Monthly Archives: Prosinec 2015

MODLEME SE JAK O ZÁVOD, PROSÍM! DNES, NA SILVESTRA, ANTIKRIST PLÁNUJE VZÍT SI ROBERTOVO TĚLO A V NĚM SE SVĚTU DÁT POZNAT! ZARAŽME TO MODLITBOU!!

DNES, 31.12.2015, NA SILVESTRA, HODLÁ ANTIKRIST NA AVIZOVANÉ BUDHISTICKÉ AKCI V PRAZE, KTEROU SÁM A OSOBNĚ VEDE (!), VSTOUPIT DO TĚLA ROBERTA V., KARDINÁLNÍHO ČLENA NAŠÍ MODLITEBNÍ A POUTNÍ SKUPINY (!), NAVŽDY (!) POSEDNOUT JEHO DUŠI I TĚLO (!) A V JEHO TĚLE SE DÁT POZNAT SVĚTU! 

ZARAŽME TO MODLITBOU, PROSÍM!

 

MODLEME SE ZA ROBERTA  JAK O ZÁVOD, NECHME ZA NĚJ VYSLUHOVAT MŠE SVATÉ, POSTĚME SE ZA NĚJ, VYKONEJME ZA NĚJ POUŤ, ZKRÁTKA NEDOVOLME ANTIKRISTU TUHLE ĎÁBLOVINU!

 

Moc vám všem děkuji, kteří se připojíte k modlitbám a dalším činnostem za záchranu našeho Roberta.

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i vaše rodiny

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Honzík a Juraj

Reklamy

Jak se ochránit a vyvázat se, když vás okultista černě zaříkává? Modlitbou. Třeba touto:

Zvláště v současné době není žel žádnou vyjímkou, že proti vám či vašim blízkým někdo třeba i z vašeho okolí „jede“ černé modlitby, tedy pomocí magie vás zaříkává. Proti tomu nelze jinak než se vyvázat modlitbou. Z vlastní zkušenosti doporučuji tuto. Je velmi účinná.

Doporučuji do ruky vzít si benediktínský kříž a nahlas pravit:

 

Modlitba za osvobození a ochranu:

“ Postavme se do přítomnosti Ježíše Krista a odevzdejme se Jeho panování. Oblékněme se do Boží výzbroje, abychom byli schopni odporovat ďáblovým nástrahám. Stůjme pevně, opásaní kolem beder Pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti. Nesme štít víry, abychom uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměme od Boha také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Slovo Boží. (Srov. Ef. 6,10-17).

   Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného, zemřelého a vzkříšeného, spoutáváme všechny duchy povětří, vody, ohně, větru, země, podzemí a podsvětí. Také spoutáváme vlivy jakékoliv ztracené nebo padlé duše, která by mohla být přítomná, a všechny posly satanského ústředí, čarodějnického sabatu, černokněžníků nebo vyznavačů Satana, kteří by mohli být přítomní nějakým nadpřirozeným způsobem. Uplatňujeme nárok a vliv Ježíšovy Krve nad ovzduším a atmosférou, vodou, ohněm, větrem, zemí a jejími plody kolem nás, nad podzemím a podsvětím.

   Ve jménu Ježíše Krista zakazujeme všem jmenovaným nepřátelům, aby komunikovali mezi sebou nebo s námi, aby si navzájem pomáhali nebo dělali cokoli jiného než jen to, co jim v Ježíšově jménu přikážeme.

——————————————————————————————————————————————————————————————–
Ve jménu Ježíše Krista pečetíme toto místo, všechny přítomné a jejich rodiny a blízké, jejich místa, vlastnictví a zdroje obživy Ježíšovou Krví. (Opakuj 3x).

 —————————————————————————————————————————————————————————————–

Ve jménu Ježíše Krista zakazujeme jakýmkoliv ztraceným duchům, čarodějnickým shromážděním, satanským skupinám nebo jejich poslům a společníkům, podřízeným nebo nadřízeným, aby škodili a mstili se nám, našim rodinám nebo blízkým, nebo škodili a ničili náš majetek.

——————————————————————————————————————————————————————————————-
Ve jménu Ježíše Krista a skrze zásluhy jeho drahocenné Krve lámeme a rušíme každou kletbu, kouzlo, pečeť, očarování, magii, pouto, léčku, past, záměr, lež, úskalí, překážku, podvod, odchylku nebo zmatek, duchovní spoutanost nebo vliv nebo pověření, každou nemoc těla, duše, mysli nebo ducha, které byly namířeny proti nám, proti tomuto místu nebo proti jakékoliv osobě, místu a věci, s námi spojenými, nějakou zprostředkující osobou, nebo byly způsobeny našimi vlastními chybami a hříchy. (Opakuj 7 krát).
——————————————————————————————————————————————————————————————–
Klademe Kříž Ježíše Krista mezi sebe a všechny generace našeho rodokmenu, a mezi ty, za které se modlíme, a všechny generace

v jejich rodokmenu. Ve jménu Ježíše Krista prohlašujeme: ať neexistuje žádná přímá komunikace mezi generacemi. Veškerá komunikace ať je pročištěna drahocennou Krví Pána Ježíše Krista.

   Neposkvrněná Panno Maria, přikryj nás světlem, silou a mocí své víry. Otče, přikaž andělům a svatým, aby nám pomáhali. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi naší moudrostí, spravedlností, posvěcením, vykoupením, uzdravením a osvobozením. Odevzdáváme se pod vládu Tvého Ducha Svatého a přijímáme Tvou Pravdu ve službě uzdravování.
   
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.12.2015 – 3.1.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.12.2015 – 3.1.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/12/28/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-12-2015-3-1-2016-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-prosba-prosime-boha-otce-nejsvetejsi-bozi-trojici-o-boz/

 

Petra Bostlová

MODLEME SE ZA JAROMÍRA JÁGRA, JE KŘESŤAN A PROTO HO SATANISTI V TYTO DNY CHTĚJÍ OBĚTOVAT! Vánoční poselství Jaromíra Jágra našemu národu:

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Štědrovečerní vzkaz Jaromíra Jágra modlitební skupině Petry Bostlové
Datum: 2015-12-25
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Sedím tady a přemýšlím…. Myslím, že člověk má ve svém životě 2 důležité úkoly… Prožít svůj život, jak nejlépe umí ( neexistuje přesný návod, každý jsme jiný a každého dělá šťastného něco jiného) a najít cestu k Bohu…. Čím rychleji najdeš tu cestu, tím lépe ( šťastněji ) svůj život prožiješ…( to vím na 100%)…… Nebojte, nikomu neradím, jen mám pocit to napsat…. Možná ta zpráva někomu pomůže. A i kdyby jen jednomu člověku…. I to se cení

Jaromír Jágr

(foto ke zveřejnění)“

11800506_895422740534559_251309144181901674_n

 

 

 

MODLEME SE MOC ZA JAROMÍRA JÁGRA, PROSÍM, MÁM INTERNÍ ZPRÁVY, ŽE HO SATANISTI HODLAJÍ V TYTO DNY OBĚTOVAT! PROTO, ŽE SE STAL KŘESŤANEM! PŘIJEL NA SVÁTKY DOMŮ, DO ČECH A TOHO HODLAJÍ ČEŠTÍ SATANISTI ZNEUŽÍT K JEHO LIKVIDACI! MODLEME SE, NECHŤ NÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS ROZSEKÁ VŠECHNY ĎÁBELSKÉ PLÁNY PROTI JAROMÍRU JÁGROVI, PROSÍM Amen

PÁN JEŽÍŠ JAROMÍRA JÁGRA A CELOU JEHO RODINU MOCNĚ ŽEHNEJ, OCHRAŇUJ A VEĎ

Žehnám křížem našeho Pána Ježíše Krista Jaromíru Jágrovi a celé jeho rodině

Panno Maria, skryj Jaromíra Jágra a celou jeho rodinu pod svůj ochranný plášť, prosíme tě snažně Amen

 

Děkujeme

 

SLÁVA A CHVÁLA BUĎ BOHU NA VÝSOSTECH A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE

 

Petra Bostlová

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/12/25/chrante-se-pred-satanem-a-antikristem-jak-takto/

CHRAŇTE SE PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM. JAK? TAKTO:

Dnes nad ránem v rámci včerejší modlitební kampaně při litaniích k Božímu Milosrdenství přijala jsem naléhavou žádost od Nejsvětější Boží Trojice, že musím zveřejnit znovu můj blog s pořadovým číslem 21.Při hledání v seznamu mých blogů, v rámci toho, co se kolem nás všech zvláště nyní děje, mě vcelku nepřekvapilo, že to JE TENTO:

 

MODLITBY A RADY PRO KAŽDÉHO IV (tedy i zednáře!) : JAK SE UCHRÁNIT PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM

 

Předně: CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ, CELOU SVOU MYSLÍ A SILOU SE OBRAŤTE K PÁNU BOHU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE. ZAČNĚTE SE PRAVIDELNĚ ÚČASTNIT MŠÍ SVATÝCH, kde ovšem nevysluhují knězi-zednáři!!. NECHTE SE CO NEJDŘÍVE POKŘTÍT DO KATOLICKÉ CÍRKVE (nejste-li pokřtěni) A CHOĎTE POTÉ PRAVIDELNĚ KE SVATÉ ZPOVĚDI, jednou za týden A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ co nejčastěji. ČTĚTE PÍSMO SVATÉ, BIBLI SVATOU, KAŽDÝ DEN. KAŽDÝ DEN SE MODLETE K BOHU, V A SKRZE KRISTA JEŽÍŠE.

 

PROTI ANTIKRISTU (a samozřejmě Satanovi) : PŘIJMĚTE BOŽÍ PEČEŤ: http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Czech.pdf

Podrobné instrukce, zde:

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/pecat-ziveho-boha/

(krátce shrnuto: Boží pečeť si vytiskněte, nechte posvětit katolickým knězem – nezednářem! – a vyvěste na viditelné místo ve vašem domově a modlete se jí každý den, hned ráno, spolu s modlitbou svatého růžence a modlitby Korunky k Božímu Milosrdenství)

 

Dále si pořiďte medailky spásy a škapulíř Boží pečetě, k objednání na: http://christogifts.com , nechte si je katolickým knězem požehnat a rozdejte je všem členům vaší rodiny. Požehnanou medailku spásy a škapulíř noste na krku. Každý den se k medailce (nerozlučně) modlete modlitbu modlitební kampaně Ježíš lidstvu číslo 115, která zní (- najdete ji na: http://www.varovani.org):

Z poselství Panny Marie ze dne 18. července 2013 v 19:14.
MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 115
O DAR OBRÁCENÍ
„Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy.
Zbav mě pochybností.
Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost Tvého Syna.
Přines mi pokoj a útěchu.
Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen.
Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství Tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.“

 

 

PRAVIDELNĚ, KAŽDÝ DEN (i několikrát denně) SE MODLETE, jak již řečeno, MODLITBU Č.33, modlitbu Boží pečeti, z: www.varovani.org, která zní:

MODLITBA BOŽÍ PEČETI

Z poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 12:20 (z www.varovani.org )

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ č. 33

PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

„Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou Božskou pečeť ochrany.

Tvé Božství obklopuje mé tělo a duši navěky.

Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.

Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě navěky věků.

Miluji Tě, drahý Otče.

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.

Obětuji Ti tělo a krev, duši i Božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen.“ Váš milující Otec v Nebi, Bůh Nejvyšší

POZOR! Nejedná se o jakoukoli magii, ale pravý opak. Boží ochrana, pečeť,  se tak nedá vynutit, ale je dávána Darem Boha Otce, Jeho Vůlí, je protikladem ke službě Satanovi! Tzn. : sloužím-li Satanovi, nemohu mít zároveň Boží pečeť ochrany.

Modlitba Boží pečeti, jak nám Panna Maria pověděla, je nejsilnější Boží ochranou, která kdy lidstvu byla dána.

 

Zde zveřejňuji tak 3 základní a zároveň nejvýznamnější ochranné modlitby, zvláště v této a přicházející době. /S uchovanou myslí všech zveřejněných modliteb a rad předcházejících, viz rubrika: Modlitby a rady (nejen) pro zednáře, zvláště modlitba k Svatému Archanděli Michaelovi, která zní: Modlitba ke Svatému Archanděli Michaelovi (nejdůležitěšímu anděli v boji proti Zlému/Satanovi a jeho démonům):

„Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou!

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme!

A ty, kníže nebeského vojska, uvrhni Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

Božskou mocí do propasti pekelné Amen./

 

Jsou to tedy: modlitba Boží pečeti z Poselství Varování našeho Pána z www.varovani.org, tj. modlitba č. 33., viz výše, modlitba svatého růžence a Korunka (růženec) k Božímu Milosrdenství. Všechny tyto 3/4 modlitby – protože přidáváme ještě modlitbu ke Svatému Archanděli Michaelovi, viz výše, se modlíme hned ráno.

Tyto tři/čtyři modlitby je zapotřebí se modlit DENNĚ. (viz níže, za poznámkou v závorce)

 

/pozn. Nezapomeňte, každý den, hned ráno, sebe a svou rodinu (a koho chceme a potřebujeme chránit) zasvěcovat Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Existuje více zasvěcovacích modliteb, k zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše se můžete modlit kupř.  modlitbu z Akity:

Modlitba z Akity

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo skutečně přítomné v Nejsvětější Svátosti, zasvěcuji Ti své tělo a duši, aby byly úplně spojené s Tvým Srdcem, obětovaným v každém okamžiku na všech oltářích světa a vzdávajícím chválu Otci a prosícím o příchod Jeho Království. Prosím, přijmi mě jako pokornou oběť. Používej mě podle své vůle ke slávě Otcově a ke spáse duší. Nejsvětější Matko Boží, nikdy nedovol, abych byla oddělena od Tvého Božského Syna. Prosím Tě, braň mě a ochraňuj mě jako své dítě. Amen.“

K zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se můžete modlit kupř. fatimskou zasvěcovací modlitbu, která zní:

(Panna Maria ve Fatimě slíbila vítězství Jejího Neposkvrněného Srdce. K tomuto vítězství přispějeme, když se všichni zasvětíme Jejímu Srdci. Modlitba zastavení:) „Panno Marie, Matko moje, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci v životě i ve smrti, aby mě chránilo od každé záhuby duše i těla. Vím, Matičko, že ti, které ochraňuješ, jsou v bezpečí a proto se odevzdávám Tvému Srdci s úplnou důvěrou pro tento čas pro věčnost. Amen“

Nebo: Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: „Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod Svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s Tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a Jeho Vůli. Amen“ /

 

 

MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE

V poselství Marii Božího Milosrdenství 5. února 2012, Naše Paní, Panna Maria, naléhavě vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ. Říká nám:

„Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ.

Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně.“

A jak se modlitba svatého růžence modlí? Kupte si růženec a nechte si jej u katolického kněze posvětit. A začněte takto:

MODLITBY RŮŽENCE

Nejdříve se pomodlíte modlitbu před růžencem:

„Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost]. Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen.

A začnete:

Na křížku: Apoštolské krédo:

„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“

Poté: Na velkém (samostatném) zrnku: Otče náš:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“

Následují 3 malá zrnka: Zdrávas Maria: (tedy 3krát)

„Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Za každou sérií Zdrávasů následuje: Sláva Otci:

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

Zakončená Fatimskou vložkou:

„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.“

Takže: na malých zrnkách – Zdrávas Maria (10x) a na velkých zrnkách Otče náš (tj. Modlitba Páně, 1x.)

Takto se modlí celý kruh a pokračuje se modlitbou: Zdrávas královno:

„Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!“

A pokračuje se: „Oroduj za nás, ó svatá Matko Boží, abychom směli být hodni zaslíbením Kristovým.“

Zakončí se modlitbou :Modlitba po růženci:

„Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

(pozn. Není-li úplně jasné, v závěru vysvětlím ještě jednou, z jiné strany, s obměnou. Tak se jí modlí většina Církve, mě nevyjímaje.)

Modlitba svatého růžence trvá cca 20 minut.

 

KORUNKA (RŮŽENEC) K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (opět se modlí na růženci)

Na začátku:

Otče náš….

Zdrávas Maria….

Věřím v Boha….(Apoštolské krédo), viz příslušné obsahy, viz výše

Na zrnkách Otčenáše (tj. na velkých zrnkách, 1x):

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa!“

Na zrnkách Zdrávasu (tj. na malých zrnkách, tedy 10x):

„Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!“

Takto se modlíme po celý růženec a na růženci zakončíme, na křížku (3x):

„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!“

Na závěr:

„Ó Krvi a Vodo, které jste vytryskly z otevřené rány Srdce Ježíšova jako pramen Milosrdenství pro nás, pro vás důvěřuji:

3x: Ježíši, Tobě důvěřuji. Amen.

Milosrdenství Boží je nade všemi jeho díly!

Věčně budu chválit Milosrdenství Pánovo!

Modleme se:

Všemohoucí Trojjediný Bože, prosíme tě, dej, ať Tvé dílo vykoupení lidí z věčné smrti všichni poznají a s důvěrou příjmou Tvé nekonečné Milosrdenství skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko a vroucně Tě prosíme: prosbami našimi nepohrdej v potřebách našich, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, ó slavná, požehnaná Panno Maria, Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice naše, se Synem svým nás sjednoť, Synu svému nás doporučuj, Synu svému nás obětuj, abychom sjednoceni s Ježíšem našli zalíbení u Otce a pomohli Mu změnit svět. Milosrdný Bože, tobě buď vláda, chvála a sláva nyní i vždycky. Amen.“

Korunka (růženec) k Božímu Milosrdenství se modlí ve 3 hodiny odpoledne (správného času, tedy letního v 16 hodin), samozřejmě když nelze, pak kdykoli během dne, i několikrát denně. Délka cca 10 minut.

 

Panna Maria nám řekla, že každodenní modlitbou svatého růžence a růžence (Korunky) k Božímu Milosrdenství dostaneme Boží ochranu, ochranný kruh, který Satan nepřekročí. (Služba Kristu, ne opak, je opět předpokládanou samozřejmostí.)

Prosím, vezměme tyto Boží dary a s díky jich všech tří/čtyř užívejme v modlitbách každý den + zasvěcovací modlitby výše. Pro naši ochranu a ochranu našich blízkých, v nadcházejícím období, které je před námi.

Pán vám všem žehnej

Petra Bostlová

Vymodlete si pro sebe, vaši rodinu, přátele a známé také Deviatnik, přesilnou Boží ochranu: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

V tomto období vedoucím ke Druhému Kristovu příchodu (tedy apokalyptické době, jíž už nyní žijeme) jsou, kromě výše a níže uvedeného, zásadní modlitby z: www.varovani.org . Jedná se o modlitby z Nebes psané pro nás, abychom se je pravidelně modlili. Panna Maria nás prosí, abychom se je modlili alespoň 15 minut každý den, aby se dosáhlo patřičné silné jejich účinnosti. Říká nám, že modlením se nich rozvírá se samé Nebe. My, co se je již nějakou dobu modlíme, sami máme tu zkušenost s jejich silou a účinností. Je převeliká!! Kromě toho:

http://bostlova.blog.idnes.cz/c/321401/Zakladejme-modlitebni-skupiny-modlitebni-kampane-Jezis-lidstvu.html

 

Pravidelně čtěme Písmo Svaté – Bibli Svatou, modleme se biblické Žalmy a čtěme Poselství Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie, Poselství Varování na: www.varovani.org a modleme se tamější modlitby, jak už řečeno

RADY: Kromě každodenních modliteb:

/pozn. nejedná se o mé vlastní rady, ale o naléhavé žádosti a prosby přímo Pána Ježíše. Stejně jako modlitby výše, spolu s Pannou Marií./

1. Katolickým knězem posvěcenou Boží pečeť (posvěcený výtisk, viz výše) si vyvěste na viditelné místo ve vašem domově a modlete se jí každý den, hned ráno, než začnete den, spolu s modlitbou svatého růžence a modlitby Korunky k Božímu Milosrdenství + zasvěcovací modlitby

2. Pořiďte si medailky spásy a škapulíř Boží pečetě, k objednání na: http://christogifts.com , nechte si je katolickým knězem požehnat a rozdejte je všem členům vaší rodiny. Požehnanou medailku spásy a škapulíř noste na krku. Každý den se k medailce (nerozlučně) modlete modlitbu modlitební kampaně Ježíš lidstvu číslo 115, text modlitby – viz zde na blogu výše (jinak ji najdete na: http://www.varovani.org)

3. Pořidte si domů svěcenou nebo exorcizovanou (měl by vám jí dát katolický farář, pozor: nezednář) a pokropte si jí rohy vašeho domova. Každý den se jí pokřižujte, zvláště před modlitbami.

4. Pořiďte si domů posvěcené svíce již nyní. Velmi doporučuji se modlit se zapálenou posvěcenou svící. Zvláště v modlitebních kampaních, jestliže se jich s námi zúčastňujete.

5. Pořiďte si benediktínský kříž, nechte si ho katolickým farářem-nezednářem posvětit a noste jej na krku. (Benediktínský kříž dostanete ke koupi kupř. v náboženském obchodě Pro Ecclesia, je nad kostelem Sv. Ignáce nad Karlovým náměstím v Praze.)

6. Doma mějte vystavené posvěcené sošky a svaté obrázky, zvláště: Pána Ježíše, Panny Marie, Svatého Michaela Archanděla, Svatého Jiří a další, samozřejme posvěcené křížky.

7. Vytvořte si také ochranný balíček, který noste s sebou, když jdete ven (kupř. v příruční tašce jej mějte stále), sestávající se z: vytištěné posvěcené Boží pečeti, posvěcených svatých obrázků a v lahvičce trochu svěcené vody.

Moje rada: V kuchyni k solení jídla běžně používejte exorcizovanou sůl (bude vás tak čistit od vnitřního znesvěcení): https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/

Pán Ježíš vás všechny veď a ochraňuj

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

Přesilná rychlá ochrana a pomoc Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/03/presilna-ochrana-panny-marie-pro-vsechny-kdo-o-jeji-pomoc-prosi-nejen-zednari-kteri-jste-utekli-ke-kristu-a-vsichni-satanem-a-jeho-otroky-pronasledovani-naucte-se-kratkou-nastrelnou-modlitbu-a-pro/

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/17/presilne-modlitby-na-ochranu-od-svateho-lva-iii-papeze/

Poznámka: Prosím, do tohoto textu pravidelně nahlížejte, budu jej průběžně upravovat a přidávat další rady a variace. Zveřejňuji však již nyní, abyste se mohli modlitby začít modlit a podle všeho se zařídit. Děkuji.

 

Zdroj: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

Vánoční přání vám všem

 

RADOST Z NAROZENÍ KRISTA, NAŠEHO SPASITELE A VYKUPITELE, PŘEJEME NÁM VŠEM,

 

A PROTO:

 

Část 2.2

 

 

 

Děkujeme.

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Honzík a Juraj

 

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

jak určitě z mých blogů víte, v centru naší modlitební a poutní skupiny máme, Milostí Boží, zjevení Panny Marie. AVE MARIA!

Panna Maria nás úžasně vede – a velice konkrétně. Vede nás, když jsme zrovna na pouti, vede nás, když jsme zrovna na modlitebním a žehnacím výjezdu, vede nás a zjevuje se nám, kdykoli nás naše Nebeská Matička chce poslat zcela konkrétně tam a tam, od nás žádá učinit to a to či nás naopak varovat. AVE MARIA!

 

Kromě každodenních a každonočních modlitebních kampaní, jsou to v posledním čase, od září letošního roku (předtím, než nás Panna Maria vyšle na pouť do Španělska, Rumunska a dál, jak z mých blogů víte), zvláště aktivity příprav na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve, k čemu nás Panna Maria směřuje. Na Její pokyn tak zprovozňujeme auta, která mají poté, až budou peníze z oběhu staženy a budou jen platící 666RFID čipy, sloužit k našemu vzájemnému propojování s vámi. Na pokyn Panny Marie, jak víte, jezdíme do konkrétních měst a míst ČR (a nověji též SR), kde konkrétně se máme modlit a žehnat a z posledních dní přibyl další úkol…

 

Panna Maria nám sice ukázala smysl, proč část naší modlitební jednotky v poslední době jezdí také po garážích, které má rozesety po různých částech ČR jeden člen naší poutní skupiny. A zde se modlíme a modlíme a žehnáme. Připravujeme tím totiž půdu pro… Tyto garáže totiž, které jsou v osobním vlastnictví, Panna Maria chce, aby v časech pronásledování Církve sloužily jako místa vysluhování mší svatých! Tyto garáže máme tak vybílit a opravit a instalovat v nich oltáře s obrazem Panny Marie, jak nám Panna Maria řekla. Zkrátka je uzpůsobit k tomuto vznosnému účelu. A to bezodkladně. Mohu vám tím s radostí oznámit, že pro vás tímto způsobem budeme mít, Milostí Boží, takové alternativní kostely v severní části Prahy, v Milovicích, v Mladé Boleslavi (tam na třech místech), u Příbrami (dostupné z Příbrami pěšky) a v Mnichově Hradišti.

 

Včera na žehnacím a modlitebním výjezdu nás Panna Maria ve zjevení vyzvala nadto ke koupi dalších garáží, které mají sloužit k tomuto účelu. Jsou celkem tři – v Dublovicích (ve Středních Čechách). Toto místo, jak nám Panna Maria řekla, je vůbec moc důležité, Satan tam totiž vytvořil Pekelný jícen, tedy místo vycházení pekelných sil z útrob země na povrch. Máme tak do Dublovic vykonat pouť a koupit dotyčné garáže na určeném místě, kde se budou v časech pronásledování Církve vysluhovat mše svaté.

 

Satanisti se hned zhlukli a že dotyčné garáže skoupí! Panna Maria nám ve včerejším zjevení řekla zcela jasně: „Nedovolte, aby Jana (pozn. Jana Z., to je ta, která opustila naši modlitební skupinu a dala se k satanistům 😦 , jak jsem vás již informovala a varovala + ) skoupila ty garáže. Udělejte to vy!“

 

+ https://petrabostlova.wordpress.com/2015/12/07/upozorneni-nasim-modlitebnikum-a-priznivcum/

 

 

 

Mám-li tak rekapitulovat naši současnou činnost pro Pána, která si vyžaduje výdaje, jsou to: 1. Zprovoznění aut na dobu pronásledování Církve (- to je již hotovo, již nebude snad třeba dalších výdajů, Pán dej), 2. Modlitební a žehnací poutní cesty po ČR a Slovensku, 3. Nově: renovace garáží (jejich vybílení a někde je třeba je nově nahodit) – jejich příprava coby míst pro vysluhování mší svatých, 4. Nově: koupě tří dalších garáží v Dublovicích k tomu samému účelu. Jedna garáž je za 31 tisíc, tedy celkem za ně vydáme 93 tisíc. (Na garáž je to velmi dobrá cena.)

 

Jak vidíte, je to celkem hodně také finančních prostředků, které je třeba vydat, aby mise mohla fungovat.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte misi uskutečňovat právě i finančními prostředky, které na ten účel posíláte. Účet pro Českou republiku je: 2200438778/2010, účet pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Jak už jsem psala dřív, bez vás by tato mise nebyla možná. Děkujeme, že, jak věříme, Milostí Boží a Jeho požehnáním nám pomůžete uskutečnit i tyto vytyčené cíle, které nám Panna Maria, naše milovaná Nebeská Matička, uložila. Nechť Panna Maria vám za to u Pána vyprosí všechny milosti, které vy a vaše rodiny potřebujete. Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď.

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík