Monthly Archives: Listopad 2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 28.11.-4.12.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 28.11.-4.12.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/28/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-11-4-12-2016-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Reklamy

Pokračujeme v přípravách na poslední časy, i díky vám! Děkujeme! Sbírka dál trvá

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,i tento týden vám přináším čerstvé zprávy z naší činnosti Mariánského společenství.

Minulý týden jsem referovala: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/15/satanisti-radi-a-marianske-spolecenstvi-jede-dal-pravidelna-rekapitulace-nasi-cinnosti-sbirka-pokracuje-dekujeme/

 

K našemu prezentačnímu videu již jsou pořízeny anglické titulky. Můžete si přepnout …

 

 

Taky se už nemůžete dočkat příchodu Varování – jako my?

To jsme na tom asi podobně …🙂

 

V jaké fázi příprav na poslední časy nás Varování asi zastihne? Snažíme se pracovat jak nejrychleji dovedeme a můžeme.

 

Jak v práci na rekonstrukcích útulků posledního času – toho času rekonstruujeme najednou útulky v Podlázkách, Čejetičkách a v Mnichově Hradišti. Je to tak nejefektivnější způsob v daném čase a místě.

Tohle je konkrétně v Podlázkách:

wp_20161105_11_11_27_pro

 

…A do takovéhoto stavu útulky posledního času dáváme dohromady (rekonstruujeme). Tohle je kupř. zvenku útulek posledního času v Třebsku (u Příbrami), který jste ještě neviděli :

wp_20161118_07_20_36_pro

wp_20161118_07_20_56_pro

 

Tolik z aktuální práce našeho pracovního týmu „garáž“.

 

Pracovní tým „auto“, jako obvykle, se stará o řádný stav naší autoflotily posledního času a stále jezdí žehnat a modlit se po naší zemi tam, kam je Panna Maria vyšle. Přes týden jsou tak hlavně na cestách:

IMG_20160617_204326

 

A my, od hlavního oltáře se, samozřejmě, za vás a za ně nepřestáváme modlit…

 

 

Jak Panna Maria chtěla, https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/07/sopotnice-v-ohrozeni/ , již jsme, jak z minula víte, zakoupili první ze dvou stodol a druhou aktuálně vybíráme. Stejně jako toho času vybíráme poslední dodávku, kterou máme pro poslední časy pořídit (viz příslušné zjevení Panny Marie).

 

Naše výdaje na následující dny tak budou: 40 tisíc musíme zaplatit za opravu plechů u autoklempíře u nedávno pořízené dodávky a 26 tisíc k tomu bude stát lak. Autopojištění je za necelých 5 tisíc korun. Poslední dodávka, o které mluvila Panna Maria ve zjevení, kterou máme zakoupit a v následujích dnech tak učiníme, bude cca za 50 tisíc korun. Další finanční výdaje přicházejí postupně.

Pomůžete nám i s těmito finančními náklady, prosím?

Děkujeme vám!

 

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří se svými příspěvky a modlitbami podílíte na této naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Bez vaší finanční pomoci a modliteb všechna tato práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenstí – Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

fotka

 

wp_20160801_009

Vyhlašuji naše listopadové modlitby Novény spásy, na tento týden, 21.-27.11.2016

Milí přátelé, modlitebníci,tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v listopadu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

Naše listopadové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 21.11. 2016 a končíme v neděli, 27.11. 2016. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 21.11.-27.11.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 21.11.-27.11.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/21/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-21-11-27-11-2016-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Satanisti řádí…a Mariánské společenství jede dál. Pravidelná rekapitulace naší činnosti, sbírka pokračuje, děkujeme!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,minulý týden jsem zveřejnila výzvu: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/07/sopotnice-v-ohrozeni/

 

DĚKUJEME VÁM VŠEM! kteří jste pomohli, milostí Boží se nám tedy podařilo zatím pořídit – koupit – jednu ze dvou stodol, které nám Panna Maria ve zjevení určila. Byla za 140 tisíc, plus 10 tisíc korun k tomu činí daň. Koupili jsme ji minulý pátek. Je nedaleko Jihlavi.

Nyní tedy přichází na řadu koupě druhé stodoly a poslední dodávky, jak Panna Maria chtěla a určila (viz dotyčné zjevení Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/07/sopotnice-v-ohrozeni/ ), na které musíme i touto cestou dát dohromady příslušné finance. Dodávka bude cca za 40 tisíc a stodola, modlím se, aby byla méně než za 300 tisíc. Jsou to opravdu obrovské výdaje, které tato mise přináší – a to jsme teprve, dá se říci, v jejím začátku.  Také právě finace jsou to, kudy se nás snaží druhá strana – satanisti – také drtit. Modlete se, prosím, za nás.

Na poslední dodávku (za cca 40 tisíc korun) a druhou stodolu (cca 300 tisíc korun) stále tak sbíráme finance. Děkujeme vám všem, kteří nám pomůžete

 

Naše činnost pro naši Nebeskou Rodinu stále probíhá v již zajetých kolejích: pracovní tým „auto“ se stará o naši autoflotilu posledního času a jezdí po ČR žehnat a modlit se tam, kam Panna Maria určí, jaké plody to přináší, si můžete ověřit kupř. zde: (viz co přineslo modlení a žehnání ve Sloupu v Čechách minulou sobotu: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/14/satanisticke-bohnice-tomas-halik-a-dalsi/ ). Tato pracovní skupina se také stará o výběr a nákup aut a stodol, tak, jak Panna Maria ve zjeveních nám určí.

 

Pracovní tým „garáž“ nyní pracuje, jak avizováno, na rekonstrukcích útulků posledního času v Podlázkách, Čejetičkách (u Mladé Boleslavi) a v Mnichově Hradišti:

wp_20161105_11_12_36_pro1 wp_20161105_11_11_41_pro

Dělají nové a opravují střechy, podlahy, otloukají staré omítky, nahazují fasádu, opravují a zabezpečují vchodová vrata, vše podle aktuální potřeby.

 

Přes víkend, každý večer, jsou odtud vedeny také naše laické mše svaté. Předminulou sobotu a neděli to bylo z Podlázek (z míst původní klášterní školy svatého Metoděje, založené jím osobně!), minulou sobotu a neděli z Čejetiček (z místa původního kláštera svatého Nauma, žáka sv. Cyrila a Metoděje, tedy jednoho ze Sedmipočetníků), záznamy přenosů jsou na našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

 

A modlitební tým „oltář“ i nadále bdí na modlitbách a vy se k němu připojujete ze svých domovů. Ať už na pravidelné – každonoční – modlitební kampaně – https://petrabostlova.wordpress.com/2016/11/14/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-14-11-20-11-2016-a-dal-po-varovani-na-umysly/

či na každodenní podvečerní laické mše svaté: přes naše facebookové stránky – https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/

či přes youtube – https://www.youtube.com/user/jendasevcu

 

Kromě koupě poslední dodávky a další stodoly (viz výše) naše výdaje následujících dní budou: 40 tisíc korun nás stojí opravená dodávka (naší autoflotily posledního času) u autoklempíře, máme ji již opravenou k vyzvednutí a cca 20 tisíc korun nás budou stát pokračující rekonstrukční práce na útulcích posledního času v Čejetičkách, Podlázkách a v Mnichově Hradišti. (Na kterých z časových a úsporných důvodů pracujeme současně.) K vyzvednutí máme další opravené auto u automechanika, zatím nevím, kolik oprava stála. 4 200 korun je za autopojištění auta naší autoflotily posledního času. 5 280 a 5 300 korun jsou splátky za půlmilionovou půjčku na protiatomové bunkry v Jažlovické ulici, kterou jsme si letos v září museli vzít, abychom tyto bunkry mohli pro nás všechny pořídit, 4 750 na splátku za dvousettisícovou půjčku za režii naší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu v září a 1654 je splátka za stotisícovou půjčku na stodolu, kterou jsme pořídili tento pátek, jak jsem referovala výše. Všechny další výdaje přicházejí průběžně.

Prosím, pomůžete nám zvládnout i tyto finanční výlohy?

Děkujeme vám!

 

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří se svými příspěvky a modlitbami podílíte na této naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Bez vaší finanční pomoci a modliteb všechna tato práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenstí – Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

fotka

 

wp_20160801_009

FOR MR. PRESIDENT TRUMP, FROM VIRGIN MARY FOR HIM! (Pro pana prezidenta Trumpa, od Panny Marie pro něj!)

MESSAGE GIVEN BY OUR LORD AND OUR LADY  – 13 NOVEMBER 2016NO. 745

[For those who have the ability to get this Message to President Elect Donald Trump — please try to send it to him. As you can see the Message is very encouraging for him and the American People. Thank you.]

Our Lady of America
Our Lady of America

The victory of Our son, Donald Trump, is a Victory for Truth for the Innocent and much more – The enemy will seek vengeance and try to prevent Our son from sitting on the Throne of the Presidency – More protection for you and your family is needed – Son, you may Rule this land with an Iron Rod, but mellowed with Love, Mercy and Compassion – Many trials will still come upon your Nation, so unite God’s children, but you must learn to trust in God.

WILLIAM: Jesus came after Mass today and said:

OUR LORD: “Peace, My son, Peace! Today’s Gospel was apt for these times, however, men believe that these things have happened many times. Son, My Holy Mother will come to you this afternoon to explain matters of grave concern.”

WILLIAM: Jesus then Blessed me and left.

Later at home: Our Holy Mother comes as ‘Our Lady of the America’ – as seen by the Seer, Sister Mildred of the United States of America. With Our Blessed Mother, is a very large Angel, St. Americanous – the Guardian Angel of the U.S.A. – holding the American Flag. With him is President Lincoln, President Kennedy and President Reagan. Our Holy Mother is flanked by them and many Angels. The White Cross is behind them.

OUR LADY: “I Bless you, My blessed son, Our Angel of Divine Love, as We call you: In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.”

“As My Divine Son told you today after Mass – today’s Gospel is apt for these times. However, man dismisses this saying it has been like this for many centuries. Therefore, foolish men dismiss the Word of God that has been given to men, over these last 100 years, by Our modern-day Prophets, Seers and Visionaries and in their pride, become lethargic in their approach towards God, their sins, their need for repentance and a change of life.”

“I, as their Mother, send a powerful Blessing from the Triune God, to dispel this weak faith of Our children, who have become children of Paganism, Atheism and prey to Satan, who lurks around the world waiting to devour them. Today, I come in a special way for Our children of the U.S.A.”

“The victory of Our son, Donald Trump, is a Victory for Truth for the Innocent and much more. The enemy of God was routed, for the men who wield great power from the Freemasons and the Illuminati, Satanists and those of Secret Agendas, using the powerful Media – controlled by them – except for a few Media outlets, who still speak and defend the truth – were stoned, just as Goliath was by a shepherd boy.”

“Give thanks to God, for the prayers of Our faithful children were the ‘key’ to this triumph. However, know this, My children, the enemy will seek vengeance and try to prevent Our son from sitting on the Throne of the Presidency, through various means – by arousing the crowd to violence, disorder and anarchy, to bring about a division amongst the people, so that the enemies of the U.S.A. will strike and [the U.S.A. will] be caught unaware.”

“My son, Donald and his family must be very careful and place much more protection around them than normal, because if not, Donald or another, will receive what My beloved sons received, whom I brought with Me today.”

“My son, Donald – now that you have seen the Power of Prayer and the victory given into your hands by My Divine Son, Jesus – He has given you a Holy Mandate to rid the country of corruption and deceit. You are like Cyrus of Old – called to lead Our children, but this can only be done with Truth, Firmness and Faith.”

“Your life now must be one of an exemplary nature, one of peace, but firmness and strength. You must spend some time in prayer and seek the guidance of the Holy Spirit and I, your Heavenly Mother, will watch over you. You and My children must understand that there is great sin in your land – helplessness of many. You must defend the helpless, protect the innocent and rout out evil laws, which have destroyed your Nation.”

“But, remember this, My son, no man is an island. Reach out to your brothers and sisters – forgive those who have offended you – but do not lower your guard.”

“Due to the prayers of many of Our children, the U.S.A.’s trials and sufferings, with many chastisements, have been mitigated. However, many trials will still come upon your Nation. So unite God’s children, but you must learn to trust in God.”

“All those things prophesied about America, will still come. America must first be purified, then will come the time when it will truly serve My Divine Son, Jesus.”

“Son, you may Rule this land with an Iron Rod, but mellowed with Love, Mercy and Compassion. Remember, My son, Donald and all My children of the world, you are now entering the second part of the Great Tribulation. You must change your lives, be attentive to the needs of your brothers and sisters and correct your lives. Turn away from self, from self-ego and pride and sin no more. My Divine Son, Jesus is Merciful, but He will not be mocked.”

“To those who profess the Catholic Faith: Say your Rosaries, go to Confession often and receive My Divine Son Jesus, as often as you can. Read the Scriptures with your families and the many Messages given to you from Heaven.”

“To those of other faiths: Pray to your God, who also is the God of Abraham and Jacob and Moses. All children of goodwill are Our children, Blessed of My Father. To all children who do not profess any faith: You too, are God’s children and within your heart is the Presence of the Living God. One day you will recognise Him, as the Great Illumination of Conscience is near.”

“As I told you, My son Donald and all My children: These are those special times in history, where Jesus, My Divine Son, will return in this generation. But remember well, the Reign of the Antichrist – the Son of Perdition – is near.”

“I call all children of the Americas and the world, to prayer. As your Mother and Protectress of the Americas and the whole world, I Bless you: In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.”

“And you, My precious son, Donald Trump: Reflect on the prayer of St. Francis – for this will be your Guiding Light. I Bless you and your family: In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.”

“As for you, My Angel of Divine Love, William: Continue on your path that the Eternal Father has placed you upon. I Bless you: In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.

References:

OUR LADY OF AMERICA USA Website: http://www.ourladyofamericausa.org/

The Gospel of Saint Luke 21: 5-19

“And as some spoke of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, “As for these things which you see, the days will come when there shall not be left here one stone upon another that will not be thrown down.” And they asked him, “Teacher, when will this be, and what will be the sign when this is about to take place?” And he said, “Take heed that you are not led astray; for many will come in my name, saying, ‘I am he!’ and, ‘The time is at hand!’ Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified; for this must first take place, but the end will not be at once.” Then he said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; there will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences; and there will be terrors and great signs from heaven. But before all this they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name’s sake. This will be a time for you to bear testimony. Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer; for I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You will be delivered up even by parents and brothers and kinsmen and friends, and some of you they will put to death; you will be hated by all for my name’s sake. But not a hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives.”

——

Prayer of Saint Francis

“Lord, make me an instrument of thy peace.

Where there is hatred, let me sow love;

Where there is injury, pardon;

Where there is doubt, faith;

Where there is despair, hope;

Where there is darkness, light;

Where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not so much seek

To be consoled as to console,

To be understood as to understand,

To be loved as to love;

For it is in giving that we receive;

It is in pardoning that we are pardoned;

It is in dying to self that we are born to eternal life.”

 

Zdroj: http://littlepebble.org/2016/11/14/message-745-13-november-2016/#more-1330

 

/Velmi nedobrý překlad, ale lepší než žádný, pro neangličtináře. Omlouvám se hlavně Pánu Ježíši a Panně Marii, ale Oni vědí, že z časových důvodů nemohu překlad korigovat. Chvála Pánu za něj.

Správa 745 – 13.novembra 2016     14. november 2016 –14:39

POSOLSTVO dané od nášho Pána Ježiša a Panny Márie  – 13. novembra 2016

 

 [Pre tých, ktorí majú možnosť získať túto správu pre novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa – skúste mu  to poslať. Ako môžete vidieť posolstvo je veľmi povzbudzujúce pre neho i pre americký ľud. Ďakujem.]

Naša Paní Ameriky

Víťazstvo nášho syna Donalda Trumpa, je to víťazstvo Pravdy pre nevinných a ešte oveľa viac – Nepriateľ sa bude snažiť o pomstu a pokúsi sa zabrániť nášmu synovi, aby sedel na tróne predsedníctva –ochrana pre vás je nutná aj vašu rodinu – Synu, môžete vládnuť tejto krajine so železnou tyčou, ale jemne s láskou, milosrdenstvom a súcitom. – Mnoho štúdií bude aj naďalej prichádzať na váš národ, takže zjednotiť Božie deti, ale musíte sa naučiť veriť viac Bohu.

WILLIAM: Ježiš dnes prišiel po omši a povedal:

Náš Pán: „Pokoj, môj syn, Pokoj! Dnešné evanjelium bolo vhodné pre tieto časy, však, ľudia sa domnievajú, že tieto veci sa stali mnohokrát. Synu, Moja svätá Matka príde k vám dnes popoludní na vysvetlenie záležitosti vážnej obavy.“

WILLIAM: Ježiš mi potom požehnal a odišiel.

Neskôr doma: Naša Svätá Matka prišla ako „Naša Pani z Ameriky“ – ako ju vidieť pri prorokyni, sestry Mildred v Spojených štátov amerických.                   S našou Blahoslavenou Matkou, je veľmi veľký Anjel, Sv. Americanous –

         Ochranca Anjel pre USA – drží americkú vlajku. S ním je prezident Lincoln, prezident Kennedy                    a prezident Regan. Naša Svätá Matka je lemovaná nimi aj mnohými anjelmi. Biely Kríž je za nimi.

Panna Mária: „Ja ťa žehnám, môj požehnaný syn, náš anjel Božej Lásky, preto sme ťa zavolali:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Ako môj božský Syn vám dnes povedal po omši – dnešné evanjelium je vhodné pre tieto časy. Avšak, človek odmieta to a hovorí, že to bolo takto po mnoho storočí. Preto blázni zamietli Slovo Božie, ktoré bolo dané ľuďom, počas týchto posledných 100 rokov tým, že k našim súčasným prorokom, vidiacim                    a vizionárom a vo svojej pýche, sa stali letargický vo svojom prístupe k Bohu, svojim hriechom, svojej potrebe k pokániu a zmene života.“

„Ja, ako ich Matka, vysielam silné požehnanie od Trojjediného Boha, aby rozptýlilo túto slabú vieru našich detí, ktorí sa stali deťmi pohanstva, ateizmu a korisťou satana, ktorý číha na celom svete a čaká, aby ich pohltil. Dnes som prišla zvláštnym spôsobom pre naše deti v Spojených štátoch amerických.“

„Víťazstvo nášho syna Donalda Trumpa, je to víťazstvo Pravdy pre Ochranu a mnoho ďalšieho. Nepriateľ Boha bola smerovaná, pokiaľ ide o ľudí, ktorí vládnu veľkou silou od slobodomurárov                         a Iluminátov, satanistov a tí tajní agenti, pomocou výkonného médiá – nimi ovládané – s výnimkou niekoľkých médií, ktorí stále hovoria a bránia pravdu – bol ukameňovaný, rovnako ako Goliáš, ktorý bol pastierom ako chlapec.“

„Ďakujte Bohu za modlitby, Naše verné deti boli kľúčom k tomuto triumfu. Avšak, to spoznáte, moje deti, nepriateľ sa bude snažiť o pomstu a pokúsi sa zabrániť nášmu synovi, aby sedel na tróne predsedníctva, a to prostredníctvom rôznych prostriedkov – od vzrušujúceho davu k násiliu, poruchy                a anarchia, aby rozdelenie medzi ľuďmi, takže nepriatelia USA udreli a [USA bude] chytené nevedia                             o tom.“

„Môj syn, Donald a jeho rodina musia byť veľmi opatrní a umiestniť oveľa väčšiu ochranu okolo nich, ako je obvyklé, pretože ak nie, Donald či onak, dostane to, čo Milovaní synovia dostali,(guľku) ktorých som so sebou dnes priniesla.“

„Môj syn, Donald – teraz, keď ste videli silu modlitby a víťazstvo dalo do svojich rúk podľa môjho božského Syna Ježiša – On vám dal svätý mandát k zbaviť krajinu korupcie a podvodov. Ste ako starý Cyrus – povolaný, aby viedol naše deti, ale to môže byť vykonané len s pravdou, pevnosťou a vierou.“

„Váš život teraz musí byť jedným z príkladnej povahy, jeden z mieru, ale pevnosťou a silou. Musíte stráviť nejaký čas na modlitbe a usilovať o vedenie Ducha Svätého a ja, vaša Nebeská Matka, budem nad vami bdieť. Vy aj moje deti musia pochopiť, že tam je veľký hriech vo vašej krajine – bezradnosti mnohých. Musíte brániť bezmocných, chrániť nevinných a vyfrézujte zlé zákony, ktoré boli na zničenie vášho národa.“

„Ale pamätajte toto, môj syn, žiadny človek nie je ostrov. Osloviť svojich bratov a sestry – odpustiť tým, ktorí vás urazili. – Ale nie znížiť stráž.“

„Vzhľadom k modlitbám mnoho našich detí, USA je to skúška a utrpenia, s mnohými trestami, ktoré boli zmiernené. Avšak, mnoho štúdií stále narazia na váš národ. Takže zjednotiť Božie deti, ale musíte sa naučiť veriť v Boha.“

„Všetky tieto veci prorokujú o Amerike, budú stále prichádzať. Amerika musí byť najprv očistená, potom príde čas, kedy to bude skutočne slúžiť vášmu božskému Synovi, Ježišovi.“

„Synu, môžete vládnuť tejto krajine so železnou tyčou, ale jemne s láskou, milosrdenstvom                   a súcitom. Nezabudnite, že môj syn, Donald a všetky moje deti na celom svete, teraz vstupujú do druhej časti Veľkého súženia. Musíte zmeniť svoje životy, byť pozorní k potrebám svojim bratom a sestrám                            a opraviť svoje životy. Odvráťte od seba, od seba-ega a pýchy a nehrešte viac. Môj Božský Syn, Ježiš je milosrdný, ale On nebude zosmiešňovaný.“

„Pre tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru: Recitujte, vaše ružence, choďte na spoveď často                              a prijímajte môjho božského Syna Ježiša, tak často, ako je to možné. Čítajte Písmo so svojimi rodinami                       a veľa správ, ktoré ste dostali z neba.“

„Pre tých z iných vyznaní: modlite sa k svojmu Bohu, ktorý je tiež Bohom Abraháma a Jakuba                      a Mojžiša. Všetky deti dobrej vôle sú Naše deti, požehnané od môjho Otca. Pre všetky deti, ktoré nevyznávajú žiadnu vieru aj vy, Božie deti, pre ktoré, je prítomnosť mať vo svojom srdci živého Boha. Jedného dňa ho poznáte, lebo veľké Osvetlenie svedomia je blízko.“

„Ako som povedala, môj syn Donald a všetky moje deti: Sú tieto zvláštne časy v histórii, kde Ježiš, môj božský Syn, sa vráti k tejto generácii. Ale pamätajte dobre, že panovanie Antikrista – syn zatratenia – je blízko.“

„Volám všetky deti Ameriky a na svete, k modlitbe. Ako vaša Matka a protektorka v Amerike a na celom svete, vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A vy, môj drahý syn, Donald Trump: Zamyslite sa nad modlitbou svätého Františka – k tomu bude toto vaše vodcovské svetlo. Žehnám vás a vašu rodinu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Pokiaľ ide o teba, môj anjel Božskej lásky, William: pokračuj na svojej ceste, na ktorú ťa Večný Otec umiestnil. Ja vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Odporúčané: Naša dáma Amerika USA:  http://www.ourladyofamericausa.org/

Evanjelium svätého Lukáša 21: 5-19

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený vzácnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené. Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, že to už nastáva? On povedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí                     a v mojom mene, budú hovoriť: „Ja som to!“ a „Ten čas je už tu!“ Nechoďte za nimi. A keď budete počuť                 o vojnách a vzburách, netraste sa; toto sa musí stať predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a na mnohých miestach bude hlad i mor, hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred týmto všetkým, vztiahnu na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uvrhnú do väzenia. Pre moje meno vás budú vláčiť pred kráľov a vladárov. Toto vám bude príležitosťou vydať svedectvo. Zaumieňte si, že sa nebudete vopred pripravovať, ako sa brániť. Lebo ja vám dám výrečnosť i múdrosť, ktorej vaši protivníci nebudú môcť odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas z vašej hlavy sa nestratí. Ak vytrváte, zachránite si život.

Modlitba svätého Františka.

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.“/

 

 

Pán Ježíš žehnej Donaldu Trumpovi a jeho rodině

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie: O Božím trestu zemětřesení

Zjevení Panny Marie dnes odpoledne, 14.11.2016: 

„Mé děti,

Bůh Otec začal trestat skrze velikou zkázu v Itálii a na Novém Zélandu, aby celý svět věděl, že nikdo neuteče Božímu hněvu. Modlete se a budete vyděleni z Božího hněvu jako kdysi Lot. Kdo však jediným slovem prokáže zradu a pochybnosti, toho Bůh potrestá jako Lotovu ženu. A k tomu vám žehnám +++
Panna Marie“
AVE MARIA!
DĚKUJEME, MATIČKO!