PANNA MARIA ČIKOVSKÁ, OPŘEDENÁ TAJEMSTVÍM…

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,následující čas, kromě naší pravidelné a stálé každotýdenní činnosti pro naši Nebeskou Rodinu: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/12/26/marianske-spolecenstvi-pokracuje-v-praci-jak-jsme-daleko-se-hned-dozvite-pravidelna-rekapitulace-sbirka-trva-dekujeme/

nás čeká další (lákavě zajímavá) výzva…

 

Již v předchozím (téměř)pravidelném týdenním shrnutí o naší činnosti, viz blog výše, jsem vás zpravila o Čikově, vesničce nedaleko Třebíče, kde si Panna Maria vyhlédla další místo pro další útulek posledního času.

A ne jen tak ledajaký…

Jistě stojí za připomínku, že svatý Klement Dvořák (Hofbauer) nás na cestě na prohlídku Čikovského domu mohutně provázel a chránil ode všech zlých útoků satanistů, to se nedalo přehlédnout… Takže místo pokusů satanistů, jak nás připravit o životy, cesta to byla velmi pěkná.

 

Na místě cíle cesty, v Čikově, se ozvala sama Panna Maria. A hned několikrát. A opakovaně. Dokonce i po návratu, po několik následujících dní. Řekla nám, že toto místo je pro nás náhrada za satanisty nám prodaný zamýšlený útulek v Chlumu u Třeboně, malé Maria Zell, jak jej sama Panna Maria nazvala. Panna Maria nás nabádala, a to opakovaně a velmi naléhavě, nechť toto místo pro útulek jistě koupíme. Byla celá v bílém. Představila se jako Panna Maria Čikovská. Víc nám tehdy neprozradila.

Zajímavé je, že v místě (Čikově) není po poutním místě Panny Marie ani stopy…Vprostřed obce stojí pěkná udržovaná kaplička, nikoli však Panně Marii zasvěcená a před ní pěkný udržovaný kříž. Vypadá to tedy na poutní místo Panny Marie úplně do země zadupané? Nejspíš ano. (Však Panna Maria nám časem jistě více prozradí…Budu vás určitě informovat.)

Že toto místo milostí Boží získáváme k veliké nelibosti satanistů, se mimo jiné ukázalo i dnes k ránu, kdy na nás satanisti pokřikovali: Nikdy nedopustíme, abyste to (pozn. v Čikově) místo dostali!

Co se za tím skrývá? Jestli jsme dobře slyšeli, jak je poté sama Panna Maria donutila říci pravdu – z tohoto místa, každý den, by měla sama Panna Maria vést Vigilie! Znamená to, že sama Panna Maria si vybrala toto místo pro svoji zvláštní přítomnost v pobožnosti – a proč právě toto místo? To zatím stále ještě netušíme…

 

Tak to je ono, vítejte, milostí Boží další budoucí útulek posledního času! HALELUJAH! V Čikově!

cikov1

  • Je to dlouhé staré stavení, v pořadí: stodola (garáž), 2 chlívky (řezárna a chlívek), za ním novější stavba (obytná část). Zahrada s ovocnými stromky je situovaná právě tam.

cikov2

  • Obytná novější část, před ní se nachází zmíněná ovocná zahrada

cikov3

  • Stodola – vjezd

cikov4

  • A tohoto si všimněte…Sklepení! Nachází se pod novější obytnou částí. Vede právě toto sklepení k řešení našeho rébusu? No možná že ano…Všimněte si totiž: TOTO NENÍ ŽÁDNÝ NOVÝ SKLEP! Jak by se dalo předpokládat, vzhledem k nové nadzemní nadstavbě! Toto je minimálně raně středověké, ne-li románské sklepení!! Několik metrů bytelně tlusté. Ňěkolik metrů hluboké. Vypadá to, že právě odtud se dá odpíchnout k řešení naší hádanky…  Jedná se zde snad o původní románský či raně středověký poutní kostel Panny Marie (nemalého významu…), jehož části se dochovaly právě jako sklepení novostavby? Je to velmi pravděpodobné…Jisté je, právě zde bude hlavní kaple útulku!

cikov5

  • Řezárna (úpravna krmiva), za ní chlívek

 

Celé stavení, i se zahradou, je původně za 200 000, nám se podařilo srazit cenu na 180 000, je to tedy výborná cena. Dnes (vlastně už včera, je brzy ráno, po noční modlitební kampani), jsme podepsali rezervační smlouvu a zaplatili rezervační zálohu, která činí 50 000 korun. HALELUJAH! Rezervaci máme do konce ledna. Do té doby, tedy do konce ledna 2017, musíme doplatit zbytek kupní ceny, což tak dělá: 130 000 korun. Moc manévrovacího prostoru už nemáme (jak víte, v půjčkách na pořizování útulků máme už strop) a nezbývá nám tak dát dohromady potřebné finanční prostředky na koupi tohoto skvostu Panny Marie než touto cestou, sbírkou.

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Reklamy
%d bloggers like this: