Monthly Archives: Září 2014

Pozvánka na naši 6. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 4. října

Pozvánka na naši 6. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 4. října, téměř v předvečer svátku Panny Marie Růžencové (7. října)

2014-08-08 18.50.43Moji milí čtenáři a poutníci, 

z Boží Milosti mám tu čest pozvat vás všechny na naši již šestou společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 4. října, téměř v předvečer svátku Panny Marie Růžencové (7. října)

Pouť se koná od 14 hodin.

 

Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

Sejdeme se tedy společně tuto sobotu, 4. října 2014, na konečné autobusové zastávce “Lysolaje” autobusu č. 160 pražské MHD, ve 14 hodin. (Autobus č. 160 jede z Dejvické ve 13.32 hodin.) Odtud půjdeme společně procesím, za zpěvu mariánských písní, k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské. (Což je odtamtud cca 300 metrů.)

 

Na poutním místě Panny Marie se budeme společně modlit a zpívat. Jistě svatý růženec a vzhledem k přicházejícímu svátku Panny Marie Růžencové ( – 7. října) naučíme se i další krásné a silné růžence k Panně Marii – turzovský růženec k Panně Marii Sedmibolestné a turzovskou sedmibolestnou litanii a růženec Dvou Srdcí Lásky. Jistě nebudou chybět další krásné litanie k Panně Marii a další modlitby, prokládány mariánskými zpěvy.

 

Osobní rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou je samozřejmostí

 

Bude také dostatek času na osobní rozhovory.

 

A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂

 

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel.

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

p.s. Prázdné láhve určitě s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i s sebou domů).

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

2014-06-23 17.32.59

2014-06-23 17.32.59

 

2014-08-08 18.51.40

 

2014-06-23 17.32.18

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/24/prvni-spolecna-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/03/pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-se-vydarila-chvala-panu-za-to/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/28/pozvanka-na-nasi-druhou-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-2-srpna/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/19/pozvanka-na-nasi-treti-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tento-patek-22-srpna/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/02/pozvanka-na-nasi-4-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-6-zari/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/11/pozvanka-na-nasi-5-spolecnou-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-nedeli-14-zari-v-predvecer-svatku-panny-marie-sedmibolestne/

 

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.9.-5.10.2014

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.9.-5.10.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-29-9-5-10-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vyhnani-a-vypuzen/

 

Petra Bostlová

PANNA MARIA NÁS VYZÝVÁ:

1221. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 18. září 2014 v 15:30.

MODLETE SE O MILOSRDENSTVÍ MÉHO SYNA, ABY VŠECHNO UTRPENÍ MOHLO BÝT ZMÍRNĚNO

„Mé drahé dítě,

musíš požádat každého, aby prosil o Boží milosrdenství ve všech oblastech, zahrnujících zničení lidstva. Mám na mysli zlé plány zahrnující války, plány zavést celosvětové očkování – o němž jste byli varováni v poselství ze dne 26. listopadu 2010 – genocidu a vraždy křesťanů, stejně jako lidí jiných náboženství rukama krutých lidí.

Když je duše zamořená Satanem, je schopná nejintenzivnější nenávisti k Božím dětem. Když skupiny lidí pracují spolu, v úplném zotročení Zlého, jejich zloba se projevuje v každém činu, s cílem způsobit smrt a zkázu těm, nad nimiž mají kontrolu.

Musíte se modlit, vy všichni, abyste překazili plány zlých lidí, jejichž touhou je omezit světovou populaci pro svůj vlastní zisk. Ti, kdo budou ušetřeni tohoto zla, se ocitnou pod kontrolou neviditelné skupiny. Volám ke každému z vás, abyste se modlili k mému Synu, Ježíši Kristu, abyste pomohli zmírnit takové tragedie a zvrhlosti. Některé z těchto hrůz mohou být zmírněny, ale ne všechny. Nicméně vaše modlitby oslabí dopad těchto strašných činů, které budou vykonány následovníky Zlého. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (166), abyste pomohli omezit vraždy nevinných.

Za omezení vražd nevinných

„Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vražd nevinných, svému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Prosíme, aby ve svém milosrdenství, odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování a násilí v každé podobě vůči Božím dětem.

Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, abys vyslyšela náše volání o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostném světě.

Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů velké bolesti a utrpení na zemi. Amen.“

Děti, až se předpověděná proroctví stanou, je důležité, abyste se modlili o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno a zlé skutky, páchané proti lidstvu, mohly být odvráceny.

Jděte v pokoji a lásce sloužit Bohu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-28.9.2014

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-28.9.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/22/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-22-28-9-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vyhnani-a-vypuzeni/

 

Petra Bostlová

Velké odpadlictví od víry v historii lidstva…Slovo našeho Pána Ježíše Krista:

1219. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 14. září 2014 v 17:45.

MNOHO SVĚTSKÝCH LIDÍ BUDE MÝMI NEPŘÁTELI POVÝŠENO A BUDOU SE UČIT JAK HLÁSAT EVANGELIUM

„Má vroucně milovaná dcero,

buď jak buď, pravé Slovo Boží zůstane stále naživu, i když bude uchováno jen zbytkem mé církve.

Předpovědění falešní proroci povstanou ve velkém množství, aby šířili lži skrze podvodnou, celosvětovou podobu hlásání evangelia. Bude jim dána autorita těmi, kdo tvrdí, že Mě reprezentují, aby tak přivábili milióny do své, tak zvané modernizované verze mé svaté církve na zemi. Ach, kolik lidí jen oklamou svou překroucenou verzí mého Slova, které bude maskovat mnoho bludařství. Jen bystří rozpoznají tyto nepravdy, neboť budou pečlivě skryty ve falešném učení, na které bude pohlíženo jako na nadechnutí čerstvého vzduchu.

Hodně chvály bude vyplýtváno na tyto mé nepřátele, kteří pronikli do mé církve, aby ji připravili na příchod antikrista. Udělají hodně hluku na svých veřejných shromážděních, a i když Mě svými lžemi budou proklínat, vymyslí také nepravdivá odhalení o Mně – kdo skutečně jsem, o mém vztahu s mým Věčným Otcem, o mém učení a mém božství. Smísí Pravdu se lžemi, aby oklamali křesťany ze strachu, že budou poznáni jako takoví, čím jsou.

Mnoho světských lidí bude mými nepřáteli povýšeno a budou se učit, jak hlásat evangelium. Mnozí se stanou ochotnými nádobami šelmy, která je naplní slovy učení z pekla. Vy, moji milovaní následovníci, musíte zpochybňovat všechno, co vám řeknou, abyste poslouchali, a o čem oni, moji nepřátelé, vám povědí, že má dát nový život Slovu, obsaženému v Písmu svatém. Tito falešní proroci vám dají nové modlitby, které Mě budou urážet a rouhat se proti mému božství. Až povstanou milióny a budou se modlit tyto nové modlitby, tak také se je budou modlit falešní proroci. Budou učit Boží děti, jak zbožňovat šelmu prostřednictvím nové podoby náboženského obřadu. Tento nový obřad povede všechny, kdo povstanou a budou následovat falešné proroky, do jednotné světové církve, která bude uctívat šelmu.

Ti z mých posvěcených služebníků, kteří celkem rychle pochopí lstivý plán, použitý k oklamání mých následovníků, se budou cítit bezmocní. Mnozí klamu propadnou, protože budou mít tak málo víry, že se sotva budou obtěžovat přečíst si nové falešné učení, a proto bude použito v církvích bez velkého odporu.

Až mé Slovo bude znesvěceno, nic dobrého z toho nevzejde a zlo bude vzkvétat. Dávám vám toto varování pro dobro vaší duše, a abych vás připravil na velké odpadlictví v lidské historii, které pohltí Boží Slovo.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

UŽ JE TO TU…A PÁN JEŽÍŠ O TOM ŘÍKÁ:

1218. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 13. září 2014 v 22:50.

MEZI EVANGELIKÁLY POVSTANE MNOHO FALEŠNÝCH PROROKŮ

„Má vroucně milovaná dcero,

brzy budou odhaleny změny, které jsem předpověděl, týkající se mé pozemské církve.

Zanedlouho se světské sekty pokusí zmocnit všeho, co moji následovníci považují za svaté a zavést nové moderní hnutí uvnitř církve. Řeknou, že tento modernismus pomůže získat nové posvěcené služebníky a zavést přijatelnější podoby vzdávání slávy Bohu, aby nová, mladší generace mohla být vtažena zpátky do Božích církví. Všechny tyto nové obřady, modlitby a fóra – které budou nabízet jako nové a modernější výklady mého svatého Slova – budou maskovat prázdné učení a nebudou ode Mne.

Nové hnutí bude podporováno jako část světové evangelizace, kde falešné učení, které bude pečlivě formulováno, aby vypadalo jako teologicky dokonalé, přiláká milióny. Tak mnoho lidí bude vtaženo do této podoby modernismu a kvůli tomu se odvrátí od pravé víry. V tom, co se bude zdát jako radikální obnova křesťanské víry, bude Pravda zrazena.

Mnozí budou podvedeni a mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků. Tito falešní proroci budou prosazovat falešné křesťanství, které nahradí svatá evangelia ustanovená Mnou a mými apoštoly. Protože hlasy odpadlictví budou slyšeny v každé zemi, v různých jazycích a mezi různými rasami, pravé Slovo Boží bude zapomenuto. A z úst těchto falešných proroků a samozvaných kazatelů víry se bude vylévat mnoho lží. Mé Písmo bude prohlášeno za odtržené od potřeb lidstva a tužeb lidí, žijících v 21. století.

Pro mnoho lidí to byl nedostatek víry ve Mne, který vedl k tomu, že se až dosud nezajímali o mé svaté Slovo. Brzy se obrátí a nadšeně přijmou největší podvod, jaký kdy viděl svět. A zatímco mnozí se chopí toho, co budou pokládat za vítané oživení křesťanství, vše, co je bude živit, bude diktováno nepřáteli Boha.

Ať je známo, že člověk nemůže být nikdy živen falešným učením, které v důsledku přinese úplnou zkázu, až budou duše pohlceny rouhačstvím. To, co nepochází ode Mne, povede k celosvětové skupině, které budou lidé všude tleskat. Pak přijde čas k vyhlášení nového světového náboženství a jeho přivítání do mé církve. To pak povede k tomu, že antikrist zaujme čestné místo v mé církvi, jak bylo předpověděno, až bude jako čestný host pozván těmi, kdo pracují v úplném podrobení Satana.

Vy, kteří budete v pokušení oddat se tomuto falešnému učení, varuji vás – člověk nemůže být živ pouze chlebem, ale jen Slovem, které vychází z úst Boha.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

PÁN JEŽÍŠ NÁM ŘÍKÁ:

1217. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 11. září 2014 v 14:15.

NEBOJTE SE TĚCHTO UDÁLOSTÍ, NEBOŤ RYCHLE POMINOU

„Má vroucně milovaná dcero,

mnoho ohavných činů proti lidstvu je připraveno, aby se realizovaly na popud tajných sekt, před kterými jsem své následovníky varoval.

Musíte zůstat stále bdělí a mít pochybnosti o všem, co se může zdát neobvyklé. Mějte na paměti, co jsem vám řekl a své oči udržujte stále soustředěné na Mne. Věnujte nejméně jednu hodinu denně modlitbě, aby dopad takových zkoušek mohl být zmenšen, a v některých případech odstraněn. Přijdu brzy, abych učinil konec všemu utrpení.

Moji milovaní následovníci, dbejte mých varování. Neignorujte je. Jste-li připraveni na takové události a vložíte-li veškerou svou důvěru v mé milosrdenství, přinesu vám útěchu a osvobodím vás od úzkosti. Všechno bude v pořádku, ale vězte toto: Během velké bitvy, duše, které jsem povolal, aby Mi pomáhaly, se budou vzpírat. Každá z nich zjistí, že je těžké důvěřovat Mně, této misi, nebo tobě, má milovaná dcero. Král lží, Zlý, se ani na vteřinu nezastaví ve svém hledání, jak tuto moji misi zničit. Budou šířeny všechny druhy hnusných lží, aby odradily duše od naslouchání mému hlasu. Mnozí dovolí svým pochybnostem, aby je zastavily v provádění mých pokynů, ale nic, co mohou udělat, nezabrání zásahu Boha, Věčného Otce, aby zachránil své dětí.

Každý z vás musí jasně pochopit, že jsem to Já, váš Ježíš, který je vedoucí rukou ve všem, co je uděláno pro šíření mého Slova a poskytování darů, které nebe odkazuje světu během těchto těžkých časů. Síla člověka je velká, je li použita k šíření zla a k odporování Božímu Slovu. Ale síla člověka, dává-li mu Bůh dar Ducha Svatého, nemůže být překonána. Nedovolte, aby mé dílo bylo pošpiněno, znesvěceno podlými zvěstmi, nebo odpornými pomluvami, neboť jsem to Já, váš Ježíš, kdo je zrazen, nikoliv duše, které jsem vybral, aby hlásaly mé svaté Slovo.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org