Monthly Archives: Květen 2015

Jak zvládat Satanovy duchovní útoky

Tento blog vzniká, dá se říci, na zakázku. Vyvěrá totiž z potřeb vás/nás všech, neboť mé rady každému z vás osobně se  opakují. Z toho důvodu je třeba napsat tento text. 

Satan zná velmi dobře naše slabá místa. A právě skrze ně na nás útočí. A tam, kde je předpoklad, že nás to nejvíc zabolí. To jest: skrze naši rodinu.

Právě naši nejbližší se tak velmi často stávají momentálním nástrojem Satana. (Nejsou-li v Kristu dostatečně duchovně silní.)

V reálu to pak vypadá tak, že právě skrze členy rodiny na nás přicházejí, jak blesk z čistého nebe, nejrůznější slovní útoky. Často na naše bolavá místa. Vůbec si nemysleme, že jsme schopni těmto atakům odolávat! A sami ze sebe už vůbec ne. Dokonce, když atak přejde, my všichni zúčastnění jsme z něho duchovně pochroumaní, analyzujeme, kde jsme, ZASE (!), udělali chybu, jak jsme, ač víme, odkud atak přichází, zase selhali v jeho zvládnutí a znovu a znovu se ujišťujeme, že napříště atak, ruku v ruce s Pánem Ježíšem, už zvládneme.

Ne, nemylte si: nezvládnete. Napříště totiž příjde útok zas tak nečekaně a zas tak z nečekaného místa, že opět na něj nebudete připravení – a skončí zase stejně: křikem, hádkami a slzami. Všech zúčastněných.

Proč to? O co vlastně Satanu jde?

Je to jednoduché: kde jsou hádky a spory, odtud Ježíš odchází. Každou hádkou, dokonce každou negativní emocí (!), tvoříme si bariéry mezi námi a Pánem Bohem. (Dokud nepoprosíme zúčastněné a Pána Boha za odpuštění a ve svátosti smíření.)

A tím zeslabujeme sílu a účinek našich modliteb, našim hříchem působíme, že naše modlitby nejsou vyslyšeny. (Aspoň ne tak, jak by jinak mohly být vyslyšeny.)

 

A přesně o to Satanu jde: když už mu nevychází, aby nás odrazoval od modliteb (což se mu, nejrůznějšími způsoby, mnohdy daří), těmito útoky skrze naše bližní usiluje, aby modlitby nebyly Pánem Bohem aspoň vyslyšeny.

 

Jsme tedy tak vydáni napospas? Opravdu se proti tomu nemůžeme nijak bránit?

 

Ale jistěže můžeme. A dokonce: MÁME! A MUSÍME!

Jenže úplně jinak, než máme zato.

 

Když takový útok příjde, nikdy si nemysleme, že jej zvládneme – diskuzí, logikou, vysvětlováním. TO NIKDY NEZVLÁDNEME! Ale zvládneme ho jen tak, že: ZŮSTANEME MLČET!

Ano, právě ne-reakcí ho zvládneme. Zůstaňte v takovém případě ticho, v tichosti, v duchu, tomu člověku, skrze kterého útok přichází, žehnejme. (pozn. ani ne nahlas, to totiž, zvláště jak je v ráži, by ho vyprovokovalo ještě víc a „jeho“ útok na nás by zesílil.) V tichosti mu žehnejme a modleme se.

 

A JDE-LI TO JEN TROCHU, Z TAKOVÉ MÍSTNOSTI ODEJDĚME. Třeba na chviličku – ven, do přírody, nebo aspoň do jiného pokoje. (Nejde-li vyjít z domu.)

 

A HLAVNĚ: STÁLE MLČKY, V DUCHU ŽEHNAJÍCE A MODLÍCE SE. ZA TOHO ČLOVĚKA A ZA TU SITUACI. ZVĚME V MODLITBÁCH PÁNA JEŽÍŠE A PANNU MARII DO TÉ SITUACE.

 

 

Další rada, o které je třeba na tomto místě promluvit, je ta, ohledně snah druhé strany, satanistů, nás zvláště při modlitbách, v modlitebních kampaních, pomocí technologií a černomodlitebně, úspávat. Jejich cílem sice není „náš zdravý spánek“, ale nás zabít. Zvláště, máme-li Boží pečeť, Deviatnik a modlíme se ochranné modlitby,

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to nejde, tak aspoň se našich modliteb snaží zbavit tím, aby žádné nebyly. A nejsou, spíme-li, samozřejmě.

 

Teď už tedy znáte důvod, proč jste vždycky tak ospalí, jen co dosednete k modlitbám. Ne, není to únava po celém dni, ale právě tyto příčiny za tím stojí.

 

Jak z toho?

Nejste v tom rozhodně sami. My se spánkem bojujeme od začátku našich modlitebních kampaní, což už je přes dva roky. Rozhodně se proti tomu musí bojovat, ne se bezvládně odevzdat – tak když se mi chce spát, tak dobrou…

V takovém případě stačí si dát na pár minut přestávku, jít si kupř. uvařit (černý či zelený) čaj, vyčistit zuby, umýt si vlasy apod. Stačí krátká taková přestávka.

 

A v nejposlednější době jsme „objevili“ naprosto převratný protispánkový objev! Po několikaletém boji se spánkem při modlitební kampani, je nejúčinnější toto: CO NEJVÍCE MODLITEB MODLITEBNÍ KAMPANĚ JEŽÍŠ LIDSTVU

Modlitby Varování komplet A4(1)

Modlitby Varování komplet formát 13×18(1)

STIHNOUT POMODLIT SE VEČER, JEŠTĚ PŘED PŮLNOCÍ! To vám pak zaručujeme, že se vydržíte modlit téměř do kolika hodin budete chtít (- ponocovat). Jde o to si zkrátka udělat sled modliteb takový, aby se co nejvíce modliteb modlitební kampaně Ježíš lidstvu stihlo pomodlit naráz (nejméně 70, pro zvláště zdatné: bude-li 100 = ideální) a až po nich se modlit všechny další modlitby, které se chceme v modlitební kampani také pomodlit.

 

 

TAK MNOHO ZDARU PŘI MODLITBÁCH A ZVLÁDÁNÍ ÚTOKŮ 🙂

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 25.-31.5.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 25.-31.5.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/25/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-25-5-31-5-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-mir-a-pokoj-u-nas-a-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vyhnani-satan/

 

Petra Bostlová

Modlitby k pokoření Satana II

 

Moji milí čtenáři a modlitebníci,

 

jak víme, z poselství Pána Ježíše, Ježíšova poselství pro ČR 1 až 92(2) , máme skládat posměšné modlitby proti Satanovi. Jsou velmi účinné! Pán Ježíš nám v poselství radí přidávat je např. v Modlitbě Páně za: „…ale zbav nás od Zlého“ – a zde přidat posměšnou modlitbu – rčení proti Satanovi, zvláště silné je to v rámci modlitby svatého růžence.

 

Budeme-li posměšné modlitby proti Satanovi říkat samostatně, nezapomeňme se před každou pokřižovat a říci: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a na závěr říci „Amen“.

 

Již dříve jsem zveřejnila, jak např. se můžeme takto modlit:

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/27/modlitby-a-obrazy-predstavivosti-k-pokoreni-satana/

 

Moc děkuji vám všem, kteří mi modlitby k pokoření Satana posíláte a zde uveřejňuji některé z nich:

 

Pro naši inspiraci a rozšíření naší modlitební agendy 🙂

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Ty hade černo-červeno-zelený, proč jsi tak zblednul? To jsi se leknul?!!! Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane s velkými kopyty, hříšník ti nebude patřiti.

Pusť duši, která chce k Ježíši, neb ty se podobáš hroznýši.

U tebe v pekle, tam není pěkně. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane rohatý, uši máš až na paty,

vrať nám všechny duše,

neb z tebe zůstane jen hnusná kaše. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane, ty obludo, nos máš dlouhý jak švihadlo.

Hříšníka nám vrať a radši se hned ztrať.

V hlavě máš jen prázdno, to už víme dávno.

Máš tam taky díru, co smrdí po sýru. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane, běž si nabrousit kopyta, hříšník ti k nám utíká. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Ty satane červený a rohatý, umyj si taky někdy svý paty! Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Ty démone ošklivý, rostou ti na hlavě bodliny. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Ty démone, proč máš tak velký červený nos? To tě snad do něj klovnul kos?. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane, není ti špatně? Nemáš snad žízeň?

Můžu ti nabídnout výborný ocet. Je víc než 2000 let starý. Amen.“

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satane, tvý šaty jsou na čtyři kusy! Což takhle losovat ještě o  tvůj spodní šat?!! Amen.“

 

 

 

Tak pěkné modlení 🙂

 

Pán Ježíš vás k tomu žehnej a chraň

a Nebeské kůry zpěvajíce

 

 

Petra Bostlová

 

Okultní znesvěcování naší země

 

Jak Pán Ježíš chtěl, viz příslušné Jeho poselství, Ježíšova poselství pro ČR 1 až 92(2) , mám zveřejňovat příklady znesvěcování našich kostelů, měst a obcí.

 

Zde je jedno z nich: Z Jeseníku, před tamní radnicí a hotelovou školou. Jedná se o tzv. kosmogramy:

Jeseník_kosmogramy1

Jeseník_kosmogramy2

Jeseník_kosmogramy3

Jeseník_kosmogramy4

 

 

Ve městech a obcích jsou dále velmi hojné zednářské obelisky (jiné než zednářské, pokud vím, ani nejsou), ty jsou snad téměř všude.

 

Co se kostelů týče, víme z Pánova poselství, že kříž v kostele má být jen na oltáři či nad oltářem. Že se v praxi staví i před oltář, zvláště na a kolem obětních stolů v nové mši, známe.

 

 

Děkuji vám všem, kteří mi posíláte e-maily a dopisy s těmito a dalšími podněty.

Stále platí: v případě zaslání e-mailu si ve veřejné internetové kavárně zařiďte jinou, novou adresu k tomuto účelu a e-mail pošlete z veřejné internetové kavárny. Nepodepisujte se příjmením, pouze vlastním jménem (ať se za vás můžeme modlit.)

V případě zaslání dopisu dopis pošlete bez zpáteční adresy (na moji adresu: Petra Bostlová, Stoliční 6, 405 02 Děčín 2) a podejte ho na poště anonymně či ho vhoďte do schránky. Opět se podepište pouze vlastním jménem (nikoli příjmením).

 

Děkuji Vám všem

 

Pán Ježíš Vás a Vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

Rekapitulace naší činnosti

Vážení čtenáři,

jak jste si nejspíš všimli, od ledna letošního roku neuveřejňuji přehledy naší činnosti za uplynulý měsíc. Tím důvodem je časová nedostatečnost.

Práce přibývá, jen ten čas se nějak nechce natáhnout 🙂

Platí však každý měsíc podobné: Každý den vedeme internetové modlitební kampaně Ježíš lidstvu, jednou týdně jsme několik dní v Praze, abychom zasahovali na místě, každou první sobotu v měsíci pořádáme poutě k Panně Marii do Lysolají, každého 13. dne v měsíci organizujeme zpívání a modlitby na Staroměstském náměstí za znovuvztyčení Mariánského sloupu, píši pravidelně blogy, abych vás informovala, v týdnu často jezdíme po republice, abychom zasahovali na místě, je-li třeba osobní přítomnost. K tomu pastorace a evangelizace. Jak víte, od března letošního roku konáme poutě k Panně Marii do Dhermi v Albánii.

 

Děkujeme za Vaše modlitby, podporu a pochopení

 

Vaše Petra Bostlová a spolupracovníci

 

Poděkování za podporu

 

Naši milí čtenáři a modlitebníci,

 

děkujeme vám všem za podporu, modlitební a finanční, naší poutní cesty k Panně Marii do Dhermi v Albánii.

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/14/uz-vime-termin-naseho-odjezdu-na-pout-do-dhermi/

 

Má velký význam (nejen) pro naše národy.

 

 

Panna Maria chce, abychom pouť do Dhermi konali 4krát do roka – na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Dá-li Pán, po Varování bychom rádi vypravili autobus či mikrobus (podle počtu zájemců), doprovázený katolickým knězem, nejspíš na podzim či ještě na sklonku léta.

 

To vás však neodraď: Dhermi v Albánii je přímořské letovisko, asi 500 km jižně od Medjugorje, když v létě vaši soukromou poutní výpravu tam spojíte s rodinnou dovolenou, mohu jen doporučit. (V takovém případě však hlavně nejezděte přes Srbsko! Je to nebezpečné.)

Nezapomeňte si v takovém případě vzít s sebou sošku Panny Marie, jak Panna Maria slíbila, svoji sošku požehná každému, kdo se jí příjde s úctou poklonit do tamějšího poutního kostela Shen Maria (v překladu: kostel Svaté Marie) vznosně se tyčícího nad vesničkou Dhermi. Kromě něho je v této malé vesničce dalších 32 kostelů (!), jsou orthodoxní. Katolický kostel k návštěvě mše svaté je ve městě Himara, 15 km odtamtud.

 

 

Modlete se dál, prosím, za naši poutní výpravu do Dhermi, na kterou se nyní chystáme. Děkujeme

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

 

Petra Bostlová a přátelé

PANNA MARIA SE OPĚT ZJEVILA, AVE MARIA!

 

„Panna Marie se opět zjevila, 18.5.2015

 

Petro,

Panna Marie se opět zjevila a potvrdila svá předchozí slova: „Mé děti, budou nesčetné pokusy namluvit vám jiný termín.+ Určila jsem pevný termín … a od něho se nesmíte odchýlit. Udělám vše pro to, abyste měli volnou cestu. Nesdělujte nikomu termín, který jsem vám dala, ani bývalým zednářům ve vašich řadách, které se pokusí Satan přimět, aby mu termín prozradili. Proto jsem datum řekla vám, ale jim nikoli. Miluji je stejně jako vás, vy jste však blíže k našemu Otci a nezakolísáte.“

 

Panna Marie se mnou dlouho rozmlouvala a já se jí vyzpovídal ze svých hříchů. Zhřešil jsem …, ale odpustila nám. Uložila nám ale, abychom se modlili za svatá místa a jedno zmínila doslova: „Běžte, mé děti, až vám to umožní situace a navštivte mé poutní místo v Santiago de Compostella. Dochází ke strašlivému znesvěcování svatých míst, vraždám poutníků a ti, kteří je měli chránit, světští vládcové, slouží přímo Satanovi. Svolejte český lid a připravte pouť na tato má svatá místa.“

 

Petro, snažil jsem se zjistit, co se ve Španělsku děje. Zednářská vláda není to nejhorší. Nejstrašlivější je přímé vyznávání Satana ze strany nejkatoličtějšího krále na světě a jeho království je zamořeno Satanovými poskoky. Nový král Felipe dokonce odmítl tradiční inaugurační mši při jmenování králem. Namísto mše svaté se nechal posvětit zednářským parlamentem! Samozřejmě se to u nás moc neříká http://zpravy.idnes.cz/spanelskou-korunu-prebira-syn-krale-juana-carlose-i-felipe-vi-pu3-/zahranicni.aspx?c=A140618_215427_zahranicni_im

 

Také se chci přimluvit za odpadlou Joannis (pozn. Janu Nagyovou), která nesplnila rituální obřad s novorozencem a proto je nyní tahána opět novinami. Je to strašlivé, když odmítnete Satanovi cokoli. Prosím, zveřejněte a modlete se za ni. http://zpravy.idnes.cz/nagyova-vulgarne-pomlouvala-svou-sokyni-necasovou-ukazaly-odposlechy-1nm-/domaci.aspx?c=A150518_105620_domaci_jpl

…“

+ naší poutě k Panně Marii do albánské Dhermi

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/14/uz-vime-termin-naseho-odjezdu-na-pout-do-dhermi/

 

 

 

Paní Nagyová, ano, odmítněte nadále otročit Satanovi a plně se vraťte ke Kristu! Máte přece Deviatnik, Satan Vás nemůže zabít! Buďte proto dostatečně silná, statečná, odvraťte se od Satana a proste Pána Boha, skrze Krista Ježíše, o odpuštění a Pannu Marii o pomoc! Čas se krátí a v sázce jsou duše, i ta Vaše. Modlíme se za Vás.

 

 

 

Modleme se za poutní, svatá místa, modleme se za poutníky, vezměme si vše vážně k srdci, o co nás prosí naše Nebeská rodina.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová