Category Archives: Modlitební kampaně

Vyhlašuji naše dubnové modlitby Novény spásy, na tento týden 24.-30.4.2017

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v dubnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

Naše dubnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 24.4. 2017 a končíme v neděli, 30.4. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 24.-30.4.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 24.-30.4.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/24/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-24-4-30-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

AKTUÁLNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE ZA MARINE LE PEN, ABY VYHRÁLA FRANCOUZSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY A STALA SE PREZIDENTKOU FRANCIE, JEJÍ VÍTĚZSTVÍ JE OHROŽENO! MODLEME SE ZA SV.OTCE BENEDIKTA XVI., PROSÍM!

Zjevení Panny Marie, před pár minutami (!), na Neděli Božího Milosrdenství, 23.4.2017, krátce před půl dvanáctou polední:

 

“ Mé děti,

modlete se za Moji milovanou dceru Marine Le Pen, její vítězství+ je ohroženo, vyhlašte modlitební kampaň za její vítězství ve volbách,++ její vítězství je ohroženo nedůvěrou a nevírou lidí ve Francii.

Modlete se za sv. Otce Benedikta. Magda: A co ten 7. květen?+++ Je ohrožen na životě.

A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

 

+ v dnešních prezidentských volbách ve Francii

++ přidán úmysl: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/17/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-4-23-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

+++Ze zjevení víme, že je důležité se modlit za sv. Otce Benedikta XVI., pořád a zvláště 7. května 2017, tento den je pro něho nebezpečný. Tedy už víme od Panny Marie proč!

 

AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 17.-23.4.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 17.-23.4.2017:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/17/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-4-23-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 10.-16.4.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 10.-16.4.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/10/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-10-4-16-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 3.- 9.4.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 3.- 9.4.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/02/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-3-4-9-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

MODLEME SE ZA VĚRU ŠPINAROVOU, JAKO O ZÁVOD, PROSÍM!

Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní e-mail ———-
Od: sobek666@hell.com
Komu:
Datum: 1. 4. 2017
Předmět: Operace Apríl

„AVE SATANAS 666 LUCIFERIÁNI!!!

dnešní obnovovací černá mše svatá se koná v prostorách Staroměstského templu přímo pod Staroměstským náměstím. Teprve s vítězstvím Satana v boji s Pannou Marií jsme dokázali odčerpat podzemní vodu ze zatoúpených prostor, kde naposledy kázali mistři Adramelech (pozn. Tomáš Halík) a Lupus Maximus, zvaný Wolf.
Večer se ponese ve znamení Věry Špinarové, která nám pěkně zazpívá a zahraje. Oponu za jejím vystoupením slavnostně zatáhne setra Heidi (pozn. Janků!), která se poté stane 1. vice KK a mou nástupkyní, jakmile budu jmenován evropským komisařem pro otázky víry a satanismu.
Budeme řešit také nevěru paní Pavly osobní exekucí její památky http://tn.nova.cz/clanek/za-zmizenim-matky-2-deti-muze-byt-nevera-nove-informace.html
Budeme oslavovat mohutnou sérii vražd křesťanů po celém světě jako byla tato v USA, i když tam vládne chráněnec Panny Marie http://zpravy.idnes.cz/nehoda-texas-srazka-04n-/zahranicni.aspx?c=A170330_083058_zahranicni_jj
Proběhne osobní prezentzace dalšího nového vice KK, bratra Dluhoše (pozn. Drahoše), který se rozhodl kandidovat na prezidenta. je garantem projektu Lucifer http://www.playtvak.cz/projekt-lucifer-vznikne-na-obloze-nove-slunce-f4m-/konspiracni-teorie.aspx?c=A170330_100127_konspirace_kuko
Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. A podle jedné konspirační teorie existuje plán, jak právě z Jupiteru udělat pomocí jaderného výbuchu druhé slunce.
Na závěr mám pro vás zprávu z Mariánského společenství. Naši nepřátelé jsou bez peněz a velmi zadluženi. Vidíte oni pomáhají, my škodíme. Oni mají bídu, my máme bohatství a přepych. Co si vyberete? Sláva Satanu! Na pořadek na akci stejně jako sledování bude dohlížet nově vytvoření bezpečnostní jednotka Knights in Satan service.
Sobek 666 (pozn. Jakub Sobek)
bratr KK“
PROSME O PŘÍMLUVU BLAHOSLAVENOU DOROTU Z MATOWÓW
(Błogosławiona Dorota z Mątowów jako młot na diabła i czary: http://www.kpck.pl/blogoslawiona-dorota-z-matowow-jako-mlot-na-diabla-i-czary/

MÁME PŘÍSLIB, ŽE JEJÍ ZASLÍBENÍ MOHOU CELOU TRAGICKOU SITUACI VĚRY ŠPINAROVÉ JEŠTĚ ZVRÁTIT!

MODLEME SE JAK O ZÁVOD!
Petra Bostlová