Monthly Archives: Srpen 2014

NIKDO A NIC NEZMĚNÍ BOŽÍ VŮLI. (Bohu dík!) Slovo našeho Pána Ježíše Krista:

1197. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 14. srpna 2014 v 15:00.

TI, KDO SE VMĚŠUJÍ DO VŮLE BOHA V JEHO PLÁNU ZACHRÁNIT DUŠE, PŘIVODÍ HNĚV MÉHO OTCE

„Má vroucně milovaná dcero,

přeji si oznámit, že ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu zachránit duše, přivodí hněv mého Otce.

Když je božskou vůlí mého Věčného Otce dán člověku velký dar, a je pak odhozen, můj Otec pláče. Ale snaží-li se člověk zastavit, poškodit nebo překazit můj plán k naplnění smlouvy mého Otce, jenž přinese světu spásu, bude pro to velmi trpět. Věří-li člověk ve svou vlastní moc, jako vyšší nežli Boží, bude učiněn bezmocným. A obejme-li člověk Mne, právě tak, jak to udělal Jidáš, řekne-li, že Mě miluje, políbí Mě na tvář, a pak Mě zradí, není lepší než ten, co Mě předal do rukou mých katů.

V tomto čase přináším lidstvu velké milosti. Touto misí přináším člověku velké dary, a co dělá on? Plive Mi do tváře, tak plný žárlivosti, zášti a nenávisti, které chová ve své duši. Ti, kteří to dělají, budou přemoženi hlubokým pocitem smutku, zrozeného z osamělosti, jakou dosud nepocítili. Budou trpět bolestí odloučení od Boha v tomto životě na zemi, a až se to stane, poznají, že to bylo způsobeno jejich zradou na Mně, Ježíši Kristu, svém jediném Spasiteli. Avšak také pochopí plný rozsah mého velkého milosrdenství, protože dávám-li jim toto utrpení na zemi, dávám jim také příležitost k pokání a být opět uzdraven. Přijmou-li mou vůli s důstojností, přinesu jim život v mém novém království.

Probuďte se všichni a pochopte, že mou jedinou touhou je uchvátit vás do mé milující náruče. Nejsem váš nepřítel – miluji vás a dychtím po vás s touhou, jakou nejste schopni pochopit. Posílám proroky, ne abych vás vyděsil, ale abych rozhlásil Pravdu a mohl tak přinést věčnou spásu všem, a zejména těm, kteří si ji vůbec nezasluhují.

Pojďte. Naslouchejte mému volání – můj plán bude dokončen, bez ohledu na to, jak moc budete proti. Plná pravda toho, čeho je vám třeba, abyste získali vaše Bohem dané právo na své dědictví, bude brzy oznámena. Až přijdu s touto zprávou, musíte ji přivítat, jinak ztratíte svou duši.

 

Váš milovaný Ježíš“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy

Rozdělení – cesta záhuby. Slovo našeho Pána Ježíše Krista:

1199. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 17. srpna 2014 v 17:18.

MĚJTE OBAVY PŘEDEVŠÍM O SVOJI VLASTNÍ DUŠI, AŽ POTOM SE MODLETE ZA DRUHÉ

„Má vroucně milovaná dcero,

nemějte, moji následovníci, mezi sebou žádné rozpory v této misi na záchranu duší, neboť po tom touží ten, který Mě nenávidí. Pokud jsou moji milovaní křesťanští následovníci nejednotní a bojují mezi sebou v mém jménu, je mi z toho velmi smutno. Můj žal je o to větší, že ti, co hlásají mé Slovo, je pak popírají a šíří tak jed a velmi tím ubližují druhým.

Všechny Boží děti jsou si v mých očích rovni. Vězte, že dobří mezi vámi nejsou imunní vůči pokušením Satana, zatímco ti se zoufalstvím a nenávistí v srdci nejsou imunní vůči mým darům. Každý z vás je hříšník. Vůbec ke Mně nechoďte Mi říkat, že nějaká duše Mě není hodna. Neodsuzujte přede Mnou jiného a neprohlašujte ho za zlého, neboť čím jste vy, než jen hříšníky v mých očích!

Svět je plný lásky, ale i nenávisti a lhostejnosti ke Mně, Ježíši Kristu, kvůli existenci hříchu. Teprve až bude hřích vykořeněn, svět dojde plnosti. Proto se musíte starat nejdříve o svou vlastní duši a pak se modlit za ostatní. Uděláte-li to, vyliju své milosrdenství na vás všechny. Povyšuje-li se člověk přede Mnou a mluví špatně o druhém, bude stát před mou soudnou stolici na posledním místě, zatímco člověk, který se přede Mnou pokoří, bude mít přednost.

Kdy už opravdu přijmete mé učení? Proč říkáte, že patříte ke Mně, projevujete-li nenávist ostatním? Nikdy nebudete hodni mého království, dokud neodhodíte svůj plášť farizejství a krunýř pýchy.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Jak je to (a bude) se Satanem, Antikristem, falešným prorokem, démony a těmi, kteří jim otročí.

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Doplnění a otevírání Pekla
Datum: 2014-08-27
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

“Petro,

… Nevím zda není pozdě, protože akce už začala http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/346014-islamsky-stat-zadrzuje-mladou-americanku-chce-za-ni-miliony.html

(pozn. to znamená, že tuto zadržovanou Američanku a další její satanisty zadržované druhy také hodlají satanisti popravit, jako v předchozím amerického novináře?!)

Satan si začal pomalu otevírat Peklo, žádná jiná mocnost na světě neumí otevřít Zemi jako by to byl zip   http://www.novinky.cz/koktejl/345858-v-mexiku-se-otevrela-zeme-prasklina-je-kilometr-dlouha.html   nepouštějte si hlavně hudbu u videa, hypnotizuje vás!

Další příkopová propadlina se udělala na Islandu, kde se od sebe vzdalují kontinentální desky a chystá se k výbuchu pekelný oheň, sledujete?

…”

 

 

Pro vás všechny, především pak od Satana ke Kristu prchající zednáře: Je třeba si uvědomit a připomenout několik zásadních věcí a skutečností. Které již jsou a těch, které se teprve stanou.

Uvědomte si, o co usilovali ze všech svých sil Satan a Antikrist: aby k tomuto otevření země a vyvolání Satana na tuto zem došlo v Praze! Jenže Hospodin to nedovolil! Vzpomínáte? Viz Poselství Archanděla Michaela panu Sternbergovi: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/06/11/zprava-vsem-bratrum-a-sestram-zednarum-zeme-ceske-a-slovenske-od-vaseho-vedeni-slyste-toto/

Uvědomte si, kde k otevírání země tedy dochází: vždy na odlehlých, neobydlených místech světa: Sibiř, v Mexiku, na Islandu. Co by se bylo stalo, kdyby k tomu otevírání došlo v Praze?! Na přelidněném malém kousku země, s Vltavou uprostřed?! Katastrofa! Ale ono k němu dochází, opakuji, v neobydlených částech světa. Takže: kdo tu zemi otevírá? Je to opravdu Satan?! Vždyť ten ji přece chtěl a zamýšlel otevřít v Praze!

 

Ne. To otevírání země dovoluje Hospodin. Proč? I to víme: je to kvůli Armaggedonu, poslední bitvě mezi Hospodinem a Satanem. Hospodin nyní dovoluje puštění miliónů démonů z Pekla (proto to otevírání Pekla), aby při poslední bitvě, s jejich vůdcem Satanem, Antikristem a falešným prorokem, byli navždy zničeni! Poraženi. A uvrženi navěky do Pekla. (pozn. Satan bude spoután a na 1000 lel uvržen do propasti, po  té době na chvíli ještě puštěn a pak uvržen do Pekla za nimi. Navěky.)

Upozorňuji: Spolu s těmi, kteří jim slouží! Kteří se jich nevzdají, jejich otročiny jim!

 

Je třeba si uvědomit také jednu věc, abyste nebyli překvapeni: Antikrist bude vládnout světu, než bude navždy poražen a uvržen do Pekla (spolu s těmi, kteří mu slouží), celkem 42 měsíců, tedy 3 a půl roku. Bude to čas bolesti, ale ti, kteří se pevně drží Ruky Pána Ježíše a nepustí se Jej, projdou, Milostí Boží, tím obdobím. Prosme také Pannu Marii o pomoc. Ona je ta, která od Boha obdržela to pověření rozšlápnout Hadovi Satanovi hlavu. Satan a všichni, kteří mu slouží, se Panny Marie velmi bojí.

Velmi dobře a trefně je tato doba vystižena v písni Petra Maria Lutky:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/04-192kb.mp3

 

Proto se dobře vyzbrojme:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

a všechnu naši důvěru složme do Rukou našeho Pána, Ježíše Krista.

Kdo Mu věrní zůstanou, ty čeká nádherný Ráj s Ním, v pokoji, lásce a věčné radosti. Navždy.

 

Žehnám vás všechny křížem Kristovým

 

Petra Bostlová

“MŮJ” NEJKRÁSNĚJŠÍ BLOG. :-)

 

PROS ZA NÁS, MÁRIA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_pm/05-192kb.mp3

 

 

” Kdo zpívá, dvakrát se modlí.”(svatý Augustin)

 

Naplňme svou mysl a ústa Pánem Bohem – a srdce, duše, budou uzdraveny.

 

Tož požehnané uzdravování 🙂

 

 

OVEČKO ZTRACENÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_pm/06-192kb.mp3

 

 

TA KYTÁRA JE MŮJ KŘÍŽ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/07-192kb.mp3

 

 

VŠECHNO, CO ŘÍKÁ MARIA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_prichazis/06-192kb.mp3

 

TAK BŮH MILOVAL SVĚT/PAŠIJE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_prichazis/08-192kb.mp3

 

NEJMOCNĚJŠÍ ZBRAŇ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/10-192kb.mp3

 

SARKANDŘE JANE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/04-192kb.mp3

 

POBOŽNÝ KŘESŤANE, PŘISTUP BLÍŽE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/09-192kb.mp3

 

DOBRÝ DEN TI PŘEJEME, Ó PANE JEŽÍŠI:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/10-192kb.mp3

 

MATĚJI, HVĚZDA TVÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/02-192kb.mp3

 

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/01-192kb.mp3

 

MODLITBA O APOŠTOLY POSLEDNÍCH DNŮ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/05-192kb.mp3

 

PROVODOVSKÉ ZASTAVENÍ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/06-192kb.mp3

 

S BOHEM, MÁ RADOSTI:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/08-192kb.mp3

 

SEN O DVOU SLOUPECH:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/08-192kb.mp3

 

OTČE, SVATÝ KOPEČEK:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_dvesrdce/09-192kb.mp3

 

JIŽ SE PŘIBLÍŽIL ČAS NOČNÍ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/11-192kb.mp3

 

DOBROU NOC, DOBROU NOC, JEŽÍŠI MŮJ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/12-192kb.mp3

 

 

 

 

POZDRAVENA BUĎ, KRÁLOVNO:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_pm/01-192kb.mp3

 

JDEME ODEVŠAD:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/11-192kb.mp3

 

NA KARMELSKÉ HOŘE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/01-192kb.mp3

 

ZE VŠECH NEJKRÁSNĚJŠÍ LILI I JÁ ZNÁM:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/02-192kb.mp3

 

AVE MARIA, GRACIA PLENA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/04-192kb.mp3

 

ACH, NEPLAČ, PANNO LA SALETTSKÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/03-192kb.mp3

 

GOSPA, MAJKA MOJA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/05-192kb.mp3

 

Ó MARIA, BEZ POSKVRNY HŘÍCHU POČATÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/02-192kb.mp3

 

TISÍCKRÁT BUĎ POZDRAVENA, MÁRIA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/01-192kb.mp3

 

ZDRÁVAS, DCERO BOHA OTCE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/02-192kb.mp3

 

ZDRÁVAS KRÁLOVNO, DŮSTOJNÁ PANNO:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/03-192kb.mp3

 

RADUJ SE, PANNO PŘEČISTÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/04-192kb.mp3

 

TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/05-192kb.mp3

 

JEŘÍŠ S MARIÍ, MATIČKOU SVOU: (URČITĚ SI POSLECHNĚTE)

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/06-192kb.mp3

 

MARIA OCHRANA:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/04-192kb.mp3

 

KOLIK JEST JASNÝCH HVĚZD:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/07-192kb.mp3

 

VZHŮRU, POUTNÍCI, VZHŮRU POVSTAŇTE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/05-192kb.mp3

 

ZAZPÍVEJME KRÁSNÝM HLASEM:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/06-192kb.mp3

 

DOVOL, MATKO DOBRÁ Z NEBE:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/08-192kb.mp3

 

BOŽÍ RODIČKO PŘEMILÁ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/11-192kb.mp3

 

 

 

ZAPLAKALY OČI, ZAPLAKALY BOLEM:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_tisickratbudpozdravena/13-192kb.mp3

 

PANÍ VŠECH NÁRODŮ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_vsichni/12-192kb.mp3

 

 

 

 

MATKO BOŽÍ, MY LKÁME K TOBĚ („Bavorské litanie“):

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/07-192kb.mp3

 

 

 

 

ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_nakarmelskehore/10-192kb.mp3

 

 

 

KRÁLOVNO MÍRU:

http://b4.tv-mis.cz/u03/v150/pml_pm/15-192kb.mp3

 

 

 

 

Souhrnně: http://www.tv-mis.cz/vypis.php?klic=477&vse=1

 

Objednávat originální cédéčka Petra Maria Lutky lze na e-mailu: lutkovi(zavináč)seznam.cz

 

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 25.-31.8.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 25.-31.8.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/25/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-25-31-8-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-avataru-a-vsech-demonu-z-tunelu-blanka-lochkovskeho-a-komoranskeho/

 

Petra Bostlová

JEDINÁ CESTA K BOHU, STVOŘITELI A VŠEHO A VŠECH: JE V KRISTU JEŽÍŠI.

1194. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 11. srpna 2014 v 19:36.

KŘESŤANSTVÍ BUDE NENÁVIDĚNO, PROTOŽE BUDE POVAŽOVÁNO ZA PŘEKÁŽKU OSOBNÍ SVOBODĚ

„Má vroucně milovaná dcero,

svět je zaplaven novou podobou spirituality, zahrnující víru ve vyšší bytost – tu, kterou nazývají „kristus“ – ale nejsem to Já, Ježíš Kristus, kterého mají na mysli. Satan, v podobě Lucifera, zmiňovaný jako Král světla, není zbožňován jako zlá bytost, ale jako někdo, jenž vykonává činnost pro Boha. Této ideologii dávají přednost tajné sekty, které si stanovily za cíl zničit křesťanství. Mnozí budou zataženi do okultismu a magických praktik, protože touží po vzrušení. Jakmile tam budou vtaženi, stanou se pěšáky a časem posedlými Zlým.

Mnoho lidí hladoví po duchovním uspokojení a touží po pokoji. Jakákoliv ideologie, která tvrdí, že jim přinese sebenaplnění, pokoj, klid a hlubší pochopení svého lidství, se je bude zdát přitažlivá. Avšak mnozí budou mít nechuť následovat Mne, Ježíše Krista, protože společnost Mě odsoudila k zapomnění. Přesto budou upokojeni, až budou krmeni falešným učením, že všechny cesty vedou k Bohu. To je lež, protože k Bohu můžete přijít jen skrze Mne, jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista.

Já jsem Jeden v Tom, Kdo stvořil všechny věci. Je pouze jeden Bůh a Já, Ježíš Kristus, jsem Slovo učiněné tělem, aby se lidstvo mohlo stát znovu dokonalé. Beze Mne nemůžete být nikdy naplnění, ani v tomto životě, nebo v tom dalším.

Světu bude řečeno, že nejdůležitější cíl, o který máte usilovat, je svoboda – svoboda za každou cenu. Ale opravdu ctít Boha, znamená ztratit vaši schopnost sloužit jen svým vlastním sobeckým zájmům, a proto křesťanství bude nenáviděno, protože bude považováno za překážku osobní svobodě. Sloužit Bohu, jakémukoliv Bohu, se stane cílem mnoha lidí hledajících Pravdu. Ale je-li Satan považován člověkem za božského, Bůh – ve své nekonečné spravedlnosti – zničí ty, kdo uctívají šelmu. Šelma, ukrývající se mezi elitou a mocnými, dává velkou sílu těm, co šíří lež, že Já, Ježíš Kristus, neexistuji. To je největší prokletí uvalené na lidstvo Satanem a kvůli lidské slabosti člověk uvěří těmto lžím, které se řinou z úst zkažených.

Žádná jiná cesta, bez ohledu na to, jak zářivým způsobem vám může být nabízena, vás nemůže přivést k Bohu, kromě té, která vede skrze Mne, Ježíše Krista, Spasitele světa.

 

Váš Ježíš“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Satan si dělá svá znamení. JEN PÁN JEŽÍŠ KRISTUS VÁS MŮŽE ZE SATANOVÝCH KLEŠTÍ VYSVOBODIT! A TOUŽÍ TO UDĚLAT! CHYTNĚTE SE JEHO SPÁSNÉ RUKY!

Po otřesné démonské “afterparty” sobotního pochodu homosexuálů Prahou v tunelu Blanka:http://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/20/soucasne-peklo-v-prazskem-tunelu-blanka-armaggedon-za-dvermi/

…těm z vás, kteří jste to krvavé běsnění démonských avatarů v tunelu Blanka vůbec přežili, po procitnutí z mdlob zbylo na rukou toto jimi vytetované:

divne

Je to iluminátské oko, hlavní znamení iluminátů.

Nevíte nyní, co s tím a zvažujete pomoc u kartářů, astrologů a podobných okultistů. Prosím, to ne! To byste si vůbec nepomohli!

Platí pro vás to samé, co jsem radila všem z vás s takovými problémy, zde:

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/20/soucasne-peklo-v-prazskem-tunelu-blanka-armaggedon-za-dvermi/

 

“A NYNÍ RADY VŠEM Z VÁS, KTEŘÍ MÁTE TENTO NALÉHAVÝ PROBLÉM:
K žádné kartářce či k nikomu takovému (astrologovi apod.) pro radu, jak někteří z vás mají v plánu, nechoďte, ani k nikomu, kdo se zabývá věštením, to vše je od Satana. (To byste si tedy vůbec nepomohli.)

 

 

ALE: OBRAŤTE SE CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ, CELOU SVOU MYSLÍ  A SILOU K PÁNU JEŽÍŠI KRISTU A PROSTE JEJ ZA ODPUŠTĚNÍ SVÝCH HŘÍCHŮ A O JEHO POMOC. JE VEDLE VÁS, I TEĎ, JE VEDLE VÁS STÁLE! PROSTE TAKÉ PANNU MARII, JEHO A NAŠI MATKU, O POMOC A OCHRANU. ONI JSOU TI, KTEŘÍ VÁM MOHOU JEDINĚ POMOCI.

 

… modlíme se za vás za všechny!

 

Co ale od vás je třeba, přes to vlak nejede: Kdo žijete homosexuálně, NESMÍTE UŽ PROVOZOVAT HOMOSEXUALITU, zkrátka abstinujte! Budete-li totiž ji nadále provozovat, budete i nadále ve smrtelném hříchu – a co to znamená, viděl jste v těch kotlících… Tím ale utrpení nekončí. Naopak, začíná, tohle utrpení je totiž pak navěky! Fyzické, duchovní a duševní, v pekle, a nelze to už pak zastavit!

 

Tedy: sexuálně abstinujte a celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou se obraťte k Pánu Ježíši a proste Jej za odpuštění svých hříchů! Je vedle vás, stále a pořád, slyší vás, můžete k Němu mluvit PRÁVĚ TEĎ! Proste Jej o pomoc, proste Pannu Marii o pomoc, jsou vedle vás!

 

Na mém blogu wordpressu: http://petrabostlova.wordpress.com  na stránce Modlitby a rady nejen pro zednáře máte mnoho linků s modlitbami, vyberte si z nich a modlete se je, určitě Otče náš, Zdrávas Maria a ke Svatému Archanděli Michaelovi.

 

Vyhledejte katolického kněze nezednáře a jděte k němu k duchovnímu rozhovoru a poradě o dalších krocích.

 

 

 

A odpověď pisatele: “mám přítele a hrozně moc se milujeme. Nejde to nemilovat se musíme spolu žít a mít sex.”

 

 

Má odpověď: …, viděl jste na vlastní oči – co to znamená být ve smrtelném hříchu. NIC za to nestojí tak skončit.

Tak spolu žijte, ale jako přátelé, bratři, bez sexu. Svět má před sebou tak cca 3 poslední roky. Pak příjde věčnost a kde ji strávíme. Zda v nádherném ráji s Pánem Ježíšem, ve věčné radosti, lásce a pokoji – nebo v tom, co jste viděl u těch pekelníků.

Rozhodněte se pro Ježíše! A to znamená vystříhat se smrtelných hříchů, kterým je také aktivní homosexualita.

 

V každém případě u sebe mějte velké katolickým knězem posvěcené benediktínské kříže a svěcenou vodu. TO ŽÁDNÝ PEKELNÍK NEPŘEKROČÍ! Ten, kdo je bude mít a nenechá si je vzít – to znamená na krku viset katolickým knězem posvěcený benediktínský kříž a v ruce velký benediktínský kříž a svěcenou vodu v nádobě, připravenou kdykoli ji na ty pekelníky vylít a nenechá si je vzít, bude v bezpečí. Na takového žádný pekelník nemůže. Žádný démon, žádný Antikrist ani Satan. Nikdo z pekla, ze zlého.

 

Modlíme se za vás všechny

 

Žehnám vás všechny křížem Pána Ježíše Krista

 

 

Modlitby: 

 

Zde máte modlitby, vyberte si z nich a modlete se je, prosím. Určitě však Modlitbu Páně – Otče náš, Zdrávas Maria a ke Svatému Archanděli Michaelovi, všechny tam máte napsané:

http://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

A zde jsou potřebné rady a modlitby:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Dokázal byste se modlit také tuto modlitbu k Pánu Ježíši na ochranu? Je přesilná:

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/17/presilne-modlitby-na-ochranu-od-svateho-lva-iii-papeze/

 

 

Můžete se také ze svého domova modlitebně účastnit našich každodenních večerních až nočních internetových modlitebních kampaní (jak dlouho budete moci):

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/18/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-18-8-24-8-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-znemozneni-a-naprosty-krach-planu-zednaru-napadnout-ukrajinu-chemicky-a-jad/

 

budete-li moci se s námi takto modlit, získáte tím i ochranu naší modlitební skupiny a velmi vás to celkově duchovně posílí.

Když nebudete vědět, jaké přesně modlitby, navzdory rozpisu uvedeném v blogu, zkrátka se modlete v tom čase modlitby uveřejněné na mém blogu. Vyberte si z nich:

http://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

URČITĚ SE ALE MODLETE MODLITBY Z: http://www.varovani.org

Jsou seřazené ve druhé polovině stránky, modlete se tamní litanie a krátké modlitby každý den a modlitby, kolik jich jen odtud stihnete. Jsou pro nás psány přímo z Nebes! Modlete se je jako o závod.

A čtěte Slovo Pána Boha, Pána Ježíše a Panny Marie uveřejňované na této stránce: http://www.varovani.org

A samozřejmě Bibli.

 

 

Žehnám vás všechny křížem Pána Ježíše Krista

 

PÁN JEŽÍŠ VÁS VŠECHNY MILUJE! A TOUŽÍ VÁS VŠECHNY SPASIT! Ať vaše hříchy jsou sebečernější! Neodvracejte se od Jeho Ruky, Jeho spásy! Ale pevně se Jeho Ruky chytněte, povede vás!”

 

 

Petra Bostlová