Tag Archives: centrum pomoci

Prosba o pomoc

Vážení přátelé, čtenáři, modlitebníci,

jak asi už (správně) tušíte z mých posledních blogů (na: http://petrabostlova.wordpress.com), součásti to tohoto projektu, v Čechách již nastalo pronásledování nás, křesťanů. Nejprve těch, kteří ke Kristu utekli od zednářství a nás, kteří jim pomáháme a vás pravdivě informujeme o aktuálním dění. (Což je pro tyto satanistické zednářské kruhy velmi nepotřebné.)

Pronásledování začalo v kruzích, nejprve u těch, kteří mi jsou v pomoci nejblíže.

Asi nemusím zdůrazňovat, že zůstávám v satanistickém hledáčku číslo 1.

Zkoušejí to na mě z různých stran: už od zimy na mě podávají trestní oznámení, to nepochodili. Po převratu před 2,5 týdne jejich ataky zmnohonásobily. Od té doby jsem zvána k policejním výslechům, připravují další habaďůru http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/02/na-bostlovou-kuji-konspirativni-habaduru-jako-ze-je-prosyrsky-terorista-uz-hledaji-krive-svedky/, dokonce mě zkoušejí dostat do Bohnic! atd.atp.

Přidali k tomu však další páku – a s tím mi, prosím, pomozte.

Oni vědí, že neodmítnu žádnému pomoci. Zároveň ale mají přesné informace, co si mohu ještě finančně dovolit – a co už nikoli. Takže tudy vedou svoji novou strategii: vědí, že jsem závislá na telefonním spojení. Přes telefon se modlím s pronásledovanými, volají mi s.o.s., ve dne, v noci, radím jim, podporuji. Činím, co pro to zrovna učinit mohu. Jsem s nimi v jejich utrpení. (Přes telefon ověřuji také informace, které poté zveřejňuji a získávám nové. A podle nich také následně upravuji účely našich modlitebních kampaní.) Co však satanisti v poslední době udělali: navlékli to tak, abych pronásledovaným musela telefonovat já a jejich s.o.s. mohla jen přijímat. Přitom zároveň vědí, že musím volat z pevné linky na mobily (protože můj mobil je jejich odposlechem prakticky nepoužitelný). Jednoduše řečeno: snaží se mě tímto dostat do finanční tísně, abych se musela zadlužit (a vše, co v takovém případě následuje) a tlakem přestala ve své činnosti – kterou znáte. Tzn. modlitební kampaně, informování vás o aktuální situaci atd.

Já samozřejmě ve své činnosti nepřestanu. Zde mi ale, prosím, pomozte. Odhaduji, že srpnový účet za telefon se tímto vyšplhá na cca. 5000 korun (zveřejním zde poté přesně). To se už ale úplně vymyká mým aktuálním finančním možnostem. Prosím vás tímto o finanční výpomoc podle vašich možností na tento účel zde na účet Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie: v ČR – 2200438778/2010, v SR – 2200438778/8330.

Děkuji vám za to předem.

Kéž Pán Ježíš v Daru Milosrdenství Varování příjde už co nejdříve…

Petra Bostlová

https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/09/05/dekuji-vam-za-pomoc/

Reklamy

VÍTEJTE!

Moji milí a vážení čtenáři, stávající mých dosavadních blogů, ale rovněž Vy všichni noví, jak doufám, budete přibývat.

Konečně se zde poprvé dostávám k autentickému slovu. Dejte mi, prosím, trochu času, než se zorientuji v připravených stránkách a než je obsahově naplním podle představ. To si vyžádá jistě několik dní, už vzhledem k tomu, že se musím věnovat paralelně všem dalším činnostem jako doposud, které nemohu zanedbat.

Milostí Boží došlo konečně ke chvíli, kdy je možno odstartovat tento počin – Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Projektu, který má pomoci každému k jeho návratu k Bohu (není-li stále u Něj).

„Lékaře potřebují ne zdraví, ale nemocní“, řekl nám náš Pán Ježíš před 2000 lety a podle toho jednal. I my tak máme jednat, hledajíce Jeho příkladu a Jeho stop, které pro nás Pán Ježíš vyšlapal.

Pán Bůh je Láska. Kdyby člověk všechno zapomněl, ale tohle by si pamatoval, ví všechno.

Dejme lidem lásku, dáváme jim tím Boha.

Láska nic špatného druhému neudělá. „Miluj – a dělej, co chceš“, věděl už Svatý Augustin. Láska totiž nemůže druhému přinést nic jiného než dobro.

Učme se tedy milovat, následujíce příklad Ježíšův.

Pokoj Vám – nám – všem.

Pokoj našim zemím

 

Petra Bostlová

 

DNES MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 20 HODIN: http://petrabostlova.wordpress.com/2013/07/12/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-sobotu-13-7-2013-na-umysl-za-bozi-ochranu-a-bezpeci-pro-americana-snowdena-a-ziskani-jeho-azylu-v-zemi-podle-bozi-vule-k-jeho-nejlepsimu-dobru-za-jeho-pozehnani-a/