Monthly Archives: Březen 2016

Zjevení Panny Marie (nejen) o 3. dodávce a stodole

Zjevení Panny Marie z úterý, 22.března 2014, v pozdních večerních hodinách (rekonstrukce):

„Mé děti,

kupte ještě 3. dodávku. Kupte stodolu. Jednomu z vás jsem ji ukázala. Modlete se za činy proti Vůli Boží jedné z vás+. Robertův tatínek byl zavražděn satanisty. Střezte se kontaktu s Janou+. Budou se snažit zavraždit vaše rodiče.++ Chraňte jejich duše, nedovolte jejich znečištění. Přikrývám nad vámi Svůj plášť. Dokončete příbytky.+++

Žehnám vám“

 

+ Jany Zezulové, bývalé člence našeho nejužšího poutně modlitebního týmu, která, jak víte, přešla k satanistům.😦 Dokonce i u nich už intrikuje a nejnověji bojuje proti Janě Karáskové o ďábelské prvenství v české satanistické hierarchii, hned po Antikristu. Kde usiluje převzít její místo (- 1. pekelné princezny).

++ https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/29/pronasledovani-trva-chrante-se/

+++ útulky posledního času, které, jak víte, připravujeme:

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Zavřeme společně pekelné jícny pro Armageddon

Také svatí a mučedníci nám přicházejí na pomoc…Panna Maria činí:

Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!

Objevili jsme, Milostí Boží, v Mnichově Hradišti, tajný klášter svatého Gorazda! HALELUJAH! Žáka Cyrila a Metoděje a Metodějova nástupce, (arci)biskupa

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/01/panna-maria-ve-zjeveni-na-nas-velmi-specha-s-prestavbou-garazi-na-utulky-a-dalsi-pomuzete-nam/

 

Zjevení Panny Marie: Sbírka na útulky posledního času, kapličky svatých věrozvěstů a dodávky pokračuje

 

Jak také z mých blogů víte, nejnověji nás Panna Maria pověřila koupí ještě stodoly k uchování dodávek (která nejspíše bude také zároveň útulkem posledního času) a dokonce ještě třetí dodávky. Víme ze zjevení Panny Marie, že těmito dodávkami budeme zachraňovat duše i těla. Připadá mi tak, že jejich počet kopíruje počet členů našeho týmu s řidičským průkazem. Jsou totiž také právě tři. Až pronásledování (nejen) křesťanů vypukne, budeme tak, vybaveni třemi dodávkami, moci zachránit více lidí. Již máme jednu vybranou, je velmi vhodná, ve velmi dobrém stavu (zdá se tak, že finanční náklady na její opravu budou velmi malé), je za 49 tisíc korun.

 

Děkujeme vám všem, že se podílíte na naši práci pro naši Nebeskou Rodinu svými modlitbami a finančními příspěvky, které posíláte. Jak víte, sbírka dál trvá. Čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Děkujeme vám. Bez vašeho podílnictví tímto způsobem naše práce pro naši Nebeskou Rodinu by nebyla možná.

 

Náš Pán Ježíš Kristus nechť mocně žehná vás i vaše rodiny, vede vás a ochraňuje

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

Reklamy

Pronásledování trvá. Chraňte se

Ze zednosatanistického oběžníku: 

———- Původní zpráva ———-
Od: margit@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 24. 3. 2016
Předmět: Akce Rodina

 

„AVE SATANAS 666!

Akci Rodina jste totálně posrali! (pozn. Minulý týden proběhla akce satanistů pronásledování našich rodin. Tito satanisti usilovali povraždit naše rodiče.) Nebýt prvního úspěchu jste úplněě na nule. (pozn. „úspěchem“ míní paní Slimáková to, že se jim podařilo zavraždit Robertova tatínka. Zítra má pohřeb.) Děkujte sestře Vítězné. (pozn. Janě Zezulové. Která se tím pyšní, že se jí podařilo zavraždit Robertova tatínka. Usilovala zavraždit také jeho maminku, moji maminku, Magdina tatínka atd.) Já se jdu radši věnovat zdravé výživě, píšou moc hezké články :-) http://ona.idnes.cz/margit-slimakova-dietni-potraviny-nefunguji-fnl-/vztahy-sex.aspx?c=A160309_111236_vztahy-sex_jup

Lucifer naplň vaše prcinky semínkem Ďáblovy neřesti (pozn. nechávám v plném znění, pro představu, s kým máme co do činění.)

Margit (pozn. Margit Slimáková)
sestra dietářka“

Panna Maria ve zjevení minulý týden nás upozornila na tyto jejich snahy, snahy satanistů, povraždit naše rodiny, stejně jako povraždit převážně starší lidi kolem nás. Znovu vás všechny nabádám vytisknout si, nechat si požehnat a nosit škapulíř svatého Antonína z Padovy:
Satanisti jeho účinek, ochranu skrze něj, nemohou probít (zrušit).
Tímto znovu upozorňuji na patřičný blog:
– s tím, že v jeho obsahu znovu zveřejňuji podobu škapulíře svatého Antonína. Jak jste někteří z vás zjistili, po jeho uveřejnění minulý týden, během několika dnů, satanisti zasáhli do souboru pdf a udělali v něm změny. Přičemž se poté nedalo škapulíř řádně vytisknout.
Jak píši, podobu škapulíře k jeho vytištění jsem nyní zveřejnila znovu, nově, není však vyloučené, že satanisti opět zasáhnou a patřičný soubor poškodí.
Stane-li se to, napište si mi o podobu škapulíře svatého Antonína osobně, nemáte-li ho přesto ještě, na můj e-mail, pošlu vám jej soukromě. Má e-mailová adresa je: kancelar@sdeo.cz
Aspoň vidíte, jak silný je ochranný účinek škapulíře svatého Antonína z Padovy (když kvůli němu satanisti tak šílí).
Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i vaše rodiny
NECHŤ JE NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICE, BŮH OTEC, SYN A DUCH SVATÝ, VĚČNĚ VELEBEN Amen
Petra Bostlová

RADOSTNÉ VELIKONOCE

Naši milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé,

 

přejeme vám všem radost ze Vzkříšeného Pána Ježíše Krista, našeho Dobrého Pastýře, Spasitele a Vykupitele.

Nechť náš Pán Ježíš vás a vaše rodiny žehná, vede a ochraňuje,

na přímluvu Panny Marie,

a dovede nás všechny (pro některé: zpět) do Jeho Ovčince

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

 

Velikonoční přání

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 28.3.-3.4.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 28.3.-3.4.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/28/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-3-3-4-2016-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-prosba-prosime-boha-otce-nejsvetejsi-bozi-trojici-o-bozi-bic/

 

Petra Bostlová

Přípravy na bitvy posledních časů vrcholí a sbírka pokračuje

Naši milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé,Panna Maria, jak z mých blogů víte, přichází k nám často a vede nás v naší činnosti pro Pána krok za krokem. https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/14/zjeveni-panny-marie-sbirka-na-utulky-posledniho-casu-kaplicky-svatych-verozvestu-a-dodavky-pokracuje/

Není mnoho času a tak na nás Panna Maria velmi spěchá.

Jak víte z mých blogů, připravujeme útulky posledního času, obnovujeme posvátní poutní místa našich prvních zvěrozvěstů, na která, spolu s vámi, budeme poté konat společné poutě, koupili jsme dvě dodávky, kterými máme, až pronásledování nás křesťanů nastane plně, zachraňovat duše i těla a dokonce, na příkaz Panny Marie z posledního zjevení Panny Marie před dvěma dny, máme koupit i dodávku třetí. Panna Maria nám v tomto zjevení zopakovala, abychom pořídili stodolu na bezpečné uchování těchto dodávek, která bude zřejmě i dalším útulkem posledního času.

V útulcích musíme ještě všude opravit dveře a pořídit zabezpečovací zařízení, většinou opravit střechy a udělat nutné vnitřní stavební úpravy. Bílá dodávka nebude zatím potřebovat mnoho dalších oprav, ty malé jsme už nechali udělat, zato červená dodávka je nyní u klempíře, který odstraňuje její korozi a celková tato oprava bude stát 40 tisíc.

Děkujeme vám všem, kteří se podílíte na všech těchto přípravách svými modlitbami a finančními příspěvky, které posíláte.

Číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Příspěvky, které nyní od vás příjdou, půjdou nově tedy na zakoupení ještě třetí dodávky, opravu červené dodávky, šetření na pořízení stodoly, nutné stavební úpravy útulků a výdaje s tím spojené.

Není mnoho času na všechny tyto činnosti. Je možné že máme na tyto přípravy ještě duben, maximálně do června. Do té doby musíme vše stihnout a připravit nás všechny na těžkou dobu, která stojí před námi. Kterou zvládneme i do té míry, jak dobře se na ni dnes tímto připravíme.

Děkujeme vám předem za vaše modlitby a finační příspěvky na tyto účely.

Panna Maria nechť vám vyprosí všechny milosti, které vy a vaše rodiny potřebují

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

Škapulíř sv. Antonína z Padovy. Přesně to, co nyní potřebujeme!

Moji milí čtenáři a modlitebníci,

tento přesilný exorcistní škapulíř svatého Antonína z Padovy si vystiskněte, zatavte či dejte do malého igelitového pytlíčku (to jako ochrana proti poškození), dejte požehnat katolickým knězem (dokonce škapulíř funguje a pracuje i bez kněžského požehnání, to pro ty z vás, kteří opravdu nemáte žádnou možnost si ho katolickým knězem nechat požehnat, ať z jakýchkoliv důvodů…) a připněte si ho (kupř. spínacím špendlíkem) viditelně na váš svrchní oděv (nebo jím provlékněte šňůrku a pověšte si jej na krk).

A už ho nesundávejte!

A pořád ho noste.

Je to taková síla…

HALELUJAH!

Ochrání vás přesně před útoky, které jsou v současnosti na nás všechny vedeny.

 

Toto jsou jeho milosti:

„Škapulíř sv. Antonína z Padovy

Toto je exorcistní škapulíř. Při nošení nebo pověšení na dveře domu vás ochrání před útoky ďábla a démonů. Protože ďábel nemůže vstoupit do obydlí, ani nemůže posednout osobu, která nosí škapulíř sv. Antonína.

Také ochraňuje před náhlou a násilnou smrtí. Prudkými bouřkami, vážnými nemocemi a poskytuje ochranu před zemětřeseními a dalšími přírodními katastrofami.“

 

( – zveřejnila jsem v blogu: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/17/preparations-and-remedies-priprava-a-prostredky-na-konec-casu-ulozte-si-vytisknete-a-sirte-sirte-sirte/

znáte ze stránky: https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

…a jak stále opakuji: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/  )

 

 

A zde máte škapulíř svatého Antonína z Padovy připravený k vytištění:

 

Velký formát (kupř. k vyvěšení na domovní dveře):

 

Malý formát (jako škapulíř na hruď, 16 exemplářů na jeden tisk):

 

 

HALELUJAH!

 

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Petra Bostlová

 

Vyhlašuji naše březnové modlitby Novény spásy, na týden 21.-27.3.2016

Milí přátelé, modlitebníci,tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v březnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

Naše březnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 21.3. 2016 a končíme v neděli, 27.3. 2016. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org