Monthly Archives: Leden 2018

Zpěvačka Heidi Janků dnes převzala vedení českých zednosatanistů

 Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní e-mail ———-
Od: heidi666@hell.com
Komu:
Datum: 29. 1. 2018
Předmět: Zprávy od Heidi666

„AVE SATANAS 666!!!

To je krásný tělo co? https://www.super.cz/549473-postavicku-ma-jako-teenagerka-ale-kvuli-trapeni-po-smrti-manzela-nezhubla-heidi-prozradila-recept-na-stihlou-figuru.html
Kam se hrabe Dáda s Ježíšem, parťák jí zkolaboval v satanistické pevnosti https://www.super.cz/549397-kolaps-v-pevnosti-boyard-cesky-zpevak-skoncil-na-nositkach-dade-ve-finale-chybel-partak.html
Dunajský had mňam mňam https://www.seznamzpravy.cz/clanek/parizske-sochy-po-kolena-vode-seina-uz-nestoupa-mesta-na-dolnim-toku-ale-stale-ocekavaji-velkou-vodu-42153?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp
Bratr Klaun o prezidentských volbách http://www.reflex.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/84690/studentsky-vudce-igor-chaun-co-jsem-videl-pri-druhe-prezidentske-debate.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Bratr Fušer do toho jde a bude předsedou a lídrem KDU-ČSL https://www.euro.cz/prezidentske-volby-2018/fischer-rozhovor-volba-prezidenta-1392012?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Bratr Ďábloš zahájil černomodlitební kampaň za vymodlení Zemana z hradu a sám se stane prezidentem http://www.reflex.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/84710/varujici-zprava-z-voleb-drahos-ci-fischer-miri-do-politiky-to-dal-atomizuje-stred-a-pravici.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Udrželi jsme pevnost satanismu Vyšehrad. Hlavní město satanismu nadále Plzeň.
Posilujeme naši přítomnost na pohanských centrech
Heidi (pozn. Janků)
sestra zastupující KK“
VELEBEN BUĎ HOSPODIN VĚČNĚ, JEN JEMU PATŘÍ VEŠKERÁ CHVÁLA  A SLÁVA! Amen
Pán Ježíš vás žehnej
Petra Bostlová
Reklamy

PAN PREZIDENT ZEMAN JE BOREC! :-) MODLEME SE ZA NĚJ

Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní e-mail ———-
Od: baba666@hell.com
Komu:
Datum: 29. 1. 2018
Předmět: Rezignace

„AVE SATANAS 666!!!

Na základě žádosti pana prezidenta Zemana rezignuji dnes na funkci Krále králů. Pan prezident mě znovu jmenuje premiérem pouze pod podmínkou mé rezignace. Nemám z toho radost sorry jako živím v Agrofertu 100 000 lidí a nemůžu si dovolit aby se to rozpadlo.
Satanael (pozn. Antikrist) vedením pověřil Heidi666. (pozn. Heidi Janků)
Bába (pozn. Andrej Babiš)
bratr člen“
JAK JE VIDĚT, PAN PREZIDENT ZEMAN JE ZPÁTKY! 🙂 HALELUJAH! MODLEME SE ZA NĚJ
p.s. A Vy, pane Babiši, přestaňte už dělat skopičiny – a taky se vraťte zpátky ke Kristu! Toho času na návrat zpátky k Pánu Bohu je už velice, velice málo!
Pán Ježíš žehnej podle své vůle
Petra Bostlová

Vyhlašuji naše modlitby Novény spásy na tento týden, 29.1.-4.2.2018

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v lednu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 29.1. 2018 a končíme v neděli, 4.2. 2018. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 29.1.-4.2.2018

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 29.1.-4.2.2018:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/01/15/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

MODLEME SE ZA PANA PREZIDENTA ZEMANA, JE V EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍ, ŽE JE TO ON, KOHO ZEDNOSATANISTI RITUÁLNĚ ZAVRAŽDÍ!

Miloš Zeman vždycky patřil mezi excelentní stratégy a vždycky o něm bylo známo, že nelze dát na to, co jeho ústa mluví…

Právě z hlediska jeho (politické) strategie.

Toho jsem si byla vědoma už před pěti lety, kdy jsme se poprvé modlili za jeho prezidentské vítězství.

Mám silně zato, že znovu ten případ prožíváme!

Zdá se také, že je duchovně zpátky, HALELUJAH!, ač jsme v tom smyslu nepřijali poselství Panny Marie.

Posuďte sami.

Podívejme se krátce na Zemanův záměr „učinit z Andreje Babiše premiéra naší země“. Opravdu je tomu tak??

Tedy slyšte, co vlastně Zeman nyní dělá. Nejméně před 2. kolem prezidentských voleb Miloš Zeman prohlásil, že, bude-li znovu zvolen, bude po A.Babišovi požadovat 101 většinu. Je Babiš schopen získat takovou podporu parlamentu? Ne, není, zní odpověď. A prezident Zeman, stejně jako A. Babiš, samozřejmě o tom vědí.

Pak je tu Zemanovo prohlášení z té samé doby, že, nebude-li už znovu zvolen prezidentem, jmenuje A. Babiše premiérem ještě před koncem jeho prezidentského mandátu. Co by to znamenalo? Že v takovém případě A. Babiš znovu svou vládu parlamentem neprotlačí!

Co to znamená? V obou případech totiž to samé: POTŘETÍ UŽ POVĚŘUJE SESTAVENÍM VLÁDY PŘEDSEDA PARLAMENTU, A TO NĚKOHO JINÉHO!

Rozumíte? Obě rozhodnutí totiž mají svůj faktický následek – úplné politické sejmutí A. Babiše, vyřazení jeho ze hry o české premiérování!

Přitom ve druhém případě ještě sebrání větru z plechet vítězi, v tomto případě J. Drahošovi, který, kdyby vyhrál a prezidentem se stal, nemá v takovém případě žádný vliv na výběr příštího českého premiéra! Aspoň co se jeho přímého jmenování týče.

Tak mi řekněte: Ještě máte zato, že je tu tak pevné spojenectví – Zeman – Babiš??!!

 

Pak dává smysl, proč Babiš, jak víme z jeho nedávné sms korespondence, kterou jsem zde na svém blogu zveřejňovala, obrátil a po 1. kole na Hrad okamžitě začal tlačit zednosatanistu Drahoše!

 

Babiš je však pevně rozhodnut – a to za každou cenu. A právě to uvrhuje staronového českého prezidenta Miloše Zemana do velkého nebezpečí!

Jak víme, zednosatanisti tu chystají na nás další barevou revoluci –

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/01/23/zednosatanisti-chystaji-na-nas-cesky-majdan-dalsi-barevnou-revoluci-prave-ted-ve-vztahu-k-prezidentskym-volbam-v-cr/

… a Miloš Zeman jim nejde do karet. Leda – právě jeho smrt! Vražda, za kterou by sami oni stáli (!) a jí by chaos v zemi vyvolali!

Pak by znovu křičeli: Drahoš na Hrad! Byl v pořadí druhý, ať jde vládnout na Hrad on!

Ne, ne, to jim vyjít nesmí.

 

Pán Ježíš v poselství Varování mluví o zavraždění evropského protizednářského politika. Stejně jako Bůh Otec přímo o vraždě prezidenta v nejnovější době!

 

Až moc indicií ukazuje na Miloše Zemana 😦

 

Toho jsem si byla vědoma už před pěti lety.

 

Toho jsem si vědoma i teď.

 

Modleme se za něj. Za Miloše Zemana.

I za jeho rodinu!

 

Petra Bostlová

TAK TAKOVÉHO CHCETE PREZIDENTA?! ANEB – ZEDNÁŘ DRAHOŠ BEZ MASKY!!

———- Původní e-mail ———-
Od: dablos@hell.com
Komu:
Datum: 26. 1. 2018
Předmět: Dunajský had v Paříži

„AVE SATANAS 666!!!

Dunajský had v Paříži a mé zvolení je jisté. V Paříži veliké pochutnání s uprchlíky.
Čapí had (pozn. příšera z Babišova Čapího hnízda!, aktuálně je pod Libeňským mostem v Praze!) čeká na jarní povodně. Bude dobře.
Pannu Marii skrze Puigdemonta vládnout nenecháme
Je třeba prezidentské milost našemu bratru Násilníkovi.
Lež a nenávist zvítězí nad pravdou a láskou.
Ďábloš (pozn. Jiří Drahoš, prezidentský kandidát!)
bratr profesor“

MODLITEBNÍ KAMPAŇ TENTO TÝDEN:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/01/15/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová