Category Archives: Modlitební kampaně

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU,11.-17.12.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 11.-17.12.2017:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/12/11/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-11-17-12-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 4.-10.12.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 4.-10.12.2017:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/12/04/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-4-10-12-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

ADORACE S MARIÁNSKÝM SPOLEČENSTVÍM! UŽ ZA CHVÍLI! :-)

 

Naši drazí čtenáři, modlitebníci, přátelé,

 

je mi převelikou ctí Vás pozvat na naši 1. veřejnou ADORACI přenášenou na našich stránkách facebooku a youtube (!), které Vám tak umožní účastnit se adorace s námi!

Najdete nás na webových adresách:

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

Začínáme už za chvíli, dnes mimořádně od 23 hodin, od zítra a každý další den už od 22 hodin (po skončení naší modlitební kampaně), půl hodiny, do cca 23.30 hodin.

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČENSTVÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM S VÁMI! 🙂

 

Vaše Mariánské společenství

PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 27.11.-3.12.2017

PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 27.11.-3.12.2017:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/11/27/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-11-3-12-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše listopadové modlitby Novény spásy, na tento týden, 27.11.-3.12.2017

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v listopadu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

Naše listopadové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 27.11. 2017 a končíme v neděli, 3.12. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ ZÁPAS A SBÍRKU NA ZÁCHRANU AUTA SATANISTY ZAVRAŽDĚNÉHO KARDINÁLA CAFFARRY!

PRO NAŠE ČTENÁŘE A ČLENY MODLITEBNÍ SKUPINY: VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ ZÁPAS A SBÍRKU NA ZÁCHRANU AUTA SATANISTY RITUÁLNĚ ZAVRAŽDĚNÉHO KARDINÁLA CAFFARRY!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

BOŽÍM ŘÍZENÍM A JEHO MILOSTÍ MÁME ZACHRÁNIT ZE SPÁRŮ ZEDNOSATANISTŮ VELMI (- PANNOU MARIÍ FATIMSKOU A KARDINÁLSKÝM POŽEHNÁNÍM!) POŽEHNANÉ OSOBNÍ AUTO ZEDNOSATANISTY PŘED DVĚMA MĚSÍCI RITUÁLNĚ ZAVRAŽDĚNÉHO KARDINÁLA CARLA CAFFARRY!

Tento osobní vůz otce kardinála Caffarry, jednoho ze čtyř kardinálů – signatářů Dubií (!), faktického důvodu to jeho vraždy zednosatanisty (!) (po dvou měsících tak následoval ze stejného důvodu těmi samými kruhy zavražděného kardinála Meisnera…), dostal se v uplynulých dnech do Čech (!) a je na prodej za 119 000 korun! Vnímáme, že máme přímo příkaz od naší Nebeské Rodiny toto tolik požehnané auto vytrhnout ze spárů Zlého a pořídit pro spásu přinášejícící účely našeho Mariánského společenství!

Během pár následujích hodin (až dní) vás informuji podrobněji, situace se rychle vyvíjí!

Prosím, pomozte nám toto auto svou modlitbou a příspěvkem zakoupit, má ho po kardinálu Caffarrovi používat jedna pro spásu duší velmi důležitá osoba! (Pozn. není to nikdo z nás členů Mariánského společenství) a my, Mariánské společenství, máme toto auto pro něj pořídit a poté i spravovat a udržovat.

Prosím, pomozte nám, modlete se a postěte na tento účel a přispějte na zakoupení tohoto vozu, čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat také vaše příspěvky na zakoupení tohoto požehnaného vozu, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

NAŠE NEBESKÁ RODINA NECHŤ VÁS MOCNĚ ŽEHNÁ, VEDE A CHRÁNÍ A NAPLŇUJE MILOSTMI, KTERÉ KAŽDÝ Z VÁS POTŘEBUJE

Za Vaše Mariánské společenství

Petra Bostlová, představená komunity

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 20.-26.11.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 20.-26.11.2016:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/11/20/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-20-26-11-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová