STÁHNĚME Z NEBE VAROVÁNÍ – DIETOU!

STÁHNĚME Z NEBE VAROVÁNÍ K NÁM NA ZEM – nám předepsanou NEBESKOU – DIETOU! 

DRŽME STÁLE PŘEDEPSANOU DIETU (viz blogy níže, NEJEN TEDY TÝDEN), URČITĚ DO VAROVÁNÍ (!), ZÁVISÍ NA TOM, KDY PŘÍJDE VAROVÁNÍ! AŽ DOSTATEČNÝ POČET LIDÍ – MODLITEBNÍKŮ – BUDE OČIŠTĚN! TAK ŘEKL EZECHIEL! A PANNA MARIA POTÉ VE ZJEVENÍ POTVRDILA.

 

Že Varování bylo zase, hříchem lidí, odloženo, již víte 😦 : https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/08/varovani-zel-znovu-odlozeno-modleme-se-k-panu-bohu-aby-varovani-pan-presto-seslal-co-nejdrive/

 

…Taky to berete tak tragicky?

 

TAK TO ZMĚŇME!

 

Ezechiel přece ve zjevení řekl, že Varovní příjde, až dostatečný počet lidí (rozumím: modlitebníků) bude očištěn! Předepsanou dietou!

 

DRŽME TAK TUTO STRIKTNĚ BEZMASOU DIETU NA ZELENINOVÝCH ŠŤÁVÁCH A LEHKÉ STRAVĚ STÁLE, AŽ DO VAROVÁNÍ (jak, viz blogy níže), BUDEME TAK, OČIŠTĚNI, SAMI PŘIPRAVENI NA VAROVÁNÍ, KTERÉ TÍM, JAK ZE ZJEVENÍ NÍŽE ROZUMÍM, PŘITÁHNEME NA ZEM!

 

No řekněte: Nestojí to snad zato?!

 

Petra Bostlová

 

Blogy s konkrétním popisem  této Nebeské diety:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/08/varovani-zel-znovu-odlozeno-modleme-se-k-panu-bohu-aby-varovani-pan-presto-seslal-co-nejdrive/

 

 

VÝZVA K ANTIZEDNÁŘSKÉMU HNUTÍ (nejen) „ELIT“ O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNOU PŮSOBNOST A SOUČINNOST

Bylo to téměř na začátku mého působení v misijní a pomáhající činnosti bývalým zednářům v jejich návratu k Pánu Bohu. Zkrátka: na očividném téměř startu mé protizednářské činnosti.Bylo to v době následně po vydání mého prvního zásadního článku, tehdy ještě na idnes.cz (který je už dnes dávno ze všech serverů stažen, ne však mnou, podotýkám), kdy jsem zednářům strhla tu jejich „humiloidní“ masku. A to zcela konkrétně. Tehdy, v reakci na tento můj počin (jednalo se o přelom roku 2012 a 2013 a pokračovalo nejméně přes celý rok 2013), jsem dostávala od vysoké zednářské hierarchie ČR jeden dopis za druhým…Jejich neustálé pokusy o prokletí a posednutí střídala vyhrožování fyzickou likvidací, následováno jejich úsilím mě podplatit, ať už finančně či nabídkami mocenských postů. (Jak vidíte, nepochodili. Proč by taky měli 🙂 … )

V té době jsem dostávala takovou spoustu korespondence, že to, co jsem z ní publikovala na svém tehdejším blogu na idnes.cz, a poté na tyden.cz – obé krátce nato z nejvyšších vládních kruhů příkazem zakázáno a staženo, byl jen naprostý zlomek toho množství…

Mezi tou spoustou korespondence jen bujely pokusy mě nachytat – hlásili se mi „bojovníci“ pod falešnou vlajkou. Jeden za druhým. Ten s tím či oním. Zednáři se mě snažili tím vylákat, aby mě pak, lstí a lží, sami zchramstli…

Bylo to tak okaté…

 

Ani se proto moc nedivím, že jsem, naprosto mylně, zahrnula do této falešné skupiny i dopis, který jsem v té době také obdržela. Byl údajně od jedné vlivné osoby, která mě zvala, tím, do čeho jsem se to svým antizednářským počinem pustila, k nim do spolku.

Tehdy jsem vůbec netušila, že něco takového existuje! Až po půl roce jeden informovaný vyšší zednář, kterému jsem také pomáhala zpátky k Pánu Bohu, sám začal vyprávět o této operující skupině.

 

Existuje společenství vlivných lidí, operujících mezinárodně i na úrovni jednotlivých států, sami jsou to často bývalí zednáři či ti, kteří byli do zednářství lanařeni, jenže odmítli, z řad politiků, advokátů, soudců, vlivných úředníků apod., kteří tu působí jako protipóĺ zednářství, proti kterému, takto spolčeni a společně, bojují. Právě spolčení jim umožňuje páky, relativně bezpečné pole působnosti a jistou ochranu. Bylo mi tenkrát v tom dopise představeno.

Pro představu, kdo k této skupině patří (jak mi bylo řečeno o zmíněného půl roku později): kupř. náš Miloš Zeman, Vladimir V. Putin….dnes bychom doplnili také: Donald J. Trump. (A další a další. Jak vidíte, žádná prdítka …:-)  )

Ano, nemylme se: Donald J. Trump na amerického prezidenta kandidoval de fakto právě za toto antizednářské hnutí! (…je vidno také z gestikulace, kterou používal, a to hojně a všude, jen během své prezidentské kampaně. A aby ti, kteří vědí, také věděli, ke komu on patří. A podle toho volili a mohli nechat volit…)

 

Nevím, jestli se mi podaří najít ten dopis, kterým jsem tehdy byla touto antizednářskou skupinou operující na území ČR oslovena (abych toho člověka – spojku – po čtyřech letech zkontaktovala), možná že nepodaří, možná že jsem jej zlikvidovala, dostávala jsem tenkrát opravdu velké spousty korespondence, všechnu jsem neuschovávala, možná ani člověk, který mi ten zvací dopis poslal, dnes už nežije, přece jen od té doby proběhlo mnoho vln pronásledování, mnoho lidí, i se mnou tehdy v kontaktu, aktivních v protizednářské činnosti, dnes už nežije, zkrátka a dobře:

VNÍMÁM, ŽE NASTAL NEJVYŠŠÍ ČAS TUTO ÚZKOU SPOLUPRÁCI S TOUTO ANTIZEDNÁŘSKOU SKUPINOU/KLIKOU NAVÁZAT. BUDU RÁDA, KDYŽ MĚ MLUVČÍ (oficiální či i samozvaný, ale člen) TÉTO SKUPINY NA ÚZEMÍ ČR (zahraničního se vůbec nezříkám), ZA SKUPINU NEBO I SOUKROMĚ, ZKONTAKTUJE.

/…A to nejlépe e-mailem, je to pro pisatele nejbezpečnější způsob a pro mě jistota, že tuto zprávu opravdu dostanu. Občas se sice stane, že se zednosatanistům podaří mi e-mailovou schránku zablokovat, zvláště, když čekám nějakou zvlášť důležitou zprávu. V takovém případě bych o nastalé situaci včas informovala, opět zde, na mém blogu. Můj bezpečný osobní e-mail, ke kterému mám přístup pouze já, je tedy: kancelar@sdeo.cz) Budu se těšit.

 

Co můžeme nabídnout? Já a naše skupina Mariánské společenství? Rozhodně získání bezpečnosti pro členy skupiny a rodinné příslušníky , zvláště veřejně exponované či v jiném momentálním či trvalejším nebezpečí (všechno není jen o bodyguardech, takoví vymodlení ochranní andělé navíc, to jsou panečku bodyguardi 🙂 … ), silnou modlitební ochranu (krátkodobou i dlouhodobou) pro každého zájemce skupiny a rodinné příslušníky a ve formě ochranných medailek a veleúčinných škapulířů, ochranu pro pronásledované, dokonce, kromě již řečeného, i ve formě kratšího i douhodobějšího azylu v některém z našich domů (zatím v Sopotnici a v Čikově, snad brzy již také v Brtničce), v domech, které požívají ochrany pod pláštěm samotné Panny Marie!  

(Další záleží na domluvě.)

 

A to, že nenabízíme holuba na střeše, ale že jsou za námi, milostí Boží, výsledky, budiž, že jsou stále naživu, navzdory obrovským tlakům a prakticky nepřetržitým zednosatanistickým pokusům je zprovodit ze světa, jak prezident Zeman, prezident Putin, nejnověji prezident Trump (a další a další). To všechno jsou, aniž by o tom sami věděli, naši dlouhodobí chráněnci.

Bohu díky!

 

Těším se a budu čekat na váš kontakt.

 

Bůh Otec žehnej bohulibou protizednářskou práci

 

Petra Bostlová / Mariánské společenství

Prosíme, pomozte nám…

Dnes ráno se událo zjevení starozákonního proroka Izajáše. Varoval nás před pohledávkou 50 000 korun, kterou musíme urychleně, neprodleně zaplatit. Jinak se dostaneme, my, naše Mariánské společenství, do velikánských problémů. (Jde o spásu duše jednoho z nás, 😦 člena modlitební skupiny … a přežití naší celé skupiny, Mariánského společenství. Doslova. 😦 )

 

Nedovedete si ani představit, čím, touto činností, kterou pro naši Nebeskou Rodinu a vás všechny děláme, čím si procházíme…Zdaleka to nejsou „jen“ naše modlitby, fyzická práce na útulcích a noční modlitební ponocování. Je to dennodenní boj o přežití, fyzické, duševní, a hlavně: to duchovní. Nasazujeme vlastní duše, abychom mohli vysvobozovat duše jiných.

Potřebujeme vaše modlitby, potřebujeme vaši pomoc.

Průběžně.

Prosíme, pomozte nám i teď, jedná se o finanční částku 50 000 korun na misi, kterou musíme zaplatit ještě dnes…abychom vůbec mohli dál, v naší misi, pokračovat. Musíme ji tak vybrat tímto způsobem.

 

Žel, Varování, na jehož naprostém prahu jsme se v těchto dnech nacházeli, bylo naším milovaným Nebeským Tatínkem zase odloženo :-(, kvůli hříchům, přičemž pronásledování zesiluje a situace houstne. 😦  (Budu informovat za chvíli.)

 

…K tomu složenky chodí dál, naše mise nesmí být nikdy přerušena, a tak aktuálně za opravu posledního pořízeného auta pro naši autoflotilu posledního času máme u automechanika tento týden zaplatit 61 000 korun, k tomu přes 16 000 korun za další autoopravu oné satanisty nabourané Felicie, jak si nejspíš pamatujete (přinesla jsem zprávy před několika měsíci).

 

Pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše finanční příspění, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši modlitební a finanční pomoc  potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Už skoro nespím…A členové našeho týmu jednu třetinu doby spánku obvyklé doby. Často i méně 😦

 

Již brzy oceníte naše zápolení. Pronásledování postupuje plošně, mnozí z vás už nás kontaktujete o pomoc. Stále víc a ve větším počtu. Kdo ještě nevnímáte ty tlaky, už brzy sami pocítíte. Jde to velmi rychle.

 

Tohle je ale jen začátek. Důvěřujme Pánu. Vždy a za každých okolností.

 

A modleme se. Vždycky si vzpomeňme na Slovo Panny Marie, které nám tolikrát ve zjevení opakovala: „Všechno závisí v modlitbě, Mé děti…“

 

Pán vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová/ za Vaše Mariánské společenství

ZJEVENÍ PANNY MARIE: OD TEĎ JIŽ ŽÁDNÉ OBILOVINY Z OBCHODU A VÝROBKY Z NICH!

Zjevení Panny Marie dnes ráno, 7.2.2017, po Anděl Páně:

 

„Mé milované děti!

došlo ke strašlivé nákaze obilí částečkou Satanova vědomí. Plní lidská těla jedem a jejich moč zbarvuje do černa. Kážu vám, abyste ihned vysadili veškeré pečivo a výrobky z obilovin. Pěstujte sami sobě vlastní zdravé obiloviny. Však dávejte pozor na jich původ. 
K tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MATIČKO!
/p.s. Dotaz od čtenáře: Kde si pěstuje vaše skupina své obiloviny? Vaše skupina nejí nic z obilovin? I ovesné vločky jsou obilovina. Co jí tedy vaše skupina? Poraďte!
Naše odpověď: Je to zcela čerstvé zjevení Panny Marie, i my jsme samozřejmě do té doby jedli doma upečený chléb a jedli těstoviny a další obilné výrobky. Na tuto nově vzniklou situaci je třeba neprodleně reagovat, to znamená: od nyní již pečivo jíst nebudeme/nejíme ani žádné obilné výrobky. Místo toho více brambor, rýže, luštěnin, pozn. – existují také rýžové těstoviny…jen takový nástřel.
A samozřejmě hlavně hodně čerstvého ovoce a zeleniny.
Tak alespoň do doby, než naše Mariánské společenství bude, při útulcích, pěstitelem také obilovin./

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-6-2-12-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Do Varování zbývá (naléhavě) ještě dokoupit: „Brtničku“, sídlo Opatovské komunity. Pomůžete nám?

…“Čikov“(pozn. útulek posledního času v Čikově), Boží milostí a vaším přispěním, úspěšně (minulý týden) tedy dokoupen! HALELUJAH!https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/dekujeme-vam-utulek-cikov-vcera-zakoupen/

 

…A nyní je třeba dokončit koupi „Brtničky“ (pozn. útulku posledního času v Opatově/Brtničce), sídla Opatovské komunity

(obec se nachází cca 20 km od Jihlavy)

 

Má veliká zaslíbení!

(Připomeňme si:) https://petrabostlova.wordpress.com/2016/12/01/zjeveni-panny-marie-ktere-vas-prekvapi-ferdinand-zvonimir-habsbursky-pristi-nas-cesky-kral-ktery-sjednoti-evropu-a-vyzene-antikrista/

 

brtnicka01

 

Je to velmi dobrá cena, celkem 350 000 korun, za takové stavení. (Podařilo se nám srazit cenu.)

Do 3 dnů musíme zaplatit rezervační zálohu, 50 000 korun

 

… a do Varování koupi dokončit. (pozn. Varování může být každým dnem)

 

To jest: čím dřív, tím líp.

 

Opatovská komunita v Brtničce sehraje velmi důležitou úlohu, i historicky, viz odkaz na blog výše.

 

(…Říkám si, jak se máte, vy z vás, kterým se právě Opatovská komunita, po vypuknutí pronásledování nás křesťanů po Varování, stane novým domovem. Už teď to prostředí pro vás vyšňořuju. Nechte se překvapit… 🙂  )

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na koupi útulku posledního času v Opatově/Brtničce, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-1-5-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová