Monthly Archives: Červen 2015

DNEŠNÍ – KAŽDODENNÍ – MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 15.6. AŽ DO ODVOLÁNÍ

 

DNEŠNÍ – KAŽDODENNÍ – MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 15.6. AŽ DO ODVOLÁNÍ:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/15/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-15-6-az-do-odvolani-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-mir-a-pokoj-u-nas-a-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vyhnani-satana/

 

Petra Bostlová

Reklamy

Dnešní Vidění Panny Marie o Dhermi

 

„Petro,

Panna Marie se mně dnes v noci zjevila: ´Mé děti, jste pod tvrdým útokem satanistů. Prodlužuji vám lhůtu pro odjezd+ až do …, dokdy celá Nebeská rodina bude usilovaně pracovat na oslabování Satana a jeho nevědomých sluhů. Určila jsem vám navštívit další dvě poutní místa … a Mé zbořené chrámy v …, kde se vám zjevím. Nenechte se odradit od cesty a vykonejte ji s Mým požehnáním.´“

 

+ na pouť do Dhermi

 

 

Děkujeme! Ave Maria!

 

 

 

Prosíme vás všechny o modlitby, satanisti se snaží překazit naši poutní cestu za každou cenu.

/Nejnovějším jejich hitem je: zneprovoznit nám auto, kterým máme jet. Takže ho rozbíjí. A my jsme ho nuceni tak pořád dávat do servisu. Snaží se nám aspoň tímto způsobem znemožnit poutní cestu tím, aby nám platbami za servis vysáli peníze na poutní cestu. Která se tímto způsobem prodražuje. Pomůžete-li nám příspěvkem, budeme rádi. Děkujeme.

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

 

Bude-li to jen trochu možné, ozveme se vám zde na blogu přímo během naší poutní cesty. Pán vás všechny mocně žehnej, veď a ochraňuj./

 

 

HOSPODINOVO JE VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH!

 

 

Petra Bostlová

 

Naše páteční a sobotní oslavy Dvou Srdcí, jste všichni srdečně zváni!

Moji milí přátelé, poutníci a modlitebníci, 

vstupujeme do velevýznamných slavností, již tento víkend: v pátek, 12.6., do slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu, 13.6., do svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 

Sice jsem na oba svátky pro vás organizovala mše svaté, jenže…:-(

 

I bez nich se však budeme snažit, Milostí Boží, oslavit oba svátky důstojně.

 

Jste všichni srdečně zváni k účasti na následujícím programu:

 

 

pátek, 12.6.2015, slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sejdeme se ve 14.30 v Praze na Pohořelci (tramvajová zastávka: Pohořelec, tramvaje č. 22)

V 15 hodin odtud vyrazíme společně modlitebním průvodem směrem k Pražskému hradu, který projdeme a přes Malou Stranu, Karlův most a Staré město na Staroměstské náměstí, kde náš páteční modlitební průvod zakončíme (cca v 17 hodin).

Vezměte si s sebou požehnané kříže, sošky Panny Marie, Pražského Jezulátka či další křesťanské sošky, které si do průvodu s sebou chcete vzít.

Modlit se budeme společně, nahlas. Začneme Litanií k Srdci Pána Ježíše, pokračovat budeme svatým růžencem,  Korunkou k Božímu Milosrdenství, následovat budou Litanie k ochráncům naší vlasti a další modlitby.

Zasvětíme se společně Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

 

sobota, 13.6.2015, svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Sejdeme se v 15 hodin na Staroměstském náměstí v Praze, na našem již tradičním Zpívání Panně Marii – za znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Modlit se a zpívat na místě znovuvztyčení Sloupu budeme přibližně do 17 hodin. Odtud se společně přesuneme do Lysolají ke kapličce Panny Marie Sedmibolestné (jako každou první sobotu v měsíci). Tam budeme pokračovat v modlitbách a písních.

 

 

 

Nezapomeňme, a to zvláště v tyto dva tak významné dny, také na modlitební řetěz, kterého se účastníme:

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/11/ano-pridavame-se-do-modlitebniho-retezu/

 

 

 

Dvě Srdce Lásky vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová

 

ANO, PŘIDÁVÁME SE DO MODLITEBNÍHO ŘETĚZU!

ANO, PŘIDÁVÁME SE DO MODLITEBNÍHO ŘETĚZU!A začínáme se všemi modlitbami, viz níže,  již dnes, ve čtvrtek, 11.6.2015 a takto pokračujeme, každý den (1krát denně se všemi modlitbami), až do konce června!

 

Moji milí čtenáři a modlitebníci,

možná že jste také dostali tento e-mail, viz níže – výzvu k modlitbám za ztroskotání této ďábelské hrůzy v Brně! 26.-27.června).

 

Na tuto hrůzu jsem v blogu již 20. května upozornila – https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/20/modleme-se-za-zruseni-teto-cervnove-hruzy-v-brne-a-bozi-ochranu-a-spasu-dusi-pred-tim-satanovym-radenim/

…a od té doby se za zrušení této ďábloviny modlíme v našich pravidelných každodenně-nočních modlitebních kampaních Ježíš lidstvu.

 

Co však pisatelé a organizátoři modlitebního řetězu, viz níže, DO KTERÉHO SE PŘESNĚ PODLE POPISU NÍŽE PŘIDÁVÁME A VÁS VŠECHNY PROSÍME O TOTÉŽ nevědí, že NA TOMTO KONCERTĚ ĎÁBLA MÁ BÝT VEŘEJNOSTI POPRVÉ PŘEDSTAVEN ANTIKRIST!

 

Co všechno to v reálu znamená, je možno si představit…

Také: ÚČASTNÍCI, SATANISMEM ZMANIPULOVANÁ MLÁDEŽ, MAJÍ BÝT NA TOMTO KONCERTĚ ĎÁBLU RITUÁLNĚ OBĚTOVÁNI, A TO DOSLOVNĚ! V KRVAVÉM, KRVELAČNÉM BĚSNĚNÍ ANTIKRISTA!

(toto byl „předskokan“: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/11/satan-je-smrt-a-smrt-neumi-nez-vrazdit/

 

 

MODLEME SE VÍC NEŽ O ZÁVOD – ZA ZRUŠENÍ, ROZMETÁNÍ A ZNEMOŽNĚNÍ TOHODLE ĎÁBLOVA PEKELNÉHO TANCE!

 

NÁŠ NEBESKÝ TATÍNKU, VYSLYŠ NÁS – A ROZMETEJ TU ĎÁBLOVU HRŮZU, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ

A DUŠE ZACHRAŇ

o to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána, Amen.

 

———- Původní zpráva ———-
Od: Datum: 9. 6. 2015 20:15:56
Předmět: satanský festival

 

„Milost všem a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Obracím se na ty z vás, kteří by modlitbou chtěli bojovat proti zlu, které
se na nás chystá opravdu ve velkém. Koncem června má v Brně (Obora)
proběhnout festival „HELL FAST ATTACK“ – Peklo útočí rychle. Opravdu
příhodný název, spousta mladých lidí, kteří se tam chystají, ani neví, v
jakém jsou ohrožení.
Zde je odkaz, ale ani moc nedoporučuji se na ty stránky dívat.
http://www.hellfastattack.com/
Má přijet cca 15-20 „hudebních“ skupin od nás a z okolních zemí (několik z
Ukrajiny), aby zamořily naši zemi a především lidské duše svým smrtícím
jedem.
(Začátek v pátek 26.6. v 16.30 hod. – závěr sobota 27.6. po půlnoci.)
Jistý jáhen mi k tomu napsal:
´Produkce tohoto ražení, které přímo oslavují Satana, jsou ve skutečnosti
obřady a rituály, skrze které přichází jeho nadvláda nad tímto světem.
Brno je známé jako středisko a mocná satanistická základna, ale tímto
festivalem získává minimálně evropsko-regionální rovinu. Zcela otevřeně a
zpupně chce Zlo triumfovat nejen nad dušemi, ale i nad územím, které chce
tímto prohlašovat a nárokovat pro sebe. Vůbec bych se nedivil, kdyby pod pláštíkem
tohoto satanistického festivalu nechtěli jeho organizátoři vyhlásit Satanovu
vládu nad naší vlastí. Je to i otevřený útok na zaslíbení a zasvěcení Božímu
Dětství pro Českou republiku, o které se snažíme usilovat my. Považujme to
jako výzvu k boji. Ježíš nás učí, že takovéto mocnosti Zla nelze vyhnat
jinak než modlitbou a postem. Je potřeba spojit své síly s Duchem Svatým
a s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Tento boj není jen náš, ale i celého Nebe. Nebojme se, jestli nás
není mnoho (1 Moj. 18,32). Ježíš už zvítězil nad satanem, my pak prohlašujme
toto vítězství a nabídněme se jako prostředníci Jeho milosti a moci.

Spojme se prosím v modlitbě a postu. Na večeřadle jsme se domluvili, že se
budeme modlit novénu k Neposkvrněnému Srdci P.Marie a k archandělovi
Michaelovi.
Obojí přikládám do přílohy a také tzv. Odprošující růženec, který se modlí
právě za satanisty (jsou to chvály o P.Marii). Věřím, že naše nebeská
Maminka nás povede a zachrání mnohé duše před věčným pádem.
Novény se začneme modlit na její svátek – 13. června, je to fatimský den a
svátek Neposkvrněného Srdce P.Marie. Den předtím je Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, obětujme prosím adoraci a zasvěťme Srdci
Ježíšovu všechny organizátory, členy těch kapel a návštěvníky. Připojme i
půst podle možností. Slyšela jsem, že minulý rok měla obdobná akce
proběhnout na Slovensku, peticemi nic nezmohli, ale modlili se a před začátkem přišla vichřice,
strhla aparaturu a bylo po produkci (nebo jen velmi omezeně). Důvěřujme.
Díky všem, kteří vytvoří modlitební řetěz na spoutání Draka.
…“

 

 

MODLITBY, KTERÉ SE BUDEME TAKTO MODLIT:

 

 1. Existuje Společnost satanistů, jejíž členové se zavazují vyslovit denně 50 rouhání proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Za odčinění tohoto zla je třeba denně se modlit Růženec chvály (Odprošující růženec) k přesvaté Panně Marii. Kdo se ho modlí o 21. hodině, dostává požehnání od kněze, který tuto pobožnost rozšiřuje. Je však možné se ho modlit kdykoliv. Trvá to asi 7-10 min. Růženec je nejsilnější zbraní proti satanovi, který se snaží získat pro peklo všechny duše. Růženec nás před ním zachraňuje.

 

Odprošující růženec k Panně Marii

Ó, Maria, naše Neposkvrněná Matko, abychom odčinili urážky, které se dostávají Tvému Neposkvrněnému Srdci, zvláště za rouhání proti Tobě a Tvým přednostem, obětujeme Ti tuto chválu s úmyslem potěšit zároveň Nejsvětější Srdce Tvého Syna, kterého velmi uráží tupení Tvé vznešené čistoty. Přijmi, nejsladší naše Matko, toto nepatrné zadostiučinění, abychom Tě vždy více a více milovali. Shlédni svýma milosrdnýma očima na tyto nešťastníky, aby i oni se co nejdříve vrátili do Tvého mateřského náručí. Dovol nám oslavovat Tě, přesvatá Panno a uděl nám sílu proti Tvým nepřátelům. Amen.

(Následuje „Desátek“, který zakončíme modlitbou „Zdrávas Maria…“ a toto celé se modlíme 5x)

 

 1. Velebené buď jméno Panny a Matky Boží, Marie !
 2. Velebené buď Tvoje svaté a Neposkvrněné početí !
 3. Velebené buď Tvoje nanebevzetí !
 4. Velebené buď Tvoje Neposkvrněné Srdce !
 5. Velebená buď Tvoje panenská čistota !
 6. Velebeno buď Tvoje božské mateřství !
 7. Velebená buď jako Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelka !
 8. Velebená buď, Matko Boží, Maria nejsvětější !
 9. Velebené buďte Tvoje bolesti a slzy !
 10. Velebené buďte milosti, kterými Tě korunoval Pán za Královnu nebe i země !

 

Sláva Marii, Dceři Boha Otce!

Sláva Marii, Matce Boha Syna!

Sláva Marii, Nevěstě Ducha Svatého.

Přesvatá Matko naše, milujeme Tě za ty, kdo Tě nemilují, chválíme Tě za ty,

kteří se Ti rouhají, obětujeme se za ty, kteří Tě nechtějí uznat. Zdrávas Maria…

 

 

 1. NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

 

Panno Maria, naše milovaná Matko!

Tvé Neposkvrněné Srdce nás zahrnuje nesmírnou láskou, ochranou a milostí!

Přicházíme k Tobě jako děti při­cházejí ke své matce a odevzdáváme Ti všechny naše bolesti, slabosti a vše, co nás oddaluje od Tvého Neposkvrněného Srdce a Tvého Syna Ježíše Krista.

A prosíme, sestup mezi nás a obejmi nás láskou Neposkvrněného Srdce!

 

Neposkvrněné Srdce Mariino, věříme ve Tvoji pomoc!
Neposkvrněné Srdce Mariino, důvěřujeme ve Tvoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, odevzdáváme Ti svoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přijď a zachraň nás!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přived nás blíže ke svému Synu!
Neposkvrněné Srdce Mariino, naplň nás svojí láskou!
Neposkvrněné Srdce Mariino, nauč nás milovat!
Neposkvrněné Srdce Mariino, skryj nás pod svůj plášť!

 

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

 

„Moje milované děti!

Nedokážete si představit, jak velmi vás všechny a každého zvlášť miluji.

Jste Moje děti, které den co den, a každý okamžik vašeho života, ukrývám pod Svůj plášť!

Ale jak mnoho z vás Mne od sebe odstrkuje a odmítá Moji pomoc.

Chtěla bych vás všechny Moje děti ukrýt v zahradě Svého

Neposkvrněného Srdce, a tím vás také předat Svému Synu!

Ale jak málo z vás se modlí k Mému Neposkvrněnému Srdci!

Kdybyste věděli, o kolik milostí se tím ochuzujete a

kolik milostí můžete získat skrze Mé Neposkvrněné Srdce,

neváhali byste všechny minuty svého života odevzdat se Mému Srdci!

 

Jak velmi vás miluji a jak velmi po vás toužím!

Prosím, odevzdejte se Mému Srdci, odevzdávejte se Mně denně!

Jedině tak vás budu moci více ochraňovat a vést!

Přeji si, abyste se k Mému Srdci utíkali ve všech vašich slabostech i bolestech a všechno,

ale opravdu úplně všechno, co vás tíží, abyste odložili k Mým nohám!

Já potom vše odevzdám Svému Synu a vy zůstanete čistí, klidní, připraveni přijmout Mého Syna Ježíše Krista! Přeji si, abyste se modlili novénu k Mému Neposkvrněnému Srdci,

kterou vám dávám a skrze kterou všichni obdržíte velké milosti!

Prosím! Pojďte ke Mně blíž a svěřte se Mému Srdci!

Nebojte se! Já vás nikdy neopustím! Všechny vás ukrývám pod Svůj plášť a žehnám vám: ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svátého! Amen.

 1. 05. 2007

                          

 1. MODLITBA K PANNĚ MARII LURDSKÉ

Matko Boží, která divy tvoříš, lidem velikými zázraky zdraví navracíš a

prosby tisíců Tě vzývajících vyplňuješ,

vypros mi u Božského Syna Svého vyslyšení mé prosby,

kterou Ti zde předkládám.

V plné důvěře v Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě,

Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných,

slyš mě, dobrá Matko a neodpírej mi pomoci v mém utrpení!

Maria, oroduj za mne u Svého Syna, jemuž budiž čest a chvála na věky. Amen.

 

 

 

 1. Litanie ke svatému Michaelu Archandělovi

 

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se.     Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče.       Smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                               Oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

 

Svatý Michaeli.                           Oroduj za nás.

Archanděle jména hlubokého smyslu,

Kníže andělských kůrů,

Vůdce nebeských zástupů,

Hlavo prvorozenců Božích,

Horliteli pro čest a slávu Boží,

Hrdinný bojovníku s plamenným mečem,

Statečný přemožiteli odbojného šiku,

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,

Zářící hvězdo před trůnem Božím,

Anděli pokoje,

Anděli zaslíbené země,

Ochránce národa vyvoleného,

Obránce svaté Církve,

Zvěstovateli rozkazů Božích,

Obraze božské velebnosti,

Bedlivý sluho Páně,

Ochránce lidu před útoky zlého ducha,

Opatrovníku umírajících,

Průvodce duší před stolicí soudnou,

Vykonavateli soudů Božích,

Trojím zjevením proslavený,

Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,

Vyvolený ochránce národů slovanských, oroduj za nás.

 

 

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, oroduj za nás.

Abychom se osvěty bezbožné chránili,

Abychom bezbožnému duchu nové doby nehověli,

Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,

Abychom se světlem Božího Zjevení řídili,

Abychom Bohu v dobrých i zlých časech věrnou lásku prokazovali,

Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili,

Abychom ke zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,

Abychom křestní závazek svědomitě plnili,

Abychom satana i všech jeho skutků a pýchy se odříkali,

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,

Abychom v tvé společnosti Boha věčně chválili, oroduj za nás!

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Přeslavný kníže nebeských vojsk, Svatý Archanděli Michaeli, ochraňuj nás v boji a hrozném zápasu, který musíme podstupovat s temnými mocnostmi a správci světa, se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k Svému obrazu a podobě učinil a svou drahou Krví z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivuhodné dobrotě a milosrdenství vyvolil slavného Archanděla Michaela za knížete Církve svaté; prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom s jeho dobročinnou ochranou byli osvobozeni ode všech svých nepřátel, aby se nás neodvážili nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž abychom od něho samého byli přivedeni k Tvé vznešené Božské Velebnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.             Otčenáš…

 

MODLITBY ZA ZNIČENÍ SATANA

Moji milí čtenáři a modlitebníci,od nyní se, prosím, modleme každý den také tuto Modlitbu za zničení Satana, kterou, na popud poselství našeho Pána Ježíše Krista č. 42, Ježíšova poselství pro ČR 1 až 104 ,  z Ducha svatého složil jeden z nás.

 

Zde je:

 

„Drahý nebeský Otče, prosím ve jménu Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele, na mocnou přímluvu naší Matičky Boží, Panny Marie, Matky Spásy, Spoluvykupitelky světa a Prostřednice všech milostí, postarej se co nejdříve, aby se stalo skutečností tvrzení našeho protivníka, kterým oklamal mnoho lidí dnešní doby, že on, ten dávný had a král lhářů a otec lži, neexistuje. Prosím, znič Satana i se všemi jeho démony, aby již dále nemohli krást, zabíjet a ničit duše Tebou stvořené. Prosím, ať nemohou svými jedy zamořovat myšlení ani činy lidí, klamat svými falešnými skliby, svádět k hříchu a kazit Tvé úžasné stvořitelské dílo. Ať je již nyní odkrytý a zmařený každý jejich úskok už v zárodku.

Prosím, ať se jejich existence stane navěky minulostí a pohádkou, které nebude chtít žádné dítě uvěřit. Otče náš, prosím, vyslyš nyní prosby všech modlitebníků, kteří po staletí volají k Tobě v modlitbě, kterou své Církvi předal Tvůj milovaný Syn a ať se naplní Tvá vůle, přijde Tvé království a Tvé jméno je navěky posvěcené zde na Zemi, stejně jako v Nebi. Skrze Krista našeho Pána, Amen.“

 

 

Děkuji.

 

 

Již dříve jsem také zveřejnila úpravu Úkonů lásky ke cti Boha Otce: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/13/poselstvi-naseho-pana-jezise-krista-c-46-modlete-se-za-zniceni-satana-a-jeho-demonu/ , kterou se od té doby také každý den modlíme. Velmi doporučuji (je to silná modlitba) .

(Její úžasný originál zní: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/11/modleme-se-ukony-lasky-ke-cti-boha-otce-krasne/ )

 

Pokřižujeme se: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého:

Otče, miluji Tě srdečně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě něžně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě jemně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě jako Tvé dítě, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě vroucně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadšeně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě neobyčejně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě neomezeně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadevšecko, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě mnoho, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nevýslovně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadmíru,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nekonečně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, oslavuji Tě, miluji Tě, děkuji Ti,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milují všichni Andělé a Svatí,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat jak Tě miloval na zemi sv. Josef a jak Tě teď miluje v Nebi,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milovala na zemi Maria a jak Tě teď miluje v nebi,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě miluje Tvůj Syn a Duch Svatý,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Modleme se:

Otče, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino, pro záchranu všech těch duší, které jsou v nebezpečí věčného zavržení, obětuji Ti poslední kapky Krve, které Tvůj Božský Syn prolil z posledních sil Své Lásky a chci je obětovat tak často, jak Tvá všemohoucnost to může spočítat.

Ať nás žehná Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

Se Svým milovaným Dítětem rač nás, Panno Maria, žehnati. Amen.“

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/27/modlitby-a-obrazy-predstavivosti-k-pokoreni-satana/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/20/modlitby-k-pokoreni-satana-ii/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/04/modlitby-k-pokoreni-satana-iii/

 

Varování pro vás všechny, kteří se se mnou kdy kontaktovali!

Moji milí čtenáři,

chci vás všechny tímto velmi varovat před strašlivou lstí satanistů, o které jsem dostala informace!

 

Prý vás z mé pracovní e-mailové adresy: zednarikekristu@seznam.cz (ale může být z jakékoli jiné) satanisti, záludně se vydávající za mě (!), kontaktují (?!), se žádostí o osobní schůzku (!) údajně „se mou“, dokonce vás mají žádat, nechť si necháte doma všechny vaše křesťanské ochranné předměty (! kupř. benediktínské křížky a medailky a další), nevím, čím vám mají vysvětlovat, že si je na schůzku nemáte brát…!?

 

TO JE NA VÁS HABAĎŮRA! NA KTEROU JIM NESMÍTE SKOČIT!

 

Snaží se vás takto vylákat, aby vás mohli lapit!

 

 

NA TAKOVÉ POKUSY VÁS DOSTAT VŮBEC NESMÍTE JIM NIJAK REAGOVAT!

 

 

/…A mně dát okamžitě vědět, že se vám něco takového stalo, přihodilo. Děkuji vám předem/

 

 

Petra Bostlová

 

 

p.s. Jak řekl svatý Pavel: Buďme bezelstní jako holubice, ale obezřetní jako hadi! (…vždyť řvoucí ďábel chodí kolem a číhá, koho by zhltnul…)

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 8.- 14.6.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 8.- 14.6.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/08/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-8-6-14-6-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-mir-a-pokoj-u-nas-a-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vyhnani-satana/

 

Petra Bostlová