Monthly Archives: Červenec 2014

Pozvánka na naši druhou společnou pouť k Panně Marii v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 2. srpna!

 

Pozvánka na naši druhou společnou pouť k Panně Marii v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 2. srpna!

 

Karel Židlický, „Živá voda z Turzovky“, str. 85:

Praha 15.11.1983

„Vzpomínáš si, Karle, jak se bavil hajný Lašút s jedním poutníkem z Prahy, proč si jezdí pro vodu na Turzovku? Doslova se divil: „Proč vy, Pražáci, jezdíte pro vodu na Živčák, když máte v Praze Lysolajích stejnou vodu? Ztrácíte zbytečně čas i peníze.“

Co na to říkáš, můj apoštolíku? ´Matičko drahá, každý pramínek, který požehnáš, je léčivý, rozdíl je v účinnosti a v místě.´

Souhlasím s tebou a doplňuji, že na mé hoře léčí i vůně jehličí a různých bylinek. Kdo si jich trochu vezme domů, přinese si pohodu a radost, a to jsou také zdroje zdraví.

Bohužel můj pramen v Lysolajích je už prakticky zničen pohanstvím velkoměsta. Kromě několika starých lidí už v něj nikdo nevěří, proto zde mé milosti končí. Amen.

KONČÍ-LI VÍRA, KONČÍ MÉ MILOSTI.         MARIA“

 

 

Převelikým požehnáním naší Nebeské Rodiny, zdaleka nejen prostřednictvím nás poutě k Panně Marii Sedmibolestné v Lysolajích byly obnoveny!

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

A mně je velkou radostí, že vás všechny mohu pozvat na naši v pořadí již druhou společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích!

Pořádáme ji tuto sobotu, 2. srpna.

 

Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

Sejdeme se společně tuto sobotu, 2. srpna 2014, na konečné autobusové zastávce “Lysolaje” autobusu č. 160 pražské MHD, ve 14 hodin. (Autobus jede z Dejvické ve 13.31 hod) Odtud půjdeme společně procesím, za zpěvu mariánských písní, k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské. (Což je odtamtud cca 300 metrů.)

 

Program bude pro vás všechny překvapením 🙂, samozřejmě nebude chybět společná modlitba svatého růžence, loretánská litanie a další litanie k Panně Marii, prokládáno mariánskými zpěvy.

Osobní rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou je samozřejmostí.

 

Bude také dostatek času na osobní rozhovory.

 

A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂

 

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

p.s. Prázdné láhve určitě s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i sebou domů).

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/24/prvni-spolecna-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/03/pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-se-vydarila-chvala-panu-za-to/

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.7.- 3.8.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.7.- 3.8.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/28/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-7-3-8-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-plnou-bozi-ochranu-pro-cele-poutni-misto-panny-marie-sedmibolestne-v-praze/

 

Petra Bostlová

POZOR! Všem zájemcům poutníkům: Na Turzovku k Panně Marii jedeme již na 15. srpna!

POZOR! Všem zájemcům poutníkům: Na Turzovku k Panně Marii jedeme již na 15. srpna!

 

Je to změna oproti původnímu: http://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/10/srdecne-vas-zveme-na-spolecny-poutni-zajezd-k-panne-marii-kralovne-turzovky-na-turzovku-zivcakovou-sr-ve-dnech-23-24-srpna-2014/

– je to však změna pozitivní, čtěte dál – a dozvíte se proč.

 

Přidáme se totiž tak k velké pouti k Panně Marii na Živčákovou, které jsou z okolních zemí organizovány z mnoha farností, na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

 

A na Turzovku se dopravíme takto: V obou případech vlakem, již 14. srpna, který bude sbírat nás poutníky opravdu z celých Čech a Moravy. Je možno dvěma směry (vyberte si z nich ten Váš, s nástupní stanicí nejblíže Vašemu domovu, na http://www.idos.cz, pod: Detail spojení):

1. Cheb – Košice (18.16 – 9.52 hod, Exelsior), tím jedemy my, který jede přes Ústí nad Labem, Prahu (odjezd z Prahy hl. nádraží je v 0.04 hod), Olomouc, Ostravu atd.

Nebo:

2. Cheb – Košice (18.33 – 9.52 hod, Kynžvart), který jede přes Plzeň, Prahu (odjezd z Prahy hl. nádraží je v 0.04 hod), Olomouc, Ostravu atd.

 

(V Praze se oba vlakové spoje mění v jeden.)

 

Ve vlaku, tak, jak bylo původně plánováno pro naši společnou pouť, se budeme také společně modlit a zpívat k Pánu a Panně Marii. Kdo z vás poutníků se bude chtít modlitebně připojit do naší pravidelné modlitební kampaně Ježíš lidstvu či alespoň její části, bude skvělé 🙂.

A také budeme – aspoň trochu – spát 🙂

 

Vystoupíme společně v Čadci, v 5.50 hodin.

 

Z Čadce společně pokračujeme vlakem v 6.32 na Turzovku (směr: Makov), kam přijedeme v 6.56 hodin.

 

Odtud se přesuneme do kostela na Turzovce, kde stihneme ranní mši svatou od 7.00 hodin.

 

Po ranní mši svaté, v hodinovém rozmezí, se v Turzovce nasnídáme a v 9.00 hodin máme my všichni poutníci sraz, pod vedením také pátera Jaroslava Stříže, velkého to apoštola Turzovky, Pán jej mocně žehnej a chraň a vyrážíme z Turzovky v mohutném procesí mnoha národů k Panně Marii na Živčákovou horu.

 

/pozn. Je možné, že Magda a já zůstaneme na Turzovce až do soboty? – kdo z vás se bude chtít k nám připojit (tzn. i s přenocováním tam), stačí se domluvit až na místě./

 

 

A zpáteční vlakové spoje, v pátek, 15. srpna 2014, možno takto:

Z Turzovky ve 21.03 hod do Čadce (tam 21.28). A ve 22.03 z Čadce Exelsiorem kupř. do Prahy (tam v 3.55) apod.

/Nebo možno dokonce již odpoledne takto:

Z Turzovky v 16.03 hod do Čadce (tam 16.28). A v 16.52 z Čadce Odrou kupř. do Prahy (tam ve 21.53) apod./

 

 

Pán požehnej tuto poutní cestu a vás všechny

 

Na vás všechny se těší

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244, 732 928 170, 775 320 882 nebo e-mail: kancelar@sdeo.cz nebo zednarikekristu@seznam.cz

 

 

p.s. Samozřejmě se můžete na 15. srpna do Turzovky vypravit i po vlastní ose, kupř. autem. I v tom případě se však sejdeme v Turzovce v 9 hodin ráno, než vyjde procesí na Živčákovou.

 

 

SLOVO PÁNA BOHA, OTCE A STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH:

1177. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2014 v 15:52.

AŽ BUDE NASTOLENA MÁ VŮLE, ZAVLÁDNE POKOJ

„Má nejdražší dcero,

svět je můj a patří všem Božím dětem. Já jsem váš.

Mé potomstvo bude čelit velkým převratům, až pošlu své anděly vyvést mé věrné, a všechno zlo bude brzy vyhnáno. Budu drtit mé nepřátele, dokud každá stopa bolesti a zármutku, které lidstvo snáší, nebude smyta. Už žádné slzy, žádný smutek, žádná bolest, neboť všechna moc je moje.

Můj plán se již rozvíjí, ačkoliv málo lidí si je toho vědomo. Ale řeknu vám toto: Setřete si své slzy. Nebojte se mého zásahu, neboť je to má vůle, která se sjednotí s vůlí mých dětí – a to brzy. Až bude nastolena má vůle, zavládne pokoj, nejen ve vašem srdci, ale na zemi, stejně jako je v nebi. Důvěřujte Mi.

Nebojte se mé ruky, neboť jenom ti, kdo Mě zcela odmítají, budou trpět. Netoužím po pomstě a proniknu srdce dokonce i těch, kteří Mě proklínají. Mé milosrdenství způsobí, že jen nemnozí budou chtít být odděleni ode Mne, až se dám poznat skrze mého Syna, Ježíše Krista. Slabý se stane silným. Bojácný odvážným a ti, s nenávistí v srdci, budou prostoupeni mou láskou.

Miluji a toužím po všech svých dětech a kvůli tomu získám znovu své království s nejmenším možným utrpením.

Prosím, naprosto Mi důvěřujte. Neboť je blízko den, kdy jen světlo mého božství bude na zemi panovat a všechen pokoj bude váš.

Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

VAROVÁNÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, PAR EXELLENCE…SLYŠTE SLYŠTE SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE:

1175. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. července 2014 v 18:00.

SVĚT MĚ OPUSTIL, JAK BYLO PŘEDPOVĚDĚNO, A NA MÉM TĚLU BYLA SPÁCHÁNA TA NEJVĚTŠÍ ZRADA

„Má vroucně milovaná dcero,

svět Mě opustil a na mém Tělu byla spáchána ta největší zrada.

Mé Slovo je trháno na kusy a mnozí z těch, kdo říkají, že jsou znalí mého učení, budou neteční k pronásledování, kterým bude postižena má církev. Právě tak, jak jsem byl zlořečen během mého křižování těmi, kdo se pyšně vychloubali svou nejvyšší moudrostí v mých cestách, bude i Mně spíláno při tomto mém Druhém příchodu, kdy si vyžádám své království.

Nevděčné duše, postrádající jednoduchost nebo pokoru, nikdy nepřijmou hlas těch, které považují za nehodné vyslovit Pravdu. Nikdy nepřijmou Pravdu, neboť přijímají falešnosti v mém jménu, v jejich srdci nebude místo pro Božího Ducha, aby jim zaplavil duše. Místo aby připravovali lidstvo na mé velké milosrdenství – na Den, který jsem slíbil světu – obrátí se ke Mně zády. Nepoznají Boží znamení seslaná k otevření srdce k připravenosti na Mne, kvůli svým pyšným a zatvrzelým srdcím. Učiní také vše, co budou moci, aby zabránili Slovu Božímu dosáhnout ve světě ke každému hříšníku, a to je nenechám nikdy zapomenout.

Ten, kdo Mi ztratí duši, ztratí svou vlastní. Ten, kdo zatarasí mou cestu, nebude mít kam se obrátit. Ten, kdo proklíná vůli Boží, bude proklet. Co jste se ode Mne opravdu naučili, když si nemůžete vzpomenout na pravdu mého slibu, že přijdu znovu? Mé království přijde na zem, jako je v nebi, a ti, kdo nedokázali pochopit, co jsem řekl, nebudou tomu stále rozumět. Promarnili milosti, které nyní posílám, a zabarikádovali se ve vězení tak temném, že budou oslepeni mým světlem ve Velký den.

Můj čas přijde zanedlouho a už nemohu víc udělat, abych vás připravil. Má láska zůstává stejně velká, jako je milosrdná, ale musíte si také pomoci sami, neboť není snadné stát se hoden mého slibu spásy.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.-27.7. 2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.-27.7. 2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/21/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-21-7-27-7-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-plnou-bozi-ochranu-pro-cele-poutni-misto-panny-marie-sedmibolestne-v-praze/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše červencové modlitby Novény spásy, na 21.7. – 27.7. 2014

 

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v červenci na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše červencové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 21.7. 2014 a končíme v neděli, 27.7. 2014. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

“Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy”

 

http://www.varovani.org