Monthly Archives: Květen 2018

Děkujeme vám, kteří jste pomohli! Boj pokračuje dál, jak víte…Čas se krátí, ÚTULKY MUSÍ „FINIŠOVAT“! Mariánské společenství informuje, sbírka trvá, děkujeme!

Webové stránky Mariánského společenství najdete pod webovou adresou: marianskespolecenstvi.cz
Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,tento týden se hlásím znovu, abych shrnula činnost Mariánského společenství za poslední dny a co nás bezprostředně čeká.

Před pár dny jsem referovala:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/05/28/cas-pokrocil-svetove-deni-se-zhustuje-bozi-tresty-na-dosah-rekapitulace-cinnosti-marianskeho-spolecenstvi-za-posledni-tyden-dekujeme-sbirka-trva/

 

A nyní zcela aktuálně:

Jak víte, máme necelý týden na dokončení určitého úkolu v útulku sv. Alexandra Jeruzalémského!

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/05/29/bude-to-konec-marianskeho-spolecenstvi/

…tím úkolem je: do pondělí, 4.6.2018, do večera, položit dlažbu v prostoru útulku sv. Alexandra Jeruzalémského, který chce mít Bůh Otec tamním kostelem! (Tak zjevení Panny Marie, výše)

Poté se máme pustit do stavby místnosti za tímto kostelem, která má být připravena přijímat poutníky! (V tomtéž zjevení. Dokončení tamější koupelny je samozřejmostí. Tu dodělává br. Sebastian mezi pracemi, když nyní kupř. zasychá připravený povrch na položení dlažby).

Máme tedy co dělat! Stavební materiál na položení dlažby a dlažba samotná nás příjde cca. na 12 000 korun. Zadní místnost na několik tisíc a dokončení koupelny si také vyžádá ještě své investice. Prosíme, pomůžete nám s těmito výdaji?

Jak já to vnímám: že nyní už nejde, zda bude mír nebo válka – útok (?), ale spíš o to, že Bůh Otec chce, než dopustí určité věci…, aby určité věci byly v takovém a takovém stavu. Dokončeny! No a tamní kostel je jednou z důležitých „věcí“, které chce mít Bůh Otec už funkční, než „to spustí“. Tak to vnímám já, matka představená Mariánského společenství.

Podívejme se, co o současné situaci říká aktuálně Pán Ježíš Johnu Learymu!

Tuesday, May 29, 2018

May 30, 2018

Tuesday, May 29, 2018:
Jesus said: “My people, just as My apostles and I suffered persecution for the sake of the Gospel, so My disciples of today will suffer also. You are only being slightly harassed by some non-believers now, but you will see a time when they will want to kill you because of following Me. Do not be afraid because My refuge builders are preparing safe places for My faithful remnant. When your lives are in danger, I will call you to come to My refuges of protection. Your guardian angels will lead you with your backpacks to the nearest refuge at the proper time. After the Warning you will see events move quickly to a takeover by the Antichrist and his one world followers. Some people will be martyred, but most of My faithful will be protected. Be patient, because the Warning will signal the time to leave for your safe havens is at hand.”

Zdroj: http://www.johnleary.com/index.php/2018/05/30/tuesday-may-29-2018/

Můj překlad:

Úterý 29. května 2018:
Ježíš řekl: „Můj lide, stejně jako Moji apoštolové a Já jsme trpěli pronásledování kvůli evangeliu, tak i Mí současní učedníci budou trpět. Nyní jste trochu obtěžováni některými nevěřícími, ale poznáte čas, kdy vás budou chtít zabít, protože Mě následujete. Nebojte se, protože Mí stavitelé útulků pro vás připravují bezpečná místa pro Můj věrný zbytek. Když budou vaše životy v nebezpečí, povolám vás, abyste přišli do Mých útulků ochrany. Vaši strážní andělé vás povedou s vašimi zavazadly do nejbližšího útulku ve správnou dobu. Po Varování uvidíte, že události se rychle seběhnou k převzetí moci Antikristem a jeho NWO následovníky. Někteří lidé budou mučeni, ale většina Mých věřících/věrných bude chráněna. Buďte trpěliví, protože Varování bude signalizovat, že čas odejít do bezpečného útulku, je nablízku. „
Další naprosto konkrétní aktuální poselství našeho Pána Ježíše Krista o útulcích a době, kterou právě nyní žijeme, na stránce: johnleary.com
Tak vidíte, že neděláme a nepřipravujeme útulky a autoflotilu nadarmo! Ale pro vás, aby vše, jak Pán Ježíš chce, bylo pro vás včas a řádně připraveno.
Pomůžete nám s tím, prosím?
Jistě modlitbou a také podle vašich možností příspěvkem, protože do pondělí večera musí být kostel v útulku sv. Alexandra Jeruzalémského hotový!
Čísla účtů znáte:

134238583/0300 (Era)

2200438778/2010 (Fio Banka)

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank) – speciálně na příspěvky na auto pro kardinála Duku, které Panna Maria pro čas pronásledování pro něj chce mít, viz zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2018/05/26/zjeveni-panny-marie-ktere-rozpoutalo-sbirku/

2200438778/8330 (Fio Banka ze Slovenska)

Ze zahraničí: IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Kromě kostela a poté místnosti za kostelem pro poutníky, jak Pán chce, dále pracujeme na již rozdělaných záležitostech – pokračujeme v opravě autoflotily posledního času, která, mimochodem, v době, o které Pán Ježíš v poselství výše mluví, vás do těchto bezpečných útulků, které pro vás stavíme, opravujeme a připravujeme, pomůže dopravit! Jak Panna Maria také v tomto zatím posledním zjevení řekla, máme koupit náhradní motor do Lublina. Objednali jsme ho, je za 30 000 korun. Několik aut autoflotily máme v opravě a za tyto opravy dáme celkem cca. 50 000 korun. Na generálku půjde také vůz pro otce kardinála Dominika Duku. https://petrabostlova.wordpress.com/2018/05/26/zjeveni-panny-marie-ktere-rozpoutalo-sbirku/ To bude za několik destítek tisíc korun.

 

Před námi je koupě útulků sv. Prokopa a sv. Ondřeje. Teď už vidíte, nejen z našich zdrojů, že takové útulky opravdu budete potřebovat! A zvýšení jejich počtu o dva další duchovně silné útulky, navíc v oblastech, kde dosud žádné připravené útulky pro vás nemáme (!), se jen a jen hodí.

 

Prosíme, nezapomínejte na nás, modlitbou ani příspěvkem. Ta doba, kdy je možno ještě něco stavět, se opravdu krátí. Až kolem nás budou lítat bomby, toho už moc nepostavíme…

 

Nemůžeme se nyní omezovat financemi, a tak, abychom mohli pokračovat, jak Pán chce, my sami se neustále zadlužujeme, a to není dlouhodobě udržitelné. Dostáváme se pak i do duchovních velkých obtíží, protože o to víc na nás a proti nám pak satanisti zkrátka můžou!

 

Děkujeme, že nám pomůžete svou modlitbou a příspěvkem dílo Páně, které Pán od nás chce, dovést do řádného konce, jak věříme! Děkujeme vám všem, kteří jste dosud s námi a pomáháte nám, Pán Bůh zaplať!

 

Děkujeme vám!

 

Pán Ježíš žehnej, ochraňuj a veď všechny dobré dárce a modlitebníky a jejich rodiny

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

 

Reklamy

Zveme vás! Oslavme Slavnost Božího Těla s naším primasem!

31.5.2018, 17:00 – 18:00

Slavnosti Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 31. května 2018 se v Praze na Hradčanech koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

Zdroj: http://www.apha.cz/kalendare-akci

 

ZVEME VÁS!

 

Vaše Mariánské společenství

Panna Maria pláče…:-(

Je to zázrak! Nad sochou Panny Marie kroutí hlavou i církev

… v uplynulých dnech postarala socha Panny Marie umístěná v kostele katolické církve v Novém Mexiku. Během bohoslužby totiž začala plakat. Nikdo si přitom nedokáže vysvětlit, jak se to stalo. Věřící hovoří o zázraku.

Věřící i nevěřící se podivují nad videem, které natočili lidé ve městě Hobbs. Už má desetitisíce zhlédnutí, nikdo si totiž nedokáže vysvětlit, co znamená.

 

Socha Panny Marie během nedělní bohoslužby začala plakat. Tekutina stékající jí po tváři podle místních voněla po růžích. Zprávy o zázraku se okamžitě začaly šířit do okolí, lidé se sjíždějí ze všech možných míst jen proto, aby slzy viděli na vlastní oči.

 

„Upozornili mě na to věřící, když skončila mše. Já jsem si ničeho nevšiml,“ přiznal otec Jose Pepe Segura. Během bohoslužby totiž stál zády k soše, takže ji neviděl. „Věřící jí otírali tvář, ale slzy v očích se objevily znovu,“ dodal.

 

 

Pláč podle něj může znamenat jen jediné – Panna Marie tímto způsobem dává najevo svůj smutek nad tím, co se děje ve světě a upozorňuje na nenávist, která se šíří po celém světě, informuje britský Daily Mail.

 

Jestli jde o zázrak, nebo existuje logické vysvětlení, nyní budou zjišťovat příslušné úřady. Experti už ze záhadné tekutiny odebrali vzorky a provedli rentgenové snímky sochy.“

Zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/je-to-zazrak-nad-sochou-panny-marie-krouti-hlavou-i-cirkev-video.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Náš obraz Panny Marie Ustavičné Pomoci v kapli na oltáři útulku sv. Alexandra Jeruzalémského v neděli večer, a trvalo to až do pondělí do rána, také plakala! Na tváři se jí objevily slzy! Hlásil mi br. Sebastian v pondělí ráno… 😦  (Žel jsme nevyfotili)

A pak přišly ty těžké dny tohoto času…

 

Petra Bostlová

Kázání na Slavnost Nejsvětější Boží Trojice

Kázání na Slavnost Nejsvětější Boží Trojice       

 

První čtení: Genesis 1,26: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.““

 

Čtení ke kázání: Jan 17,20 – 23: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.“

 

Kázání:

 

Milé sestry a drazí bratři,

 

minulý týden jsme si připomněli Seslání Ducha svatého a dnes slavíme svátek Trinitatis čili svátek Boží Trojice. Jako většina křesťanů věříme ve trojjediného Boha. Věříme tedy, že Bůh je jen jeden, ovšem ve třech rozdílných osobách Otce, Syna a Ducha svatého. Všechny církve, které chtějí být členy Světové rady církví, musí vyznávat tuto víru v Trojici.

Ve světle zjevení Nového zákona již ve Starém zákoně najdeme stopy Krista či Ducha svatého jako Božích osob (vedle osoby Boha Otce). Přímé zjevení Boží trojjedinosti ale Starý zákon nepřináší. Bližší poznání osob Ducha svatého a Syna Božího přináší teprve Nový zákon, ovšem ani zde není přímo použit pojem, kategorie Boží Trojice. Poznání Boží Trojice na základě Písma svatého dozrálo až později. Proto i dodnes existují křesťané, kteří odmítají jako nebiblické dogma o Boží Trojici.

Těmto křesťanům a také mnohým nevěřícím se zdá, že něco jako Boží trojice nemůže ani existovat. Buď je jen jeden Bůh, nebo tři bohové. Přitom                         z ekonomie je známo, že celkové vytvořené bohatství nabývá tří podob či forem, a to celkového produktu, celkového důchodu a celkových výdajů.  Když se vyrábí, tak vzniká produkt, který se označuje jako Q. Současně vznikají důchody vlastníkům výrobních faktorů, které se používají při výrobě. Vlastníci práce dostávají mzdu, vlastníci kapitálu zisk a vlastníci půdy pozemkovou rentu. Součet mezd, zisků a rent tvoří celkový důchod, který se označuje jako Y. Důchody však neleží ladem, ale mění se ve výdaje, tedy důchody jdou na spotřebu či investice. A tak vznikají celkové výdaje, které se značí AE. A tak vytvořené bohatství nabývá oněch třech podob, tedy produktu Q, důchodu Y a výdajů AE. Produkt není důchod a důchod není produkt. Důchod nejsou výdaje a výdaje nejsou důchod. A samozřejmě produkt nejsou výdaje a výdaje nejsou produkt. Vždyť celkový produkt tvoří agregátní nabídku AS a celkové výdaje agregátní poptávku AD. Ovšem výdaje slouží k nákupu produktu, přičemž díky výrobě vznikly důchody, které lze použít na výdaje. Vše se nám tak hezky zacyklí.

Produkt sice není důchod, důchod nejsou výdaje a výdaje nejsou produkt, ale současně jde jen o tří různé podoby (metamorfózy) téhož bohatství. Můžeme tedy hovořit o jakési makroekonomické trojici. A s Boží Trojicí je to podobné. Otec není Syn, Syn není Duch svatý a Duch svatý není Otec. Jde však o tři osoby jednoho a téhož Boha. Jako to přesně vyjadřuje tzv. Athanasiovo vyznání, ve kterém čteme:  „Jiná jest osoba Otce, Jiná Syna, jiná Ducha svatého, ale Otce i Syna i Ducha svatého jedno jest božství, rovná sláva, spoluvěčná velebnost.“ Podle tradiční teologie Otec má věčné vlastnictví božské podstaty, Syn existuje skrze sdělování božské podstaty samotným Otcem (hovoří se o „plození“ či o „vyslovování Loga“) a Duch svatý vychází z Otce a Syna zároveň jediným vydechováním. Proto každá božská osoba představuje jednoho Boha a vůči stvořenému představují pouze jediný působící princip.

Každá z božských osob je sice vědomá sama sebe a řídí své jednání, ale nikdy nejedná nezávisle a protikladně. Bůh je jediný v podstatě, osobnosti a vůli. Každá osoba tak existuje celá v každé ze zbývajících osob. V teologii se hovoří se o pronikání (řecky perichoréze) tři božských osob. Představují si to tak, že božské osoby se navzájem tak pronikají, až vytvoří nedělitelnou jednotu, jednu entitu.

O Bohu Otci se dnes hovoří hlavně jako o Stvořiteli, o Božím Synu jako o Spasiteli a o Duchu svatém jako o Posvětiteli. Nutno si ovšem uvědomit, že Boží osoby působí v jednotě, že na působení jedné Boží osoby se podílejí i ostatní Boží osoby. Bylo tomu již při stvoření světa a člověka. Například při stvoření člověka zaznívá množné číslo, jak jsme slyšeli v dnešním prvním čtení: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.““ (Gn 1,26).

I naše spása a spása celého světa je dílem jak Otce, tak Syna i Ducha svatého. Byli jsme vyvoleni totiž Bohem Otcem, Duch svatý nás posvěcuje, Kristova krev nás očišťuje a Boží moc nás střeží, jak píše apoštol Petr: „Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás                    v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno                         v posledním čase.“ (1 P 1,1 – 5).

Syna Božího poslal na svět Bůh Otec (J 7,16 – 18). Spasitel světa byl pak počat                       z Ducha svatého (Mt 1,20 – 21) a celá Ježíšova více než tříletá kazatelská služba probíhala v moci Ducha svatého, jak uvádí evangelista Lukáš: „Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.“ (L 4, 13 – 15). A díky Ježíšově službě a oběti pak mohl Duch svatý sestoupit na věřící lid (J 7,37 – 39). No a Ducha svatého poslal na svět Bůh Otec, jak říká svým učedníkům sám Ježíš: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15 – 17) Duch svatý nás pak vede zpět k Ježíši a k Bohu Otci (J 16,12 – 15).

Spolu s Kristem na kříží trpěl i Otec. Rovněž smrt Syna bezesporu tvrdě zasáhla Otce. Podobně to lze předpokládat i o Duchu svatém. V tom smyslu hovoří moderní teologie o trpícím Bohu či dokonce o smrti Boha. Bůh jako jakási „nadosoba“ zde přestává existovat a Bůh se stává přítomný jen tam, kde se uskutečňuje Kristova láska k lidem, kde se uskutečňuje jeho život a umírání.

Skutečně tedy naše spása i spása celého světa je dílem jak Otce, tak Syna i Ducha svatého. A tak je to se vším. Modlíme se také k Bohu Otci, a to v Duchu svatém a ve jménu Ježíše Krista. I proto jsme křtěni „ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, jak to přikázal sám Ježíš: „Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,18 – 20)

Nový zákon podrobně píše jak o díle Syna Božího a o díle Ducha svatého, tak o díle Boha Otce. Přes toto rozlišení Božích osob i novozákonní autoři trvají na víře v jednoho Boha, jak uvádí např. apoštol Pavel: „Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů – my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.“ (1 K 8,4 – 6). Potom může platit tato Boží jednota: „Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“                     (Ef 4,4 – 6).

Boží Trojice tak představuje jednotu v různosti, která nikdy nejedná protikladně a vždy takříkajíc táhne za jeden provaz. A tak by to mělo být rovněž v církvi a v jejich sborech. Jak jsme slyšeli v dnešním textu ke kázání, Ježíš se modlil za své učedníky i takto: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.“                          (J 17,20 – 23).

S jednotou mezi křesťany to nevypadá nejlépe. Pravoslavní mají zakázáno se modlit s ostatními křesťany, katolíci považují evangelíky za odloučené bratry, mnohé církve zmítají spory mezi modernisty a fundamentalisty. Ani v naší církvi a našem sboru zatím nevládne dokonalá jednota. Máte tedy co dohánět. A tak začněme ihned u sebe. Ne nadarmo apoštol Pavel po nás žádá: „Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.                   Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se                      s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.“ (Ř 12,9 -17) Amen.

 

Modlitba po kázání:

 

Bože náš, veliký a mocný,

 

děkujeme Ti, že jsi vystoupil ze své skrytosti a zjevil nám sám sebe. A tak jsme mohli poznat, že není mnoho bohů a bohyň a že je pouze jeden pravý Bůh a že tento pravý Bůh je trojjediný – Bůh Otec, Syn a Duch svatý. A to poznání má pro nás především praktický význam, neboť celá Trojice se podílí na díle stvoření a na díle spásy a posvěcení člověka. Vyvoleni Bohem Otcem, očištěni Kristovou krví a posvěceni Duchem svatým jsme se totiž mohli nově narodit k naději na život věčný                   v Božím království.

Dej, všemohoucí Bože, abychom při vědomí takovéhoto velkolepého díla Svaté Trojice, byli schopni Ti přinášet sebe sama jako živou, svatou a milou oběť. Ať nežijeme z laciné Boží milosti, nýbrž ať vždycky a ve všem hledáme Tvoji vůli a snažíme se ji naplňovat. Ať žijeme hlavně ke Tvé slávě a chvále a k užitku našich bližních. Abychom se doopravdy stali věrnými bratry a sestrami pro všechny Tvé děti. A tak byli skutečně tím, čím máme být, a to světlem světa a solí země.

O to vše Tě nebeský Otče, prosíme, ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen.

 

…“

Křesťané proti hanobení Pána Ježíše! Urážky Boha dospěly do svého vrcholu!!

Rozek: Protest proti hře v Brně? Kromě křesťanů hanobí i státní vlajku, žena ji tam tahá z pochvy

28. 5. | Měli jsme pokojný protest na druhém konci náměstí, nejsme na stejné lodi s aktivisty „Slušní lidé“, nejlepší by bylo, kdyby se představení vůbec nehrálo, není to kultura, je to, jako by hanobili vaši matku, říká Jan Rozek, křesťan a autor petice proti uvedení hry Naše násilí a vaše násilí v brněnském divadle Husa na provázku. Podle něj představení hanobí křesťany, muslimy i státní vlajku, kterou tam herečka tahá z pochvy, na hru by prý nikdy nešel.

Video: https://video.aktualne.cz/dvtv/rozek-protest-proti-hre-v-brne-krome-krestanu-hanobi-i-statn/r~15b396b4628111e8aea8ac1f6b220ee8/?redirected=1527670356

https://www.expres.cz/slusni-lide-husa-na-provazku-dif-/zpravy.aspx?c=A180528_104847_dx-zpravy_stes

 

„Duka o hře, kde Ježíš znásilňuje muslimku: Tohle si netroufli ani nacisté!

Kardinál Dominik Duka považuje divadelní hru Vaše násilí, naše násilí za trestný čin. | foto: koláž Expresu

Na festivalu Divadelní svět Brno bude příští sobotu uvedena hra Naše násilí a vaše násilí, která budí vášně především scénou, v níž Ježíš znásilňuje muslimku. Ani trochu nadšen z ní není kardinál Dominik Duka, který se v rozhovoru pro Info.cz rozohnil nejen nad samotnou inscenací, ale i nad současnou situací v Evropě. „Tohle si netroufli ani nacisté, menšiny nás dostávají do totality,“ prohlásil.

Žaloba, protesty a šest tisíc podpisů v petici za stažení z programu. Divadelní hra Naše násilí a vaše násilí, kterou Divadlo Husa na provázku uvede v rámci festivalu Divadelní svět Brno, budí vášně a emoce především kontroverzní scénou, v níž Ježíš znásilňuje muslimskou dívku.

Představení pojednává o uprchlické krizi či se například pozastavuje nad tím, zda lidé truchlí stejně nad oběťmi teroristických útoků v Evropě jako nad těmi z Bagdádu nebo Kábulu.

Jenže chorvatského režiséra Olivera Frljiće či ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera nechávají protesty chladnými a o stažení hry z programu neuvažují. Podle druhého jmenovaného jde totiž pouze o tvůrčí a svobodné vyjádření, za kterým nelze hledat nic zásadního.

Ježíš znásilňuje muslimskou ženu zezadu.Ježíš znásilňuje muslimskou ženu zezadu.

Takovým vyjádření ovšem Glaser pořádně dopálil kardinála Dominika Duku, kterého plánované představení pořádně nadzvedává ze židle.

„Pan ředitel je nevzdělaný, a klidně to i řeknu, ať to slyší, i prolhaný člověk,“ prohlásil Duka bez servítek v rozhovoru pro Info.cz.

„Musíme si uvědomit, co toto divadlo znamená. Jak je možné, že všichni herci, a to řekl dramaturg tohoto divadla, jsou muslimové? V této zemi snad nemusí umělecká sféra zachovávat žádné morální principy? Nemusí zachovávat zákony? Nemusí zachovávat ústavu?“ rozčílil se.

Divadelní inscenaci i samotný islám se Duka nebojí přirovnat dokonce k nacismu! „Budu-li já zarytý nacista, mohu propagovat nacismus?“ zeptal se kardinál Duka moderátora. „Evropa se dostala do situace totálního chaosu. To není otázka kultury. Kultura je od slova kult. V tomto smyslu nepřijmu tu kulturu, protože to není kultura. Pak by měla právo existovat i nacistická kultura, přesně tak, jak si ten člověk myslí. To není myslitelné,“ dodal.

Znázorňování křesťanské civilizace, kterak znásilňuje tu muslimskou, Duka nechápe ani vzhledem k historickým faktům. A už od středověku to podle něj bylo přesně naopak.

„Nelze nám říkat, že my jsme ti, kteří znásilňujeme islámskou civilizaci. Když v roce 1453 oni dobyli Konstantinopol, tedy dnešní Istanbul, tak kdo byl znásilněn? Celý Balkán, Uhersko, to znamená i naše Slovensko, bylo islámem okupováno až do začátku 19. století. Kde jsme tedy my nějakým způsobem zodpovědní, aby tu islám vystupoval v podobě znásilněné dívky, a křesťanská civilizace, v podobě toho, kdo měl základní princip dát život za druhé, je tam líčena jako násilník?“ nechápe Duka.

Podle něj je navíc divadelní inscenace v rozporu se zákonem, protože uráží někoho jiného na základě jeho rasy, národnosti či vyznání. Režisér Frljić a ředitel Glaser by proto měli být trestně stíháni.

„To, co udělalo Brno, jeho divadlo… Toto si netroufl ani nacistický režim, ani komunistický režim. A to byly totalitní režimy. Čili my se tady dostáváme do totality, kterou vytvářejí určité menšiny, které prosazují, abych tak řekl, zcela nemorální, nehumánní a nedemokratický přístup ke druhým,“ postěžoval si Duka, který se vůči islámu rozhodně neohradil poprvé.“

ZDROJ: https://www.expres.cz/kardinal-duka-islam-migranti-dgu-/zpravy.aspx?c=A180517_182537_dx-zpravy_stes

 

Petra Bostlová

Krásná socha Panny Marie odkryta!

Kostel v Rabštejně ukrývá sochu, která hýbe rukama

29. 5. 2018 10:04 Domácí

V pátek se veřejnosti v kostele svaté Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou na Plzeňsku poprvé představila zrestaurovaná socha Panny Marie, která má pohyblivé ruce. K ní patří ještě socha Ježíše Krista, která může na Panně Marii ležet, ale také nemusí. Kunsthistorička našla v kostele artefakt při uklízení náhodou – nevzhledný výtvor natřený prapodivnou barvou stál na bočním oltáři bez povšimnutí kohokoli téměř 100 let.

Video s krásnou sochou Panny Marie, zde:

https://tv.idnes.cz/kostel-v-rabstejne-ma-sochu-ktera-hybe-rukama-fn4-/domaci.aspx?idvideo=V180527_205115_plzen_jda

 

Petra Bostlová

BUDE TO KONEC MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ??!

Zjevení Panny Marie, včera, 28.5.2018, kolem 23 hodiny, o kterém jsem se dozvěděla až dnes! Před chvílí!

„Mé děti,

Bůh Otec určil další úkol, do týdne nechť je hotová dlažba v chrámu*, který se stane novým …kostelem. Opravte také co nejdříve světnici sousedící s kostelem, pro první … poutníky. 

Zakupte oře do kočáru zvaného Lublin.
Motor?     Ano, zakupte stádo ořů.

Nezapomeňte co nejrychleji splatit dluh, Monika Štiková velmi znečišťuje duši mého milovaného syna …(bratra Augustina), činí z něj hříšníka.

 

Co můžeme ještě udělat pro obrácení rodiny Štikových?
Modlete se.

A k tomu vám s láskou a pokorou žehnám +++

Panna Maria“

 

* garáž

NEMÁME Z ČEHO SPLÁCET, OD NEDĚLE NEPLATÍME DLUH, KTERÝ MUSÍME PLATIT KAŽDÝ DEN.

PŘÍSPĚVKY OD VÁS PODPOROVATELŮ UŽ ŽÁDNÉ NECHODÍ A NAŠE MĚSÍČNÍ PLATY UŽ JSOU DÁVNO PROSTAVĚNÉ NA ÚTULCÍCH A ZA OPRAVY AUT AUTOFLOTILY POSLEDNÍHO ČASU A JIM PODOBNÝCH.

NEROZUMÍM TOMU, TAKHLE JSEM NA TOM JEŠTĚ NEBYLA, PŘIPADÁM SI JAK VE SNU. DOSTÁVÁM SE DO KRIZE VÍRY. MODLETE SE ZA MĚ A BRATRA AUGUSTINA, PROSÍM!

V MOMENTĚ, KDY SATANISTI ZNIČÍ MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ, NA SVĚT SE RÁZEM PŘIVALÍ POHROMA.

NEBUDE UŽ NIC, CO BY JI ZASTAVILO.

PROSÍME, POMOZTE NÁM!

2200438778/2010 (Fio Banka)

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank) – speciálně na příspěvky na auto pro kardinála Duku, které Panna Maria pro čas pronásledování pro něj chce mít

2200438778/8330 (Fio Banka ze Slovenska)

Ze zahraničí: IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

PETRA BOSTLOVÁ, PŘEDSTAVENÁ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ