Monthly Archives: Listopad 2014

ÚŽASNÉ! MILOSTÍ BOŽÍ V PRAZE BUDE KOMUNITA DVOU SRDCÍ LÁSKY! :-)

Moji milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé,

 

na tuto úžasnou zprávu jsem čekala: JE MI PŘEVELIKOU CTÍ A NEZMĚRNÝM POTĚŠENÍM VÁM OZNÁMIT, ŽE MILOSTÍ BOŽÍ A JEHO ÚŽASNÝM POŽEHNÁNÍM, S PŘÍSLUŠNÝM POVĚŘENÍM, PŘIPRAVUJEME ZŘÍZENÍ KOMUNITY DVOU SRDCÍ LÁSKY, V PRAZE!! 🙂 🙂

 

obrDvěSrdceLásky

 

(Dvě Srdce Lásky v ČR: http://www.dvesrdcelasky.cz)

 

 

Nyní hledáme v Praze k tomu vhodný objekt. Prosím, pomozte nám. Víte-li o takovém či sami vlastníte dům v Praze, ve kterém třeba i sami bydlíte a máte v něm nevyužité prostory a rádi byste umožnili existenci komunity Dvou Srdcí Lásky v Praze, prosím, kontaktujte nás na e-mail: kancelar@sdeo.cz či zednarikekristu@seznam.cz či magdach@seznam.cz. Rádi se s vámi sejdeme, abychom o tom spolu mluvili.

 

Děkuji vám všem

 

Pán Ježíš nás všechny žehnej a veď

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

 

 

Reklamy

Připomínka: Tuto sobotu, 29.11., se sejdeme na mši svaté u Panny Marie v Lysolajích! :-) Těšíme se na vás!

 

2014-06-23 17.32.18

 

Moji milí čtenáři, poutníci, kamarádi 🙂

 

Připomínám, že již tuto sobotu, 29. listopadu 2014, od 15 hodin, se koná mše svatá u Panny Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, s otcem Jaroslavem Střížem!

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/28/mse-svata-s-veceradlem-u-panny-marie-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-29-listopadu-s-otcem-jaroslavem-strizem/

 

Od 14.30 se společně pomodlíme svatý růženec a od 15 hodin otec Jaroslav bude celebrovat mši svatou s Večeřadlem poté.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! TĚŠÍME SE NA VÁS! 🙂

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej, ochraňuj a veď

Panna Maria přikryj svým pláštěm ochrany

 

Vaše Petra Bostlová, Magda a přátelé

 

Pozvánka Lysolaje(2)

 

 

Probuďme se a podívejme se Pravdě do očí. Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:

1273. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 18. listopadu 2014 v 12:18.

KŘESŤANÉ BUDOU BRZY JAKO POHANÉ 

„Má vroucně milovaná dcero,

můj hlas je jediný hlas, který uslyšíte ve všech koutech země, když připravuji lidstvo na velký útok. Můžete slyšet mnoho hlasů falešných vizionářů a proroků, ale žádný nepronikne vaší duší jako plamen Ducha Svatého.

Musíte být na pozoru před hlasy falešné spirituality, která nepochází od Boha, ale kterou pocítíte v různých částech světa. Vliv zlých duchů uvidíte ve válkách a terorismu, kdy sladké hlasy propagující pomýlené ideologie se budou pokoušet ospravedlnit hrozné ukrutnosti, které vykonávají ve jménu Boha.

Brzy uslyšíte hlasy podporující pohanství v domech, kde jsem uctíván Já, a které znesvětí mé oltáře. Hlasy, které pocházejí od ducha zla, budou vypadat jako vzrušující ztvárnění tužeb lidí, kteří hledají naplnění ve svém životě. Budou křičet, velebit falešné bohy, ničit duše zranitelných a rouhat se Mi. Jsou to duše, které Mě hněvají nejvíce, protože jsou velmi přesvědčivé a způsobí velký zmatek. Budou jak magnety, které odtáhnou mnoho křesťanů ode Mne.

Moji nepřátelé oslepí můj lid vůči Pravdě a brzy křesťané budou jako pohané. Budu vyhozen do stoky jako žebrák a brány mé církve Mi budou zabouchnuty před nosem. A až budu klepat na dveře, budou zajištěny zevnitř těmi, kdo prohlašují, že přicházejí ode Mne.

Varoval jsem vás před těmito dny a brzy budou před vámi. Znovu vám říkám, že moje Slovo je posvátné. Toto jsou poslední poselství z nebe a jsou dávány světu, který je ke Mně lhostejný, stejně jako je nevděčný.

Probuďte se a podívejte se Pravdě do očí. Je jen jeden Pán. Nemůžete Mi zůstat věrni, sloužíte-li více než jednomu Pánu.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Modleme se modleme se modleme se. Panna Maria nám říká:

1272. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 17. listopadu 2014 v 19:20.

ČÍM VÍCE SE MODLÍTE, TÍM SILNĚJŠÍ BUDE VÁŠ VZTAH S BOHEM

„Mé drahé děti,

pro velkou většinu lidí modlitba není snadná. Pro ty s malou vírou, to může být těžký úkol a mnozí nechápou význam modlitby, nebo proč je důležitá.

Jste-li v milujícím vztahu s jiným člověkem, je důležité spolu mluvit. Bez komunikace se bude vztah hroutit, až nakonec odumře. Totéž platí, když komunikujete s Bohem. Nemusíte Ho vidět, dotýkat se Ho, nebo Ho cítit, ale když s Ním mluvíte, odpoví vám. Takové je tajemství Božího božství. Časem ti, kdo mluví k Bohu prostřednictvím jeho milovaného Syna, Ježíše Krista, si k Němu vytvoří silné pouto.

Děti, když voláte k mému Synu svými vlastními slovy, tak slyší každý výkřik bolesti a každou prosbu k Němu. Když i nadále mluvíte s mým Synem svým vlastním způsobem, po chvíli budete vědět, že vás slyší. Duše, které křičí o milosrdenství, buď pro sebe, nebo pro spásu jiných duší, obdrží vždy zvláštní dary z nebe.

Modlitba není komplikovaná. Je to tak jednoduché, jako zavolání někomu, koho milujete. A když druhého milujete, můžete si být jisti, že Bůh je přítomen, neboť On je láska. Milujete-li někoho opravdově, máte vždy důvěru ve svém srdci. Milujete-li mého Syna, musíte Mu důvěřovat. Důvěřujete-li Mu, pak vězte, že vás vždy bude očekávat s láskou a něhou. Raduje se, když Ho voláte, neboť udělá cokoliv, aby vám přinesl svůj pokoj a útěchu.

Nesmíte se nikdy zdráhat mluvit s mým Synem prostřednictvím modlitby. Touží po vaší společnosti a brzy nebudete na pochybách, pokud jde o jeho existenci. Čím více se modlíte, tím silnější bude váš vztah s Bohem. Ti, kdo jsou požehnáni takovou hlubokou a trvalou láskou k mému Synu, budou mít pokoj tak vštípen uvnitř srdce, že žádné utrpení na této zemi je nedokáže zneklidnit.

Modlete se každý den. Mluvte s mým Synem během vaší každodenní práce. Volejte mě, abych vás přivedla blíže k svému Synu. A když Ho chcete milovat více, poprosím Ho, aby vám dal požehnání. Milovat Boha s hlubokou důvěrností je dar od Boha a dosáhnete jej jen pravidelnou modlitbou.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.11.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.11.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/11/24/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-24-30-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marianskeho/

 

Petra Bostlová

Zpráva o činnosti Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za říjen 2014

Zpráva o činnosti Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

Za měsíc říjen 2014

 

1. 4.10. – Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu v tunelu Blanka, ve stanici metra Veleslavín a Motol, s postřikem exorcizovanou vodou

 

2. 4.10. – Pořádání poutě k Panně Marii Sedmibolestné v Praze – Lysolajích

 

3. 5.10. – Misijní cesta do Plzně

 

4. 11.10. – Účast na noční adoraci ve farnosti Křešice u Litoměřic

 

5. 18.10.- Účast na noční adoraci ve farnosti Křešice u Litoměřic

 

6. 23.10.- Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vedená nad templem OC Pivovar Děčín, s postřikem exorcizovanou vodou

 

7. 24.10. – Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vedená nad templem OC Pivovar Děčín, s postřikem exorcizovanou vodou

 

8. 25.10. – Účast na noční adoraci ve farnosti Křešice u Litoměřic

 

9. 27.10. – Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vedená nad templem OC Pivovar Děčín, s postřikem exorcizovanou vodou

 

10. 30.10. – Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vedená nad templem OC Pivovar Děčín, s postřikem exorcizovanou vodou

 

11. 1.11. – Denní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vedená nad templem OC Pivovar Děčín, s postřikem exorcizovanou vodou

 

12. Každonoční modlitební kampaň Ježíš lidstvu

 

13. Pouliční evangelizace a misie

 

14. Osobní kontaktní evangelizace

 

15. Internetová pastorální poradna

 

16. Psaní blogů s informováním veřejnosti o zákulisí

 

 

 

V Plaňanech dne 20.11. 2014

 

 

Petra Bostlová, Magda a spolupracovníci

 

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za únor – březen 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/04/10/zprava-o-cinnosti-centra-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marieunor-brezen-2014/

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za duben 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/05/07/zprava-o-cinnosti-centra-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-za-duben-2014/

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za květen 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/06/11/zprava-o-cinnosti-centra-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-za-kveten-2014/

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za červen 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/07/10/zprava-o-cinnosti-centra-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-za-mesic-cerven-2014/

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za červenec 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/08/01/zprava-o-cinnosti-centra-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-za-cervenec-2014/

 

Předchozí zpráva o činnosti Centra za srpen a září 2014:

https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/10/15/zprava-o-cinnosti-centra-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-za-mesic-srpen-a-zari-2014/

 

Koupí CD křesťanského písničkáře Petra Maria Lutky podpoříte naši misijně evangelizační činnost i další Petrovu tvorbu

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci, přátelé,

 

děkujeme vám všem za vaše modlitby a podporu všeho druhu, které se nám v naší evangelizačně misijní činnosti pro Pána Ježíše Milostí Boží dostává. I vaším prostřednictvím.

 

Nejen proto, že se blíží Vánoce, a tedy čas podarovat pod vánočním stromečkem naše blízké, ráda bych vás informovala, jak i z dalšího směru můžete podpořit naši misijně evangelizační činnost (viz: Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie – projekt pomoci  všem lidem k návratu k Bohu, https://zednarikekristu.wordpress.com), a sice: zakoupením si cédéčka křesťanského písničkáře Petra Maria Lutky (ukázka jeho nádherné tvorby Ducha Svatého je zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/25/muj-nejkrasnejsi-blog/ )

 

Máme k dodání tato Petrova CD (každé CD je za 200 Kč):

1. Všichni jste moje děti

2. Tisíckrát buď pozdravena, Maria

3. Na Karmelské hoře

4. Přicházíš

5. Neposkvrněná

6. PM

7. Dvě Srdce

8. Vánoční

9. Tři jablka

10. Skryté slunce

 

Doporučuji nám všem mít alespoň některá cédéčka Petra Maria Lutky doma a často jeho písničky poslouchat. Jeho tvorba je úžasná práce Ducha svatého! Poslechem jeho písniček duchovně čistíme špinavé nánosy světa v naší mysli i srdci, upevňuje se naše víra, duch se posiluje, a kde víra (zatím) není, tam se vzbuzuje!

 

Podarujte také své blízké a přátele Petrovým cédéčkem, kromě modliteb neznám lepší formu evangelizace, než je právě tato!

Z naší zkušenosti z misie: poslechem Petrových písniček posedlým se ulevuje, malátný duch se posiluje – a satanisti jeho cédéčka dokonce kradou (!), ze strachu, že zase někdo prostřednictvím Petrových písní uteče k Bohu!

A to je přece úžasné! 🙂

 

Jak už jsem jednou psala: Lutka do každé rodiny! 🙂

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Petra Bostlová

 

 

p.s. Objednávat, s udáním konkrétního CD z výběru (viz seznam výše), lze e-mailem na adresu: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz, magdach@seznam.cz, nebo telefonicky: 774 088 244, 601 343 828.

Závazným potvrzením vaší objednávky pak bude převedení příslušné částky (podle počtu vámi objednaných cédéček + 30 Kč na poštovné) na číslo účtu:

pro Českou republiku:
2200438778/2010

pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

Balíček vám poté příjde poštou na vaši adresu, kterou, prosím, udejte do e-malu nebo telefonicky, spolu s Pečetí Živého Boha, požehnanou katolickým knězem (případně s vícero jejími výtisky, udáte-li jejich vámi požadovaný počet).

 

Nebo cédéčka lze u nás vyzvednout přímo – osobně při akcích, které pořádáme (viz aktuálně zde na blogu) či při jiných příležitostech.

 

(pozn. jiným způsobem doručit CD nelze, jako kupř. na dobírku. Takový balíček by vám totiž nedošel, dlouhé prsty běsnících satanistů by se o to totiž postaraly. Modleme se za ně)

 

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista, našeho milovaného Dobrého Pastýře, Spasitele a Vykupitele

 

 

Vaše Petra Bostlová a Magda