marii-a-souvisejici/

DĚKUJI VŠEM PŘÍMLUVCŮM MODLITEBNÍKŮM!

Pán Ježíš Vám všem žehnej

Petra Bostlová

KŘEST DO KATOLICKÉ CÍRKVE – NEJMOCNĚJŠÍ OCHRANA!

Máte prázdnou sklenici a ponoříte ji do vody. Zůstane pořád prázdnou?

Takhle podobně to je, když se člověk nechá duchovně vyčistit, vyvázat – a nechá místo, své nitro, prázdné.

Jak řekl Pán Ježíš: Vyčistí se komnata (naše nitro) od nečistých duchů – a sedm horších než bylo těch předtím se v té komnatě usídlí. Najdou-li ji prázdnou.

Vyvázání a duchovní vyčištění je tak „jen“ prvním krokem. Nezbytným, ale samo o sobě nestačí.

Apeluji na vás, (nejen) bývalí zednáři: Nechcete-li být jak mucholapka, která na sebe nachytá všechen marast světa, stále kdykoli (!) náchylní k návratu do toho satanistického marasmu (!), NECHTE SE NÁSLEDNĚ PO VYVÁZÁNÍ HNED POKŘTÍT, do katolické Církve. (S uspíšenou předchozí duchovní přípravou ke křtu.)

Kde v nitru, v srdci člověka, si učiní příbytek Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš (tak jako při křtu), a žije-li se tím a tak a pokračuje v nastoupené cestě, vnořeni do Církve (s přijímáním svátostí – sv. zpovědi a sv. přijímání atd.), tam už pro nic nečistého v nitru místa není.

Mé milé ovčičky, nechte se co nejdříve pokřtít do katolické Církve, prosím. Aby konec vašeho trápení byl úplný a vy plně svobodni, v Pánu Ježíši.

Pokoj a Láska Kristova vám

Petra Bostlová

Modlitby a rady pro každý den: http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/