Monthly Archives: Duben 2017

Zjevení Panny Marie: Modleme se za Marine Le Pen, její zvolení francouzskou prezidentkou může zastavit 3. světovou válku!

Zjevení Panny Marie, dnes, 25.4.2017, krátce po půlnoci:

 

„Mé milované děti,

modlete se za Marine Le Pen. Její zvolení může zastavit třetí světovou válku, která započne v Koreji. A k tomu vám převelice žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
pozn. „Petro, pokud Marine Le Pen jako prezidentka pošle francouzské  letadlové lodě s nukleárními zbraněmi na obranu Kim Čong Una, nikdo si už netroufne. …“
Reklamy

Vyhlašuji naše dubnové modlitby Novény spásy, na tento týden 24.-30.4.2017

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v dubnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

Naše dubnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 24.4. 2017 a končíme v neděli, 30.4. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 24.-30.4.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 24.-30.4.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/24/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-24-4-30-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

AKTUÁLNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE ZA MARINE LE PEN, ABY VYHRÁLA FRANCOUZSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY A STALA SE PREZIDENTKOU FRANCIE, JEJÍ VÍTĚZSTVÍ JE OHROŽENO! MODLEME SE ZA SV.OTCE BENEDIKTA XVI., PROSÍM!

Zjevení Panny Marie, před pár minutami (!), na Neděli Božího Milosrdenství, 23.4.2017, krátce před půl dvanáctou polední:

 

“ Mé děti,

modlete se za Moji milovanou dceru Marine Le Pen, její vítězství+ je ohroženo, vyhlašte modlitební kampaň za její vítězství ve volbách,++ její vítězství je ohroženo nedůvěrou a nevírou lidí ve Francii.

Modlete se za sv. Otce Benedikta. Magda: A co ten 7. květen?+++ Je ohrožen na životě.

A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

 

+ v dnešních prezidentských volbách ve Francii

++ přidán úmysl: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/04/17/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-4-23-4-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

+++Ze zjevení víme, že je důležité se modlit za sv. Otce Benedikta XVI., pořád a zvláště 7. května 2017, tento den je pro něho nebezpečný. Tedy už víme od Panny Marie proč!

 

AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!

Zjevení sv. Alexandra Jeruzalémského: Jak se dostat ke zdraví!

Zjevení svatého Alexandra Jeruzalémského, dnes k ránu, 22.4.2017:

„Mé milované děti,

naučím vás nyní, od čeho pochází nemoc. Každá nemoc přichází od zla a je zlo. A může být odstraněna jenom dobrem. Myšlenky jsou duchovní síly. Myšlenky nemůžeme vidět, nemůžeme je nahmatat, jsou duchovní. Uzdravení probíhá vždy duchovní cestou. Bylinky  a Hospodinem určené jídlo jsou nosiče duchovní myšlenky. Jako oslíci nesou Boží dobro. Myšlenka plná víry způsobí věci nevysvětlitelné a člověk pak říká hle stal se zázrak. Avšak nastala Boží vůle obsažená v myšlence dobra. Avšak jediná zlá myšlenka může v jediném okamžiku vše obrátit vniveč. Jestliže teď milý hledající přijmeš myšlenku, že se chceš uzdraviti, proste Boha, protože sám je člověk příliš slabý. Ale když prosíte, pak ale taky věřte tomu, co říká toto přísloví: Satan je mocný, avšak Hospodin je všemocný. To jsem pravil Římanům a byl za to krutě mučen. A když tomu věříte a když tuto víru přijmete do svého srdce, že Bůh je tím největším lékařem i pro vás a když přijmete víru a taky důvěru, že Boží síla pomáhá a léčí, pak jste si vytvořili předpoklad, že můžete do nitra svého přijmouti této síly. Jak jsem pravil mému milovanému synovi Brunu Groningovi Bůh jest vysílačem a člověk jest přijímačem. a za tímto účelem se ladíme na příjem této léčivé Boží síly.. Lidské tělo je Boží. není to nic, co bylo vytvořeno lidskou rukou. Když prosíte Boha o tuto léčivou sílu, pak počne vašim tělem proudit. Navraťte se k tomuto velkému Božímu pramenu. Následujte nyní mé dílo skrze mého učedníka Bruna Groninga. A k tomu vám mocně žehnám. +++
Alexandr Jeruzalémský“

 

HALELUJAH! DĚKUJEME, SVATÝ ALEXANDŘE!

 

Čtěme a poslouchejme Bruna Groninga -a řiďme se jeho radami:

http://www.leciva-sila-na-planete-zemi.cz/osobnosti/bruno-groning/

 

A pozor na ďábelského léčitele Braca, je to Antikrist, jeho „léčení“ je od Satana, jeho pacient příjde poté o život i duši!!!

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie: O světové válce!

Zjevení Panny Marie, dnes, 21.4.2017, odpoledne:

 

„Mé milované děti,

modlete se také za Mého navráceného syna Kim Čong Una, severokorejského vůdce. Jeho země je poslední překážkou před americko-rusko-čínskou válkou, která má začít výpadem amerických a jihokorejských vojenských sil z území severní Koreje na Rusko a Čínu. 
Hospodin omilostnil Kim Čong Una za jeho předchozí činy, aby nyní bránil Satanově plánu na zahájení globální jaderné války.
Modlete se i za vaše nepřátele s láskou a pokorou. A k tomu vám mocně žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
ANO, MODLEME SE, PROSÍM
p.s. Petro, situace je skutečně velmi vážná. (pozn. Ano, vím. Takhle blízko k válce, k jaderné válce a světové válce, jsme snad ještě neměli…) K satanistům zběhlý Donald Trump se jako sup vrhá na severní Koreu a Američané i Rusové přisouvají veškeré vojenské jednotky k severokorejským hranicím.
„Čína a Rusko přesouvají k hranicím Severní Koreje armádní techniku. Obě země tak reagují na vzrůstající napětí na Korejském poloostrově. Spekuluje se, že by Severní Korea mohla provést šestý jaderný pokus. Zatím není jasné, jak zareagují Spojené státy. Jižní Korea se obává preventivního amerického útoku na KLDR.
 Čínský bombardér Xian H-6 (zmodernizovaný licenční Tupolev Tu-16) v doprovodu dvou čínských stíhaček Shenyang J-11 (čínský pololicenční Suchoj Su-27)
Čínský bombardér Xian H-6 (zmodernizovaný licenční Tupolev Tu-16) v doprovodu dvou čínských stíhaček Shenyang J-11 (čínský pololicenční Suchoj Su-27)
FOTO: Profimedia.cz
Dnes 12:50 – Soul/Washington
Čínské pozemní síly i těžké bombardéry schopné nést střely s plochou dráhou letu byly ve středu uvedeny do stavu pohotovosti, uvedla televize CNN s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany. Podle něj to ukazuje, že čínská armáda je připravena na vývoj v Severní Koreji zareagovat. Spojené státy podle jeho slov zjistily, že byl uveden do stavu nejvyšší pohotovosti nezvykle velký počet čínských letadel.
V jihokorejských médiích se objevila zpráva, že Čína přemístila k severokorejským hranicím 150 tisíc vojáků.
Podle amerického představitele vyhlášení pohotovosti souvisí se snahou „snížit reakční dobu na eventuální dění v Severní Koreji“. To by mohlo vyústit v ozbrojený konflikt, uvedla televize. Zmínila také, že se Peking bojí pádu režimu v Pchjongjangu jak kvůli vlně uprchlíků, tak kvůli možnému sjednocení s Jižní Koreou, která je blízkým spojencem USA. Čína je proti americké vojenské přítomnosti v Korejské republice a kritizuje, že tam Spojené státy rozmisťují protiraketový systém THAAD.
„Nikdo si nemyslí, že Číňani budou vojensky tlačit na Severní Koreu nebo dostanou její režim do kolen, ale strategie vypadá, že Čína hledá víc než cokoli jiného politické řešení,“ řekl vysoký představitel americké administrativy. Spojené státy tlačí na Čínu kvůli KLDR, protože 85 procent severokorejského obchodu probíhá s ČLR.
V jihokorejských médiích se objevila zpráva, že Čína přemístila k severokorejským hranicím 150 000 vojáků. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekl, že Peking je vážně znepokojen posledními jadernými a raketovými aktivitami Pchjongjangu.
Přesun ruských sil na Dálném východě
Deník The Daily Telegraph ve čtvrtek napsal, že obyvatelé ruského Dálného východu hlásí, že od víkendu míří k severokorejské hranici velké vojenské konvoje. Na videonahrávce místního zpravodajského webu DVHab.ru je zachycen vlak s 12 pásovými vozidly a protiletadlovým systémem Tor. Souprava projížděla Chabarovskem a mířila k Vladivostoku.
„Tohle je třetí vlak s vojenskou technikou, který jsme tady od rána viděli,“ říká místní obyvatel na videu a pokračuje: „Vypadá to, že něco posílají k severokorejské hranici.“ Podle zpráv serveru Vostok Media byla přeprava těžké vojenské techniky, jako jsou obrněné transportéry a vrtulníky, vidět o víkendu také na dálnici z Chabarovsku do Vladivostoku.
Mluvčí ruské armády Alexandr Gordějev prohlásil, že se jednalo o součást „rutinních vojenských manévrů“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl zprávy o přesunech ruské techniky a vojáků k hranicím KLDR komentovat. „Nasazování ruských vojáků v rámci Ruska není veřejnou záležitostí,“ řekl Peskov podle agentury RIA.
Obava jihokorejských politiků z amerického úderu
Konzervativní kandidát na jihokorejského prezidenta Ju Song-min, nominovaný stranou Bareun (nově vzniklá pravicová strana poslanců původně ze strany Sanjuri, kteří se postavili proti odvolané prezidentce Pak Kun-hje), dal v pátek najevo obavy z případného amerického preventivního úderu na severokorejská jaderná zařízení. Souhlasil by s ním v případě, že by aktuálně hrozil severokorejský jaderný útok.
„Jestliže by existovaly jasné signály, že sever na nás zaútočí jadernými střelami, musíme jednat a provést preventivní protiúder. Pokud by americký prezident Donald Trump volal po preventivním úderu, aby KLDR nemohla vyvíjet své jaderné zbraně nebo rakety, tak by řekl tvrdé ne,“ řekl.

Zjevení Panny Marie: A jak je to skutečně…(Modleme se za…)

Zjevení Panny Marie dnes, 21.4.2017, před Korunkou k Božímu Milosrdenství:

„Mé milované děti!

Modlete se spolu se Mnou za Mé milované děti Marine Le Pen a Jiřího Zimolu. Moje milovaná dcera Marine nyní svádí tuhý boj se Satanovými sluhy a zápasí o Hospodinovu Francii. 
Jiří Zimola svádí tuhý boj se Satanovými sluhy a zápasí o Hospodinovo Česko.
Modleme se také za Mého milovaného syna Jiřího Kajínka. Hříšník odevzdal svou svobodnou vůli plně Hospodinu a je připraven na Hospodinův pokyn stát se vůdcem Českého národa. Hříšník vykonal mnoho zlého, avšak jako pozemský doživotní trest je nespravedlivý a byl trestem satanistů, že odmítl vykonat nájemnou vraždu, kterou za něho nakonec vykonal někdo jiný a on byl za svou neposlušnost Satanovi potrestán doživotím. Ruku Mého milovaného syna Miloše Zemana při udílení prezidentské milosti vedu sama. Po svém propuštění se stane členem Mariánského společenství. 
Modlete se také za Mého milovaného syna Donalda Trumpa, který sešel z cesty. Mezi světovými státníky již zůstal na Hospodinově straně pouze Vladimír Putin a Miloš Zeman. 
A k tomu vám převelice žehnám. +++  S láskou předávejte své hříchy Hospodinu. 
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!