Monthly Archives: Září 2015

Přípravy na poutní cestu do Španělska, Rumunska (a dál) vrcholí

děkujeme vám všem za vaše modlitby a podporu.

Stále modlitebně zápasíme, abychom již mohli vyjet na poutní cestu do Španělska a dál, tak, jak od nás Panna Maria žádá. (Viz mé předchozí blogy.)

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/pred-nami-je-velika-poutni-cesta-do-rumunska-rekla-nam-panna-maria-pomuzete-nam/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/30/satan-s-antikristem-v-praze-pripravuji-se-na-rumunsko-a-cely-svet/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/08/satanisti-presunuji-sve-sily-castecne-z-rumunska-do-grenady-ze-zednosatanistickeho-obezniku/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/10/panna-maria-promluvila-k-nasi-pouti-a-stavu-nejen-nasi-zeme/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/15/cerny-frantisek-radi-a-jeste-ke-spanelsku/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/21/cerny-papez-sesazen-a-demonske-laboratore-rumunska-a-spanelska-satanisti-rozsiruji-i-do-recka/

 

Útoky satanistů zesilují, do kterých spadá i situace s Robertem, naším poutníkem, za kterého se modlíte. Děkujeme vám moc, modlete se dál. Je kardinálním členem naší modlitební výpravy – a satanisti tento fakt moc dobře vědí. Bez něj by naše poutní cesta bylo střílení slepými patronami.

Také je stále platná sbírka na tuto poutní cestu (a bude po celou dobu naší výpravy), číslo účtu je:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

Děkujeme vám všem, kteří jste již přispěli a kteří přispíváte. Stejně jako tomu bylo v případě minulé poutní cesty do Dhermi a po Balkáně v červnu, satanisti se nám neustále snaží prodražovat cestu nejmožnějšími způsoby a také tím, že nám způsobují závady na autě. A to už tady, v Čechách, aniž jsme ještě vyjeli.

Děkujeme vám všem za vaši podporu, modlitební a finanční.

Jsme spojeni v modlitbách.

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i celé vaše rodiny

 

Petra Bostlová a poutníci

Reklamy

PANNA MARIA O LEBCE SVATÉHO VÁCLAVA! MODLEME SE

PANNA MARIA PROMLUVILA:

 

„Mé děti!

Palladium Země České bylo pošlapáno a lebka svatého Václava ztracena. Ne však rukou jediného českého biskupa.  Tváří v tvář hrozbě věčného zatracení jejich duší ani jeden nenašel odvahu postavit se našemu Otci a sloužit Satanovi. Letošní svatováclavská pouť byla Mým velikým vítězstvím. Křesťané v bezpečí přišli a odešli a nestali se obětí satanistů. Dobří lidé všech vyznání se potkávali v Mých chrámech a Má ochranná ruka a zasvěcení nad Českou a Moravskou zemí nebylo sejmuto.

Vidíte, jakou sílu má modlitba. Modlete se, Mé děti, abych i nadále mohla chránit vás a vaši zemi.

Žehnám Vám

Panna Maria“

 

 

 

Zvláště tváří v tvář hrozbě, která visela nad letošními svatováclavskými slavnostmi ve Staré Boleslavi, viz mé předchozí blogy, modlili jsme se ve Staré Boleslavi od neděle od půl deváté večer až do pondělí do pěti do rána.

HALELUJAH! DĚKUJEME, MATIČKO!

Děkuji vám všem, kteří jste se k nám modlitebně přidali z vašich domovů.

 

 

„Petro,

jak jsem vás již informoval, hrozilo zničení lebky svatého Václava a zahození té pravé do Labe. Panna Marie navštívila všechny české a moravské biskupy a osobními rozhovory s nimi je přivedla k pravé víře bez jakýchkoli pochybností. Jejich bohabojnost byla ukázková.

Přesto však pozor! Podle očitých svědků nebyla lebka svatého Václava pravá vystavená. Nikdo kromě několika vysoce postavených satanistů Johanny (pozn. Jany Karáskové), Gumperta a Baal – Bocka nevěděli, kam se poděla. Nyní záhadu rozluštili kriminalisté!

http://www.novinky.cz/krimi/381836-v-divoke-sarce-lezela-lidska-lebka.html

Bomba! Chápete to? Jeden den paní Petra Bostlová uveřejní zprávu o hrozícím zničení lebky a druhý den po úspěšných modlitbách se najde jakási starobylá lebka pohozená na známém satanistickém rynku v Divoké Šárce, odkud jsme vám přinesli záběry démonů 666, kteří se tam ukrývají. Odnesli snad lebku satanisté do tohoto pekla a zjistili, že síla svatého Václava je taková, že ji musí navrátit zpět?

Nenechme lebku opět ztratit! Bojujme za její záchranu. Satanisté nyní udělají vše pro to, aby se ztratila! A budou vymýšlet různé příběhy, jaká že to lebka je!

…“

 

ANO, MODLEME SE, OSTOŠEST, ZA BOŽÍ OCHRANU LEBKY SVATÉHO VÁCLAVA  A JEJÍ VRÁCENÍ KŘESŤANŮM A ULOŽENÍ NA BEZPEČNÉ MÍSTO!

DOKONCE SATANISTI JI NYNÍ CHTĚJÍ PŘES SCHWARZENEGGRA ODVÉST DO USA! SNAD DO SKULL AND BONES?! 

 

„Petro,

satanisty přijel podpořit v jejich tažení proti Kristu Arnold Schwarzenegger. Má odvézt něco velmi cenného do USA, více nevíme.http://revue.idnes.cz/arnold-schwarzenegger-navsteva-praha-video-fen-/lidicky.aspx?c=A150929_111123_lidicky_zar

…“

 

ANO, MÁ ODVÉST LEBKU SVATÉHO VÁCLAVA!

MODLEME SE! K TOMU NESMÍ DOJÍT!

 

 

Pane, náš Nebeský Otče, prosím, ochraň lebku našeho světce svatého Václava, nenech ji dál znesvěcovat ani ztratit, ale doprav ji do bezpečného úkrytu. O to Tě prosíme ve Jménu našeho Pána Ježíše Krista, na přímluvy naší Matičky Panny Marie, Amen. 

 

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.9.-4.10.2015

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.9.-4.10.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-9-4-10-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-satana-a-antikrista-z-prahy-stare-boleslavi-ptyce-a-cele-cr-a-sr-a/

 

Petra Bostlová

ALARM! MODLEME SE ZA ČLENA NAŠÍ SKUPINY, PROSÍM, ZASE MU HROZÍ TOTÁLNÍ ZNESVĚCENÍ SATANEM!

ALARM! MODLEME SE ZA ČLENA NAŠÍ SKUPINY, PROSÍM, ZASE MU HROZÍ TOTÁLNÍ ZNESVĚCENÍ SATANEM! 

Moji milí modlitebníci,

obracím se na vás všechny opět s naléhavou prosbou (stejně jako před několika týdny) – modleme se za Roberta, člena naší poutní skupiny, ostošest, je zase v totálním ohrožení Satanem!

 

Před několika hodinami jsme měli zjevení Panny Marie. Panna Maria nám řekla, že jeho současný stav je velmi vážný. Bůh Otec jej sice od čipu a ďábelské virové  nákazy očistil, satanisti mu však nato píchli nákazu jinou, novou, ještě horší! Má se jednat o mutaci viru HIV, přičemž imunita zůstává u člověka neporušena, zato se tvoří v těle metastázy, virus duchovně otráví tělo takového člověka! Panna Maria nám řekla, že má z toho v sobě hlubokou nenávist k Bohu Otci, Jejímu Synu i k Ní. – On, před těmito virovočipovými útoky satanistů, pln lásky k celé naší Nebeské Rodině!

Hrozí mu bezprostředně, řekla nám Panna Maria (protože v tomto stavu nemá svoji vůli absolutně pod kontrolou), že bude zneužit Satanem k vraždění, znásilňování a rituálním vraždám! A to se může stát již dneska!

 

Prosím, tuhle Satanovu hrůzu musíme modlitebně  odvrátit! Nesmíme dát nikoho, natožpak jednoho z nás! Zvláště toho, který svou několikaletou, odvážnou a ustavičnou prací pro našeho Pána zásadně pomohl zachránit tolik životů a duší!

 

Modleme se, prosím, za něj, aby jej Hospodin vysvobodil, skrze Krista Ježíše, nechejme za něj vysloužit mše svaté, poproste také své křesťanské přátele o modlitební pomoc, modleme se ty nejsilnější modlitby, které známe, nesmíme Roberta nechat Satanovi!!!

 

Modleme se k Bohu Otci, ostošest! Jen On jej může, skrze Krista Ježíše, vytrhnout z takové potopy!

 

Děkuji vám všem za vyslyšení mé naléhavé prosby

 

Petra Bostlová

Modlitební kampaň každou sobotu budeme společně začínat v Lysolajích! Tak, jak chce Panna Maria.

Modlitební kampaň každou sobotu budeme společně začínat v Lysolajích! Tak, jak chce Panna Maria.

 

2015-09-15 18.28.21

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

při posledním zjevení Panny Marie před dvěma dny nám Panna Maria dala úkol: začínat modlitební kampaň každou sobotu u ní u kapličky v Lysolajích.

Velmi rádi tak budeme činit!

 

Jak víte, dosud jsme se v Lysolajích u Panny Marie scházeli každou první sobotu v měsíci a pokud možno na každý mariánský svátek, kdykoli. Nyní nově to má být nejen jednu v sobotu v měsíci, ale každou sobotu.

 

Máme se scházet v co nejhojnějším počtu, žádá nás Panna Maria. Proto prosím o vaši přítomnost.

 

Budeme se takto pravidelně scházet přímo u kapličky Panny Marie v Lysolajích každou sobotu, ve 12 hodin, aby jednou z prvních modliteb byla společná modlitba Anděl Páně.

 

Poprvé se takto tedy sejdeme již tuto sobotu, 26. září 2015, ve 12 hodin.

 

Autobus nám jede ze stanice metra Dejvická, bus č. 355, v 11.25 hodin. (Vystoupí se na autobusové zastávce: Lysolaje a jde se pěšky cca 300 metrů, po chodníčku dolů do parku.)

 

 

Budeme se samozřejmě společně modlit nejsvětější růženec a litanie, Panna Maria ve zjevení přímo mluvila o litaniích.

 

 

Těšíme se na vás! 🙂

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

 

p.s….A samozřejmě: prázdné láhve s sebou – to na zázračnou vodičku Panny Marie! 🙂

 

Panna Maria vás všechny žehnej

 

2015-09-15 18.30.29

 

EPIDEMIE S OČKOVÁNÍM, O KTERÉM MLUVÍ POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, JE JIŽ NA SPADNUTÍ!

EPIDEMIE S OČKOVÁNÍM, O KTERÉM MLUVÍ POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, JE JIŽ NA SPADNUTÍ!

 

Toto je zatím můj nejdůležitější blog. (Počítáno mezi těmi, které nepřináší Slovo naší Nebeské Rodiny.)

A jestli to ne, pak rozhodně jeden z nejdůležitějších.

 

Přináším vám aktuální informace ze zednosatanistické dílny:  Jestli tyto plány zednosatanistů Hospodin dovolí, pak již do měsíce, příští měsíc, jak zednosatanisti plánují, vypukne smrtící epidemie, o které mluví poselství Varování. Tato epidemie je vyvinuta v laboratořích zednosatanistů. Jedná se o virus utvořený z lidských buněk, který při napadení lidského těla nakazí mateřské buňky hostitele. Jedná se o napadení fyzické a duchovní. To znamená, kromě symptomů fyzických potíží nakaženého člověka je zásadně napadena také jeho duchovní stránka.

 

Těm, kteří na tuto epidemii nezemřou, vládnoucí zednosatanistická garnitura nabídne, či lépe: vnutí očkování, prý jako prevence před touto smrtelnou chorobou. Tyto vakcíny jsou však ze stejné zednosatanistické dílny. Nejen že proti nakažení nepomohou, ba právě naopak, virus v těle ještě více rozšíří a utuží, a co více: DO TĚLA, SPOLU S OČKOVÁNÍM, VPRAVÍ NEJNOVĚJŠÍ GENERACI RFID ČIPŮ!

A pak to teprve začne…

 

Nákaza spolu nadálku s ovladatelným čipem natolik naruší strukturu člověka, že člověk se stane vlastní vůlí naprosto neovladatelným. Uvedu příklad: z aktivního křesťana se velmi rychle stane (velmi) aktivní (všechoschopný) satanista. ZABIJÁK.

Ano. Hlavním úkolem tohoto čipu je vraždit na povel. (- z RFID čipu)

 

Jedná se o generaci čipu, ke kterému nemám dar od Pána modlitbou jej rozpouštět (tak, jak tomu bylo v případech generace čipů předchozích). Co však více: ani Panna Maria, jak nám vícekrát ve zjevení zopakovala, nemůže proti čipu pomoci.  Ten umí zlikvidovat jen Bůh Otec, darem Boha Otce, jak nám Panna Maria ve zjevení řekla.

 

JEDINÝM ÚČINNÝM, JAK SE PROTI EPIDEMII CHRÁNIT – JE PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

A OČKOVÁNÍ SE ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ VYHNOUT!

 

 

Protože jak s virem, tak s tímto druhem čipu, máme již osobní zkušenost (jeden náš klient je totiž tímto virem již nakažen a tímto očkováním naočkován a já a má spolupracovnice Magda jsme tímto virem každou chvílí konfrontováni, viz dále)

mohu vám zde dát několik hodně užitečných rad.

 

Platí rozhodně pro stadium viru a očkování, v jaké fázi jsou zednosatanističtí „vědci“ k tomuto datu (pozn. účinky tohoto viru i očkování „zdokonalují“ do ďábelské podoby týden od týdne).

 

Kdo přijal Boží pečeť, pro toho tento virus rozhodně není smrtelný. (+viz. pozn.dole) Co může vyvolat je kupř. průjem, bolest v krku apod. Proti kupř. průjmu pak stačí obyčejné živočišné uhlí.

 

Tento virus se nepřenáší kapénkovou infekcí. Ale nakaženou vodou a nakaženými potravinami. Což v našem prostředí, kdy oba zdroje drží ve své „péči“ právě zednosatanistická klika, není žádným problémem oba zdroje infikovat.

S obojím máme osobní zkušenost: z vodovodního řádu, z kohoutku v našem bytě, nám teče jen tato infikovaná voda (a též potraviny v ledničce byly v minulosti infikovány). Takovou vodou, v aktuálním stadiu viru, lze pouze mýt ruce, tělo a prát. Nedoporučujeme takovou vodu pít ani z ní vařit ani v ní potraviny omývat (a to i v případě používání exorcizované soli či přimícháním exorcizované vody či svaté vody Panny Marie do takové infikované vody. Nepomůže to zcela.) Vodu k pití a vaření je v případě infikace vody z vodovodního řádu třeba (zatím) kupovat. I když, i to je jen dočasné řešení. Je nasnadě, že až epidemie vypukne, zednosatanisti nepustí v obchodě nic neinfikovaného, o to spíš ne vodu. (I když třeba balenou. Tu právě ne.)

 

Je třeba mít katolickým knězem požehnaný výtisk Boží pečetě na viditelném místě vystavenou v bytě (a její výtisk nosit také stále s sebou), ale také i v ledničce a spižírně (a v případě, že používáte vodu z vlastní studny, pak na této studni nalepenou). Zvláště v případě totiž, že ne celá vaše rodina věří poselství Varování a podle něho žije. V takovém případě se mohou satanisté dostat do vašeho bytu, jak se to stalo i v našem případě, a nakazit potraviny v ledničce (či ve spižírně). Boží pečeť na takovém místě je pro ně znepřístupní.

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE VŠAK NESMÍME NECHAT OČKOVAT, JAK NÁS PÁN JEŽÍŠ VARUJE V POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, TŘEBA I S BOŽÍ PEČETÍ. Takové zkušenosti, co by to s námi udělalo, navzdory Boží pečeti, raději ani nemáme a mít nechceme.

 

 

Stále však platí: došlo-li již k infikaci osob nemající Boží pečeť a dokonce takto očkovaných, pak zmírňuje zhoubné jejich učinky: přímluvné modlitby a vnější a vnitřní (co nejčastější) používání exorcizované soli, exorcizované vody, exorcizovaného oleje a svaté vody Panny Marie z jejich požehnaných pramenů, kupř. z Turzovky, Lysolají apod. (Ruku v ruce s projevem lásky k takovému člověku.)

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/

Nákazu a čip nezlikvidují, protože ty se pořád v těle infikovaného a/nebo očkovaného obnovují, ale výrazně jejich zhoubné účinky tímto způsobem můžeme potlačit. (Pro srovnání: Je naděje, že takový člověk se nestane aspoň vrahem.)

 

Petra Bostlová

 

 

+pozn.: NEZAPOMEŇTE, ŽE BOŽÍ PEČEŤ MŮŽEME A MÁME PŘIJÍMAT I ZA OSTATNÍ, MŮŽEME JI ZA NĚ PŘIJÍMAT I NADÁLKU, ROZHODNĚ TAK UDĚLEJTE ZA ČLENY SVÉ RODINY, KAŽDÉHO Z NICH JMENUJTE JMÉNEM, ZA PŘÍBUZENSTVO, SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ ATD., TAK JE OCHRÁNÍTE, ALESPOŇ PROTI EPIDEMII. (Očkování a jeho účinek, nechá-li se takový člověk přesto očkovat, však nezlikviduje.) 

 

 

POZOR! MÁME AKTUÁLNÍ INFORMACE: JIŽ BĚŽNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE, KTERÉ JIŽ BĚŽÍ, JE NOVĚ OPATŘENO TĚMITO STEJNÝMI RFID ČIPY! To znamená: nejpozději, až se epidemie rozšíří, tyto čipy budou infikováním virem u očkovaného člověka proti chřipce aktivivovány! (OPAKUJI TAK ZNOVU A ZNOVU: ŽÁDNÉ OČKOVÁNÍ! AŤ PROTI ČEMUKOLI!)

 

 

pozn. V závislosti na vývoji situace se budeme snažit vás průběžně informovat.

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.-27.9.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.-27.9.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/21/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-21-9-27-9-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-satana-a-antikrista-z-prahy-ptyce-a-cele-cr-a-sr-aby-si-satan-uz-nem/

 

Petra Bostlová