Category Archives: Modlitební kampaně

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Reklamy

Alarm! Prosíme vás o modlitby, vklínila se mezi nás satanistka! Rabuje!

Panna Maria, která vede Mariánské společensví, již v minulosti mnohokrát dovolila, aby se do naší blízkosti dostal satanista/ka, mnohokrát na nás Satanem nasazený/á, to proto, aby tento člověk měl možnost a příležitost se obrátit k Pánu Bohu. Zatím to bylo snad i většinou tak, že do naší blízkosti se nedostávají lidé tohoto typu coby první příležitostí k obrácení, ale většinou jako poslední nebo mezi posledními šancemi na návrat.

U některých z nich to vyšlo, tací satanisti byli ihned Satanem odveleni, u některých to žel nevyšlo, nedali si říct. Někteří z nich jsou dokonce už i v pekle 😦

Důležité na tom je, že ti lidé dostali šanci. Jak píši, často jako šanci poslední.

Nebudu hodnotit míru šancí v tomto zatím posledním případě, nicméně před několika týdny, snad cca třemi, vetřela se k nám žena s dítětem, jmenuje se Dana (kdo čtete mé blogy trochu déle, jistě si vzpomenete na Danku, skoro přesně před rokem). Bylo nám záhy jasné, že je na nás druhou stranou nasazená, nicméně i ona musela dostat šanci na nápravu.

Že to bude složitý oříšek, aby se obrátila, bylo jasné velmi brzy. (Když mě hned na začátku napomenula, abych jí neevangelizovala, ale respektovala její „víru“, že je pevně přesvědčená ateistka. Rozuměj: a-teista, ten proti-Bohu. ) Po několika dnech se však opravdu zdálo, že k nějakému posunu dobrým směrem to přece jenom jde a v té době se dokonce účastnila jedné z našich dvoudenních poutí. Při ní také obdržela milosti. (Kromě nich dostala v té době ode mě také velmi silné duchovní dárky, které jí měly pomoci na cestě za Ježíšem, dárky, které jí přinesly mnoho milostí.)

Jak vidno, dlouho ji to zřejmě nevydrželo, za pár dní, kdy k nám zase přišla, jala se nás opět podrážet. Je satanisty od začátku nasazená, aby úplně rozdrtila Mariánské společenství! Přes dítě, přes své lži, manipulace a podrazy.

Nemá význam zacházet do jednotlivostí, to ostatně není ani smyslem tohoto textu. Jeho smyslem je vás velice vroucně požádat o vaše modlitby: SITUACE JE OPRAVDU VELMI VÁŽNÁ. V TĚCHTO DNECH USILUJE O PŘEVZETÍ VEDENÍ CELÉ SKUPINY, MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ! V předchozích hodinách se jí žel podařilo získat dokonce kontrolu nad jedním z našich pražských útulků (!), svým významem velmi důležitým! Je tam dokonce jeden náš člen! Jsou to velké duchovní boje.

Modlíme se, aby z útulku byla vyhozena a přístup do něj už neměla. Do něj, ani do žádného jiného útulku Mariánského společenství, ani k nám osobně. Zkrátka: aby již musela od nás držet distanc!

Jejím úkolem dokonce je, aby sama zakoupila útulek svatého Ondřeje (!), a to dokonce již v pondělí, pozítří!

Nepomohli jste nám totiž a peníze na zakoupení útulku svatého Ondřeje tak nemáme a v pátek, tj. včera, vypršela lhůta pro jeho zakoupení!

Opakuji: Útulek svatého Ondřeje má sehrát kardinální úlohu v obrácení našeho národa, nechtějme ani vědět, co potom bude znamenat, ovládnou-li takový útulek satanisti! Skrze Danu či jakéhokoli jiného satanistu. (Nedivte se pak, že se vaše rodiny neobrátí. To vám říkám narovinu.)

PROSÍM, MODLETE SE SPOLU S NÁMI ZA BOŽÍ ZÁSAH V SITUACI S DANOU, ZVLÁŠTĚ JEDEN Z NÁS SE KVŮLI NÍ PROPADÁ (!), MODLEME SE ZA NĚJ A OHLEDNĚ ÚTULKU SVATÉHO ONDŘEJE, OBOJE SPOLU ÚZCE SOUVISÍ.

Modleme se za spásu duše jejího dítěte.

 

Děkujeme vám

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

ZÁZRAK PANNY MARIE! A (NEJEN?) PRAHA V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ!

Bylo to v sobotu, u Panny Marie v Lysolajích, na Jejím svatém poutním místě, krátce před Korunkou k Božímu Milosrdenství. Klečela jsem před kapličkou a sáhla po mé modlitební knížce. Když tu, zničehonic, se nese vzduchem žlutý obrázek… Přistál u mých nohou.Podotýkám, byla jsem tam sama, nikdo u mě ani v blízkém okolí nebyl.

Sáhla jsem po malém, něžném obrázku. Byla to Panna Maria Rynecká, Ochránkyně Prahy! Na druhé straně obrázku je modlitba k Panně Marii Rynecké.

Volala jsem hned přátelům, zda si v mé modlitební knížce nezapomněli tento obrázek či já nevědomě jej někomu nevzala? Nikdo takový obrázek neznal. Já tak věděla, že je přímo od Panny Marie!

Hned po Korunce jsme se pomodlili tuto modlitbu. A obrázek z Nebe po návratu domů já uložila na náš hlavní oltář.

 

A dnes ráno zas!

S bratrem Josefem jsme právě dokončili ranní litanie ke všem svatým. Když tu, zase z druhé modlitební knížky, nese se vzduchem žlutý obrázek, s Pannou Marií Immaculatou! A to v úplně stejné úpravě i formátu jako obrázek z předchozího dne! Na druhé straně je modlitba Magnicifat v češtině.

Panna Maria je na něm v soše, která je připravena k instalaci na Staroměstské náměstí, odložena na bok Týnského chrámu. V pozadí je právě okno tohoto chrámu.

Okamžitě jsme se i tuto modlitbu pomodlili!

 

Obě modlitby se budeme od nyní modlit každý den a vás prosím o totéž

 

Praha, a nejen tedy ta, je tak v přímém a bezprostředním ohrožení! Že je to ve vztahu k výsledkům (nejen) pražských voleb z minulého týdne, a nejspíš i útoku válečného (!), je bezesporu. Na (nejen) pražskou radnici se tlačí do čela Piráti, s jejich Hřibem_Satanem, aby tak Satan získal již plně nadvládu nad městem, a tím nejen nad naší zemí a Střední Evropou, ale mnohem víc! (Válečný útok na Prahu by byl pak logickým vyústěním.)

 

Modlete se s námi, ta vražedná koalice Pirátů, TOP 09 a Prahy Sobě, která je také silně okultní, se jim nesmí povést! Nebo bude zle. Pro všechny nás, bez vyjímky.

 

Petra Bostlová

 

pozn. oba dva Nebeské obrázky zveřejním, zde, hned jak budu mít příležitost udělat jejich fotky. Jsou jemně žluté, jemné, něžné a hebké, z úžasně tenkého a hebkého materiálu, který jsem ještě nikdy neviděla…Sledujte zde

 

Modlitba k Panně Marii Rynecké, Ochránkyni Prahy:

ryn

Modlitba k Panně Marii Rynecké

 

Panno Maria,

Ochránkyně Prahy!

 

Tak jako od nepaměti naši předkové

se k Tobě nyní utíkáme i my,

abychom Tvému Neposkvrněnému srdci

zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu.

Prosíme Tě,

chraň je i všechny svoje děti v nich žijící,

rodiny i jednotlivce, jejich domácnosti

i všechen jejich majetek.

 

Střež jejich kroky na všech jejich cestách,

při všech jejich činnostech.

Chraň nás a naše město před neštěstími,

nemoceni a všemi útoky zla

a veď nás cestou pokoje,

lásky a svornosti,

cestou obrácení ke Svému Synu Ježíši!

Panno Maria, Ochránkyně Prahy,

oroduj za nás!

 

Magnificat

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit

všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům,

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

ALARM! PÁTER MARIAN KUFFA!

TOTO DNES VEČER PŘIŠLO OD NAŠICH SLOVENSKÝCH PŘÁTEL (je krátce po půlnoci):Ahoj p.M.Kuffa je v umelom spanku potrebuje modlitby podaj dalej

 

COŽE??! PÁTER MARIAN KUFFA ŽE JE V UMĚLÉM SPÁNKU??! Co se stalo??

Okamžitě jsem za brousila na internet – a hledala jakoukoli zmínku v médiích: ANI ŤUK!!

 

ŽE BY PROTO, ABYCHOM SE ZA NĚJ NEMODLILI?!!!

 

MODLEME SE ZA NĚJ, JAKO O ZÁVOD!

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

pozn. od naší sestry týmu, poté: „Volala jsem na faru, otec Kuffa je v nemocnici, má bolesti, posílají ho na různá vyšetření. Není tedy v umělém spánku (aspoň zatím! – moje poznámka), prý se mu ozvalo nějaké staré zranění…“

Je na jednotce intenzívní péče!

 

Ať tak nebo tak, v každém případě je to útok na otce Kuffu, ve snaze jej (pomocí chemie a jiné duchovně) znečistit! Aby přinášel svým svěřencům ne už čistého Pána Ježíše, ale jeho odpůrce!

 

MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM, ZA JEHO OCHRANU

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/