Kardinál Josef Beran – náš Nebeský přímluvce!

Kardinál Beran blíže blahořečení

Ve výroční den úmrtí kardinála Josefa Berana, 17. května 2018 byla v kapli Arcibiskupství pražského zakončena diecézní fáze přípravy procesu blahořečení kardinála Josefa Berana. Více než tisíc stran dokumentů bylo přeloženo do italštiny a vše, včetně fotografií z nedávné translace ostatků kardinála Berana, bude zapečetěno a odesláno do Vatikánu. 

107245

Slavnostního okamžiku se zúčastnili kardinál Dominik Duka OP, biskup Václav Malý, generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, vicepostulátor procesu Evermod Gejza Šidlovský O. Praem., profesor Jan Matějka, který byl u procesu od jeho počátku před dvaceti lety, a samozřejmě současní členové přípravné beatifikační komise Stanislava Vodičková, autorka nejnovější knihy o kardinálu Beranovi, doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, Josef Faktor z Arcibiskupství pražského a další.

Proces blahořečení má vždy dvě fáze – první v příslušné diecézi a druhou ve Vatikánu. V první fázi lidé, kteří kandidáta blahořečení znali, o něm podávají podrobná svědectví. Jejich záznamy komise shromáždí, posoudí a odešle do Vatikánu. K blahoslavení potřebuje kandidát také zázrak nebo mučednictví. Kardinál Beran nezemřel mučednickou smrtí, ale jeho život mučednickým byl, je tedy považován za „nekrvavého mučedníka“. Kardinál Dominik Duka k tomu řekl: „Nyní budeme spoléhat na velkorysost papeže Františka, pak nemusíme čekat na zázrak.“

Více se o životě a myšlenkách kardinála Josefa Berana dozvíte na www.kardinaljosefberan.cz

Zdroj: http://www.apha.cz/2018/tiskove-zpravy/kardinal-beran-blize-blahoreceni

Reklamy
%d bloggers like this: