ZÁZRAK PANNY MARIE! A (NEJEN?) PRAHA V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ!

Bylo to v sobotu, u Panny Marie v Lysolajích, na Jejím svatém poutním místě, krátce před Korunkou k Božímu Milosrdenství. Klečela jsem před kapličkou a sáhla po mé modlitební knížce. Když tu, zničehonic, se nese vzduchem žlutý obrázek… Přistál u mých nohou.Podotýkám, byla jsem tam sama, nikdo u mě ani v blízkém okolí nebyl.

Sáhla jsem po malém, něžném obrázku. Byla to Panna Maria Rynecká, Ochránkyně Prahy! Na druhé straně obrázku je modlitba k Panně Marii Rynecké.

Volala jsem hned přátelům, zda si v mé modlitební knížce nezapomněli tento obrázek či já nevědomě jej někomu nevzala? Nikdo takový obrázek neznal. Já tak věděla, že je přímo od Panny Marie!

Hned po Korunce jsme se pomodlili tuto modlitbu. A obrázek z Nebe po návratu domů já uložila na náš hlavní oltář.

 

A dnes ráno zas!

S bratrem Josefem jsme právě dokončili ranní litanie ke všem svatým. Když tu, zase z druhé modlitební knížky, nese se vzduchem žlutý obrázek, s Pannou Marií Immaculatou! A to v úplně stejné úpravě i formátu jako obrázek z předchozího dne! Na druhé straně je modlitba Magnicifat v češtině.

Panna Maria je na něm v soše, která je připravena k instalaci na Staroměstské náměstí, odložena na bok Týnského chrámu. V pozadí je právě okno tohoto chrámu.

Okamžitě jsme se i tuto modlitbu pomodlili!

 

Obě modlitby se budeme od nyní modlit každý den a vás prosím o totéž

 

Praha, a nejen tedy ta, je tak v přímém a bezprostředním ohrožení! Že je to ve vztahu k výsledkům (nejen) pražských voleb z minulého týdne, a nejspíš i útoku válečného (!), je bezesporu. Na (nejen) pražskou radnici se tlačí do čela Piráti, s jejich Hřibem_Satanem, aby tak Satan získal již plně nadvládu nad městem, a tím nejen nad naší zemí a Střední Evropou, ale mnohem víc! (Válečný útok na Prahu by byl pak logickým vyústěním.)

 

Modlete se s námi, ta vražedná koalice Pirátů, TOP 09 a Prahy Sobě, která je také silně okultní, se jim nesmí povést! Nebo bude zle. Pro všechny nás, bez vyjímky.

 

Petra Bostlová

 

pozn. oba dva Nebeské obrázky zveřejním, zde, hned jak budu mít příležitost udělat jejich fotky. Jsou jemně žluté, jemné, něžné a hebké, z úžasně tenkého a hebkého materiálu, který jsem ještě nikdy neviděla…Sledujte zde

 

Modlitba k Panně Marii Rynecké, Ochránkyni Prahy:

ryn

Modlitba k Panně Marii Rynecké

 

Panno Maria,

Ochránkyně Prahy!

 

Tak jako od nepaměti naši předkové

se k Tobě nyní utíkáme i my,

abychom Tvému Neposkvrněnému srdci

zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu.

Prosíme Tě,

chraň je i všechny svoje děti v nich žijící,

rodiny i jednotlivce, jejich domácnosti

i všechen jejich majetek.

 

Střež jejich kroky na všech jejich cestách,

při všech jejich činnostech.

Chraň nás a naše město před neštěstími,

nemoceni a všemi útoky zla

a veď nás cestou pokoje,

lásky a svornosti,

cestou obrácení ke Svému Synu Ježíši!

Panno Maria, Ochránkyně Prahy,

oroduj za nás!

 

Magnificat

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit

všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům,

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 

Reklamy
%d bloggers like this: