Category Archives: Modlitební kampaně

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 16.-22.1.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 16.-22.1.2017 :

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/16/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-16-1-22-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

VYMEŤME SATANISMUS Z NAŠÍ ZEMĚ MODLITBOU! Po internetu.

Naši milí modlitebníci,

kromě od srpna 2016 pravidelně každý večer přenášených vysílání našich mší laických svatých na facebooku:

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

a na youtube: https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

již několikrát v nedávné minulosti se stalo, že jsme přenášeli, hlavně v návaznosti na večerní mši svatou laickou, také aspoň část večerní modlitební kampaně našeho Mariánského společenství Ježíš lidstvu. Ze včerejška na dnešek však, rovněž v návaznosti na přenos mše svaté laické, vysílali jsme ŽIVĚ CELOU VEČERNÍ A NOČNÍ ČÁST MODLITEBNÍ KAMPANĚ!

 

Zde si můžete pustit kdykoli ze záznamu (a spolu s námi se pomodlit. Třeba při domácích pracech, při vaření, v dílně nebo během jízdy v autě ):

Na facebooku: https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/  ( – zhruba po hodině vysílání laické mše svaté)

 

Na youtube: ….zhruba po hodině vysílání laické mše svaté (1. část modlitební kampaně, téměř do půlnoci)

 

….a zde je už jenom modlitební kampaň, její 2. část (od půlnoci až do 5.15 hod ráno )

 

 

A TEĎ POZOR: ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NAŠÍ MODLITEBNÍ KAMPANĚ SE VELMI OSVĚDČILO: SATANISTI SI TU NOC ANI NEŠKRTLI!

Takže budeme samozřejmě v nastalé linii pokračovat. (…Což se zvláště nyní, v předvečer inaugurace Donalda Trumpa, víc nežhodí…)

 

A to hned dnes, DOKONCE MNOHEM DŘÍVE, NEŽ BY BYLO ZVYKEM: Vzhledem k okolnostem: Jak jsem avízovala, na Masarykově koleji v Praze má vystoupit nebezpečný okultista, Josip Braco z Chorvatska.  Od 9 do 13 hodin.

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/08/prichod-antikrista-varujte-vsechny-pred-josipem-braco-na-setkani-s-nim-nechodte-a-do-oci-se-mu-nedivejte/

PŘEKAŽME MU JEHO SATANSKÉ PLETICHY MODLITBOU!

Zase po internetu.

Spojme se tak v modlitbě již dnes, a v mnohem větším počtu, od 9 hodin do 13 hodin, přenášíme zase po facebooku a na youtube, na webových adresách, viz výše, a postavme proti jeho satanským rejdům MOC DUCHA SVATÉHO!

Zachraňme tím tak ty mnohdy nic netušíci zvědavce, kteří příjdou na jeho seanci. 😦

 

NA SHLEDANOU DNES V MODLITBĚ PO INTERNETU, MEZI 9 A 13 HODINOU

(…modlete se, prosím, za funkční přenos, satanisti se jej určitě pokusí zhatit)

 

…A pak zase večer, v návaznosti na večerní laickou mši svatou (její začátek bude cca po 18 hod),

 

V SOBOTNÍ NOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPANI.

 

 

(p.s. Aspoň máte a budete mít přehled, že fakt nezahálíme…:-)  )

 

 

Vaše Mariánské společenství

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 9.-15.1.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 9.-15.1.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/09/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-9-1-15-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Poselství Varování a laická mše svatá v Mariánském společenství: Žádný rozpor

Je to převeliká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila. A sice: LAICKOU MŠI SVATOU!Když nám Panna Maria ve zjevení v červenci 2016 o laické mši svaté poprvé řekla, že je máme uskutečňovat (viz příslušné zjevení Panny Marie), byli jsme trochu rozpačití, co s tím. Mše svatá, a laická? Nevěděli jsme, jak to uchopit. A tak jsme hned nedělali nic. Až když Panna Maria si za měsíc poté v dalším zjevení nám postěžovala, že je smutná, protože Její děti neplní své úkoly… – zamysleli jsme se, co tím Panna Maria mohla myslet. Honzíka, který již v červenci v tom samém zjevení dostal od Panny Marie pověření být zodpovědný za vedení laických mší svatých, napadlo ho okamžitě: Ale my „neděláme“ laické mše svaté! Přitakala jsem.

A tak jsme, jak víte, koncem srpna 2016 začali.

Věděli jsme od začátku, že my proměňovat nebudeme. Jak bychom také mohli! Sice Honzík je budoucí katolický kněz, ale do vysvěcení má ještě daleko. Věděli jsme od začátku: Mši svatou laickou povede a proměňovat bude: sám Velekněz, Pán Ježíš! Panna Maria, abychom snad nebyli na pochybách, ve zjevení začátkem září 2016 nám také právě toto zopakovala: Vy nevedete mši svatou laickou, tu vedene přímo Můj Syn, Ježíš! (Dokonce jednou, ještě před tímto zjevením Panny Marie, při jedné mši svaté laické, při které jsem byla na pochybách, zda je všechno v pořádku, měla jsem krátký mystický zážitek: při Proměňování viděla jsem duchovním zrakem, jak sám Pán Ježíš přichází a staví se na místo vysluhujícího kněze a proměňuje Tělo a Krev Páně! Poté zase odchází. Tolik jsem vnímala.)  Honzík nebo jiný muž, který čte mši svatou, opravdu „jen“ mši svatou čte. Ale nevysluhuje. Ani nevede.

 

Za několik měsíců nato jsme byli upozorněni apoštoly Varování, že ano, přece laická mše svatá je podle poselství Varování! Tyto laické mše svaté budou, až pronásledování ještě postoupí a bude nedostatek katolických kněží, kteří by v útulcích mše svaté vysloužili. K takovému úkonu však je třeba dovolení samotného Hospodina! Jaká milost, kterou nám Panna Maria vyprosila, že již nyní, ještě před Varováním, můžeme mít laické svaté mše! AVE MARIA!  (Je to převeliká posila…)

 

Poselství Varování, informující o mši svaté laické (je jich více, toto je jedno z nich):

615. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2012 v 22:00, část druhá.

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI SE BUDOU MUSET ÚČASTNIT MŠÍ V ÚTULCÍCH NEBO V BEZPEČNÝCH KOSTELECH

„Má vroucně milovaná dcero,

musíte se shromáždit a vyhledat ty duše, které nic nevědí o Pravdě.

Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně.

Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná jako ve středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce.

Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k oslabení moci Antikrista.

Tyto modlitby byly napsány v Nebi a slibují mimořádné milosti.

Mají jen jeden účel, a tím je záchrana duší všech – každého dítěte, každé víry, každého pohlaví, každého náboženství i ateistů. To je Mé největší přání.

Vy, Moji stoupenci, jste pod Mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. Brzy schopnosti, které vám dám prostřednictvím milostí modliteb modlitební kampaně, přivedou tisíce nových duší.

Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni Mým Otcem a vedeni přímo Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně.

Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí Mých ubohých posvěcených služebníků, který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích.

A tak zatímco armáda zbytku Mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými duchovními, mnozí se stanou laickými služebníky pro období, kdy bude nedostatek kněží.

Vy, Moji stoupenci, budete muset shromáždit a zásobit se hostiemi, neboť budou těžko dostupné. Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.

Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování židů, aby vykořenila takzvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna náboženství.

Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce.

Mé Tělo a Krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost Nejsvětější Oběti mše autentickou a uznanou Mým Otcem.

Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních skupin „Ježíš lidstvu“ po celém světě.

Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se Mými pokyny.

Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepochází ode Mne. My se teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a  až se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět.

Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto důležitou misi, tu největší, jaká byla kdy organizována, aby přivedla všechny hříšníky domů k Otci, do bezpečí od vlivu a pokušení šelmy.

Váš Ježíš“

 

Ti z vás, kteří se s námi účastníte laické mše svaté v přímém přenosu i s Proměňováním, a tedy i se svatým přijímáním, víte, že přijímáme skutečně proměněné Tělo a Krev Páně! To se nedá popřít. Ani vykomunikovat. To se zkrátka musí jedině zažít. Vlastní zkušeností.

Ti z vás, kdo se s námi spojujete po internetu a sledujete přímý přenos nebo záznam laické mše svaté, právem si stěžujete na nekvalitní zvuk přenosu a poté záznamu. Někomu funguje zvuk z facebooku dobře, ale nikoli na youtube, někomu z vás ani jedno z toho. (Na youtube kupř. víme, že na nás druhá strana, satanisti, nasadila rušičky.) To by se snad mohlo změnit či hodně zlepšit v posledních přenosech, pořídili jsme mikrofon, abyste mohli dobře slyšet opravdu všichni (sledujte, k vylepšení by mělo dojít postupně, modlete se spolu s námi, prosím, za to). Sledujte na:

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

 

  • Mezi šestou a osmou hodinou večerní, každý den, na těchto kanálech v přímém přenosu, vysíláme tuto laickou mši svatou. (Jen ve vyjímečných případech v jiný čas. Pak většinou později. Přenos můžete kdykoli zhlédnout také ze záznamu, na výše uvedených webových adresách.)

 

Je možné umožnit vám také svaté přijímání, to znamená plnohodnotnou laickou mši svatou, to pak telefonickým propojením, přes telekonferenci. Nestojí vás to nic, telefonický hovor platíme my. (Z důvodu bezpečnosti je zatím umožněno pouze pro katolíky nám známé. …aby nedošlo ke znesvěcení Těla a Krve Páně.)

 

Jste zváni, připojte se s námi

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20160830_23_25_57_pro

Staré odpustkové modlitby k Novému roku. Naše Mariánské společenství se je nově modlí, každý den a doporučuje!

„Ježíši, Maria, Josefe, osvěcujte nás, přispějte nám, zachraňte nás. Amen.“(Touto modlitbou lze získat odpustky, 200 dnů jednou za den, Lev XIII)

 

 

srdcejezisovo

Odpustková modlitba k Božskému Srdci Páně za Rakousko (Českou/Slovenskou republiku)

(církevně schválena)

 

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, slituj se nad naší vlastí! Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylej přebohaté požehnání Své na matku naší svatou církev, na svatého Otce (pozn. Benedikta), na našeho císaře (pozn. prezidenta), na biskupy a kněze! Zachovej spravedlivé, obrať hříšníky, osvěť nevěrce, žehnej našim příbuzným a přátelům, přispěj umírajícím, vysvoboď ubohé duše z očistcových muk a rozestři lásky plnou vládu Svou nad celou vlastí naší. Amen.“

(Odpustky 300 dní, jednou denně, pro věřící v celém Rakousku, Lev XIII, 16. května 1885)

 

modlitbarak

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 2.-8.1.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 2.-8.1.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/02/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-2-1-8-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji modlitby Novény spásy, na tento týden, 26.12.2016 – 1.1. 2017

Milí přátelé, modlitebníci,tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v prosinci na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

Naše listopadové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 26.12. 2016 a končíme v neděli, 1.1. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org