Monthly Archives: Březen 2015

Vyhlašuji naše březnové modlitby Novény spásy, na 23.-29.3.2015

 

Vyhlašuji naše březnové modlitby Novény spásy, na 23.-29.3.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/23/vyhlasuji-nase-breznove-modlitby-noveny-spasy-na-pondeli-az-nedeli-23-29-3-2015/

 

Petra Bostlová

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.března – 12.dubna 2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.března – 12.dubna 2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/23/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-23-brezna-12-dubna-pripadne-dal-dokud-nevyhlasim-dalsi-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vsechny-kteri-zemrou-pri-varo/

 

Petra Bostlová

Naučte se pravidelnému používání exorcizovaných pokladů Církve. Sami pak uvidíte ten rozdíl…

Moji milí čtenáři,již několik týdnů se opakuje moje odpověď mnohým z vás, kteří se na mě obracíte. To mě podněcuje na toto téma napsat krátký blog. Zde je.

Totiž: radím vám všem – na vyřešení náhlých zdravotních problémů, se kterými se v posledních týdnech potýkáte, používat exorcizovanou vodu (- kupř. přilitím malého množství do čaje a vypít), exorcizovanou sůl (- v kuchyni k vaření a solení potravin) a exorcizovaný olej (- k žehnání, na potírání bolavých míst a vnitřně).

/pozn. Pití svaté vody Panny Marie, kupř. z Turzovky, Lysolají a z dalších svatých pramenů, je samozřejmostí./

 

Toto jsou oficiální církevní formule, podle kterých váš katolický kněz sůl, vodu a olej vám zexorcizují:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/

Druhá strana, to jest nebohé Satanem spletené duše, totiž neustále kují pikle, jak nás zlikvidovat, jak se zbavit nás, a tím našich modliteb k Pánu Bohu. Jejich „hitem“ posledních týdnů (cca od ledna) jsou tak jejich úmyslné nákazy nakažlivých chorob, které se snaží na nás neustále, různými způsoby, sypat. A právě tyto exorcizované poklady Církve, kromě všeho dalšího, vám pomohou k prevenci i před těmito ďábelskými nástrahami, ale, případně, i zcela zásadně pomohou k vaší léčbě již rozbujelé nákazy ve vašem těle.

Neboť: HOSPODIN JE VELKÝ!

Pán Ježíš vás všechny žehnej

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie s vyzváním k poutím do albánského Dhermi pokračovala…

Jak už jsem přinesla úžasnou zprávu minulý týden, Panna Maria se v poslední době zjevovala mnoha potřebným lidem, s jediným poselstvím: Vykonejte poutní cestu do Albánie ke mně!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/09/pomozte-nam-prosim-ukutecnit-poute-k-panne-marii-ke-kterym-nas-matka-bozi-ve-zjeveni-vyzvala/

 

Zjevení Panny Marie, která popisuji v blogu výše, pokračovala.

Se stále stejným poselstvím Boží Matky: Vykonejte pouť do Albánie, do Dhermi, do Šen Maria, ke mně!

 

Další zjevení následovala. Ve středu, 11. března v podvečer (opět kolem sedmé hodiny), R. a M. seděli v obývacím pokoji a pili lysolajskou svatou vodu Panny Marie. Krátce před dokončením mé modlitby růžence otce Pia za ně zjevila se jim Panna Maria, před soškou Pražského Jezulátka a svojí lurdskou sochou, na místě, kde se obvykle modlíme. Žehnala jim a řekla jim toto:

„Jak už jsem vám řekla, ustanovila jsem poutní místo československého lidu. Je to Dhermi.“ (pozn. v Albánii)

A že máme dorazit v hojném počtu a pravidelně.

 

Následné zjevení proběhlo v tu noc, kdy oběma, R. i M., se zdál ten samý sen (!), jak se pak ráno domluvili. Bylo to zjevení anděla a hlavně Panny Marie, která jim prozradila, že tato pouť se má konat pravidelně, na jaře, v létě, na podzim a v zimě.

 

Ve čtvrtek, 12.3., opět po modlitbě růžence otce Pia za R., zjevila se R. kolem deváté hodiny večerní Panna Maria krátkým zjevením. Usmála se na něj a pravila: „Pouť bude.“

 

 

Pokud vím, všechna tato zjevení Panny Marie (i dřívější v této sérii zjevení) proběhla těsně před dokončením, po dokončení či cca do dvou hodin po dokončení modlitby růžence otce Pia za ně a žehnání

(…píši vám tuto nepominutelnou informaci, abych podpořila všechny ty z vás, kteří s modlitbou růžence otce Pia ještě váháte).

 

S jediným zásadním poselstvím: Konejte poutě ke Mně, k Panně Marii, český a slovenský lide, národe, pro který jsem ustanovila toto poutní místo.

 

(pozn. Tím se samozřejmě neruší žádné předchozí mariánské poutní místo, ať už v Čechách, na Slovensku či kdekoli jinde.)

 

 

Jak chápu tato zjevení, má se jednat o poutě za národ i poutě osobní, za spásu, záchranu našich národů. Má se jednat o poutě, aby v každém ročním období dorazila zástupná národní poutní výprava.

 

Nad albánským pobřežním městečkem Dhermi tyčí se středověký klášter s kostelem Šen Maria, Svatá Maria.

 

Právě tam nás Naše Paní zve.

 

 

Nechť promluví Naše Paní do srdcí všech, se kterými obzvláště se chce na tomto svém poutním místě Panna Maria setkat. Amen

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

pozn. Jak tedy již víte, 1. naše poutní výprava do Dhermi vyjíždí kolem 25. března (žel, podle našich zpráv, zatím se těm Pannou Marií ve zjeveních pozvaným potřebným, kteří vyjeli již před námi, na místo dojet nepodařilo: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/16/z-poutni-cesty-do-albanie-k-panne-marii-satanisti-sili/

 

Důvěřujeme Pánu bez pochyb, že na místo určení, do Dhermi, do kláštera Šen Maria, Božím vedením a Jeho mocí, dorazíme, a tak duchovně prorazíme cestu všem těm, které Panna Maria poutí do Dhermi chce požehnat.  amn

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 16.-22.3.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 16.-22.3.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/16/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-16-22-3-2015-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vsechny-pronasledovane-krestany-a-vsechny-pronasledovane-v-severnim-iraku-s/

 

Petra Bostlová

Pozvánka na 2. mši svatou u Panny Marie Sedmibolestné v Praze – Lysolajích, s otcem Jaroslavem Střížem, na slavnost Zvěstování Páně! (- 25.3.2015)

2014-06-23 17.32.59       2014-08-08 18.50.43 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

je mi převelikou ctí pozvat vás všechny na již 2. mši svatou k Panně Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, 25. března 2015, od 16 hodin, s otcem Jaroslavem Střížem, na slavnost Zvěstování Páně!

 

 

Začneme společně v 16 hodin modlitbou svatého růžence, následováno Korunkou k Božímu Milosrdenství a poté začne mše svatá.

 

Vřele doporučuji!

 

 

Jak se do Lysolají dostanete? Jeďte na konečnou metra A, stanice Dejvická a odtud autobusem č. 160 nebo 355. Vystoupíte na zastávce Lysolaje. Odtud půjdete pěšky v protisměru jízdy autobusu vpravo po chodníčku dolů do parku asi 150 metrů. A jste tam. 🙂

 

 

Zveme vás tímto všechny srdečně

 

 

p.s. A jako obvykle platí: Prázdné láhve na svatou vodu Panny Marie s sebou! 🙂

 

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244

2014-08-08 18.51.40    2014-06-23 17.32.18

 

 

 

V příloze přidávám letáček, který můžete, po domluvě s vaším panem farářem, vyvěsit ve vaší farnosti. Děkujeme.

Pozvánka Lysolaje březen 2015(1)

 

 

BOŽÍ SLOVO NELZE ZMĚNIT. Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:

1334. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 4. března 2015 v 22:12.

MOJI ODDANÍ, POSVĚCENÍ SLUŽEBNÍCI, KTEŘÍ ZŮSTÁVAJÍ VĚRNI MÉMU SLOVU, POVSTANOU A POVEDOU VÁS

„Má vroucně milovaná dcero,

můj hlas byl potlačen duchem temnoty v době, kdy Mě lidé nejvíc potřebují.

Zuří duchovní bitva mého království proti silám Zlého. Mnoho lidí si toho přesto nevšímá, protože duch zla vylévá nové falešné učení, které bude napohled oblíbené, obdivované, vítané a tleskat mu budou ti, co se tváří, že hlásají mé Slovo, které však není ode Mne.

Zlý je opatrný, lstivý a vychytralý, a tak když jeho agenti představují nový přístup k mému učení, můžete si být jisti, že bude vyšňořený velkolepým způsobem, aby vypadal, jako ten pravý. Svou mocí moji nepřátelé dusí víru mého lidu a ten nevidí, co se mu předkládá.

Zmatek nepochází ode Mne. Mé Slovo je jasné, mé učení je věčně platné. Lidstvo přijalo humanismus a ateismus jako náhražku za Mne. Byl jsem odhozen a mé Slovo je tolerováno jen někde, zatímco jinde bylo překrouceno, aby vyhovovalo potřebám hříšníků, kteří chtějí omluvit své neřesti. Mohou mezi sebou přehlížet kacířství, ale Já jsem vševidoucí a budu soudit křesťany podle toho, jak odmítají mé Slovo a podle jednání, které přijímají a které je proti Mně.

Křesťané budou ve světě rychle vylučováni ze společnosti a budou trpět velkým strádáním kvůli nenávisti, která ve světě existuje vůči Mně. Jsem opovrhován těmi, kdo Mě kdysi znali, ale nyní Mě odmítli. Jsem sotva tolerován těmi, kdo vědí, kdo Já jsem, kteří opomněli některá z mých učení, protože Pravda je jim nepříjemná.

Během mého času na zemi se Mi mnozí vyhýbali, zejména ty pyšné duše, které vedly mé stádo v chrámech. Kázali Slovo Boží, ale neradi slyšeli Pravdu z mých úst, z úst skutečného Mesiáše.

I dnes jsou moji nevěrní služebníci ti, co se nedokázali držet Pravdy. Mnozí z nich už nepřijímají mé svaté Slovo, které zůstává křišťálově čisté, jako pramenitá voda. Zkalili vodu, která prýští z Ducha Svatého, a nevinné duše ji budou pít. Pravda bude překroucena a mnozí budou nuceni spolknout učení temnoty, které bude jasně zářit, jako oslňující hvězda. Toto nové falešné učení nebude mít se Mnou nic společného a jenom ti, kdo věří ve svaté evangelium a odmítají se od něj odchýlit, najdou věčný život.

Přišel jsem a přinesl vám Pravdu, abych vás zachránil, a vy jste Mě za to ukřižovali. Přesto jsem svou smrtí na kříži porazil smrt. Vše, co jsem učinil, bylo pro vás a vše, co pochází z mého vítězství nad smrtí, je vaše. Život těla se stane vaším, věříte-li ve Mne, a vaše duše bude žít navěky. Odmítnete-li Mě před mým Druhým příchodem, nebudete připraveni Mě přijmout. Pokud přijmete lži, přestože již znáte Pravdu mého Slova, upadnete do zoufalství. A nyní budu ještě jednou ukřižován a tentokrát bude málo smutku pro mé Tělo – mou církev – neboť Mě opustíte v čase, kdy přijdu ve Velký den. Budu zapomenut, ale podvodník bude zbožňován, uctíván a přijat jako vladař, zatímco já budu ležet ve stoce a pošlapán.

Jen mocí Ducha Svatého budou moji opravdoví následovníci schopni vydržet tuto bitvu o duše a Já vám dám každou milost, abyste otevřeli oči Pravdě a zabránili tomu, abyste byli pohlceni klamem.

Moji oddaní posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, povstanou a povedou vás cestou Pravdy. Tito moji stateční posvěcení služebníci obdrží mimořádné milosti, aby umožnili křesťanům jasně vidět rozdíl mezi dobrem a zlem. Vzmužte všichni svá srdce, a vězte, že tyto milosti jsou nyní vylévány na tyto moje služebníky, neboť bez jejich vedení by pro vás bylo těžké hlásat Pravdu.

Všechny vás miluji. Nikdy vás neopustím. Přitahuji si vás a naléhám, modlete se modlitby modlitební kampaně k získání požehnání, potřebných na cestu, kterou máte před sebou. Duch Svatý spočívá na vás a budete naplněni každým možným darem, abyste si zachovali svou oddanost ke Mně.

Vždy ke Mně volejte o pomoc, abych vám dal odvahu, sílu a schopnost jednat se svými nepřáteli s láskou a soucitem, kterých je třeba, máte-li se stát mým opravdovým stoupencem. Avšak milovat mé nepřátele neznamená, že přijmete kacířství. Také prosím, abyste odmítli se zaplést do jakékoliv nenávisti v mém svatém jménu.

Hlásejte mé Slovo. Není třeba je bránit.

 

Váš milovaný Ježíš Kristus
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva“
 

 

http://www.varovani.org