Category Archives: Modlitební kampaně

Vyhlašuji naše modlitby Novény spásy na tento týden, 21.-27.1.2019

mo2

Milí přátelé, modlitebníci,

i tento měsíc reaguji na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně (konečně už zase) modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

 

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 21.1. 2019 a končíme v neděli, 27.1. 2019. Děkuji, Pán vás žehnej

 

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

Reklamy

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

ABY NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO JEŽÍŠ PO CELÉM SVĚTĚ POZNÁNO, UZNÁNO A CHVÁLENO BYLO! AMEN

JK1

 

NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ, ABY JMÉNO BOŽÍ PO CELÉM SVĚTĚ POZNÁNO, UZNÁNO A CHVÁLENO BYLO! AMEN

 

Slova písně Blíž k Tobě, Bože můj (- můžete si s nimi zazpívat. Tedy jestli nebudete zrovna brečet! 🙂  )

 

901 – Blíž k Tobě, Bože můj

Noty k písni číslo 901 – Blíž k tobě, Bože můj

1. Blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž! / V smutcích i radostech mou prosbu slyš: / Ať kráčím den co den / jen v Tobě svoboden, / blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž!

2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, / Tvá láska jediným mým bohatstvím. / Tys přítel můj a cíl, / já toužím ze všech sil / blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, / Ty vždy mě pozvedáš, Ty potěšíš. / Dej, ať Tvé cesty znám, / ať po nich nejdu sám / blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád / jak ten, jenž za hříšné šel život dát: / Ať umím bratrem být / a s láskou v srdci jít / blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

5. V poslední hodině, až přijde čas, / buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás! / Ať smrt se promění / ve slavné vzkříšení, / blíž k Tobě, Bože můj, navěky již!

JK3


T: V. Renč 1969 na námět F. Adamsové († 1848) – N~: L. Mason († 1872)

 

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

PROSÍME O VAŠE MODLITBY!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

dnes při ranních modlitbách z Ducha Svatého přijala jsem vhled po důvodech situací posledních dnů, spíše posledního týdne.

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/12/28/utulek-zakoupen-ale-zatim-nejasame-bitva-proti-marianskemu-spolecenstvi-k-jeho-zniceni-zuri-nepratele-cirkve-se-zarekli-do-konce-roku-aneb-rekapitulace-nasi-cinnosti-za-posledni-tyden-sb/

  • MY OKAMŽITĚ, ALE OPRAVDU OKAMŽITĚ, MUSÍME KOPNOUT DO TÉ STARÉ KOUPELNY ÚTULKU sv. Mořice!
  • –  která tolik znesvěcuje, rozbourat ji a postavit novou. Nepočká to! Ani den, ani hodinu!
  • Vlastně jsme měli začít už před týdnem, okamžitě po návratu bratra Sebastiana z útulku svatého Alexandra Jeruzalémského. To ale pořád bylo řešení toho a onoho, pořád jsem čekala, kdy už se začne, ale ono pořád nic, jen samé problémy a nové mise, starosti, překážky. Které se musely okamžitě řešit.

Dnes ráno se mi ale osvětlilo! To je ten důvod, proč ještě není plně uhrazená částka na převzetí útulku svatého Ondřeje (!), to je ten důvod, proč už dvě částky na jeho uhrazení nám visí ve vzduchu (!), to je ten důvod, proč stojíme – a nic se neděje! Ačkoliv pracujeme dál a dál, jak mourovatí! Přesto stojíme na místě.

MUSÍME OKAMŽITĚ ZAČÍT SE ZBOŘENÍM KOUPELNY A JEJÍM ZCELA NOVÝM VYSTAVĚNÍM!

PROSÍME O VAŠE MODLITBY! Druhá strana z toho má strašný alarm, že jsem na to, milostí Boží, přišla! Snažili se a usilovali, aby mi to dáno vědět nebylo, my dál řešili to a ono a se stavbou čekali až někdy do nového roku. To už by ovšem, jak jsem se včera večer dozvěděla, 1.1.2019 do útulku svatého Mořice nakráčela satanistka paní J.K. – a v něm už zůstala!

To nesmíme dopustit!

Jedinou stopkou toho však je – OKAMŽITĚ ZAČÍT, JAK PÍŠU, S BOURÁNÍM STARÉ KOUPELNY A NÁSLEDNÝM VYSTAVĚNÍM ZCELA NOVÉ! (ačkoliv na ní momentálně nemáme ani korunu.)

A TO NEJDE BEZ VAŠICH MODLITEB! Takové jsou to tlaky a útoky a duchovní zarážky – aby se tak nestalo! Abychom na ní nezačali pracovat!

Moc vás prosíme o modlitby, myslete na nás také při mší svatých, modlete se a modlete, tento boj musíme vyhrát!

Záleží na něm pokračování Mariánského společenství (!), jeho mise i činnosti, doplacení útulku svatého Ondřeje (!) a získání klíče a tím vlády nad ním (!) – https://petrabostlova.wordpress.com/2018/12/27/alarm-prosim-pomozte-nam-utulek-svateho-ondreje-v-ohrozeni/

a vše další otatní. Bez toho nebude nic!

Je to velký alarm.

Děkujeme za vaše modlitby!

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

Matičko naše, prosíme Tě snažně, oroduj za nás!

Svatý Ondřeji, oroduj za nás!

Svatý Mořici, oroduj za nás!

Všichni svatí Přímluvci, proste za nás u Nebeského Otce!

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/