Monthly Archives: Leden 2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-1-5-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Reklamy

PRO SV.OTCE BENEDIKTA XVI. A KARDINÁLY- POSELSTVÍ PANNY MARIE: ÚZKOSTLIVĚ A NALÉHAVĚ VYZÝVÁM PAPEŽE A KARDINÁLY, ABY PŘED 13. KVĚTNEM POČÍNAJÍCÍCHO ROKU ZASVĚTILI RUSKO MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI! /A my všichni ostatní: Modleme a postěme se na úmysl, jak od nás žádá Panna Maria, prosím!/

Úzkostlivé a naléhavě vyzývám papeže a kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. (Enoch, Kolumbie, 23.12.2016)Poselství Matky Boží Panny Marie:

„Děti Mého Srdce, mír Mého Pána, ať je s vámi se všemi.

Děti, všechna proroctví, která vám dala Nebesa, se naplňují. Blíží se naplnění fatimského proroctví, památné dny sta let Mého zjevení v Cova da Iria. Jsem velmi smutná, protože lidstvo pokračuje ve hříchu, aniž by věnovalo pozornost Mým slovům. Rusko nebylo zasvěceno Mému Srdci, jak jsem to požadovala. Bude-li pokračovat bez zasvěcení, Rusko se obrátí v bič na lidstvo.

Děti, bez ustání pláči, když vidím toto lidstvo v nevázané zábavě, které pokračuje v přestupování předpisů Mého Otce, aniž by bralo v potaz následky, které se rozpoutávají, události, které způsobí, že velká část lidstva se ztratí. Pokračují ve své každodennosti jako za časů Noemových, aniž by věnovali pozornost výzvám Nebes a neočekávaně je zasáhne pohroma, kdy se nebudou moci zachránit.

Jestliže v tomto roce, který začíná, nebude Rusko zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci, ujišťují vás, že budete naříkat a Nebe už nezadrží bič komunizmu, který se šíří jako rána po světě. Komunizmus je ateizmus a usiluje o podrobení národů tím, že je vede do otroctví. Můj protivník jej využije, aby zbičoval národy. Vojska Goga a Magoga jsou jeho spojenci a budou to ony, kdo přinesou tolik zpustošení a smrt na lidstvo.

Úzkostlivě a naléhavě vyzývám papeže a Mé kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. Věnujte pozornost Mému volání a už neodkládejte zasvěcení tohoto národa Mému Neposkvrněnému Srdci. Když to neuděláte, lidstvo bude velice trpět pod satanem a zotročením, které tento národ a jeho spojenci vykonají. Prapor komunizmu uvede krev do pohybu a mnoho národů ztratí svou identitu a změní se na otroky autoritářského režimu, který si je podřídí a vnutí jim své zákony a ideologie, přičemž poteče krev. Rudý drak komunizmu a ateizmu se už zvedá a nezasvětí-li se Rusko, přinese bolest, smrt, zpustošení a otroctví lidstvu a stvoření Mého Otce.

Děti, pomozte Mi svými modlitbami, posty a pokáním, aby se bič ateistického komunizmu dále nešířil, aby Rusko bylo co nejrychleji – jak je to jen možné – zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci. Ať všechny Mé věrné děti prosí ve svatém růženci na tento úmysl. Ať se Mé bojující vojsko spojí v modlitbě, postu a pokání tak, že budou se Mnou prosit Otce, aby zadržel tento bič na lidstvo. Vzpomeňte si, že moc Mého růžence zvítězila ve velkých bitvách, modlete se proto se Mnou, abychom zadrželi rudého draka. Modlete se, aby vikář Mého Syna zasvětil Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci v souladu s pokyny, které jsem vám přinesla prostřednictvím Mých pasáčků, neboť Nebe nepřijalo zasvěcení tak, jak bylo učiněno, protože nebylo provedeno tak, jak jsem vám to oznámila.

Papež musí vycestovat do Ruska ve společnosti různých kardinálů a tam provést zasvěcení tohoto národa. Jenom tak bude možno zadržet trest, který tento národ připraví lidstvu. Počítám s vašimi modlitbami, Mé děti. Ať každý růženec, který se modlíte, žádá o tuto nezbytnost. Roztrhněte svá srdce, protože se blíží triumfální návrat Mého Syna.

Jsem vaše Matka, Maria z Fatimy.

(Seznamte, Mé děti, celé lidstvo s Mými poselstvími.)“

 

+ 2017

Znovu o Nebeské dietě k uzdravení!

Zjevení Ducha Svatého a Judy Makabejského, v úterý nad ránem, 24.1.2017:„Slibuji, že uzdravím všechny bojovníky. Magda: Jsi Juda Makabejský? Ano. Zveřejněte příslib, že všichni pravověrní budou uzdraveni skrze tuto dietu +, aby se mohli věnovat službě Bohu. Magda: Ta dieta je na týden, jak máme pokračovat potom? Jak budete cítit vnitřní znesvěcení.“

 

Po několika minutách:

„Z Ducha Svatého, z Ducha Svatého, pokračujte, pokračujte, všichni z církve zbytku budou uzdraveni+, aby se mohli věnovat Božím věcem, budou z nich sejmuty všechny pozemské nemoci, které byly na zemi seslány. Konejte dietu+, konejte modlitbu za uzdravení všech nemocí a odevzdejte celé své srdce Bohu. Konete rychle modlitbu za uzdravení ze všech nemocí, probuďte všechny živé.“ 

 

+ https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/drzme-tydenni-dietu-na-zniceni-cipu-tento-tyden-nebo-varovani-muze-byt-pro-nas-zkazou/

HALELUJAH!
Petra Bostlová

ZASLÍBENÍ NEBESKÉ DIETY

Zjevení Panny Marie, dnes krátce před ranním Anděl Páně:„Mé milované děti,

byl vám dán veliký příslib od Boha Otce uzdravení všech nemocí. Stačí, abyste dodržovali půst o šťávách rostlin+ a budete zcela vyzdraveni ze všech nemocí ještě do příchodu Mého milovaného Syna Ježíše.++ Sdělte radostnou novinu všem, kteří s vámi dlejí na modlitbách.
Kážu vám také, aby Můj milovaný syn Jan před každým výjezdem na sedle svého vozu pojedl šťávy z rostlin a medu. Tak odolá všem útokům Zlého.
Kážu vám také, abyste odvedli Mého milovaného syna R. od jeho nečisté práce, kterou přijal. Kážu jemu, aby věděl, že svou duši nesmí prodat nečistému a nečistý jemu nikdy zaplatit nehodlá. Střezte se nečistého.
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
++ Varování
HALELUJAH! AVE MARIA!
Již jsem zveřejnila:

ZJEVENÍ PANNY MARIE: POSTĚME SE K PŘÍPRAVĚ NA VAROVÁNÍ!

Zjevení Panny Marie, včera v poledne, 23.1.2017:„Mé milované děti!

K dosažení Varování postěte svá těla od nečistého jídla i své duše od nečistých myšlenek. Hospodin udělil Boží tresty. Nejtěžší Boží trest dopadl na Mého nemilovaného syna Miloslava. Nechť zpytuje své svědomí a vyzná se ze svých hříchů. Ještě stále má čas. Již ho ale mnoho nezbývá…+“
Oloupej sobě červenou řepu, mrkev, celer, černou ředkev, bramboru. Hmoždířem sobě rozdrť a skrze plátno čisté odděl šťávu a tu popíjej. Šalvěj popíjej, přidej trocha meduňky, třezalky a máty pro chuť a sílu. 
Spoj kopřivy, truskavec, třezalku a rovněž popíjej. Posti se od všeho masa. Věz, že Satan vstupuje do těla skrze maso, které sobě upravil do podoby pekelné. Zdrž se masa celý týden a posti se. 
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
+ https://www.novinky.cz/domaci/427192-kardinal-vlk-ma-rakovinu-plic.html Český kardinál Miloslav Vlk má rakovinu plic, která metastázovala do kostí. Závažné onemocnění mu diagnostikovalo lékařské konzilium na Štědrý den, kdy byl Vlk kvůli přetrvávajícím úporným bolestem neodkladně hospitalizován. Vyplývá to z informací zveřejněných na kardinálových webových stránkách.
Petra Bostlová

 

 

 

DRŽME TENTO TÝDEN TÝDENNÍ DIETU NA ZNIČENÍ ANTIKRISTOVA ČIPU, NEBO VAROVÁNÍ MŮŽE BÝT PRO NÁS ZKÁZOU!

Honzík z našeho týmu Mariánského společenství, po nedělním zjevení starozákonního proroka Jonáše nám, viz:https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/22/for-mr-president-trump-ameriko-cin-pokani-washingtone-cin-pokani-vyhlaste-pokani-pane-prezidente-trumpe-tak-zastavite-pohromu-ctete-pribeh-jonase-a-starozakonni-knihu-jonas/

trefně připomněl slovo Pána Ježíše Krista z poselství Varování, kde stojí, že nejprve příjdou starozákonní proroci, pak Jan Křtitel  – a poté už Pán Ježíš ve Varování!

Ještě tedy svatý Jan Křtitel  – a Pán Ježíš může přijít!

KDY? VELMI, VELMI BRZY!

Protože zjevování se starozákonních proroků se děje právě teď…

 

V neděli se tedy zjevil biblický Jonáš…

…a včera nad ránem: PROROK EZECHIEL!

(pozn…opět jsme přemýšleli, proč právě on: 1. v biblickém proroctví mluví o vnitřní proměně člověk , 2. jako jeden z mála viděl Hospodina! Má to snad znamenat předzvěst přicházejícího Varování?)

 

POSLYŠTE VŠAK, A TO VELMI, VELMI BEDLIVĚ, S JAKOU ZVĚSTÍ STAROZÁKONNÍ PROROK EZECHIEL PŘIŠEL!

 

Velmi krátce: Jsou na světě osobní Antikristovy čipy (!), a ty nepoznáte (…aspoň zatím), zda je máte, KTERÉ TĚM, KTEŘÍ JIMI BYLI ZÁKEŘNĚ OČIPOVÁNI, MAJÍ ZNEMOŽNIT SETKÁNÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM PŘI VAROVÁNÍ!

Nevíme přesně, jakým způsobem. Z vyjádření by vyplývalo, ač křesťané, tak by Pána Ježíše přesto ani křesťané, tímto čipem očipovaní, nepoznali! Měli by Pána Ježíše za toho opačného?! I to je možné…

 

TENTO ČIP JIŽ KOLUJE MEZI POPULACÍ, MEZI NÁMI!

 

ZBAVIT SE TOHOTO ČIPU, PRAVIL EZECHIEL, MUSÍME NÁSLEDUJÍCÍ DIETOU, KTEROU MÁME DRŽET CELÝ TENTO TÝDEN! (TEDY 23.-29.1.2017)

  1. TENTO TÝDEN ÚPLNĚ VYPUSTIT Z JÍDELNÍČKU MASO! (čip je živen masem)
  2. PÍT ZELENINOVÉ ŠŤÁVY BREUSOVY METODY:

Recept na zeleninovou šťávu:
300 g červené řepy, 100 g mrkve, 100 g celeru, 30 g černé ředkve, 1 malá brambora jako vajíčko
Vše používáme syrové. Zeleninu očistíme, oloupeme, nastrouháme a prolisujeme nebo ji dáme do odšťavovače. Zbylou dužninu nekonzumujeme.

Pijí se zeleninové šťávy a čaje. Zeleninové šťávy je povoleno množství 125 – 500 ml za den a u čajů množství není omezeno. Čaje by měly být: šalvějový, mátový, třezalkový, meduňkový bez cukru.

3. JÍST JEN LEHKÉ JÍDLO, HODNĚ ČERSTVÉ ZELENINY A OVOCE

 

ZÁVĚR: DRŽME TENTO TÝDEN TUTO DIETU, AŤ NAŠE SETKÁNÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM PŘI VAROVÁNÍ  JE JAK MÁ BÝT!

 

pozn. Dokonce prorok Ezechiel řekl, že Varování bude, až se dostatečné množství lidí tímto způsobem očistí od těchto čipů!

 

VEZMĚME TO PROSÍM NAPROSTO VÁŽNĚ

 

MY, MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ, TUTO DIETU UŽ DRŽÍME!

 

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše lednové modlitby Novény spásy na tento týden, 23.-29.1.2017

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v lednu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 23.1. 2017 a končíme v neděli, 29.1. 2017. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org