Monthly Archives: Duben 2018

PROSÍME VÁS O POMOC, MÁME ALARM

 

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

 

obracím se na vás všechny takto mimo náš pravidelný blog.

Je neděle, 29.4.2018, 5. neděle velikonoční, svaté Kateřiny Sienské. Velké a mocné přímluvkyně, také orodovnice našeho Mariánského společenství

Je to velmi nestandardní situace, ve které se nyní nacházíme…Milí přátelé, prosím vás, napněme síly, do zítra, 30. dubna 2018, musíme dát dohromady 30 000 korun, které musíme zaplatit (za dvě faktury k činnosti Mariánského společenství), jinak bude pořádný malér!

Vyjevilo se to během těchto dní, proto vás oslovuji až nyní. Prosíme, pomozte nám, byl by naprostý průšvih, kdyby se nám nepodařilo tuto částku 30 000 korun do zítra dát dohromady. Jak víte, je pálení čarodějnic, tzv. Valpuržina noc, je to nejčernější den v roce, „největší“ svátek všech nepřátel Boha. Nepřátelé už si brousí zuby na jednoho z nás, z našeho týmu, radují se, že se nám to nepodaří do zítra zaplatit a že ho proto stáhnou k satanistům, jako dalšího po Marii!

Prosíme, pomozte nám, nedovolme to společně!

Modlete se za nás, prosíme, pomozte nám svým příspěvkem podle vašich možností dát dohromady tuto částku 30 000 korun, abychom obě faktury mohli zítra zaplatit (a satanistům jejich pikle nevyšly!)

Čísla účtů znáte, jsou to:

2200438778/2010 (Fio Banka)

134238583/0300 (Era)

1690137016/3030 (Air/Bank)

670100-2215221088/6210 (mBank)

2200438778/8330 (Fio Banka ze Slovenska)

Ze zahraničí: IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Doufáme a děkujeme vám moc!

 

Bůh Otec nechť mocně žehná, vede a ochraňuje všechny dobré dárce a jejich rodiny

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

Reklamy

PRONÁSLEDOVÁNÍ PROPUKLO, NAPLNO! KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, KDO PODPORUJETE NAŠI MISI (Kontaktní adresa a tel.číslo v blogu)

Nezapomeňte se dál chránit: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

Pronásledování propuklo, naplno! Včera jsem vás informovala velmi zběžně, že něco takového probíhá. Dnes, když se ukázaly další skutečnosti, je už třeba informovat vás plně. Prosím, zvláště vy, kteří podporujete naši misi, věnujte mi nyní maximální pozornost!

Včera jsem se tématu dotkla, zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/24/marianske-spolecenstvi-v-ocekavani-nasledujich-dni-pracovne-rekapitulace-nasi-cinnosti-sbirka-trva-dekujeme/

Tak tedy: V květnu to bude rok, co si finanční úřad vyžádal schůzky se mnou ohledně finanční stránky naší modlitebně pracovní a misijní skupiny, Mariánského společenství. Že jsem všude vedena já, jakožto fyzická osoba. Od té doby jsem byla na dotyčný finanční úřad, kontrolní oddělení, několikrát předvolána, ze schůzek pořizovali písemný záznam. Kladli mi otázky typu: jaká je naše činnost, za co máme výdaje atd. Vše chtěli dokladovat fakturami a účty. Podávala jsem dodatečné daňové přiznání.

Když jsem v květnu minulého roku za tím účelem kontaktovala účetní, s tím, co po mně finanční úřad žádá, žádná s tím nechtěla nic moc mít co do činění. Podle mého moc nevěděly, jak to uchopit. Totiž: mě, jako fyzickou osobu, kontrolní úřednice z finančního posuzovaly očividně zákony platnými pro OSVČ, tedy podnikatele! Naše modlitební skupina ale žádným podnikatelským subjektem není! To jsem na schůzkách často opakovala.

Za tu dobu vyměnili pár úřednic a v pondělí jsem se měla dostavit, aby mě informovali, jak šetření dopadlo.

Teď se podržte: řekli, že k takové činnosti – pozn. pomáhat lidem! – nemám oprávnění a že budou požadovat vrácení finančních prostředků, které jste poslali od roku 2015 až dosud, vrátit, jenže: NE vám, ale DO STÁTNÍHO ROZPOČTU! SLYŠÍTE DOBŘE! (Poznamenávám, že za tři roky se nejedná o malou částku. Nejenže bychom nesehnali takovou spoustu peněz, ale hlavně: opravdu nerozumím, proč bych měla peníze „vracet státu“ (!), když jsou to vaše peníze, které jste nám posílali jistě ne proto, abychom jimi nakrmili satanovu příšeru!)

Byla jsem z toho opravdu dost vykolejená, když jsem odtamtud odcházela. Jednomu členu naší skupiny se to nezdálo, a že se kvůli tomu sejde s jedním renomovaným právníkem k poradě. Ten mu předběžně řekl, že je to celé divné, že celou částku může stát požadovat v případě, že se jednalo o státní dotaci. Což není náš případ, jsou to vaše soukromé, poctivě vydělané peníze! Dokonce úřednice hnaly věc ad absurdum, a požadovaly ode mě vrácení celých částek i v případě, že se jednalo očividně o peníze členů rodiny a členů společné domácnosti. Což je vysloveně proti samotnému zákonu o dani z příjmů!

Právník, který tedy nazítří, to jest, včera, prohlédl si dokumenty, které jsem z jednání přinesla, spráskl ruce! Věc se má totiž takto:

Celé to bylo na nás nastražené jako habaďůra, už od začátku! Vyšetřovali mě na finančním rok a celý ten rok se vědělo, kam to poženou, jak „kontrola“ dopadne. A sice takto: nasadili to tak na zákony, abych opravdu celou tuto částku, od roku 2015, vracela do státního rozpočtu (!), ale ani to ještě není celé! K tomu že dostanu 1 rok až 8 let (!) nepodmíněně (!) v 1. nápravné skupině! To je prosím ne můj vlastní názor, ale upozornění renomovaného právníka, po přečtení dokumentů, které mám z jednání!!

To je, co?? Takže bych si měla jít odsedět za to, že pomáháme vám a satanistům zpátky k Pánu Bohu, že pomáháme těm, kteří se nikde jinde pomoci nedovolali a připravujeme vás všechny na časy, které před námi stojí, abyste se měli kam ukrýt před satanskou hydrou a jejími chapadly!

To samozřejmě není všechno. Ani to by jim nestačilo. Oni by šli dál a sebrali by nám všechny útulky, všechna auta posledního času, no prostě úplně všechno! Ostatní členy by buď zavřeli za „spolupachatelství“ (dobrých skutků…a to je přece túúúúze trestné…), kdyby měli to štěstí a vyvázli by duchovně, totiž, většina by jich sama padla do satanismu (!), protože by upadli do léček jim nastražených! A teď nemluvím „jen“ o těch, kteří jsou bezprostředně kolem mě, o členech interního týmu, ale také o vás, kteří jste v tom vzdálenějším kruhu, kam však naše/moje ochranné a přímluvné modlitby sahají.

Tak to je prosím bilance!

Ale ne, neděste se. Není to ztraceno! Naše Nebeská Rodina nás přece nedá, že? Vy jste nám přece ty peníze půjčili, že, a půjčujete je nám už od roku 2015, je to přece půjčka, nikoli dar, to jsme si přece s finančními kontrolory nerozuměli, že ano? Není to přece dar, já ty peníze doma samozřejmě nemám, půjčili jste je nám, abychom za ně opravovali útulky posledního času a spravovali auta posledního času a konali misijně evangelizační cesty a vše další z činnosti Mariánského společenství. My, křesťané, přece vše, co máme, je darem, od Boha, každá půjčka je darem, od Boha, ti úředníci, nerozumí našemu křesťanskému žargonu, že?

Vy, co jste nám půjčovali peníze na naši činnost pro Nebeskou Rodinu, budete nejspíš kontaktováni finančmimi kontrolory, jak to vlastně je, kdyby to byl od vás dar – jdu sedět, natvrdo, dostanu rok až osm let, a všechny peníze budeme vracet, ne ale zpátky vám, ale do státního rozpočtu! Aby se za vaše poctivě vydělané peníze mohly dál stavět podzemní satanistické temply! Ale že se nejedná o dar, ale že jste nám ty peníze půjčili, přece, tak se slovutní kontroloři otočí na podpatku – a jsou bezmocní, i s těmi jejich satanistickými zákony. Pak na mě, jako na fyzickou osobu, ani na vás, kteří jste nám ty peníze půjčili a půjčovali, nijak nemohou. Uf, ještě že tak, že?

Myslíte, že vám tady vykládám nějakou fantasmagórii? Že vám tu popisuju něco z knihy podle Orwellova státu? Ale kdeže, přátelé! Já vám tu píši o žhavé současnosti, ve které se právě nacházíme, kterou tu my všichni žijeme! Vy i my!

Až když to vysvětlil onen právník, pak teprve jsem pochopila, proč kontrolorky, celou dobu, snažily se mě přesvědčit, ať už to nedělám jako fyzická osoba, že proto mám s tím pak takové lapálie, ať co nejdřív si činnost, kterou děláme, dáme jako právnický subjekt! A bude, řekly mi, prý po potížích!

Ano! Až včera jsem já, finanční ignorant, pochopila! Kdybychom byli právnická osoba, pod jakoukoli formou, do pár dní bychom neexistovali totiž my, ani naše činnost! Všechno, co máme a jsme vaší pomocí, protože jste nám na to půjčili peníze, udělali, oni by pro stát zabavili, obstavili, zablokovali!

Už rozumíte? Co nám Panna Maria před nedávnem vlastně sdělila, o našem pronásledování?

PANNA MARIA PŘESNĚ O TOMTO MLUVÍ ZDE! https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/08/panna-maria-lurdska-prisla/

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/03/01/zjeveni-panny-marie-pripravte-se-na-pronasledovani-a-moznou-mucednickou-smrt/

 

Prosím, buďme dál pospolu, důvěřujme Hospodinu, nelekejme se hrůzy noci a kontaktujte mě vy, kteří jste nám půjčovali peníze prostřednictvím účtů, posílaných z vašeho účtu na náš účet. Ode mě nemají vaše jméno ani kontakt, vyžádali si ho z banky! Budou vás kontaktovat, abyste potvrdili mou výpověď, totiž: že peníze nám půjčujete.

Na zemi, jak víme, jsme jenom hostem, vše, co zde máme, je nám Bohem propůjčeno. Přicházíme na svět nazí a nazí z něj odcházíme. Nic světského si s sebou nebereme.

Co nás obléká při odchodu, jsou naše skutky, náš život, jak jsme jej žili. Zda dobře, či naopak špatně. Podle toho, komu jsme sloužili. Zda Bohu, či satanu. Vše je pro nás, kteří jsme křesťané, darem, i půjčka je darem, od vás, kteří jste prodlouženou rukou Boží prozřetelnosti. My křesťané lhát nesmíme, lež je hřích a hřích znamená smrt.  Vy nám půjčujete peníze, abychom za ně mohli opravovat útulky posledního času, které sami jednou vyhledáte a auta posledního času, která vám jednou poslouží a abychom mohli konat misie a pomáhat tam, kde je třeba, kam nás Panna Maria pošle a kde nám ukáže.

Děkujeme, že nám půjčujete, z vašeho účtu na náš účet, který je:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

A když nám půjčujete, není se čeho bát a dál půjčovat bez obav můžete (půjčky nejsou zájmem finančáku, fyzická osoba druhé fyzické osobě bez obav půjčovat může)

Děkujeme, že nám půjčujete, děkujeme za tento Dar od Hospodina!

Prosíme o Vaši přízeň i nadále. Jak vidíte, doba rázně pokročila, den se nachýlil…

S přáním pokoje, lásky Boží a neochvějné důvěry v našeho Nebeského Tatínka, který se o své děti stará!

Pán Ježíš nechť vás a vaše rodiny žehná, vede a chrání

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

Kontakt na mě, abyste mě kontaktovali, kteří nám z Vašeho bankovního účtu půjčujete na náš bankovní účet, je: mobil: 00420 774 088 244, email: kancelar@sdeo.cz

Děkuji mnohokrát! A za vše!

 

Mariánské společenství v očekávání následujících dní…Pracovně! Rekapitulace naší činnosti, sbírka trvá, děkujeme

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

stejně jako (bez přehánění) celá naše společnost, alespoň ta vnímavější část z ní, i naše Mariánské společenství, se zatajeným dechem, očekává následující dny do konce dubna… Jak jinak než pracovně!

Proč se zatajeným dechem? Inu, tento týden oslaví náš arcibiskup pražský a primas český, otec kardinál Dominik Duka 75 let…a my víme, co to znamená: https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/24/dobry-pastyr-zpatky-doma-prijdte-se-poklonit-otci-kardinalu-beranovi-do-katedraly-na-prazsky-hrad-i-ted/

K tomu: Hned příští týden, v pondělí, je poslední dubnový den, a to značí: pohanské pálení čarodějnic!…lépe ale: hlavní den všeho ďábelského, pohanského, čarodějného, kdy všichni satanisti vypruží své ďábelské choutky ad absurdum…tzv. Valpuržina noc. Odporné odporné odporné!

Jak víte, vy, kteří čtete mé blogy: Poslední dubnový den byl poslední termín, kdy jsme měli zaparkovat megapožehnané kardinálské auto v zakoupeném útulku v Rožmitále pod Třemšínem, základní to předpoklad vyhnání všeho satanismu z naší země! To se však, jak také víte, nepodařilo, nepodařilo se nám ten objekt získat…:-( Tehdy ne finanční tísní, ale tlaky, které byly na nás zednosatanisty vyvíjeny. Nepodařilo se koupit nato ani objekt v Dubnu, který měl být náhradou za promeškaný útulek v Rožmitále. Dokonce pak následoval pád jedné z našich členek Mariánského společenství do satanismu (!), a tím také jejího protisatanovského útulku v těch místech. To všechno pod Brdy, v těsné blízkosti kopce čarodějnice z pekla baby Pragy. To vše během několika pár týdnů. „První“ následky toho se projeví, můžeme očekávat, právě v následujících dnech. (Díky Bohu rozhodně zmírněné o návrat svatého kardinála Berana zpátky do vlasti! https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/24/dobry-pastyr-zpatky-doma-prijdte-se-poklonit-otci-kardinalu-beranovi-do-katedraly-na-prazsky-hrad-i-ted/  )

 

Minulý týden jsem informovala:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/18/18377/

Ještě i tento týden bratr Sebastian zůstává s námi v Praze, v hlavním útulku Mariánského společenství a pokračuje s bratrem Augustinem v práci, kterou Panna Maria ve zjevení určila: https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/15/zjeveni-panny-marie-me-deti-spechejte-spechejte-modlete-se-za-spasu-jeji-duse/

Je to velmi nákladná mise, všechna auta autoflotily posledního času Mariánského společenství, která v současné době nejezdí, nechat projít STK a všemi opravami a doladit jejich stav téměř do dokonalosti. Musím říci, že už se opravdu prohýbáme pod všemi těmi výdaji…A začínám být už tak trochu nervózní, jak všechno poplatíme. K tomu se náklady na jejich opravu ještě zvyšují, protože satanisti nelení a usilují vytřískat z této situace, kdy vytahujeme i jinak „zazimovaná“ auta, aby je černomodlitebně a technologicky rozbíjeli a ničili! Prosím, modlete se za nás. Je to neustálý boj! Do oprav a STK v této fázi jsme už investovali mnoho desítek tisíc korun – a ještě nejsme u konce! Ale za polovinou. Hrubým odhadem tato fáze bude ještě potřebovat cca 35 až 45 000 korun (možná i víc).

Až projdou i poslední vybraná auta STK, což je přibližně ještě pět aut, poté se okamžitě bratr Sebastian vrací do útulku svatého Alexandra dostavět tam koupelnu. Touto fází oprav autoflotily se sice dostavba koupelny protahuje a prodlužuje, jak tedy pak důležitá musí být tato „automise“, když jí dokonce Panna Maria upřednostnila před prací na útulcích! V minulosti se to, vzpomínám si, stalo pouze jednou (?), kdy Panna Maria něco takového nám nařídila, a sice odjezdem na evropskou misijní cestu minulý květen! Co si vzpomínám, tak jindy opravdu ne. Naopak, Panna Maria nám vždy kladla na srdce, že stavba útulků nesmí být přerušena (!) a že máme s ní spěchat!

Jaká tedy je důležitost této práce příprav aut, její důležitost dokážeme v tomto porovnání jen odhadovat.

Modlete se za mě také, prosím, v současnosti si vyřizuji nástup do zaměstnání. Kromě bratra Sebastiana, který všechen svůj čas jinak dává práci na útulcích, mnou se uzavírá kruh nás všech pracujících v MS. Vše, co vyděláme, jde na misi. Přesto to nikdy (aspoň zatím) stačit nemůže: náklady jsou obrovské – koupě objektů, jejich stavební rekonstrukce, koupě starších osobních aut a starších dodávek do autoflotily posledního času a jejich následná oprava, misijní cesty, to všechno jsou obrovské náklady, které i při nejlepší vůli zkrátka nemůžeme uhradit z toho, co vyděláme.

Potřebujeme tak vaši pomoc, vaši spolupráci, jak modlitební, tak také tu přispěvatelskou. Bez ní to zkrátka nejde.

A druhá strana to ví! Právě proto se vás snaží nejrůznějšími prostředky od vaší spolupráce s námi odradit. Neúnavnou pomluvou v diskuzích, osobně, zkrátka vždy a všude.

Poslední rok jejich pronásledování se soustřeďuje také přes úřady. Znovu: prosím, modlete se za nás, modlete se za mě, bude-li to Pán tak chtít, soudu se v pronásledování nevyhnu. Tentokrát bych to byla ale já, kdo podá trestní oznámení. Za to, co po mně úřady chtějí a vyžadují! Apoň budu mít příležitost k evangelizaci také v těchto kruzích. Vždyť to přece víme z poselství Varování, Pán Ježíš nám přece řekl, že budeme prožívat všechno znovu, to, co On prožíval se svými učedníky! A Kristovi učedníci mnohokrát byli pohnáni k soudu, kde: zvěstovali evangelium! A také od Pána víme, že si předem nemáme připravovat řeč, co budeme mluvit, ale že sám Duch Svatý za nás bude mluvit! Dá nám na jazyk, co říci. Takové zaslíbení od Pána přece máme. Ale o tom až příště.

 

Tedy zpátky do současnosti: Prosíme, pomozte nám řádně dokončit misi Panny Marie oprav posledních potřebných aut autoflotily posledního času Mariánského společenství podle představ Panny Marie, tím, že se za nás budete modlit a vy, kteří můžete, přispějete částkou podle vašich možností na tyto účely (a případné, které mezitím příjdou).

 

Jak víte z mých blogů, kromě toho v současné době máme koupit dvě nemovitosti a zřídit z nich útulky posledního času.

První nemovitost, budoucí útulek posledního času Sv. Cyrila a Metoděje, je za 400 000, 75 000 korun jsme již složili v rezervaci, těchto zbývajících 400 000 korun musíme složit už do konce dubna

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/11/utulek-svateho-cyrila-a-metodeje-budouci-zemedelska-vyrobna-marianskeho-spolecenstvi-vyhlasuji-sbirku/

Druhá nemovitost je za 150 000, cca. 70 km od Prahy. I tuto koupi nelze odkládat https://petrabostlova.wordpress.com/2018/04/15/zjeveni-panny-marie-zachrante-usedlost-a-kaplicku-milevskeho-klastera/

 

Modlete se za nás, prosím, a za naši misi, modlete se, prosím, abychom mohli uskutečnit všechny záměry Panny Marie, které s námi naše Maminka má.

 

Děkujeme Vám!

 

Máme nověji již více účtů Mariánského společenství, jak také už víte, můžete si z nich vybrat, viz čísla níže, prosíme o příspěvek podle vašich možností na výše popsané účely – misi Mariánského společenství. Čísla účtů tedy jsou:

1690137016/3030 (Air/Bank)

670100-2215221088/6210 (mBank)

134238583/0300 (Era)

2200438778/2010 (Fio Banka)

2200438778/8330 (Fio Banka ze Slovenska)

Ze zahraničí: IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Děkujeme vám moc!

 

Bůh Otec nechť mocně žehná, vede a ochraňuje všechny dobré dárce a jejich rodiny

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

Kázání otce kardinála Dominika Duky, 21.4.2018, při repatriaci otce kardinála Berana, katedrála, Pražský hrad (plus záznam mše svaté)

Kázání otce kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, mše svatá slavná 21.4.2018, při příležitosti repatriace otce kardinála Berana, katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava, Pražský hrad

„Vážení přítomní, drazí přátelé, představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři v Kristu zde v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů,

slavíme bohoslužbu ze svátku svatého pražského biskupa Vojtěcha, mučedníka, statečného člověka, misionáře a spolutvůrce střední Evropy; nejen hlavního patrona pražské arcidiecéze a zemského patrona, ale také patrona Polska,  Maďarska, a v historickém kontextu již od počátku, patrona Slovenska.

 

Úryvek z knihy skutků apoštolů nám připomněl světodějné rozhodnutí apoštola Pavla, který stanovil strategii, jak naplnit Ježíšův příkaz hlásání evangelia všem národům. Tím však naplnil slova i proroka Izaiáše a starce Simeona, jehož chvalozpěv z jeruzalemského chrámu se stal součástí modlitby církve (Lk 2,32).

Zavazuje ji k evangelizaci, která se stala základem nové civilizace lásky vyrůstající z pravdy. Zde můžeme pozorovat cestu Vojtěchovu, ale i cestu kardinála Josefa Berana: obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů. Oba jsou ve službě dobrého pastýře, jak se nazval sám Ježíš Kristus v překrásné alegorii Janova evangelia: „Dobrý pastýř dává život za své ovce.“ (Jn 10,15)

Ve velikonoční době a po prožití velikonočního třídenní víme, co znamená jediné přikázání lásky, která vyrůstá z pravé humanity Ježíšova pozitivního zlatého pravidla: „Takto vše, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte vy sami jim; hle, to je Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12) Tento zákon v negativním smyslu „Co nechceš…“ znala už antika, jak o tom svědčí Tobiáš (Tb 4,15), ale i Konfucius.

Dovolte, abych příchozí exulanty oslovil jako nehodný nástupce na svatovojtěšském stolci: Buď vítán, otče arcibiskupe Josefe, primasi český, arcibiskupe pražský, kardinále Svaté církve římské. Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu a jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím.

Rozhodná hodina se vždy znovu týká nejzákladnějších otázek bytí a nebytí společenství národa, tedy lidu této země.  Svatý biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili totéž, co opět řešíme my. Nebezpečí přitom roste úměrně s možností prosadit zlo a způsobit morální kolaps. Co je to za problémy? Kde postavit stráže? Jak a kde chránit to, oč zápasíme? Celá staletí víme, že jde o člověka, tj. o naše lidství. Pojmenujme, co je znovu a znovu v sázce stejně v době Vojtěchově, po 2. světové válce a opět dnes. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci? To je velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází a o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.

Srovnejme si to. Celý život, od počátku nepochopeného a odmítaného biskupa Vojtěcha, byl sporem s tehdejší mocí o svobodu církve a svobodu člověka. Výsledek? Genocida na Libici a vynucený sice, ale svobodně přijatý Vojtěchův exil. Trvalo dlouho, než jsme přenesli jeho ostatky zpět do pražské katedrály. Jejich vyzvednutí se podařilo teprve, když po třídenním postu složili Čechové v čele s knížetem slib, který je vlastně prvou českou ústavou. Trvalo řadu desetiletí, než se zacelila rána Libice a objevila se státotvorná idea o dvou olivách, sv. Václavu a sv. Vojtěchu, na jedné snítce národa. Tak nalezl svatý biskup Vojtěch své místo na Myslbekově svatováclavském sousoší na náměstí, kde se rozhodovalo a rozhoduje o našich moderních dějinách. Exulant sv. Vojtěch se vrací zpět do své katedrály v místech, kde stála jeho kaple z doby Otce vlasti. A to v podobě sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly   od Karly Vobišové-Žákové. Model tohoto sousoší z roku 1937 do katedrály umístěný kardinálem Beranem v roce 1947, byl po únoru 1948 jakoby navždy spolu s ním vyhnán. Nyní se vrací spolu oba naši pastýři.

 

Život kardinála Berana byl vyplněn týmž zápasem v podmínkách odpovídajících posunu o devět a půl století. Stejně vzdělaný, stejně tichý, stejně národu věrný, stejně pevný ve víře a připravený k obětem za ni. Jako vězeň v Terezíně a Dachau zažil, co je přímé ohrožení života a nutnost spolupráce všech stejně ohrožených. Šlo o holý život každého, a v jedné řadě si pomáhali ideoví protivníci. Odtud si odnesl zkušenost ekumeny i myšlenku, že lze spolupracovat i s názorovým odpůrcem, kdyby byl u moci, na budování státu a k prospěchu celé společnosti. Zklamání se dočkal brzy. Všechny církve na nátlak Alexeje Čepičky odpřisáhly bezpodmínečnou poslušnost vůči státu a jeho ideologii. Jen on v čele katolické církve to odmítl a s ním ostatní biskupové. Za zdrženlivě podanou ruku ke spolupráci s poúnorovou vládou byl odveden do internace a posléze přinucen k trvalému exilu. Nepřehlížím přitom ani ty katolické kněze, kteří zradili své biskupy a papeže a vytvořili v církvi pátou kolonu, kolaborující s rudou totalitou. O jejich roli svědčí skutečnost, že na svém zasedání výboru mírového duchovenstva odměnili potleskem rozhodnutí strany a vlády o trvalém vyhoštění arcibiskupa Berana z vlasti a faktickém znemožnění výkonu jeho úřadu. Toto rozhodnutí odvolala vláda České republiky spolu s prezidentem republiky na podzim 2017. Není jen nějakou náhodou, že stejný osud tehdy stihl i primasy zemí střední Evropy, v nichž sv. Vojtěch zanechal zřetelnou stopu.

Řekl jsem, že opět stojíme v rozhodující hodině. Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. Co nám hrozí? Podobně, jako za sv. Vojtěcha i za kardinála Berana je veden útok na rodinu. Jsou navrhovány bezprecedentní a ničivé zákony proti ní. Jsou chystány zákony degradující člověka na jakési bezpohlavní cosi. Jsou navrženy zákony ekumenicky řečeno proti církvím a je trvalá snaha je marginalizovat a mít pod kontrolou. Připomenu, že o tom přesvědčivě promluvil kardinál Beran na Druhém vatikánském koncilu o náboženské svobodě a ekumeně v duchu pokory a bratrství. Svoboda a důstojnost člověka jsou dnes mnohdy omezovány a potlačovány předpisy ve zdravotnictví, sociálních ústavech i ve školách. Jsme ohroženi mocnostmi a ideologiemi zvnějšku a nemůžeme se fakticky bránit. Zcela nedávno došlo v naší zemi k případu, který mi nejenom připomíná, že nesmím mlčet, ale že mám povinnost zvýšit hlas a křičet. V naší zemi a po celé Evropě je rozvracena demokracie a spolu s tím dochází ke hroucení právního státu a de facto  je rušena rovnost před zákonem. Existuje zákon proti urážkám národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (trestní zákoník 40/2009 Sb., § 355). Ptám se tedy: Jak je možné, že příslušné orgány justice nezakročí proti uvedení hry, která je v příkrém rozporu s tímto zákonem? Jak je možné, že se nenašel nikdo, kdo by podal trestní oznámení na brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení blasfemické a zvrácené hry Olivera Frjiče Klatba (Vaše násilí a naše násilí)? Jakým právem může být svobodně a beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských hodnot, to je především Ježíše Krista, a každý občan, který ví, co vykonal pro návrat svobody svatý Jan Pavel II.? Ptám se celé naší    i evropské společnosti: Co by se stalo, kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru urážející Islám? Ale vy, křesťané, za všech okolností se podvolte a buďte ústupní. Nemáme kam ustoupit!

V roce 100. výročí vzniku Československa se ptám, co by řekl její první prezident TGM? Všem nám je to jasné. Co je to vlastně demokracie bez přívlastků nacionální, lidová, sociální, socialistická, … jak o ní mluví preambule Ústavy ČR? Odpovím slovy muže, o jehož významu a statečnosti nelze pochybovat a bez něhož by ČSR nevznikla, slovy generála Milána Rastislava Štefánika: „Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nič nerozprávať, ale problémy riešiť!“ To jsou ideály, na kterých byl založen náš stát! To jsou ony „evropské hodnoty“, které buďto budeme hájit anebo Evropa přestane být Evropou.

Ale vraťme se k základnímu tématu. S čím se dnes potkáváme na každém kroku? S paralýzou demokracie. Jsme často šikanováni vládou úřadů a byrokracií. Společnost se polarizuje a radikalizuje. Početně stále narůstající skupiny skandují na náměstích hesla a některé jsou připraveny „udělat pořádek.“

 

Nemlč, arcibiskupe! Nesmím mlčet, musím varovat, vyzývat k rozumnosti a volat ke smíru a k službě bližnímu! Především ovšem musím stejně jako moji předchůdci sv. Vojtěch, kardinálové Beran a Tomášek znovu prohlásit: „Církev je na straně národa!“ To je všech občanů České republiky, kteří v ní žijí a pracují pro její rozvoj a také ji chrání. Pevně věřím, že tato slova a výzva jsou vlastně slovy Ježíšova zlatého pravidla a dovolím si na závěr odcitovat poslední věty z odkazu kardinála Berana:

„I když mé srdce v římském velechrámu v prach rozpadne se v chladné zemi cizí, má láska k vlasti nikdy nevymizí, za národ svůj se modlit nepřestanu.“

A nyní budeš, náš milovaný arcibiskupe a primasi český Josefe Berane, bratře Tomáši, s námi v naší katedrále spolu s těmi, kteří se za nás modlili, pro tuto zemi pracovali, trpěli či obětovali svůj život!

Epilog:

Dovolte mi krátký epilog.

Jistě uslyším a budu číst, jak jsem si mohl dovolit tyto výtky. Chtěl bych říct, že jsem nikoho nesoudil a neodsoudil; chtěl jsem upozornit, varovat a vyzvat k zamyšlení. Je skutečně normální, když se ročně v naší zemi rozvádí polovina manželství? Když zde, v Praze, 80 % zemřelých odchází na věčnost bez pohřebního obřadu? Je normální, že při rozvodu se manželé obviní z těch nejhorších věcí a urážky neberou konce? Je normální utrpení dětí, které ztrácí svého tátu a mámu a jedná se s nimi jako se zavazadlem? Oč větší ohled mají mnozí na své domácí mazlíčky. Proč máme rekordní počet dětí v dětských domovech?

Zamysleme se nad tím doma v našich rodinách, ve školách, ale i v parlamentě. Nepotřebují naše děti spíše výchovu k mateřství a otcovství, než návrhy, které operují s pojmy rodič A a rodič B? Myslím, že takovéto nápady se zrodily z četby komunistického manifestu a odvrhnutím rodiny jako takové. Nebylo by místo na televizních obrazovkách pro pořady, které by formovaly a zušlechťovaly celou naši společnost? Berme slova Milána Rastislava Štefánika TGM vážně. Zamysleme se nad zlatým Ježíšovým pravidlem. Má kritická slova nepatří jen těm „nahoře“, ale také nám „dole“. Neteskním po totalitě v jakékoli barvě – hnědé, rudé, černé, a tak bych mohl jmenovat celé spektrum duhy. Přeji si, abychom všichni žili ve svobodě a odpovědnosti, rozumnosti a moudrosti, šlechetnosti a velkorysosti. Dovolte mi připomenout slova francouzského prezidenta Macrona v Evropském parlamentu: „Nepotřebujeme autoritářskou demokracii, ale autoritu demokracie.“ Úcta k druhému, pravdivá kritika, která respektuje důstojnost druhého člověka, je požadavkem naší doby.

Amen. Tak to je. Bůh vám žehnej.“

Zdroj: http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-repatriace-kardinala-berana/

 

Záznam mše svaté: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-verici-se-louci-s-kardinalem-beranem-sledujte-msi-v-kat/r~60560034454011e88560ac1f6b220ee8/?redirected=1524561354

Dobrý pastýř zpátky doma! Přijďte se poklonit otci kardinálu Beranovi do katedrály na Pražský hrad i teď, v tuto rozhodnou historickou chvíli!

Nikdy není pozdě! Jestliže jste nestihli poklonit se otci kardinálu Beranovi tento víkend v Praze, máte možnost i teď!

Otec kardinál Beran, dobrý český pastýř, je zpátky doma!

V pátek, 20. dubna 2018, byly ostatky otce kardinála Josefa Berana speciálem přivezeny z Vatikánu

V sobotu, 21.4.2018, dopoledne, v slavnostním průvodu církevních představitelů a věřících rakev s ostatky byla ze Strahova donesena do katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava na Pražský hrad.

Od 11 hodin byla v katedrále otcem kardinálem Dominikem Dukou vysloužena slavná mše svatá ke cti svatého Vojtěcha, českého biskupa, mučedníka, jako hřeb repatriace otce kardinála Berana zpět do vlasti.

Záznam kázání, zde: http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-repatriace-kardinala-berana/

Jistě ne náhodou, ale záměrem Božím a přáním svatého kardinála, 33. arcibiskupa pražského, ostatky byly z Vatikánu přivezeny v tento čas, právě před pondělním svátkem svatého Vojtěcha, arcibiskupa pražského, právě jen pár dní před narozeninami otce kardinála Duky, současného pražského arcibiskupa. Právě v tento v pravdě historický moment pražského arcibiskupského stolce! Otec kardinál Duka své 75. narozeniny oslaví tento čtvrtek, 26. dubna a jak víme, tyto narozeniny znamenají důležitý předěl. Podle kanonického práva musí každý arcibiskup při dovršení 75. věku podat abdikační dopis k úřadujícímu papeži a ten rozhodne, zda abdikaci přijme nebo arcibiskupský mandát prodlouží. Kardinálská hodnost zůstává.

A právě v tento důležitý dějinný moment, kdy není jasné, jak vše dopadne, kdy na pražské arcibiskupské křeslo se, jak známo, už celá desetiletí třese mocichtivý arcizednář Tomáš Halík a už i vrabci na střeše si šuškají, že v případě přijetí abdikace černým papežem Františkem jako horký kandidát na pražského arcibiskupa jeví se bleskově v církevní hierarchii stoupající (ještě mocichtivější a dravější??) bývalý vojenský kaplan a dnes žel plzeňský biskup arcizednář Tomáš Holub!

(Také už jsme o něm v našem nekonečném zednooběžníku žel mnohokrát informovali 😦  )

Prašť jako uhoď, to vážně nad naší zemí hrozivě visí hotová (a horrorová) duchovní katastrofa!

 

A v tento rozhodný historický okamžik se vracejí do naší země svaté ostatky svatého otce kardinála! Nacistického a komunistického mučedníka. Horlivého modlitebníka, který nemlčel! Jistě také jako posila pro udržení arcibiskupského křesla stávajícího otce arcibiskupa Dominika Duky, který je pro naší zem duchovní záchranou!

jb20

Ano, modleme se.

A nezapomeňme při uctění památky kardinála Berana v katedrále na Pražském hradě, jehož rakev s ostatky byla od soboty až do včerejšího dne vystavena k veřejné úctě a po včerejší (pondělní) večerní poutní mši svaté ostatky byly uloženy do připraveného sarkofágu v kapli svaté Anežky České.

Právě tam jistě jděte a vedle naší zemské světice Anežky, velké zemské patronky, princezny a řeholnice, a samozřejmě svatého Václava a svatého Vojtěcha, pokloňte se ctihodnému otci kardinálovi s úpěnlibou prosbou o přímluvy za naši vlast!

Jistě tak náš drahý otec kardinál v Nebi činí!

 

 

Vaše Mariánské společenství

 

 

 

Do NITRA Vatikánské ŠELMY…

Zveme vás: MODLITEBNÍ KAMPAŇ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/