Zahajuji také sbírku na vybudování Domova Matky Terezy v Milíně. Tak, jak ve zjevení Panna Maria chtěla.

Zjevení Panny Marie:, včera, 8.3.2017, po korunce k Božímu milosrdenství 

„Mé milované děti,

nechť Má milovaná dcera Petra zahájí duchovní rozhovory s bohatými donory, kteří přispějí na činnost Mariánského společenství. Nechť je sama vyhledává a navštěvuje a to nechť je jejím dílem. A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
…Milí čtenáři, kdo z vás máte jakýkoliv dobrý nápad, jakého donora bych mohla ještě oslovit, který by přispěl na činnost Mariánského společenství (může být křesťan i nemusí), ráda si vyslechnu vaše nápady, kontaktujte mě na můj e-mail: kancelar@sdeo.cz.
A třeba se ozve i takový movitý donor/sponzor?  🙂
Zjevení Panny Marie téhož dne večer:

„Mé milované děti,

zahajte sbírku za účelem vybudování Domova Matky Terezy. Určila jsem vám usilovat o domov v obci Milíně. Jeho zbožní obyvatelé si vyprosili kostel sv. Václava a jejich děti dodnes navštěvují Chrám Páně. A k tomu vám mocně žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Náboženským potřebám obyvatel Milína sloužil v minulém století pouze kostel sv. Petra na Slivici. Proto milínští občané usilovali o vybudování vlastního kostela. Za tím účelem bylo rozhodnuto přebudovat kontribuční sýpku (z r. 1824, původně patřící Hospodářské záložně v Příbrami), stojící na kopci na okraji městečka, na nový kostel. ….
Pomůžete nám, prosím?

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na koupi nemovitosti k rekonstrukci na tyto účely, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

fotka

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

BOŽÍ TRESTY PŘICHÁZEJÍ NA HŘÍŠNÍKY… PRÁVĚ TEĎ. POCHVÁLEN BUĎ NÁŠ PÁN NAVĚKY!

Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: sobek666@hell.com
Komu:
Datum: 8. 3. 2017
Předmět: ALARM!!! Zahájení pekelné sezóny

„AVE SATANAS 666!!!

Pod mým vedením a s mou genialitou jsme dosáhli veliké porážky Hospodina! (pozn. ten chvástal…jen si počkejme, jak bude mluvit za nějaký čas…) Dosáhli jsme stažení Boží ochrany (pozn. jo, že jsme ukončili noční modlitební kampaně, jak naše Nebeská Rodina po nás chtěla. Jenže, holátka: TA STÁHNUTÁ BOŽÍ OCHRANA SE TÝKÁ I VÁS, SATANISTŮ!) a jedeme nyní pekelnou kampaň na plné obrátky.
Mám pro vás přesné instrukce, co máte konat. Satan může všechno (pozn. „všechno“ to, co mu Hospodin dovolí, upřesněme si) nechal nám přesto jistá omezení:
1. pekelným útokem nenapadat věřící, děti, staré ženy, seniory
2. vyhýbat se pekelným útokům na Mariánské společenství a jeho spolupracovníky
3. zaměřit se plně na hříšníky a ty stahovat do Pekla a prohlubovat jejich hříchy.
4. pořádat noční sabaty každý den pod mým osobním vedením.
V rámci zahájení pekelné sezóny mnoho úspěšných nových událostí:
Sláva Satanu tisíckrát
Sobek666 (pozn. Jakub Sobek)
bratr KK“
SLÁVA A CHVÁLA HOSPODINU VĚČNĚ! PODÍVEJTE, CO SE VE SKUTEČNOSTI DĚJE TEĎ: Poselství Varování, poselství Boha Otce ze dne 10. února 2012 v 19:50, č. 341 (výňatek):“… Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany. Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít Mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání…“
Celé: 341. Poselství Boha Otce ze dne 10. února 2012 v 19:50.
POCÍTÍTE ZEMĚTŘESENÍ JAKO SOUČÁST MALÉHO TRESTU PŘED VAROVÁNÍM
„Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Přicházím ve Jménu Nejsvětější Trojice.Má milovaná dcero, oznamuji ti dnes, že všechny přípravy k Velkému Milosrdenství Mého Syna byly nyní ukončeny.

Prosím, informuj Mé děti o jejich povinnosti modlit se za všechny duše, které se samy vzdálily ode Mne, svého Věčného Otce. Jen vy, děti, můžete pomoci tyto duše zachránit. Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany.

Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít Mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání.

Nezapomeňte, že Já miluji všechny své děti, ale jako každý dobrý Otec musím své děti trestat, abych jim dal porozumět rozdílu mezi dobrem a zlem. Toto čištění probudí Mé děti a mnohem více jich přijme s vděčností milosti, až budou na lidstvo vylity během Varování.

Miluji vás, děti, a je Mmou touhou zachránit každé z vás, včetně zatvrzelých duší, které nepřijmou existenci Nejsvětější Trojice.
Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

Všechna poselství Varování – poselství naší Nebeské Rodiny, v překladu zde: http://www.varovani.org
VYZÝVÁM VŠECHNY, KTEŘÍ JSTE TAK JEŠTĚ NEUČINILI: OPUSŤTE SATANISMUS, OPUSŤTE SATANA, LITUJTE SVÝCH HŘÍCHŮ A UTÍKEJTE K NAŠEMU STVOŘITELI, BOHU OTCI, HOSPODINU A PROSTE JEJ O SMILOVÁNÍ, PROSTE JEJ O ODPUŠTĚNÍ! UTÍKEJTE SKRZE JEHO JEDINÉHO SYNA, NAŠEHO PÁNA A SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA, PROSTE PANNU MARII O POMOC! (…dokud pro vás ještě není příliš pozdě. UTÍKEJTE TEĎ!)
A K TOMU VÁM ŽEHNÁM VE JMÉNU BOHA OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO Amen
Petra Bostlová / Mariánské společenství

ZJEVENÍ PANNY MARIE, KTERÉ VÁS VÍC NEŽ PŘEKVAPÍ! ANEB, NAŠI MODLITEBNÍCI MODLITEBNÍCH KAMPANÍ: OD TEĎKA: V NOCI MÍSTO MODLENÍ, ALOU DO POSTELE

 Zjevení Panny Marie včera, 7.3.2017, krátce před půlnocí:

 

„Mé milované děti,

kážu vám, abyste konali mše za všechny spravedlivé. Bůh Otec rozhodl, že stáhne Svou Ochrannou Ruku nad hříšníky. Vy všichni však, kdo pomáháte Božímu dílu a ti z vás, kdo nevědomí jsou, budete ochráněni přímo Hospodinem, naším Nebeským Tatínkem. Proto vám kážu, abyste ukončili noční mše svaté+, by spravedliví Hospodinem uchráněni zůstali a hříšníci nechť plně pocítí Boží trest a pekelná muka. Odpočívejte proto v čase od desáté večerní do páté ranní, kdy zahajujte váš modlitební den. Oslavte Pána prací a provázejte ji modlitbou. Obracejte však stále hříšníky na Boží cestu. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
+ Panna Maria zde jistě myslí naše noční modlitební kampaně (často ve zjeveních o nich Panna Maria mluvila jako o mších svatých, až takovou sílu modlitební kampaně Ježíš lidstvu mají!)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ VŠEM NAŠIM MODLITEBNÍKŮM INTERNETOVÝCH MODLITEBNÍCH KAMPANÍ JEŽÍŠ LIDSTVU: OD BODU VYHLÁŠENÍ TOHOTO PŘÍKAZU NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE PANNOU MARIÍ PŘESTALI JSME SE V NOCI MODLIT V MODLITEBNÍCH KAMPANÍCH A ZCELA ZACHOVÁVÁME – A HODLÁME ZACHOVÁVAT – URČENÍ PANNOU MARIÍ A MODLÍME SE UŽ „JEN“ PŘES DEN, V PRŮBĚHU DNE OD 5 DO 22 HODIN, RUKU V RUCE S PRACÍ. Amen
(prosím, následujte nás)
NECHŤ VÁS MOCNĚ ŽEHNÁ BŮH OTEC I SYN I DUCH SVATÝ +++
Petra Bostlová

Zahajuji sbírku na obnovení kaple sv. Alexandra Jeruzalémského ve Štikovském klášteře, jak Panna Maria ve zjevení chtěla. Sv. Alexandr Jeruzalémský – náš nový další silný patron! HALELUJAH! Aneb Na shledanou 18.3. na pouti k němu s vámi!

Zjevení Panny Marie včera, 7.3.2017, před půlnocí:

 

„Mé milované děti,

 

v těchto dnech byl znovuobnoven pramen starého Štikovského kláštera. Připravte jej, aby sloužil a uzdravoval nemocné. Nazvěte jej tak, jak se jmenoval: Ježíšův pramen. Obnovte kapli sv. Alexandra Jeruzalémského, která byla hlavní kaplí Štikovského kláštera. Vystavte ikony, obrazy a uzpůsobte kapli k Hospodinovu obrazu. Zahajte sbírku na obnovení kaple sv. Alexandra Jeruzalémského tak, jak jsem vám určila. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
O Štikovském klášteře vám píši již nějakou dobu: 
Víme o tomto naprostém skvostu zatím (nově) dále toto: Doba jeho vzniku nám má být odkryta až později. Zatím víme to, že byl převelice požehnán a důležitý, s převzácnými vodními prameny a stal se kupř. posledním útočištěm žáků Cyrila a Metoděje!

 

 

Krátce po zjevení Panny Marie přišlo zjevení svatého Alexandra Jeruzalémského, jehož kapli ve Štikovském klášteře Panna Maria nám nakázala obnovit:

 

„Mé děti,

byvše ochráncem Božího hrobu stanovuji vám jednou ročně pouť vždy 18. března+ vašeho kalendáře do Chrámu Božího ve Štikově. Obnovte mou kapli, darujte nemocným drahocennou Kristovu krev v podobě Ježíšova pramene. Na přání vaší mocné přímluvkyně Panny Marie jsa stanoven vašim patronem povedu vaše kroky k mučednictví a příkladné víře. A k tomu vám žehnám. +++
Alexandr Jeruzalémský“
+ jedná se o svátek sv. Alexandra Jeruzalémského, jak jsme si poté zjistili
DĚKUJEME!
Pomůžete nám, prosím?

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na obnovení kaple svatého Alexandra Jeruzalémského ve Štikovském klášteře, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

fotka

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

BINGO! PŮVODNÍ ZÁZRAČNÝ PRAMEN PÁNA JEŽÍŠE V NAŠEM ÚTULKU V ČIKOVĚ OBNOVEN! HALELUJAH!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

 

včera odpoledne jsem zveřejnila zprávu o milostí Boží vydařené akci vyvrtání studny v našem útulku posledního času v Čikově/Štikově: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/03/06/utulek-v-cikove-od-minuleho-vikendu-ma-uz-svou-studnu-halelujah-pomuzete-nam-s-jejim-zaplacenim-prosim/

 

…a reakce Panny Marie na sebe nedala dlouho čekat. AVE MARIA! Děkujeme, Maminko!

 

Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 7.3.2017:

“ Mé děti,

kážu vám, pojmenujte štikovský pramen, který vytryskl, po Mém Synu – Ježíšův pramen. Je prvním z léčivých pramenů. Budete s ním léčit. Magda: Je to ten původní?+ Ano.

 

Kážu vám, nepoužívejte kosmetické přípravky znečištěné ropou. Používejte olivový olej, kokosový olej a přírodní mýdlo.

Přestaňte používat kosmetické přípravky znečištěné chemikáliemi, které sem zanesl Satan.++

 

A k tomu vám velmi žehnám+++

 

Panna Maria“

 

AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!

 

+ rozuměj: pramen

++ To je smutné, jací my lidé jsme neposluchy, vždyť k tomu nás Panna Maria nabádala už před měsíci!…a nejspíš musí znovu, protože neposloucháme 😦  Srov: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/09/zjeveni-panny-marie-jak-zit/

 

 

Ale zpátky k té úžasné zprávě – k dosažení vrtu léčivého pramene našeho Pána Ježíše Krista v našem útulku posledního času v Čikově. Je to ten samý pramen, kterým ve středověku léčily řeholní sestry, které v tomto ženském středověkém klášteře pobývali!

Pomůžete nám, prosím, se zaplacením vrtu na znovuobnovený zázračný Ježíšův pramen? Dnes si naši jeli studnu převzít, načepují také léčivou vodičku…

…á, právě se z telefonátu dozvídám, že (ještě ) nenačepují, musíme nejprve vyčkat, až firma po pár dnech vrtu nainstaluje čerpadlo (které je však započítáno v konečné částce za vyvrtání studny).

Konečná částka za studnu tedy činí oněch 70 000 korun, o pomoc se zaplacením vás prosíme.

 

Pomůžete nám, prosím?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

/Prosíme, nezapomínejte na nás, ještě z předchozí pohledávky generálky auta naší autoflotily posledního času nám zbývá doplatit celkem 80 000 korun…

Je třeba spěchat, ani nevíte, jak málo času nám zbývá…Nám, vám, každému z nás…“Poté“ už toho moc neuděláme…/

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS

pannamariabudejovicka

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/08/27/zjeveni-panny-marie-marianske-spolecenstvi-je-napul-dilo-bozi-a-napul-lidske-je-pro-zachranu-sveta/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/08/05/zjeveni-panny-marie-vsem-nasim-podporovatelum/

 

Útulek posledního času v Čikově, od minulého víkendu, má už svou studnu! HALELUJAH! Pomůžete nám s jejím zaplacením, prosím?

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

 

jak víte, útulek posledního času v Čikově/Štikově (nedaleko Třebíče), který bude mít veliké milosti…(viz níže), se nám milostí Boží, i když nikoli bez adrenalinového finiše…https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/21/dulezity-utulek-posledniho-casu-v-cikove-v-ohrozeni/

v lednu tohoto roku podařilo zakoupit: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/dekujeme-vam-utulek-cikov-vcera-zakoupen/

HALELUJAH!

 

Takhle to tam zatím vypadá:

 

Připomínám jedno z mnoha zjevení Panny Marie týkající se Čikova – Štikova:

Zjevení Panny Marie, 8.1.2017, nad ránem:

„Mé milované děti,

vedeni Duchem Svatým konáte v Pánu. Zachránila jsem pro vás Sopotnici a ochránila i Štikov+, kde s vámi setrvám v modlitbách a budu vám, zejména Mojí milované dceři Petře, dávat osobní vidění. Obnovte kostel. …
A k tomu vám žehnám+++
Panna Maria“
Samostatně o Čikově zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/05/panna-maria-cikovska-opredena-tajemstvim/
Ač bývalý středověký ženský klášter, který již z toho důvodu přístup k vodě, nejspíše studnou, určitě měl, pramen byl však již zničen, zapomenut. Proto minulý víkend byli povoláni do Čikova odborníci, aby pramen na pozemku našli – a vyvrtali. Vypadalo to nejprve dost beznadějně, dostali se až do hloubky 50 metrů – a pořád nic…Až v hloubce 70 metrů vrtači hlásili: PRAMEN!
Zítra, 7.3.2017, si tak jedeme do Čikova slavnostně převzít vyvrtanou studnu! HALELUJAH!
Během pár následujících dní tak musíme za její vyvrtání zaplatit celkem 70 000 korun. Prosím, pomůžete nám s tím?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

/Prosíme, nezapomínejte na nás, ještě z předchozí pohledávky generálky auta naší autoflotily posledního času nám zbývá doplatit celkem 80 000 korun…

Je třeba spěchat, ani nevíte, jak málo času nám zbývá…Nám, vám, každému z nás…“Poté“ už toho moc neuděláme…/

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.3.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.3.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/03/06/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-6-3-12-3-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová