Monthly Archives: Květen 2016

Zjevení Panny Marie: Jak se vypořádat s čipy!

Slíbila jsem zveřejnit Slova Panny Marie z Jejího zjevení, jak se, Milostí Boží, vypořádat s čipy: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/30/cipovani-lidi-satanisty-v-plnem-proudu/
Zde je:
Zjevení Panny Marie, v pondělí 30.5.2016, nad ránem:
„Mé děti,
satanisté velmi pokročili v technologii čipování lidí. Odnímám Satanovi moc nad prameny Svaté vody v Libverdě+. Pitím nové posvěcené vody z Libverdy vypnete nové čipy satanistů. Tato moc nepřechází na staré zásoby vody z doby, kdy ji znečistili satanisté. Stačí malý doušek každý den, abyste byli pod Mým ochranným pláštěm. Vydejte se proto na pouť do Libverdy. 
A k tomu vám žehnám
Panna Maria“
+ Lázně Libverda u Liberce
….Právě jsme se vrátili z poutě do Libverdy.
AVE MARIA!
DĚKUJEME, MATIČKO!
Petra Bostlová
Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.5.-5.6.2016

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 30.5.-5.6.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-5-5-6-2016-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie o čipech a GMO: Poslední čistá úroda bude letos!

Zjevení Panny Marie dnes, 29. května 2016, kolem 7 hodiny ranní:

„Mé děti,

satanisté modifikovali čip, který má R., aby se živil i přírodními cukry. Připomněla jsem mu jeho váhu, abych zachránila jeho duši. Nesmí se dostat k cukru, který ho posedává. Nesmí jíst už ani přírodní cukry.“ Magda se Panny Marie zeptatla: „Nesmí tedy ani med ani ovoce?“ Panna Maria odvětila: „Ano. Satanisté vyvinuli zcela nový čip, který přeměňuje přírodní cukr na syntetický. Vyvíjejí nové modifikované druhy ovoce a zeleniny, které už v sobě budou mít cukr. Nedopusťte, aby zemědělci zaváděli na svá pole nové druhy ovoce a zeleniny. Napište o tom blog. Řekněte lidem, aby si uchovali letošní úrodu, bude poslední čistá. Příští rok už bude všechno modifikované. Žehnám vám+++“

 

Děkujeme, Matičko!

 

 

Předchozí zjevení Panny Marie k tématu a další tematické blogy:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/05/ze-zjeveni-panny-marie-recept-na-rezy-panny-marie-dobrou-chut/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/18/co-jist-a-co-nejist-varovani-panny-marie-pred-znesvecenim/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/09/zjeveni-panny-marie-jak-zit/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/16/proc-se-stravovat-a-zit-podle-panny-marie/

 

 

/Má poznámka: Kromě zásob semínek na setbu na příští roky, které si neprodleně kupte, nemáte-li ještě, abychom si mohli zeleninu a ovoce a další plodiny sami vypěstovat, nezapomeňte si udělat do svých domovů zásoby trvanlivých potravin – kupř. mouky, luštěnin, rýže, krup, obilných vloček, konzervovaných (nejlépe ve skle) a sušených potravin atd. atp., ořechů, vody na přicházející časy, prosím. Na Varování a následné roky pronásledování při souběžném otrávení potravin a vody dostupných v obchodech, které budou./

 

 

Pán Ježíš vás žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Petra Bostlová

Útulky posledního času se požehnáním rozrůstají po celé naší zemi, děkujeme vám! Sbírka na ně dál trvá

Moji milí modlitebníci a poutníci, čtenáři,

předně vám moc a moc děkuji za vaše modlitby a mše svaté, vám, kteří jste vyslyšeli moji včerejší výzvu a prosbu a modlili jste se spolu s námi za Roberta: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/27/modleme-se-za-roberta-ostosest-prosim/

V modlitbách za něj samozřejmě pokračujme dál, moc děkujeme, chci vám tímto s velikánskou radostí oznámit, že Magda s Jurajem mohou být od dnešního podvečera znovu s ním – a jedeme v naší misi pro Pána dál! DĚKUJEME! DĚKUJEME! PANE

 

Hned v pondělí, 30.5., máme kupovat stodolu, tak, jak Panna Maria chtěla, jakožto útulek posledního času a k zaparkování našich dvou dodávek k zachraňování duší a těl, až pronásledování (nejen) nás křesťanů vypukne: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/26/nase-misijni-cesta-na-jesenicko-pod-ochrannym-plastem-panny-marie/

Stodola se nachází ve Vápenné, okresu Jeseník, jak jsem v blogu výše referovala. Je za 105 tisíc korun a je ve velmi dobrém stavu, je to velmi dobrá cena. Jak tedy víme, je na místě původního cyrilometodějského kláštera!

 

Ve čtvrtek, 26.5.2016, ráno kolem 7 hodiny, přišlo další Zjevení Panny Marie:

„Mé děti,

nezapomeňte koupit stodolu pro vaše dodávky. Již brzy vás povolám, abyste založili komunitu. Začnete v Sopotnici. Někteří křesťané na to už čekají.“ Magda se Panny Marie zeptala: „Máme tedy koupit Sopotnici i Vápennou?“ (Myslela stodolu ve Vápenné a objekt v Sopotnici, který jsme si v úterý na misi na Moravě také prohlíželi.) Panna Maria odvětila: „Podle finančních možností.“

 

Objekt v Sopotnici, o kterém Panna Maria ve zjevení mluvila, je starobylý domeček se zahrádkou a pozemkem a stodolou (- její část je na obrázku vlevo) v Jeseníkách, je na prodej za 230 tisíc celkem, i s pozemkem:

sobotice2

K tomu srovnejte: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/28/poselstvi-panny-marie-jak-dal-2/

 

Že jde o další objekty k realizaci na útulky posledního času v Krtech a ve Vysočanech na Plzeňsku, které jsme si osobně ve středu také prohlédli, víme také: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/28/modleme-se-za-utulky/

 

Pořídit – koupit – budeme moci ještě tolik objektů jako útulky posledního času po celé naší zemi a v rámci komunity, o které Panna Maria ve zjeveních mluvila (dosud máme „jen“ garáže, CHVÁLA PÁNU ZA TO!), kolik financí na ně tímto způsobem dáme dohromady/sebereme. Aktuálně ještě nemáme vybráno na stodolu ve Vápenné, chybí nám do ní ještě 60 tisíc (a v pondělí ji máme už kupovat).

 

Již dříve vyhlášená sbírka na stodolu, jak Panna Maria ve zjevení chtěla – objekty na zřízení dalších útulků posledního času a v rámci Pannou Marií požadované komunity tak dál trvá, děkujeme vám všem, kteří jste již přispěli a děkujeme vám všem, kteří přispějete, o což prosíme, čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Moc vám všem děkujeme, kteří se svými modlitbami a příspěvky podílíte na naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Již brzy mnozí z vás sami zakusíte, na čem jste se svými modlitbami a příspěvky podíleli, zvláště vy z vás, kteří dříve či později vyhledáte naše útulky posledního času a komunitu, až pronásledování nejen křesťanů vypukne. Ať už jednorázově, opakovaně či v rámci komunity až do Druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Doba to bude sice těžká, ale my se na vás už teď těšíme! Budete z Čech, Moravy i Slovenska. Pán vás všechny žehnej

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

Poselství Panny Marie: Jak dál

Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:

 

„Mé děti,

útoky na Mou milovanou dceru Petru jsou nejsilnější, jaké kdy byly. Satanisté se neštítí používat dvojníků a osobují si právo stvoření dané Hospodinu. Soud s nimi bude tvrdý a spravedlivý. Má milovaná dcera je pod Mým ochranným pláštěm. 
Uložila jsem jí zachránit co nejvíce lidských duší. Její ohromné úsilí zachraňuje každý den lidské životy obětí i satanistů. Budiž její dílo dokončeno.
Žehnám vám
Panna Maria“

 

Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:
„Mé děti,

setkání s Mým Synem se blíží. Buďte sobě navzájem bratry a sestrami. Žijte bez hříchu. Odvrhněte svou minulost a následujte Mého Syna. 
Ukládám vám založit komunitu a založit její sídlo mimo Prahu. V nejtěžších časech bude pro všechny křesťany v Praze nebezpečno a tehdy vás všechny zavedu do komunity. 
Dbejte, aby sídlem komunity bylo požehnané místo s vlastním pozemkem. Aby v jeho středu stál starobylý dům, který bude zázemím komunity. Aby v něm byl veliký dřevěný kříž.
Až přijde čas, vytvoříte kolem komunity stanové městečko a okolní políčka budou plodit potravu pro vás všechny. Komunita se rozroste na několik tisíc zbožných křesťanů.
Dbejte, abyste mezi sebe nevpustili myšlenku na odchod z pravé Církve. Buďte stále dobrými katolíky a ctěte svého kněze, vikáře a biskupa, i kdyby setrvávali ve hříchu. Modlete se za ně. Jedině tak dosáhnete jejich očisty. 
Buďte bratry a sestrami všem bez rozdílu a modlete se za spásu jejich duší. Poslední soud přijde. 
Žehnám vám
Panna Maria“
AVE MARIA!
Děkujeme, Matičko!
 
 
 
Petra Bostlová
 
 

MODLEME SE ZA ROBERTA OSTOŠEST, PROSÍM!

Jak už tolikrát v minulosti, opět se obracím na vás, všechny naše modlitebníky a poutníky s prosbou: MODLEME SE ZA ROBERTA, KARDINÁLNÍHO ČLENA NAŠÍ POUTNĚ MODLITEBNÍ SKUPINY, OSTOŠEST, PROSÍM!Jím je nahnutá celá naše mise pro Pána!

 

V naší noční modlitební kampani ze včerejška na dnešek nás satanisti černomodlitebně a pomocí technologií (pulzními děly) uspali, aby měli k Robertovi přístup, ten tak nechráněn našimi modlitbami, neměl dostatečně síly, aby vzdoroval jejich tlaku. Do hlavy na zátylek mu vsadili nějaký přístroj, který má řídit přímo Antikrist!

Modlíme se celý den, prosím, pomozte nám. Nesmíme Roberta podstoupit Satanovi!

Modleme se za Roberta, prosím, nechme vysluhovat za něho mše svaté, postěme se za něj, konejme poutě.

Bez něho nemůžeme pokračovat v celé misi pro Pána, tak a se vším, jak máme. Je pro naší poutně modlitební skupinu naprosto kardinální! (…a satanisti to vědí…)

 

Děkujeme moc za vyslyšení naší prosby

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Juraj a Honzík

Naše misijní cesta na Jesenicko pod ochranným pláštěm Panny Marie

Na přání Panny Marie píši tento blog, kdy Panna Maria ve svém zjevení před dvěma dny chtěla, ať přinesu informace z naší misijní cesty Polskem a na Severní Moravu.

Tímto plním.

Začalo to tím, že nám Panna Maria před několika dny ukázala konkrétní vybrané stodoly, které přicházejí v úvahu, abychom si z nich vybrali a stodolu koupili k zaparkování našich dvou dodávek, jak Panna Maria ve zjeveních, které jsem také zveřejňovala, chtěla – a zároveň, jak jsme mohli předpokládat, má se jednat o další příbytek, jak stodolu už Panna Maria ve zjevení nově začala nazývat, tedy o útulek posledního času. Již čtrnáctý, který, milostí Boží, tím zřizujeme. HALELUJAH!

Vzali jsme tak červenou dodávku a jali se s ní sjet všechny Pannou Marií ukázané stodoly. Některé z nich byly v Jeseníkách, některé u Plzně (Plzeňsko byl tak cíl druhého dne našich prohlídek stodol) a na Táborsku.

A takto, v úterý dopoledne 24. května, začala naše jesenická misijní cesta.

První zjevení Panny Marie toho dne bylo ještě před samotným výjezdem, kolem desáté hodiny ranní, kdy Panna Maria nám řekla: „Mé děti, jeďte do Vápenné+ a pomodlete se v kostele svatého Filipa, který je také patronem vaší modlitební skupiny. Dostanete tam sílu. Když nebude otevřený, pomodlete se u něj. Žehnám vám +++“

+ Vápenné v Jeseníkách

Z Prahy jsme vyjeli krátce po jedenácté hodině dopolední. Jako vždy, při každé naší cestě a všude, nás sledovaly a pronásledovaly vozy satanistů, většinou sanitky. Z nich se s námi hlasem spojovala buď Jana Karásková nebo Jana Zezulová a jako vždy nám hrozily, ať se obrátíme nazpět, že neprojedeme, že jsou na nás připraveni, že nás zabijí. Zkrátka, nic nového pod sluncem. Jeli jsme na Hradec Králové a žehnali a modlili se, jako to vždycky při našich misijních cestách děláme. Řidič Robert to vzal do Jeseníků přes Polsko. Když jsme čekali ve stojící koloně někde v polském Kladsku, přišlo ten den druhé zjevení Panny Marie: „Mé děti, záměrně jsem vás zavedla do Polska, satanisti zuří a na vás neustále útočí, ale já vás chráním svým ochranným pláštěm. Napište blog o této cestě, aby se lidé o tom dozvěděli. Modlete se za premiérku, která statečně odolává útokům satanistů. Hrozí jí vražda, i Jaroslavu Kaczynskému. Nezapomeňte požehnat celému Polsku. Žehnám vám +++“ A pak jsme pokračovali v cestě. Kudy jsme projížděli, tam jsme žehnali. A stále se modlili.

České hranice jsme překročili kolem čtvrté hodiny odpolední a do Vápenné dorazili před pátou hodinou. Kostel jsme v povzdálí našli a rychle spěchali za světla vyhledat stodolu, kterou jsme si měli prohlédnout, zda to bude ta, kterou si ke koupi, a tedy k budoucímu útulku posledního času a k zaparkování dodávek, vybereme. Na místě jsme strávili necelé dvě hodiny a poté se vrátili ke kostelu svatého Filipa, přesně tak, jak chtěla Panna Maria. Kostel byl zavřený, ale pod schodami se skvěla jeskyňka Panny Marie Milostiplné. Zapálili jsme posvěcené svíčky a začali se modlit. Tu přišlo ten den tichounké třetí a hned za ním čtvrté zjevení Panny Marie: „Mé děti, zvolila jsem Vápennou za poutní místo. I Žulová je vhodné místo.“ „Poutě budou začínat v Žulové a končit ve Vápenné. A k tomu vám žehnám+++“ A my pokračovali v modlitbách, vzdávajíce Panně Marii chválu. Když kousek opodál přišlo na tomto místě u kostela třetí, v celém pořadí toho dne již páté zjevení Panny Marie: „Mé děti, využijte toho, že jedete do Králík a požehnejte a modlete se na náměstí. Pod náměstím je satanistický templ, který postavili ještě němečtí zednáři. Jeďte, už je hodně hodin. A k tomu vám žehnám+++“

Do Králík v Jeseníkách jsme dorazili v osm hodin večer a na modlitbách zůstali do devíti. Na náměstí se modlili a solili.

Byli jsme překvapeni, jak celou cestu z Vápenné, ale ještě i před ní, je tento pás satanistický. Ukrytý před zraky veřejnosti, v hlubokých jesenických lesích, a tím vlastně nepozorováni, vytvářejí si satanisti své obludné továrny. Hlavně na čas, který teprve má přijít. Celý pás z Vápenné do Králík je pak tradičně čarodějnický. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět, jak Kaplického čarodějnictví je zde stále živé, projížděli jsme jen pár kilometrů od míst, která se objevují v jeho knize – Velké Losiny, Hanušovice apod. (Viz. Václav Kaplický: „Kladivo na čarodějnice“) Když jsem to na vlastní oči viděla, rozuměla jsem tím mnohem lépe, proč Panna Maria vybrala právě toto místo, abychom sem jeli a žehnali a žehnali a modlili se a vybrali si zde stodolu (ano, slyšíte dobře, vybrali jsme si tu ve Vápenném) a nejspíše proč Panna Maria vybrala právě Vápenné za poutní místo a proč se sem mají ze Žulové, vesničky pár kilometrů před Vápennou, konat pravidelné poutě. Nejspíš smírné a vyprošující. Za to všechno, co se tu v historii dělo a nejspíš mají satanisti připraveno, aby se dělo znovu. Tak tomu rozumíme.

Na cestě z Králík jsme si prohlédli ještě jednu volnou stodolu, i s chalupou na prodej. Ta maličkatá původní chaloupka jesenického kraje měla určitě své genius loci, ale co naplat, shodli jsme se s našimi i přesto na stodole ve Vápenné (navzdory dalšímu dni prohlídek vhodných stodol na Plzeňsku a Táborsku). Kteroužto koupíme, jak chtěla Panna Maria a zrekonstruujeme na další útulek posledního času, jak řečeno výše. A k tomu nám Pán žehnej.

Do Prahy jsme zpátky přijeli v jednu hodinu v noci.

 

Pán vás všechny žehnej

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík