Tag Archives: astrologie

POZOR! Tarot, astrologie, věštění, tzv. alternativní léčitelství apod. DO KŘESŤANSTVÍ NEPATŘÍ!

Ba naopak, jsou PROTI Bohu, neb toto všechno a jim podobné je dílem Satana. Tak to zkrátka je. Hospodin přímo mluví pro nás o tomto ve Starém zákoně Bible takto: ti, kteří se budou z Jeho lidu obracet k věštcům, čarodějům a všemu tomu podobnému, říká sám Hospodin: „PROTI TOMU OBRÁTÍM SVOU TVÁŘ A VYŽENU HO ZE SVÉHO LIDU“ Ano, tak to je. A nezáleží na tom, zda o tom dotyčný ví či nikoli, zda jedná tak úmyslně nebo z neznalosti, na výsledku to nic nemění. Bůh a Satan nejdou míchat dohromady. Proč o tom nyní mluvím? Sice i mnozí z křesťanů s tím mají mnohdy problém a poznají ty katastrofální důsledky, až se jim jejich vlastní život na té bázi začne hroutit. Toto téma je nyní však o to aktuálnější, právě v této době velkého přestupového hnutí (nejen) před pár týdny dnes již bývalých zednářů ke Kristu. POZOR! Sama však sleduji, že z neznalosti tohoto mnohdy si sebou nesete staré zvyky, tedy i právě obracení se k astrologii, používání tarotu atd., zkrátka starých zvyků. Prosím, to nesmíte. Sami byste si tak nevědomky nad sebou vypsali ortel – vydědění z Božího společenství. Všechno, co potřebujeme, je DŮVĚRA Bohu. Plně Jemu důvěřovat, plně zapuštěni svými kořeny do lůna Církve, účastníce se na církevním životě, zachováváním Božího Desatera, nejméně nedělní návštěvou kostela a účastenství na mši svaté, pro pokřtěné se svatým přijímáním a svatou zpovědí a pravidelně se modlit, každý den. Pán Bůh je Láska a Jeho ovocem je láska, radost, pokoj. Nenechme si je vzít, právě tím, že bychom se od Boha odklonili. Nechť vám Pán žehná, vede a ochraňuje Petra Bostlová

Reklamy