Stav účtu a vyúčtování

 

ČERVENEC 2013:

Na konto pro Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie přišlo dne 9.7.2013 od 2 dárců celkem 2000,- Kč (1000,- Kč od každého dárce). Děkujeme. Šetříme tedy na Centrum dál. Dne 4.8.2013, Petra Bostlová

SRPEN 2013:

Za srpen 2013 přišlo na konto Centra pomoci celkem 1200,- Kč, od dvou dárců (200,- plus 1000,- korun). Děkujeme. Šetříme dál. Dne 2.9.2013, Petra Bostlová

ZÁŘÍ 2013:

Za září 2013 přišlo, vzhledem k mé tehdejší zveřejněné prosbě, na konto Centra celkem 11 503,08,- Kč. A byly zároveň první ohlášené výdaje za činnost, ve výši: telefon – 1722,-Kč a 2545,-Kč a 250,- za tel. kartu a 2krát misijní cesta do Prahy, placeny z částky samozřejmě pouze cestovní výlohy (nikoli výdaje za pobyt – kupř. strava apod.): 400,-Kč a 753,-Kč. Výdaje za září 2013 celkem: 5 670,-Kč. Moc děkujeme. Dne 6.10.2013, Petra Bostlová

ŘÍJEN 2013:

Za říjen 2013 nepřišlo na konto Centra nic. Říjnové výdaje na činnost: telefonní karty – 1200,-Kč, pevná tel. linka – 400,-Kč, týdenní misijní cesta do Prahy – 2000,-Kč (včetně cestovních výloh a misijních předmětů). Celkové výdaje na činnost za říjen 2013: 3600,-Kč. Dne 7.11.2013, Petra Bostlová

LISTOPAD 2013:

Za listopad 2013 přišlo na konto Centra celkem 1300,-Kč. (Od dvou dárců: 1000+300 korun). Děkujeme, Pán vám všem žehnej. Listopadové výdaje na činnost činily: telefonní karty: 1100,-Kč, pevná linka: 280,-Kč, denní misijní cesta do Prahy: 700,-Kč (cestovní výlohy plus misijní předměty). Celkové výdaje na činnost za listopad 2013: 2080,-Kč. Dne 1.12.2013, Petra Bostlová

PROSINEC 2013

Za prosinec 2013 přišlo na konto Centra pomoci celkem 5 705,-Kč (400+1005+300+4000 korun). Děkujeme! Pán vás žehnej. Prosincové výdaje na činnost byly: telefonní karta: 800,-Kč, pevná tel. linka: 200,-Kč, pracovní a misijní cesta do Prahy – dvoudenní + misijní předměty: 800,-Kč, dvoudenní misijní cesta do Prahy + misijní předměty: 800,-Kč. Celkové výdaje na činnost za prosinec 2013 činily: 2600,-Kč. Dne 6.1.2014, Petra Bostlová

LEDEN 2014

Za leden 2014 přišlo na konto Centra pomoci celkem 300,-Kč. Děkujeme dárci! Pán Vás žehnej. Lednové výdaje na činnost činily: Misijní předměty: 200,-Kč, 1840,-Kč, 100,-Kč, misijní a pracovní cesta do Prahy dvoudenní: 700,-Kč, telefonní karta: 1000,-Kč, pevná tel. linka: 4000,-Kč (částka ještě o něco stoupne – podle přesného měsíčního vyúčtování). Celkové výdaje na činnost za leden 2014 tedy činily: 7840,-Kč. Dne 31.1.2014, Petra Bostlová

ÚNOR 2014

Za únor 2014 přišlo na konto Centra pomoci celkem 920,-Kč (620,-Kč a 300,-Kč). Děkujeme dárcům! Pán Ježíš Vás žehnej a chraň. Únorové výdaje na činnost Centra, vzhledem k našemu přemístění do Prahy a činnosti již odtamtud, dalekosáhle převýšily příjmy Centra. Činnost jsme tak financovali z vlastních finančních a jiných zdrojů, které nám Pán vytvořil, Pánu díky. Příští měsíce, vzhledem k rozjíždějícím se projektům, by se měly, Pán dej, již více stabilizovat. Dne 4.3.2014, Petra Bostlová

BŘEZEN 2014

Za březen 2014 přišlo na konto Centra pomoci celkem 2500,-Kč (1000+1000+300+200). Děkujeme dárcům! Pán Ježíš Vás všechny žehnej. Březnové výdaje na činnost daleko přesáhly příjmy Centra. Příjmy Centra jsme tak přidaly k financování misijních náboženských předmětů a zbytkově k telefonním výdajům Centra. Dne 2.4.2014, Petra Bostlová.

DUBEN 2014

Za duben 2014 nepřišlo na konto Centra pomoci nic. Dubnové výdaje na činnost Centra byly bezezbytku financovány z našich vlastních prostředků. Dne 27.4.2014, Petra Bostlová.

KVĚTEN 2014

Za květen 2014 nepřišlo na konto Centra pomoci nic. Květnové výdaje na činnost Centra byly bezezbytku financovány z našich vlastních prostředků. Dne 11.6.2014, Petra Bostlová.

ČERVEN 2014:

Za červen 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 1000,-Kč (500,- + 500,- korun). Děkujeme! Tuto částku jsme přidali do výdajů na misijní náboženské předměty (benediktýnské křížky a mariánské medailky). Výdaje na činnost Centra dalekosáhle přesáhly příjem na činnost. Tento rozdíl jsme financovali z vlastních prostředků. Díky, Pane Ježíši. Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 15.7. 2014, Petra Bostlová.

ČERVENEC 2014:

Za červenec 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 1000,-Kč (500,- + 500,- korun). Děkujeme! Pán vás všechny žehnej. Tuto částku jsme přidali do výdajů na misijní náboženské předměty (benediktýnské křížky a mariánské medailky). Výdaje na činnost Centra dalekosáhle přesáhly příjem na činnost. Tento rozdíl jsme financovali z vlastních prostředků. Díky, Pane Ježíši. Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 1.8. 2014, Petra Bostlová.

SRPEN 2014:

Za srpen 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 2000,-Kč (1000,- + 1000,- korun). Děkujeme! Pán vás všechny žehnej. Z této částky jsme hradili výdaje na misijní náboženské předměty (benediktýnské křížky, benedikt. medailky, mariánské medailky, růžence a misijní modlitby k rozdávání) a kopírovací služby svatých obrázků a modliteb pro misii. Výdaje na činnost Centra dalekosáhle přesáhly příjem na činnost. Tento rozdíl jsme financovali z vlastních prostředků. Díky, Pane Ježíši. Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 4.9. 2014, Petra Bostlová.

ZÁŘÍ 2014:

Za září 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 200,-Kč. Děkujeme. Pán vás všechny žehnej. Částku jsme přidali na misijní náboženské předměty (benediktýnské křížky, benedikt. medailky, mariánské medailky). Výdaje na činnost Centra dalekosáhle přesáhly příjem na činnost. Tento rozdíl jsme financovali z vlastních prostředků, které právě došly. Nevíme, z čeho dál budeme financovat činnost Centra, která je finančně velmi náročná. Co bude tak dál, je v Božích Rukou. (Tak jako vždycky.) Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 15.10. 2014, Petra Bostlová.

ŘÍJEN 2014:

Za říjen 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 400,-Kč (200,- plus 200,-). Děkujeme dárcům. Pán vás všechny žehnej. Částku jsme přidali na koupi misijních náboženských předmětů (benediktýnské křížky, benedikt. medailky, mariánské medailky). Výdaje na činnost Centra přesáhly příjem na činnost.  Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 20.11. 2014, Petra Bostlová.

LISTOPAD 2014:

Za listopad 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 2600,-Kč (400,-, 200,- a 2000,- korun). Děkujeme dárcům! Pán vás všechny žehnej a chraň. Za částku jsme nakoupili misijní náboženské předměty (benediktýnské křížky, benedikt. medailky, mariánské medailky) a část jsme přidali k výdajům na nezbytné misijní cesty. Výdaje na činnost Centra přesáhly příjem na činnost.  Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 4.12. 2014, Petra Bostlová.

PROSINEC 2014:

Za prosinec 2014 jsme dostali na činnost Centra celkem 1200,-Kč (1000,- a 200,- korun). Děkujeme dárcům! Pán vás všechny žehnej a chraň. Částku jsme přidali k nákupu misijních náboženských předmětů (benediktýnských křížků, benedikt. medailek, mariánských medailek). Výdaje na činnost Centra přesáhly příjem na činnost.  Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 7.1. 2015, Petra Bostlová.

LEDEN 2015:

Za leden 2015 jsme dostali na činnost Centra celkem 200,-Kč. Děkujeme dárci. Pán vás všechny žehnej a chraň. Částku přidáváme k částce na nákup misijních náboženských předmětů (benedikt. medailek a mariánských medailek). Výdaje na činnost Centra přesáhly příjem na činnost.  Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 9.2. 2015, Petra Bostlová.

ÚNOR 2015:

Za únor 2015 jsme dostali na činnost Centra celkem 200,-Kč. Děkujeme dárci. Pán vás všechny žehnej a chraň. Částku přidáváme k částce na nákup misijních náboženských předmětů (benedikt. medailek a mariánských medailek). Výdaje na činnost Centra přesáhly příjem na činnost.  Pán Ježíš vás všechny žehnej. Dne 10.3. 2015, Petra Bostlová.

 

%d bloggers like this: