Monthly Archives: Únor 2017

A jak to v pátek dopadlo…? (Aneb stále není rozhodnuto…sbírka trvá dál)

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

 

nejspíš čekáte, jak to tedy v pátek dopadlo…

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/23/do-zitra-do-patku-musime-jeste-sebrat-pomuzete-nam-prosim/

 

PŘEDNĚ: Děkujeme vám všem, kteří jste zareagovali a poslali nám vaši finanční pomoc. Nesmírně si jí vážíme!

 

Nicméně se nám nepodařilo dát dohromady celou potřebnou částku z pátku, ještě celých 150 000 korun, a tak je dluh aktuálně stále na 100 000 korunách 😦

(Takhle jsme na tom ještě nebyli…:-( )

 

Samozřejmě že nejjednodušší řešení je – že nastoupí do výdělečné činnosti všichni členové našeho týmu (na plný úvazek v zaměstnání z nás pracuje pouze Honzík, my ostatní jsme plni nasazeni v misi), i se mnou včetně, abychom si na dluh vzniklý z činnosti této mise vydělali a mohli jej splatit. To ovšem znamená a představuje okamžitou zástavu na rekontrukcích a přípravách útulků posledního času, ba co možná ještě hůř, konec modlitebních kampaní – denních i nočních, stejně jako jejich přenosů!

Ano, to by satanisti zajásali. Ne však už my všichni ostatní. Stačí se podívat, co se v poslední době děje všude po Francii, Německu, Belgii či Švédsku (když si dáme trochu práci a prolistujeme na netu svobodná alternativní média)…zapálená hořící auta, na ulicích zmar, chaos, násilí, pouliční gangy, všude bloumající skupinky přistěhovalců (či v horším případě rabující).

Nemylme se: to, že nic z toho se v naší zemi zjevně neděje, není pranic žádná náhoda. Faktem ale je, budeme-li muset skončit jak s modlitebními kampaněmi, tak s prací na útulcích, velmi brzy stav nouze země těchto našich sousedů doženeme.

To není strašení. To je zkrátka holý fakt.

 

Pak se nedivte, že toto rozhodnutí oddaluji. Protože jakmile jej jednou udělám, už nepůjde vzít zpátky.

 

Krátce řečeno: Dál dáváme dohromady potřebnou finanční částku, abychom mohli dál pokračovat v naší misi a naši zemi dovedli do Varování aspoň ve zjevném pokoji, klidu, bez násilí na ulicích a hořících náměstí.

 

Pomůžete nám, prosím (- a tím i sobě) ?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat váš finanční příspěvek, jsou: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši pomoc potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI, VYSLYŠ NÁS

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Reklamy

Vyhlašuji naše únorové modlitby Novény spásy, na tento týden, 27.2.-5.3.2017 (…aneb lépe později než vůbec)

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v únoru (i když tento měsíc výjimečně trochu opožděně…) na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

 

Naše únorové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 27.2. 2017 a končíme v neděli, 5.3. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 27.2.-5.3.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 27.2.-5.3.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-2-5-3-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie: Milosti pro tento těžký čas aneb další rady naší Nebeské Maminky v jídle a pití, jak nabýt zase zdraví

Zjevení Panny Marie, dnes, 25.2.2017, po poledním Anděl Páně:

 

MILOSTI PRO TENTO TĚŽKÝ ČAS

 

„Mé milované děti, 

v časech, kdy Církev zbytku zůstala osamocena v Mariánském společenství a Dvanácti kmenech, kážu vám, byste sobě následovali příkazů Hospodina ještě vytrvaleji a neúnavněji. 
Pro vaši velikou víru a pomoc následuj Božích příkazů. Pij denně směs zeleninových šťáv, jak jsem určila. Pij denně bylinkové čaje, jak jsem určila. Jez denně kokosový olej, jak jsem určila. 
Od dnešního dne vám kážu nastrouhat zázvor, přidej kurkumu, černý pepř a skořici, přidej trošku kokosového oleje a to zalij vodou ohřátou. 
Pijte zelené čaje vždy před prací. Vy, kteří jste v sedle a budete vodit koně a vůz, vypijte mnoho zeleného čaje, abyste zůstali střízliví. 
Ochutnej svá jídla kořenem pampelišky a kořenem lékořice. Pravidelně pij šťávu z čerstvých citronů. 
Pravidelně sobě dělej čaje, špenát i salát z čerstvých kopřiv, které očistí tvou krev. 
Začni požívat máslo, které nepochází z obchodů, ale ze Satanem nepostižených chovů. Z něho vytvářej ghí.
Velmi pláču nad malou vírou mnoha z vás podřídit se Mým radám a příkazům. Mnozí přemítáte ve svých kontemplacích nad myšlenkou, proč ve staré Judeji nebylo třeba jíst toliko bylinek a léků. Věz, že Satan otrávil vodstva, ptactva, ryby, všeliká zvířata, pastviny. Od narození do smrti ničí tvou vůli svými odpornými nemocemi. Vy dokonce věříte, že nemoci jsou Boží trest. Ta nemoc, která přichází nepoznána náhle bez příčiny v jídle a pití je Božím trestem a lze ji okamžitě odvrátit modlitbou. Mé milované dítě, kolikrát ses modlil za svou nemoc? Jak tě může Hospodin uzdravit, když pojídáš Satanem znečištěnou stravu a nepřijímáš Boží léky, které jsem určila. Věz, že všechny nemoci způsobené jídlem a pitím jsou od Satana a nemají nic společného s Božím trestem. Všechny jeho nemoci mají odvrátit tvé srdce od Hospodina, mají zlomit tvou víru a odradit tě od zbožnosti. Když kráčíš nemocný na svatou pouť, přisuzuješ veškerou moc Boží rodině a plně pomíjíš, že spolu s místem prodchnutým Satanem jsi opustil veškeré jídlo a pití, které jsi v místě svého domova požíval a skrze modlitbu, jídlo a pití přichází uzdravení.
Přesťaň se rouhat a pochybovat a následuj Mých pokynů v jídle a pití. Zbavíš se tak Satana již na tomto světě. 
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Dosud nám Panna Maria dala tyto aktuální rady správné a nezbytné  životosprávy:

Do zítra, do pátku, musíme ještě sebrat…Pomůžete nám, prosím?

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,včera jsem zveřejnila:

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/22/prosim-pomozte-nam/

 

Děkujeme vám  všem, kteří jste již přispěli! Pán Ježíš vám vaši pomoc mnohonásobně oplať…

 

Ještě nám zbývá vybrat touto cestou celkem 150 000 korun, a to do pátku, tedy zítra, 24.2.2017

 

Vím, je to mezní termín, ale BOŽÍ VŠEMOHOUCNOST JE BEZMEZNÁ!

 

(Prosím, modlete se za nás)

 

Nemáme jinou možnost. Je to otázka bytí a nebytí Mariánského společenství! Bitva, která je kvůli tomu právě teď sváděna, je převeliká… Mariánské společenství musí dál existovat, je před námi velikánské množství práce na záchranu životů a spásu duší!

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaši finanční pomoc, jsou: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete!

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši pomoc potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI, VYSLYŠ NÁS

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Zjevení Panny Marie: Další krok k vašemu uzdravení – kokosový tuk a rybí tuk, každý den.

Zjevení Panny Marie, 21.2.2017, ve 14.40 hodin:

 

„Mé děti,

přišla jsem skrze…Ukládám vám, abyste zveřejnili další krok k uzdravení lidí. Nechť lidé přijmou jako svůj lék kokosový tuk a rybí tuk, každý den. Kokosový olej čerstvý, bio, bez parfemace. Rybí tuk mohlou přijímat z ryb. Magda: Můžou být v konzervě? Ano. (naše poznámka: ve vlastní šťávě) A co napříkad uzená makrela, která je tu nejdostupnější? Ne, je již poškozená uzením. 

A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

 

DĚKUJEME, MATIČKO!

Prosím, pomozte nám

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

 

nevíme, jak dlouho budeme „schopni“ to ještě takhle držet…

Strašně urgentně potřebujeme již Varování, bude to zásadní přelom, jak v životě každého z nás, tak i v Mariánském společenství.

Druhá strana, satanisti, to samozřejmě vědí, a tak se snaží, stále víc a víc, aby už nebylo poté z Mariánského společenství co zachraňovat…

Opět jsme v dluhové pasti jednoho z nás, kardinálního člena Mariánského společenství. Má se to tak, jestli neseženeme k finančnímu vyrovnání v těchto pár dnech 200 000 korun, spolkne ho to – a s ním celé Mariánské společenství.

Nemylme se: předem není rozhodnuto nic, už mnoho modlitebních jednotek Panny Marie, jak od Panny Marie víme, to spolklo…

Prosím, pomůžete nám sebrat těchto 200 tisíc korun?

Vím, je to hodně, ale Boží moc je veliká

Druhá strana šílí, z naší činnosti, už jen informace, které zveřejňuji, kupř. o Nebeské dietě či o pravdivém pozadí skutečnosti a za koho se máme modlit, je přivádí k šílenosti, co potom zařizování útulků posledního času a další věci. A z toho potom jejich odveta.

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaši finanční pomoc, jsou: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete!

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaši modlitební a finanční pomoc potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka