Monthly Archives: Červenec 2016

ZJEVENÍ PANNY MARIE: JIŽ ČISTÉ SETKÁNÍ KATOLICKÉ MLÁDEŽE V POLSKU, BOŽÍM ZÁSAHEM! HALELUJAH!

Zjevení Panny Marie dnes, 29.7.2016, před Anděl Páně:

 

„Mé děti,

učinila jsem pro vás zázrak na setkání mládeže v Polsku. Při mši v Čenstochové jsem donutila Satana pokleknout a padnout přede Mnou na zem a vyhnala jsem ho z Františka. Můj milovaný syn František je nyní Božím tvorem, než se do něho opět navrátí Satan skrze posedlost a skrze jeho vůli být posednut. 
Vymítla jsem ho a vyhnala z něho Satana proto, abyste vy Mé milované děti byly zcela v pořádku na setkání katolické mládeže v Polsku. Nyní se radostně rozjeďte na setkání mládeže do Polska. Budete plně v bezpečí a nedovolím již, aby na setkání katolické mládeže zemřel jediný člověk. 
Kážu vám, že Satan vždy musí pokleknout přede Mnou. To, co jsem pro vás učinila, byl Boží příkaz našeho milovaného Nebeského Tatínka, který si přál, abyste všichni lidé dobré vůle byli v bezpečí.
Proto se nyní rozjeďte, kdož může do Polska. A ti z vás, kdo se stejně jako Mé Mariánské společenství modlíte za odvracení jaderné zkázy světa, zůstaňte s Polskem v modlitbách a veselte se z té zprávy, že nikdo nebude Satanem zabit.
Žehnám vám+++
Panna Maria“
HALELUJAH! HALELUJAH! HALELUJAH!:-)
AVE MARIA!:-)
Reklamy

Zrození komunity Mariánské společenství. AVE MARIA! Den první

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/26/dum-v-sopotnici-zakoupen-halelujah-komunita-marianske-spolecenstvi-se-rozjizdi-halelujah-dekujeme-vam-zpravy-o-nasi-cinnosti-sbirka-pokracuje-dal/

 

Zjevení Panny Marie při předání domu v Sopotnici, Sopotnice, 25.7.2016, ve večerních hodinách:

„Mé děti,

konečně jste otevřeli komunitu v Sopotnici. Konejte poutě k tomuto Mému obrazu. Konejte sem poutě. Zde stál kostelík z 10. století. Otázka Magdy: Byl tu někdo z žáků Cyrila a Metoděje? Nebyl určen pastýř. Obnovte úctu k tomuto místu. Je místem vítězství nas Satanem. Je zde přítomen ďábel, aby znesvěcoval toto místo. Vymýtněte ho z něj. (- na to místo bylo Pannou Marií ukázáno.) Otázka Magdy: Jak? Modlitbou a stálou přítomností. Otázka Magdy: Stačí až ve středu? (pozn. den osazení domu prvními stálými obyvateli naší komunity) Ano, stačí. Divíte se, proč je tady tolik Mých obrázků? Je to místo modlitby. Paní, která tu žila, bojovala s démonem. To místo je úzce spjato se Svatým Kopečkem, kam často konala poutě. Pozvěte další křesťany, aby vám pomohli zvítězit zde nad ďáblem. Napište o tom blog. Dokončete tento boj. A k tomu vám žehnám+++

Panna Maria“

 

AVE MARIA!:-)

 

sobotice

Dům v Sopotnici zakoupen! HALELUJAH! – Komunita Mariánské společenství se tak rozjíždí! HALELUJAH! Děkujeme vám! Zprávy o naší činnosti. Sbírka pokračuje dál

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,i tento týden přináším vám nové informace, jak jsme daleko v naší práci pro naši Nebeskou Rodinu.

Minulý týden jsem informovala:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/19/komunita-v-sopotnici-bude-brzy-halelujah-aneb-v-praci-postupujeme-vpred-dekujeme-za-vasi-prizen-sbirka-trva/

 

JE MI PŘEVELIKÁNSKOU CTÍ  A RADOSTÍ VÁM SDĚLIT, ŽE PRÁVĚ NYNÍ, 25.7.2016, NA VEČERNÍ ANDĚL PÁNĚ (což nepřekvapí:-) )

PROBÍHÁ PŘEDÁNÍ KOUPENÉHO OBJEKTU V SOPOTNICI, SÍDLA NAŠÍ KOMUNITY MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ! HALELUJAH!

sobotice2

Děkujeme všem vám přispěvatelům a modlitebníkům, kteří jste tuto koupi podpořili a tím tak umožnili!

Nemohu být žel při předávání na místě,😦 naši, kteří mě on-line dopodrobna informují, jsou z toho všeho tam nadšení!:-)

(Podrobněji, i se zjeveními Panny Marie na místě, viz následující blog.)

 

Práce pro naši Nebeskou Rodinu pokračují. Nyní tedy k tomu všemu přibudou opravy a rekonstrukce celého objektu v Sopotnici. Jedná se o chalupu, podle mého odhadu  z 18./zač.19. století, oprav bude podle toho přiměřeně. Musíme začít výměnou střechy. Střechou zatéká a odtud je pak v místnostech plíseň a houba. Podle odhadu nás jen výměna střechy vyjde na 80 až 100 tisíc korun. Poté se musíme pustit do výměny některých zdí chalupy, je to roubenka a trámy některých zdí jsou ztrouchnivělé a plesnivé. Z půdy rozšíříme obytné prostory domu. Je třeba dostavět koupelnu, počítáme s částkou 30 tisíc a vyměnit některé trámy (tj. cca 50 tisíc). A další a další…Práce je tam habaděj:-)

 

Jak víte z mého předešlého blogu, musíme být se současně rozdělanou prací – s přípravou aut, útulků posledního času a kapliček – hotovi do 21. srpna 2016: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/25/zjeveni-panny-marie-modlete-se-za-nas-prosim/ Tolik zjevení Panny Marie. Spěcháme a spěcháme. Dublovické 4 útulky a kapličky a 1 třebský budou kompletně hotovy do konce tohoto týdne.  Pak následují čejetické, v Podlázkách, v Mnichově Hradišti a v Milovicích. V porovnání s dublovickými je zde méně práce. Střechy jsou tam v pořádku, budou se zabezpečovat a opravovat vrata, omítat atd. Také zbylé 2 pražské útulky musí být do tohoto termínu kompletně připraveny.

 

Jak vidíte, prodloužení doby Božího Milosrdenství o dalšch 25 let pro nás vůbec neznamená pohovět si, dát si nohy na stůl, zvolnit krok. Máme a musíme pracovat se stále stejnou intenzitou, nebo ještě větší.:-) (Jde-li ještě vůbec:-) )

 

I my jsme byli překvapeni z poselství Panny Marie ohledně „vyhlášení sbírky na pořízení bunkrů a sklepů, ve kterých přežijí křesťané jaderný útok, dá-li k tomu Bůh Otec souhlas. …“ https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/22/zjeveni-panny-marie-modleme-se-za-turecko/

Jeden takový (pro všechny potřebné přístupný) bunkr již máme, je to zároveň útulek posledního času, na místě rozbořeného mariánského kostela Neposkvrněného Početí, jak víme ze zjevení Panny Marie, jednoho z nejstaršího kostela u nás vůbec, ve kterém celebroval jednu z prvních mší svatých svatý Kliment, jeden ze sedmi nejužších žáků Cyrila a Metoděje! (Je v Praze na Hájích.) Pořídíme, dá-li Pán a finance dovolí, tam ještě další vedlejší protijaderný bunkr, který tam bude nyní k dispozici, dle toho, co od nás žádá Panna Maria (viz Její poselství výše). Je za 300 tisíc korun. Tímto, tak, jak Panna Maria ve svém poselství chce, vyhlašuji na tento účel sbírku. Chcete-li podpořit pořízení tohoto konkrétního bunkru, stačí do kolonky Zpráva pro příjemce napsat heslo „bunkr“.

 

Tento týden nás čekají tyto plánované výdaje: Na včerejší cestě při předání domu v Sopotnici nás satanisti, během cca 4 minut, které jsme se nemohli modlit, zasáhli pulzním nebo laserovým dělem muromcem či dronem a způsobili okamžitou nepojízdnost našeho jinak zcela bezporuchového vozidla. Bylo to cca 17 kilometrů před Sopotnicí, do které jsme se tak museli dopravit jiným způsobem než vlastním autem. Porouchané vozidlo musela zpátky do Prahy odtáhnout přivolaná odtahovka. Ještě nevíme, kolik budeme za ni platit, ani za opravu způsobené škody. Počítáme tak raději s částkou za oboje 30 tisíc. 10 tisíc bude stát pojištění za rychlé auto (je v něm zahrnut odtah vozidla). Za opravu bílé dodávky, po zásahu dronem satanistů minulý týden, zaplatíme 30 tisíc. Za generálku 3. dodávky zaplatíme 20 tisíc  a za generálku motoru a podvozku červené dodávky zaplatíme také cca 20 tisíc. Za stavební materiál na útulcích proinvestujeme v následujících dnech nejméně 30 tisíc. Další výdaje přicházejí průběžně.

 

Prosíme, pomůžete nám z některých z těchto výdajů?

Moc vám děkujeme!

 

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří se svými příspěvky a modlitbami podílíte na této naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Bez vaší finanční pomoci a modliteb všechna tato práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Ivan a Honzík

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ Mariánského společenství JEŽÍŠ LIDSTVU, 25.-31.7.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ Mariánského společenství JEŽÍŠ LIDSTVU, 25.-31.7.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/07/25/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-25-7-31-7-2016-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie: Připravme svá jízdní kola

Zjevení Panny Marie, dnes ráno, 24.7.2016:

 

„Mé milované děti,

… Kážu vám všem, kteří jen trochu můžete, abyste do Mé mise přivezli svá jízdní kola, která vás vždy spolehlivě povedou i ve chvílích, kdy nebude možné pokračovat autem. Kážu všem lidem dobré vůle, aby sobě zachovali svá jízdní kola a byli připraveni sloužit spáse lidstva. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
AVE MARIA!
DĚKUJEME, MATIČKO!

ZJEVENÍ PANNY MARIE: Modleme se za Pavlínu Nytrovou a zúčastněme se, modlíce se, s kříži a soškami Pána Ježíše a Panny Marie Prague Pride, krok, jak zabránit, kromě modliteb, jadernému útoku 21.srpna 2016. Budete překvapeni…

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Modleme se za Pavlínu Nytrovou
Datum: 2016-07-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

 

Vidění Panny Marie, pátek, 22.7.2016, v podvečerních hodinách:

„Mé milované děti,
Moje milovaná dcera Pavlína Nytrová vedena Mnou vyřkla pravdu na půdě Ďáblově zvané Poslanecká sněmovna. Modlete se za ni, aby i nadále mohla kázat pravdu mezi ďábly. Jedině tak budu přítomna v Poslanecké sněmovně jejími ústy. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
Strhující projev Pavlíny Nytrové: http://video.idnes.cz/?idvideo=V160714_121725_zpravodaj_vov
Satanisté se snaží zavést homosexuální adopce dětí. Česká biskupská konference ostudně mlčí: http://zpravy.idnes.cz/dienstbier-zkusi-prosadit-osvojeni-deti-homosexualy-lidovci-jsou-proti-1qj-/domaci.aspx?c=A160722_093807_domaci_kop
V Praze se chystá mohutný satanistický festival neobvyklých rozměrů Prague Pride 2016, který se bude konat od 8. do 14. srpna 2016. K tomu Vidění Panny Marie:
„Mé děti,
jděte v průvodu s Mými nebohými dětmi, které jsou ve spárech Satana skrze svůj chtíč a neřest. Modlete se za ně a projevujte jim lásku. Dostaňte do průvodu homosexuálů kříže a Moje sochy a sochy Mého milovaného Syna Ježíše, protože tím plně požehnáte jejich průvodu a ochráníte jeho účastníky před kanibalskými choutkami satanistů a před jejich pozřením démony a pekelnými bytostmi, které budou řádit celý týden v Praze a vybírat si krutou daň právě mezi homosexuály. Mé děti, pochopte prosím, že homosexuálové jsou Mé milované děti a jsou největšími oběťmi Satana, jsou posedlí a je třeba je bez násilí vymýtat přímluvnými modlitbami a exorcismem. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
Je velmi důležité, abychom všichni šli v průvodu Prague Pride. Ne s transparenty, jak jimi opovrhujeme, ale se soškami Boží Matičky a Pána Ježíše a s velkými kříži, s úsměvem a modlitbou na rtech a s láskou v srdci.
Přítomnost na Prague Pride 2016 je velmi důležitá z pohledu 21. srpna 2016. Satanistické běsnění velmi zarmoutí Boha Otce a jedině naše aktivní přítomnost a přítomnost našich modliteb v průvodu a osobní vymítání homosexuálů v souladu s Božím příkazem bez násilí, nýbrž s Láskou, plně povede k odpuštění hříchů našich i jejich u Boha Otce tak, aby zabránil jadernému útoku dne 21. srpna 2016.
…“
DĚKUJEME, MATIČKO!

ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE ZA TURECKO

Zjevení Panny Marie dnes nad ránem, 22.7.2016:

 

„Mé milované děti,

pláču nad osudem Mých milovaných tureckých dětí. Vyhlaste nepřetržitou modlitební kampaň za spásu Turecka. Vyhlaste sbírku na pořízení bunkrů a sklepů, ve kterých přežijí křesťané jaderný útok, dá-li k tomu Bůh Otec souhlas. Tolik ho bolí chování lidstva. Modlete se se mnou za spásu Turecka a připravujte se na těžké zkoušky vaší víry. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
DĚKUJEME, MATIČKO!

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Vidění Panny Marie
Datum: 2016-07-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Panna Marie mě požádala, abychom se modlili za životy našich muslimských bratří a sester v Turecku. Turečtí satanisté v čele s prezidentem Rexem (pozn. Erdoganem) se chystají zavraždit na 60 000 pravověrných muslimů vedených samotnou Pannou Marií https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/409772-istanbul-chysta-pohrebiste-zradcu.html

Modleme se, aby nemohli být zavražděni. Chystá se nejvěětší genocida křesťanů a muslimů, jakou kdy svět zažil.
….“
ANO, PROSÍM, MODLEME SE!
Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová