Příchod Antikrista! Varujte všechny před Josipem Braco! Na setkání s ním nechoďte! A do očí se mu nedívejte!

Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@hell.com
Komu:
Datum: 2. 1. 2017
Předmět: Prohlášení

„Mí sluhové,

neúspěchem při vyvrácení Mariánského společenství a převzetí jejich hnízda v Sopotnici jste uvrhli satanisty celého Světa ve veliký smutek a rozhořčení. S okamžitou platností odvolávám bratra Krysu. Již nebude KK a posílám ho na obětní cestu do Ekvádoru.
V souvislosti se zvýšenou modlitební činností Mariánského společenství se uchyluji do pekelného jícnu Boreč, kde již po staletí čekáme na svou příležitost a jedná se o přímé spojení s mým otcem. (pozn. Satanem)
V nejbližších dnech vyjmenuji nového KK.
Nenávidím vás
SATANAEL“ (pozn. Antikrist)
———- Původní zpráva ———-
Od: slon@hell.com
Komu:
Datum: 7. 1. 2017
Předmět: Veliká obětní noc v nové funkci KK

„AVE SATANAS 666!!!

Ve jménu našeho Pána Satana jsem dnes byl jmenován v Lucerně nejvyšším KK Byla přítomna celá elita naší 666 říše http://www.denik.cz/z_domova/ctyricate-vyroci-charty-77-slavi-v-lucerne-zhruba-300-signataru-20170107.html
Nikdo nechyběl! https://www.postbellum.cz/2016/12/vice-nez-dve-stovky-signtaru-se-sejdou-u-prilezitosti-40-let-od-zverejneni-prohlaseni-charty-77/
Mým novým posláním je zničit Mariánské společenství a v tom mě pomáhej záhrobní spojení se sestrou Navždy Vítěznou. (pozn. Janou Zezulovou) Obětuji také mého nehodného syna Krysu.
Ustanovil jsem novou obětní horu českého satanismu Boreč http://cestovani.idnes.cz/unikatni-horky-kopec-borec-vas-v-minus-20-zahreje-lepe-nez-slivovice-1fe-/tipy-na-vylet.aspx?c=A101229_130955_igcechy_tom
Náš pekelný Otec (pozn. Satan) se usídlil i se svým milovaným synem (pozn. Antikristem) přímo uvnitř Borče, která je jediným otevřeným spojením do Pekla. Všichni jste zváni. Utajit naše místo rejdů je vaše povinnost. Kdo to prozradí, ten půjde jako první do trestu.
Vzal jsem na přímý pokyn Satanaela (pozn. Antikrista) na milost sestru Valpurgu (pozn. Janu Karáskovou), Margit (pozn. Slimákovou) a další, kterým předtím hrozila exkomunikace od Krysy.
….
Slon (pozn. Petr Chobot)
bratr KK“
———- Původní zpráva ———-
Od: donsergio@hell.com
Komu:
Datum: 7. 1. 2017
Předmět: Don Sergio novým 1. vice KK

„AVE SATANAS 666!!!

Já byla jmenovat vice KK. Dokázala vymetat Mariánské společneství. nenávidět Ježíš.
Odio Jesús. Matar cara blanca. Doy a beber veneno. Se están muriendo en convulsiones. Satanás me conduce. Posee todos. Zimri, si no sirven a Satanás. Lo adoramos ya 4.000 años desde que el imperio Inca. Satanás nos dirigimos
Don Sergio (pozn. indiánský učitel Petra Chobota)
bratr 1. vice KK“
———- Původní zpráva ———-
Od: krysa@hell.com
Komu:
Datum: 6. 1. 2017
Předmět: Braco v Praze

„AVE SATANAS 666!!!

Poníženě prosím nezabíjejte mě jako Míšu. Osobně jsem přibvezl řezníka Braco do Prahy http://ladirna.cz/akce/braco-praha
14. ledna máme obrovskou řeznickou akci. Budu se velmi snažit. Prosím změňte mou cestu.
Lucifere obětoval bych pro tebe vlastní matku.
Krysa (pozn. Jan Macháček)
bratr otrok“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Přijede velmi nebezpečný člověk Braco
Datum: 2017-01-08
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-bogatstvo-milijunasa-brace-sa-srebrnjaka-proteze-se-od-zagreba-do-havaja-90392/

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Důležité video, Braco je velmi nebezpečný, přímo posedává Satanem
Datum: 2017-01-08
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

https://www.youtube.com/watch&#8230;.

ke zveřejnění
….“ NA VIDEO SE NEDÍVEJTE, BRACO TĚŽCE POSEDÁVÁ! ANTIKRIST!
DO PRAHY PŘIJEDE VELMI NEBEZPEČNÝ ČLOVĚK, CHORVAT JOSIP BRACO. 14 LEDNA. JE JIŽ ANTIKRISTEM NEBO BUDE AŽ OD SVÉHO PRAŽSKÉHO VÝSTUPU?! http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-bogatstvo-milijunasa-brace-sa-srebrnjaka-proteze-se-od-zagreba-do-havaja-90392/
14.LEDNA 2017 V MASARYKOVĚ KOLEJI  (KOUSEK OD TEOLOGICKÉ FAKULTY) MÁ  VYSTOUPIT CHORVATSKÝ „LÉČITEL“ JOSIP GRBAC ZVANÝ BRACO. PRÝ UMÍ ZABÍT NAJEDNOU 100 LIDÍ! BYL U FALEŠNÉHO PROROKA FRANTIŠKA NA AUDIENCI! NA JEHO VYSTOUPENÍ MAJÍ BÝT TISÍCE LIDÍ! HODNĚ TAKÉ KATOLÍKŮ! OHLAS NA CHORVATSKÉM INERNETU: „BRACO JE VRAH, TO SE MUSÍ ŘÍCT LIDEM JASNĚ A NAHLAS!“
V MASARYKONVĚ KOLEJI MÁ BÝT 14.1. OD 9 DO 13 HODIN, , 130 KORUN ZA VSTUP NA PŮL HODINY. BRACO NEMLUVÍ, „JEN“ SE DÍVÁ! (srovnej: jak se nemáme dívat Antikristu do očí…, jak víme z poselství Varování) JE TO JEN PRO DOSPĚLÉ, NEMAJÍ TAM CHODIT DĚTI A TĚHOTNÉ, TI PŘI NĚM UMÍRAJÍ!
 
JÁ ŘÍKÁM: NECHOĎTE TAM NIKDO, ON (NA 99 %) BUDE VTĚLENÝ ANTIKRIST! A PO PRAŽSKÉM VÝSTUPU NA PROCENT 100!
 
…(všechno tomu odpovídá.)
 
TO ZNAMENÁ: NA POSLEDNÍ PŘÍPRAVY PŘED ANTIKRISTEM MÁME POSLEDNÍ TÝDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Petra Bostlová
 

Kdy příjde (nechá se veřejně poznat) Antikrist? Až mu to dovolí náš Pán!…A co vy? Jste na tu dobu dost připraveni?

Předně: Musím se vám všem omluvit: Tohle jsem tehdy nepochopila, z poselství Panny Marie, správně!

A sice: Je třeba rozlišovat: světem uznanou světovládu Antikrista – od jeho příchodu, respektive (- protože ten už dávno přišel, už v květnu 2013, do této doby však vraždí skrytě, většinou v podzemních satanistických templech – ) od jeho veřejného vystoupení. Na jehož prahu se nejspíše, žel, v těchto týdnech nacházíme!

(p.s. To by i vysvětlovalo, proč tempo naší práce pro naši Nebeskou Rodinu, v přípravách na poslední časy, od 5. července 2016 nemělo být a nebylo zmírněno, ba právě naopak…)

 

Znovu se zamysleme nad poselstvím Panny Marie ze 6. července 2016:

 

Zjevení Panny Marie, krátce po půlnoci, 6.7.2016:

 

„Mé milované děti,

Pán nás ochránil. Náš Nebeský Otec zasáhl, aby zachránil miliardy lidských duší. Dal novou příležitost lidstvu v jeho nápravě. Dal pocítit svým milovaným dětem, že skutečným účelem lidských dějin je náprava celého lidského pokolení. Od vyhnání z ráje po příchod Antikrista je lidská existence o duchovní nápravě. Staňte se lepšími lidmi, modlete se usilovně za sebe i za druhé, za rodinu, bližní i celý svět. Nezapomínejte jeden na druhého. Střežte se satanistů. Jejich úklady nikdy nepřestanou až do Posledního soudu. Teprve tehdy odejdou jejich duše do pekla, pakliže nepřijmou Mého milovaného Syna. Pusťte se nyní do ještě většího díla, budujte komunity plné lásky a zbožnosti, napravujte zlé skutky sebe i druhých. Dokončete útulky tak, aby vydržely 25 let připravené na konec tohoto světa. Připravte komunitu v Sopotnici a budujte další komunity podle potřeby bližních. Náhradou za zneuctěnou sochu v Lysolajích budujte napříště sochy tam, kam na ně satanisté nedosáhnou. Vaše zbožnost vás povede tímto životem a je příslibem věčného života v Ráji u našeho Otce.
Žehnám vám.+++
Panna Maria“

Tady je to mé nepochopení, kterého jsem se tehdy dopustila: Panna Maria mluví o 25 letech prodloužení našeho času, nikoli však o posunutí času zveřejnění Antikrista! Plus minus 25 let, za stávajících okolností, máme tedy do konce světa, ale nikoli do zveřejnění-vystoupení Antikrista! Znovu tak opakuji: nacházíme se nejspíš na jeho prahu!

/TOU POZITIVNÍ ZPRÁVOU VŠAK JE, ŽE SE NACHÁZÍME I NA SAMOTNÉM PRAHU VAROVÁNÍ! HALELUJAH! Které by mělo krátce zveřejnění Antikrista předcházet./
Proč o tom nyní píši: Abychom se připravili. Je to celé na spadnutí! Ještě v tomto měsíci, lednu, je možné očekávat i v poselství Varování ohlášené schizma katolické Církve! (Které má také krátce předcházet Varování.) Nezapomeňme, že hned nato, kdo z kněží se novou přísahou nezaváže falešnému proroku Františkovi, bude z kněžské služby propuštěn, vyhoštěn ze dne na den na dlažbu! MUSÍME PŘECE NAŠIM VĚRNÝM KNĚŽÍM POSKYTNOUT AZYL! PŘÍSTŘEŠÍ, NOVÝ DOMOV! Oni tak, očekáváme, mohou být prvními obyvateli našich útulků – tak v Sopotnici, Brtničce, Čikově. Které jsou připraveny a vhodné k dlouhodobému bydlení. PROSÍM, POMOZTE NÁM TAK NABÝT POSLEDNÍ DVA JMENOVANÉ DOMY, V BRTNIČCE A ČIKOVĚ, abychom také pronásledovaným a vyhoštěným, protože Kristu věrným (!)  kněžím poskytli nový domov! Za koupi domu v Čikově musíme doplatit ještě 130 000 korun, za koupi domu v Brtničce dokonce 320 000! Nenechávejte nás v tom přece, prosím! Co děláme, neděláme přece pro sebe. Sami nevíte, kdy nás a naši pomoc můžete potřebovat.
Dům naší komunity Mariánské společenství v Brtničce u Jihlavy:
brtnicka01
Dům naší komunity Mariánské společenství v Čikově u Třebíče:
cikov1
(p.s. Apropós…https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/05/panna-maria-cikovska-opredena-tajemstvim/&#8230; už víme: NA TOMTO MÍSTĚ PŮVODNĚ STÁL STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTĚR! Zatím o něm víc nevíme… Jeho zbytky mají být cca 5 metrů pod úrovní současné zeminy.)
POMOZTE NÁM, PROSÍM, PRONÁSLEDOVÁNÍ NÁS KŘESŤANŮ SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY, CO VÁS MÁ JEŠTĚ VYBURCOVAT? I mnozí z vás se bez naší pomoci, za času pronásledování, od kterého nás dělí už snad jen poslední týdny, neobejdete.
Nebo myslíte, že jste sami dost na tu dobu připraveni a zajištěni?
Petra Bostlová/za Mariánské společenství

 

p.s. Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat váš finanční příspěvek na dokončení koupě domů pro útulky v Brtničce a Čikově, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

 Srovnej: Pán u Johna Learyho (znovu) o Varování, z 20.12.2016:

Ježíš řekl:“ Mí lidé,

dnešní čtení jsou plná zázraků a tajemství, protože člověk nerozumí Mým způsobům a zázrakům. Je dokonce těžko představitelné, jak jsem mohl Já, jako Druhá Osoba Největější Trojice, na sebe vzít bytí Boha-muže. Mé vtělení musí být bráno s vírou, protože je nad vaše chápání. Pak jsem dovolil, aby Má blahoslavené Matka neměla žádný dědičný hřích, a svou svobodnou vůlí byla bez hříchu a svolila být Mou matkou. Mé zázračné početí mocí Docha Svatého je dalším zázrakem, protože Má blahoslavená matka se stala „Pannou čekající dítě“, jak předpověděl král Ahaz. Jsem naplněním Písem, protože jsem se stal slíbeným Vykupitelem, který mohl přijít jako Beránek a obětovat svůj život za všechny hříchy lidstva. Po Mé smrti byly brány Nebe otevřeny a duše, které toho byly hodny, mohly vejít. To vše se zdá člověku nemožné, ale pro Boha jsou všechny věci možné.“

 

„Mí lídé,

dvě slunce na obloze bude kometa v den Varování a to bude další událostí, která by by mohla nastat přibližně během roku. Tato kometa spustí po světě velká zemětřesení  a  ta by mohla usmrtit lidi a způsobit mnoho škody. Při Varování a po šest týdnů po něm, bude čas na obrácení,  kdy zlí nebudou moci převzít vládu. Po této době se bude třeba zbavit všech vašich elektronických zažízení, abyste neviděli ani neslyšeli Antikrista. Nepřijímejte žádné čipy do těla, za žádných okolností. Mé útulky budou chráněny před jakýbkoli poškozením od zemětřesení. Po šesti týdnech vyhlášeno stanné právo, takže Mí lidé budou zavoláni do Mých útulků. V Mých útulcích vám rozmnožím jídlo, vodu a paliva, abyste mohli zůstat v zimě zahřátí. Mí andělé vás v Mých útulcích ochrání neviditelnými štíty. Toto soužení bude zkráceno kvůli mým vyvoleným, a nedojde vám ani jídlo ani voda ani paliva pro vaše přežití. Je potřeba, aby ve Mně vaši lidé důvěřovali a bude třeba, abyste si ve všech svých potřebách navzájem pomohli. Je třeba, aby Mí stavitelé útulků byli brzy připraveni přivítat Mé věrné s kříži na jejich čelech.“

/Originál:

Tuesday, December 20, 2016:
Jesus said: „My people, the readings of today are full of wonder and mystery, because man does not understand My ways and miracles. It is even hard to imagine how I, as the Second Person of the Blessed Trinity, could take on being a God-man. My Incarnation has to be taken in faith, because it is beyond your understanding. Then I allowed My Blessed Mother to not have any original sin, and by her free will, she had no sin and accepted being My mother. My miraculous conception by the power of the Holy Spirit, is another miracle as My Blessed Mother became the ‚virgin with child‘ as foretold by King Ahaz. I am fulfilling the Scriptures, because I became the promised Redeemer, who would come as a Lamb to sacrifice My life for all the sins of mankind. After My death, the gates of heaven were opened, and the worthy souls could enter. This all seems impossible for man, but for God, all things are possible.“
Jesus said: „My people, the two suns in the sky will be a comet on the day of the Warning, and this will be the other event that could happen within a year or so. This comet will trigger major earthquakes around the world, and they could kill people and cause much damage. During the Warning and for six weeks, this will be a time for conversions, and the evil ones will not be able to take over. After this time, you will need to get rid of all of your electronic devices so you do not see or hear the Antichrist. Do not take any chips in the body for any reason. My refuges will be protected from any damage of the earthquakes. You will have martial law declared after the six weeks, so My people will be called to My refuges. At My refuges, I will multiply your food, water, and fuels so you can stay warm in the winter. My angels will protect you at My refuges with invisible shields. The tribulation time will be shortened for the sake of My elect, and you will not run out of food, water, or fuels for your survival. Your people need to trust in Me, and you will need to help each other in all of your needs. My refuge builders need to be prepared soon to receive My faithful with the crosses on their foreheads.“ /

 

 

PANNA MARIA ČIKOVSKÁ, OPŘEDENÁ TAJEMSTVÍM…

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,následující čas, kromě naší pravidelné a stálé každotýdenní činnosti pro naši Nebeskou Rodinu: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/12/26/marianske-spolecenstvi-pokracuje-v-praci-jak-jsme-daleko-se-hned-dozvite-pravidelna-rekapitulace-sbirka-trva-dekujeme/

nás čeká další (lákavě zajímavá) výzva…

 

Již v předchozím (téměř)pravidelném týdenním shrnutí o naší činnosti, viz blog výše, jsem vás zpravila o Čikově, vesničce nedaleko Třebíče, kde si Panna Maria vyhlédla další místo pro další útulek posledního času.

A ne jen tak ledajaký…

Jistě stojí za připomínku, že svatý Klement Dvořák (Hofbauer) nás na cestě na prohlídku Čikovského domu mohutně provázel a chránil ode všech zlých útoků satanistů, to se nedalo přehlédnout… Takže místo pokusů satanistů, jak nás připravit o životy, cesta to byla velmi pěkná.

 

Na místě cíle cesty, v Čikově, se ozvala sama Panna Maria. A hned několikrát. A opakovaně. Dokonce i po návratu, po několik následujících dní. Řekla nám, že toto místo je pro nás náhrada za satanisty nám prodaný zamýšlený útulek v Chlumu u Třeboně, malé Maria Zell, jak jej sama Panna Maria nazvala. Panna Maria nás nabádala, a to opakovaně a velmi naléhavě, nechť toto místo pro útulek jistě koupíme. Byla celá v bílém. Představila se jako Panna Maria Čikovská. Víc nám tehdy neprozradila.

Zajímavé je, že v místě (Čikově) není po poutním místě Panny Marie ani stopy…Vprostřed obce stojí pěkná udržovaná kaplička, nikoli však Panně Marii zasvěcená a před ní pěkný udržovaný kříž. Vypadá to tedy na poutní místo Panny Marie úplně do země zadupané? Nejspíš ano. (Však Panna Maria nám časem jistě více prozradí…Budu vás určitě informovat.)

Že toto místo milostí Boží získáváme k veliké nelibosti satanistů, se mimo jiné ukázalo i dnes k ránu, kdy na nás satanisti pokřikovali: Nikdy nedopustíme, abyste to (pozn. v Čikově) místo dostali!

Co se za tím skrývá? Jestli jsme dobře slyšeli, jak je poté sama Panna Maria donutila říci pravdu – z tohoto místa, každý den, by měla sama Panna Maria vést Vigilie! Znamená to, že sama Panna Maria si vybrala toto místo pro svoji zvláštní přítomnost v pobožnosti – a proč právě toto místo? To zatím stále ještě netušíme…

 

Tak to je ono, vítejte, milostí Boží další budoucí útulek posledního času! HALELUJAH! V Čikově!

cikov1

  • Je to dlouhé staré stavení, v pořadí: stodola (garáž), 2 chlívky (řezárna a chlívek), za ním novější stavba (obytná část). Zahrada s ovocnými stromky je situovaná právě tam.

cikov2

  • Obytná novější část, před ní se nachází zmíněná ovocná zahrada

cikov3

  • Stodola – vjezd

cikov4

  • A tohoto si všimněte…Sklepení! Nachází se pod novější obytnou částí. Vede právě toto sklepení k řešení našeho rébusu? No možná že ano…Všimněte si totiž: TOTO NENÍ ŽÁDNÝ NOVÝ SKLEP! Jak by se dalo předpokládat, vzhledem k nové nadzemní nadstavbě! Toto je minimálně raně středověké, ne-li románské sklepení!! Několik metrů bytelně tlusté. Ňěkolik metrů hluboké. Vypadá to, že právě odtud se dá odpíchnout k řešení naší hádanky…  Jedná se zde snad o původní románský či raně středověký poutní kostel Panny Marie (nemalého významu…), jehož části se dochovaly právě jako sklepení novostavby? Je to velmi pravděpodobné…Jisté je, právě zde bude hlavní kaple útulku!

cikov5

  • Řezárna (úpravna krmiva), za ní chlívek

 

Celé stavení, i se zahradou, je původně za 200 000, nám se podařilo srazit cenu na 180 000, je to tedy výborná cena. Dnes (vlastně už včera, je brzy ráno, po noční modlitební kampani), jsme podepsali rezervační smlouvu a zaplatili rezervační zálohu, která činí 50 000 korun. HALELUJAH! Rezervaci máme do konce ledna. Do té doby, tedy do konce ledna 2017, musíme doplatit zbytek kupní ceny, což tak dělá: 130 000 korun. Moc manévrovacího prostoru už nemáme (jak víte, v půjčkách na pořizování útulků máme už strop) a nezbývá nám tak dát dohromady potřebné finanční prostředky na koupi tohoto skvostu Panny Marie než touto cestou, sbírkou.

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Děkujeme vám za vaši pomoc!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, 

minulý pátek jsem k vám zveřejnila naléhavou prosbu: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/12/30/nalehava-prosba-marianskeho-spolecenstvi/

 

CHCI VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ZAPOJILI A POMOHLI, PŘISPĚLI A MODLILI SE, MOC A MOC PODĚKOVAT!

 

SOPOTNICKÁ CHALOUPKA, SÍDLO MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A SRDCE CELÉ KOMUNITY (a vše a všichni s tím spojení, viz dotyčný blog), JE ZACHRÁNĚNO! BOŽÍM POŽEHNÁNÍM A VAŠÍ POMOCÍ!

 

MOC DĚKUJEME!

 

PÁN JEŽÍŠ VÁS MOCNĚ ŽEHNEJ, OCHRAŇUJ A VEĎ

 

Vaše Mariánské společenství

 

 

/p.s…..na vavřínu neusínáme. Boj pokračuje dál. Tuhle bitvu jsme, milostí Boží, vyhráli, už teď však satanisti kují další pikle, jak nás připravit o srdce Mariánského společenství, o sopotnický dům. Připravit nás o něj, a tak dominovým efektem sebrat všechno. Modlete se za nás, děkujeme./

 

 

SLÁVA A CHVÁLA BUDIŽ VZDÁVÁNA HOSPODINU VĚČNĚ!

Poselství Varování a laická mše svatá v Mariánském společenství: Žádný rozpor

Je to převeliká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila. A sice: LAICKOU MŠI SVATOU!Když nám Panna Maria ve zjevení v červenci 2016 o laické mši svaté poprvé řekla, že je máme uskutečňovat (viz příslušné zjevení Panny Marie), byli jsme trochu rozpačití, co s tím. Mše svatá, a laická? Nevěděli jsme, jak to uchopit. A tak jsme hned nedělali nic. Až když Panna Maria si za měsíc poté v dalším zjevení nám postěžovala, že je smutná, protože Její děti neplní své úkoly… – zamysleli jsme se, co tím Panna Maria mohla myslet. Honzíka, který již v červenci v tom samém zjevení dostal od Panny Marie pověření být zodpovědný za vedení laických mší svatých, napadlo ho okamžitě: Ale my „neděláme“ laické mše svaté! Přitakala jsem.

A tak jsme, jak víte, koncem srpna 2016 začali.

Věděli jsme od začátku, že my proměňovat nebudeme. Jak bychom také mohli! Sice Honzík je budoucí katolický kněz, ale do vysvěcení má ještě daleko. Věděli jsme od začátku: Mši svatou laickou povede a proměňovat bude: sám Velekněz, Pán Ježíš! Panna Maria, abychom snad nebyli na pochybách, ve zjevení začátkem září 2016 nám také právě toto zopakovala: Vy nevedete mši svatou laickou, tu vedene přímo Můj Syn, Ježíš! (Dokonce jednou, ještě před tímto zjevením Panny Marie, při jedné mši svaté laické, při které jsem byla na pochybách, zda je všechno v pořádku, měla jsem krátký mystický zážitek: při Proměňování viděla jsem duchovním zrakem, jak sám Pán Ježíš přichází a staví se na místo vysluhujícího kněze a proměňuje Tělo a Krev Páně! Poté zase odchází. Tolik jsem vnímala.)  Honzík nebo jiný muž, který čte mši svatou, opravdu „jen“ mši svatou čte. Ale nevysluhuje. Ani nevede.

 

Za několik měsíců nato jsme byli upozorněni apoštoly Varování, že ano, přece laická mše svatá je podle poselství Varování! Tyto laické mše svaté budou, až pronásledování ještě postoupí a bude nedostatek katolických kněží, kteří by v útulcích mše svaté vysloužili. K takovému úkonu však je třeba dovolení samotného Hospodina! Jaká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila, že již nyní, ještě před Varováním, můžeme mít laické svaté mše! AVE MARIA!  (Je to převeliká posila…)

 

Poselství Varování, informující o mši svaté laické (je jich více, toto je jedno z nich):

615. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2012 v 22:00, část druhá.

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI SE BUDOU MUSET ÚČASTNIT MŠÍ V ÚTULCÍCH NEBO V BEZPEČNÝCH KOSTELECH

„Má vroucně milovaná dcero,

musíte se shromáždit a vyhledat ty duše, které nic nevědí o Pravdě.

Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně.

Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná jako ve středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce.

Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k oslabení moci Antikrista.

Tyto modlitby byly napsány v Nebi a slibují mimořádné milosti.

Mají jen jeden účel, a tím je záchrana duší všech – každého dítěte, každé víry, každého pohlaví, každého náboženství i ateistů. To je Mé největší přání.

Vy, Moji stoupenci, jste pod Mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. Brzy schopnosti, které vám dám prostřednictvím milostí modliteb modlitební kampaně, přivedou tisíce nových duší.

Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni Mým Otcem a vedeni přímo Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně.

Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí Mých ubohých posvěcených služebníků, který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích.

A tak zatímco armáda zbytku Mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými duchovními, mnozí se stanou laickými služebníky pro období, kdy bude nedostatek kněží.

Vy, Moji stoupenci, budete muset shromáždit a zásobit se hostiemi, neboť budou těžko dostupné. Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.

Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování židů, aby vykořenila takzvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna náboženství.

Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce.

Mé Tělo a Krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost Nejsvětější Oběti mše autentickou a uznanou Mým Otcem.

Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních skupin „Ježíš lidstvu“ po celém světě.

Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se Mými pokyny.

Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepochází ode Mne. My se teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a  až se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět.

Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto důležitou misi, tu největší, jaká byla kdy organizována, aby přivedla všechny hříšníky domů k Otci, do bezpečí od vlivu a pokušení šelmy.

Váš Ježíš“

 

Ti z vás, kteří se s námi účastníte laické mše svaté v přímém přenosu i s Proměňováním, a tedy i se svatým přijímáním, víte, že přijímáme skutečně proměněné Tělo a Krev Páně! To se nedá popřít. Ani vykomunikovat. To se zkrátka musí jedině zažít. Vlastní zkušeností.

Ti z vás, kdo se s námi spojujete po internetu a sledujete přímý přenos nebo záznam laické mše svaté, právem si stěžujete na nekvalitní zvuk přenosu a poté záznamu. Někomu funguje zvuk z facebooku dobře, ale nikoli na youtube, někomu z vás ani jedno z toho. (Na youtube kupř. víme, že na nás druhá strana, satanisti, nasadila rušičky.) To by se snad mohlo změnit či hodně zlepšit v posledních přenosech, pořídili jsme mikrofon, abyste mohli dobře slyšet opravdu všichni (sledujte, k vylepšení by mělo dojít postupně, modlete se spolu s námi, prosím, za to). Sledujte na:

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

 

  • Mezi šestou a osmou hodinou večerní, každý den, na těchto kanálech v přímém přenosu, vysíláme tuto laickou mši svatou. (Jen ve vyjímečných případech v jiný čas. Pak většinou později. Přenos můžete kdykoli zhlédnout také ze záznamu, na výše uvedených webových adresách.)

 

Je možné umožnit vám také svaté přijímání, to znamená plnohodnotnou laickou mši svatou, to pak telefonickým propojením, přes telekonferenci. Nestojí vás to nic, telefonický hovor platíme my. (Z důvodu bezpečnosti je zatím umožněno pouze pro katolíky nám známé. …aby nedošlo ke znesvěcení Těla a Krve Páně.)

 

Jste zváni, připojte se s námi

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20160830_23_25_57_pro

Staré odpustkové modlitby k Novému roku. Naše Mariánské společenství se je nově modlí, každý den a doporučuje!

„Ježíši, Maria, Josefe, osvěcujte nás, přispějte nám, zachraňte nás. Amen.“(Touto modlitbou lze získat odpustky, 200 dnů jednou za den, Lev XIII)

 

 

srdcejezisovo

Odpustková modlitba k Božskému Srdci Páně za Rakousko (Českou/Slovenskou republiku)

(církevně schválena)

 

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, slituj se nad naší vlastí! Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylej přebohaté požehnání Své na matku naší svatou církev, na svatého Otce (pozn. Benedikta), na našeho císaře (pozn. prezidenta), na biskupy a kněze! Zachovej spravedlivé, obrať hříšníky, osvěť nevěrce, žehnej našim příbuzným a přátelům, přispěj umírajícím, vysvoboď ubohé duše z očistcových muk a rozestři lásky plnou vládu Svou nad celou vlastí naší. Amen.“

(Odpustky 300 dní, jednou denně, pro věřící v celém Rakousku, Lev XIII, 16. května 1885)

 

modlitbarak

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 2.-8.1.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 2.-8.1.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/02/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-2-1-8-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová