Category Archives: Modlitební kampaně

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 20.-26.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 20.-26.2.2017:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/20/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-20-2-26-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 13.-19.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU,  13.-19.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/13/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-13-2-19-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Prosíme, pomozte nám…

Dnes ráno se událo zjevení starozákonního proroka Izajáše. Varoval nás před pohledávkou 50 000 korun, kterou musíme urychleně, neprodleně zaplatit. Jinak se dostaneme, my, naše Mariánské společenství, do velikánských problémů. (Jde o spásu duše jednoho z nás, 😦 člena modlitební skupiny … a přežití naší celé skupiny, Mariánského společenství. Doslova. 😦 )

 

Nedovedete si ani představit, čím, touto činností, kterou pro naši Nebeskou Rodinu a vás všechny děláme, čím si procházíme…Zdaleka to nejsou „jen“ naše modlitby, fyzická práce na útulcích a noční modlitební ponocování. Je to dennodenní boj o přežití, fyzické, duševní, a hlavně: to duchovní. Nasazujeme vlastní duše, abychom mohli vysvobozovat duše jiných.

Potřebujeme vaše modlitby, potřebujeme vaši pomoc.

Průběžně.

Prosíme, pomozte nám i teď, jedná se o finanční částku 50 000 korun na misi, kterou musíme zaplatit ještě dnes…abychom vůbec mohli dál, v naší misi, pokračovat. Musíme ji tak vybrat tímto způsobem.

 

Žel, Varování, na jehož naprostém prahu jsme se v těchto dnech nacházeli, bylo naším milovaným Nebeským Tatínkem zase odloženo :-(, kvůli hříchům, přičemž pronásledování zesiluje a situace houstne. 😦  (Budu informovat za chvíli.)

 

…K tomu složenky chodí dál, naše mise nesmí být nikdy přerušena, a tak aktuálně za opravu posledního pořízeného auta pro naši autoflotilu posledního času máme u automechanika tento týden zaplatit 61 000 korun, k tomu přes 16 000 korun za další autoopravu oné satanisty nabourané Felicie, jak si nejspíš pamatujete (přinesla jsem zprávy před několika měsíci).

 

Pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše finanční příspění, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši modlitební a finanční pomoc  potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Už skoro nespím…A členové našeho týmu jednu třetinu doby spánku obvyklé doby. Často i méně 😦

 

Již brzy oceníte naše zápolení. Pronásledování postupuje plošně, mnozí z vás už nás kontaktujete o pomoc. Stále víc a ve větším počtu. Kdo ještě nevnímáte ty tlaky, už brzy sami pocítíte. Jde to velmi rychle.

 

Tohle je ale jen začátek. Důvěřujme Pánu. Vždy a za každých okolností.

 

A modleme se. Vždycky si vzpomeňme na Slovo Panny Marie, které nám tolikrát ve zjevení opakovala: „Všechno závisí v modlitbě, Mé děti…“

 

Pán vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová/ za Vaše Mariánské společenství

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 6.-12.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-6-2-12-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-1-5-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše lednové modlitby Novény spásy na tento týden, 23.-29.1.2017

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v lednu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 23.1. 2017 a končíme v neděli, 29.1. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 23.- 29.1.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 23.- 29.1.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/23/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-23-1-29-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová