Monthly Archives: Leden 2017

Do Varování zbývá (naléhavě) ještě dokoupit: „Brtničku“, sídlo Opatovské komunity. Pomůžete nám?

…“Čikov“(pozn. útulek posledního času v Čikově), Boží milostí a vaším přispěním, úspěšně (minulý týden) tedy dokoupen! HALELUJAH!https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/dekujeme-vam-utulek-cikov-vcera-zakoupen/

 

…A nyní je třeba dokončit koupi „Brtničky“ (pozn. útulku posledního času v Opatově/Brtničce), sídla Opatovské komunity

(obec se nachází cca 20 km od Jihlavy)

 

Má veliká zaslíbení!

(Připomeňme si:) https://petrabostlova.wordpress.com/2016/12/01/zjeveni-panny-marie-ktere-vas-prekvapi-ferdinand-zvonimir-habsbursky-pristi-nas-cesky-kral-ktery-sjednoti-evropu-a-vyzene-antikrista/

 

brtnicka01

 

Je to velmi dobrá cena, celkem 350 000 korun, za takové stavení. (Podařilo se nám srazit cenu.)

Do 3 dnů musíme zaplatit rezervační zálohu, 50 000 korun

 

… a do Varování koupi dokončit. (pozn. Varování může být každým dnem)

 

To jest: čím dřív, tím líp.

 

Opatovská komunita v Brtničce sehraje velmi důležitou úlohu, i historicky, viz odkaz na blog výše.

 

(…Říkám si, jak se máte, vy z vás, kterým se právě Opatovská komunita, po vypuknutí pronásledování nás křesťanů po Varování, stane novým domovem. Už teď to prostředí pro vás vyšňořuju. Nechte se překvapit… 🙂  )

 

Prosím, pomůžete nám?

 

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na koupi útulku posledního času v Opatově/Brtničce, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří pomůžete

 

(Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím)

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.1.-5.2.2017:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-1-5-2-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

PRO SV.OTCE BENEDIKTA XVI. A KARDINÁLY- POSELSTVÍ PANNY MARIE: ÚZKOSTLIVĚ A NALÉHAVĚ VYZÝVÁM PAPEŽE A KARDINÁLY, ABY PŘED 13. KVĚTNEM POČÍNAJÍCÍCHO ROKU ZASVĚTILI RUSKO MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI! /A my všichni ostatní: Modleme a postěme se na úmysl, jak od nás žádá Panna Maria, prosím!/

Úzkostlivé a naléhavě vyzývám papeže a kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. (Enoch, Kolumbie, 23.12.2016)Poselství Matky Boží Panny Marie:

„Děti Mého Srdce, mír Mého Pána, ať je s vámi se všemi.

Děti, všechna proroctví, která vám dala Nebesa, se naplňují. Blíží se naplnění fatimského proroctví, památné dny sta let Mého zjevení v Cova da Iria. Jsem velmi smutná, protože lidstvo pokračuje ve hříchu, aniž by věnovalo pozornost Mým slovům. Rusko nebylo zasvěceno Mému Srdci, jak jsem to požadovala. Bude-li pokračovat bez zasvěcení, Rusko se obrátí v bič na lidstvo.

Děti, bez ustání pláči, když vidím toto lidstvo v nevázané zábavě, které pokračuje v přestupování předpisů Mého Otce, aniž by bralo v potaz následky, které se rozpoutávají, události, které způsobí, že velká část lidstva se ztratí. Pokračují ve své každodennosti jako za časů Noemových, aniž by věnovali pozornost výzvám Nebes a neočekávaně je zasáhne pohroma, kdy se nebudou moci zachránit.

Jestliže v tomto roce, který začíná, nebude Rusko zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci, ujišťují vás, že budete naříkat a Nebe už nezadrží bič komunizmu, který se šíří jako rána po světě. Komunizmus je ateizmus a usiluje o podrobení národů tím, že je vede do otroctví. Můj protivník jej využije, aby zbičoval národy. Vojska Goga a Magoga jsou jeho spojenci a budou to ony, kdo přinesou tolik zpustošení a smrt na lidstvo.

Úzkostlivě a naléhavě vyzývám papeže a Mé kardinály, aby před 13. květnem počínajícího roku+ zasvětili Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci. Věnujte pozornost Mému volání a už neodkládejte zasvěcení tohoto národa Mému Neposkvrněnému Srdci. Když to neuděláte, lidstvo bude velice trpět pod satanem a zotročením, které tento národ a jeho spojenci vykonají. Prapor komunizmu uvede krev do pohybu a mnoho národů ztratí svou identitu a změní se na otroky autoritářského režimu, který si je podřídí a vnutí jim své zákony a ideologie, přičemž poteče krev. Rudý drak komunizmu a ateizmu se už zvedá a nezasvětí-li se Rusko, přinese bolest, smrt, zpustošení a otroctví lidstvu a stvoření Mého Otce.

Děti, pomozte Mi svými modlitbami, posty a pokáním, aby se bič ateistického komunizmu dále nešířil, aby Rusko bylo co nejrychleji – jak je to jen možné – zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci. Ať všechny Mé věrné děti prosí ve svatém růženci na tento úmysl. Ať se Mé bojující vojsko spojí v modlitbě, postu a pokání tak, že budou se Mnou prosit Otce, aby zadržel tento bič na lidstvo. Vzpomeňte si, že moc Mého růžence zvítězila ve velkých bitvách, modlete se proto se Mnou, abychom zadrželi rudého draka. Modlete se, aby vikář Mého Syna zasvětil Rusko Mému Neposkvrněnému Srdci v souladu s pokyny, které jsem vám přinesla prostřednictvím Mých pasáčků, neboť Nebe nepřijalo zasvěcení tak, jak bylo učiněno, protože nebylo provedeno tak, jak jsem vám to oznámila.

Papež musí vycestovat do Ruska ve společnosti různých kardinálů a tam provést zasvěcení tohoto národa. Jenom tak bude možno zadržet trest, který tento národ připraví lidstvu. Počítám s vašimi modlitbami, Mé děti. Ať každý růženec, který se modlíte, žádá o tuto nezbytnost. Roztrhněte svá srdce, protože se blíží triumfální návrat Mého Syna.

Jsem vaše Matka, Maria z Fatimy.

(Seznamte, Mé děti, celé lidstvo s Mými poselstvími.)“

 

+ 2017

Znovu o Nebeské dietě k uzdravení!

Zjevení Ducha Svatého a Judy Makabejského, v úterý nad ránem, 24.1.2017:„Slibuji, že uzdravím všechny bojovníky. Magda: Jsi Juda Makabejský? Ano. Zveřejněte příslib, že všichni pravověrní budou uzdraveni skrze tuto dietu +, aby se mohli věnovat službě Bohu. Magda: Ta dieta je na týden, jak máme pokračovat potom? Jak budete cítit vnitřní znesvěcení.“

 

Po několika minutách:

„Z Ducha Svatého, z Ducha Svatého, pokračujte, pokračujte, všichni z církve zbytku budou uzdraveni+, aby se mohli věnovat Božím věcem, budou z nich sejmuty všechny pozemské nemoci, které byly na zemi seslány. Konejte dietu+, konejte modlitbu za uzdravení všech nemocí a odevzdejte celé své srdce Bohu. Konete rychle modlitbu za uzdravení ze všech nemocí, probuďte všechny živé.“ 

 

+ https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/24/drzme-tydenni-dietu-na-zniceni-cipu-tento-tyden-nebo-varovani-muze-byt-pro-nas-zkazou/

HALELUJAH!
Petra Bostlová

ZASLÍBENÍ NEBESKÉ DIETY

Zjevení Panny Marie, dnes krátce před ranním Anděl Páně:„Mé milované děti,

byl vám dán veliký příslib od Boha Otce uzdravení všech nemocí. Stačí, abyste dodržovali půst o šťávách rostlin+ a budete zcela vyzdraveni ze všech nemocí ještě do příchodu Mého milovaného Syna Ježíše.++ Sdělte radostnou novinu všem, kteří s vámi dlejí na modlitbách.
Kážu vám také, aby Můj milovaný syn Jan před každým výjezdem na sedle svého vozu pojedl šťávy z rostlin a medu. Tak odolá všem útokům Zlého.
Kážu vám také, abyste odvedli Mého milovaného syna R. od jeho nečisté práce, kterou přijal. Kážu jemu, aby věděl, že svou duši nesmí prodat nečistému a nečistý jemu nikdy zaplatit nehodlá. Střezte se nečistého.
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
++ Varování
HALELUJAH! AVE MARIA!
Již jsem zveřejnila:

ZJEVENÍ PANNY MARIE: POSTĚME SE K PŘÍPRAVĚ NA VAROVÁNÍ!

Zjevení Panny Marie, včera v poledne, 23.1.2017:„Mé milované děti!

K dosažení Varování postěte svá těla od nečistého jídla i své duše od nečistých myšlenek. Hospodin udělil Boží tresty. Nejtěžší Boží trest dopadl na Mého nemilovaného syna Miloslava. Nechť zpytuje své svědomí a vyzná se ze svých hříchů. Ještě stále má čas. Již ho ale mnoho nezbývá…+“
Oloupej sobě červenou řepu, mrkev, celer, černou ředkev, bramboru. Hmoždířem sobě rozdrť a skrze plátno čisté odděl šťávu a tu popíjej. Šalvěj popíjej, přidej trocha meduňky, třezalky a máty pro chuť a sílu. 
Spoj kopřivy, truskavec, třezalku a rovněž popíjej. Posti se od všeho masa. Věz, že Satan vstupuje do těla skrze maso, které sobě upravil do podoby pekelné. Zdrž se masa celý týden a posti se. 
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
+ https://www.novinky.cz/domaci/427192-kardinal-vlk-ma-rakovinu-plic.html Český kardinál Miloslav Vlk má rakovinu plic, která metastázovala do kostí. Závažné onemocnění mu diagnostikovalo lékařské konzilium na Štědrý den, kdy byl Vlk kvůli přetrvávajícím úporným bolestem neodkladně hospitalizován. Vyplývá to z informací zveřejněných na kardinálových webových stránkách.
Petra Bostlová

 

 

 

DĚKUJEME VÁM! ÚTULEK ČIKOV VČERA ZAKOUPEN! :-)

DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SVÝMI FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY A MODLITBAMI UMOŽNILI ZAKOUPENÍ ÚTULKU POSLEDNÍHO ČASU V ČIKOVĚ, HÁJENSTVÍ PANNY MARIE.

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/21/dulezity-utulek-posledniho-casu-v-cikove-v-ohrozeni/

 

VČERA, 23.1.2017, K ZAKOUPENÍ, V 16 HODIN, DOŠLO. HALELUJAH!

 

cikov1

 

 

 

Modlete se za nás i útulek, prosím, i nadále, satanisti svou prohru jen tak nevzdají. (Budou usilovat nás o něj připravit.)

 

 

Blízká budoucnost ukáže více, toto je důležité strategické poutní místo Panny Marie.

 

 

Vaše Mariánské společenství