Monthly Archives: Červen 2014

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 30.6. – 6.7.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 30.6. – 6.7.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/30/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-30-6-6-7-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-plnou-bozi-ochranu-pro-cele-poutni-misto-panny-marie-sedmibolestne-v-praze/

 

Petra Bostlová

Reklamy

PRVNÍ SPOLEČNÁ POUŤ K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH! Již tuto sobotu!

 

PRVNÍ SPOLEČNÁ POUŤ K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH! Již tuto sobotu!

 

Moji milí přátelé, modlitebníci a poutníci,

 

působí mi velkou radost pozvat Vás všechny na naši první společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, kterou, Milostí Boží, pořádáme již tuto sobotu, 28.června 2014, na převýznamný den, na den Neposkvrněného Srdce Panny Marie!

 

Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: http://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

Sejdeme se tak tuto sobotu, 28. června 2014, na konečné autobusové zastávce “Lysolaje” autobusu č. 160 pražské MHD, ve 14 hodin. Odtud půjdeme společně procesím, za zpěvu mariánských písní, k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské. (Což je odtamtud cca 300 metrů.)

 

Na místě, v osobním rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou, pomodlíme se společně svatý růženec a Loretánskou litanii (a další litanie), prokládáno mariánskými zpěvy. Poté vám povím historii tohoto přesvatého místa a informace, jaké plány, Milostí Boží, na tomto poutním místě máme, dá-li Pán.

Bude dostatek času na osobní rozhovory. (A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂 )

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 723 928 170

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

p.s. Prázdné láhve s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i sebou domů).

 

Pán vás všechny žehnej

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.-29.6. 2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.-29.6. 2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/23/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-23-6-29-6-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-plnou-bozi-ochranu-pro-cele-poutni-misto-panny-marie-sedmibolestne-v-praze/

 

Petra Bostlová

Konejme poutě k Panně Marii Sedmibolestné v Praze – Lysolajích

 

Konejme poutě k Panně Marii Sedmibolestné v Praze – Lysolajích.

 

Přinesou každému z nás veliký duchovní dar a osvobození!

 

Jedná se o převelice požehnané poutní místo Panny Marie, které nebylo a není satanisty znesvěceno! Bojí se ho jako čert kříže, a to doslova.

 

O něm, zde: http://www.youtube.com/watch?v=bGzkbNQ1iWs

 

Na poutním místě Panny Marie Sedmibolestné v Praze – Lysolajích naleznete také zázračný pramen Panny Marie, uzdravující duši a tělo. Jeho účinky jsou veliké.

 

Na poutní místo se dostanete velice snadno, pražskou MHD z metra Dejvická autobusem č. 160 a 355, pouhých deset minut jízdy! Pojedete na konečnou “Lysolaje” a odtud pouhých cca. 200-300 metrů pěšky po chodníčku do údolí parku, kde se poutní místo Panny Marie nachází.

 

PANNA MARIA VE ZJEVENÍ R.V. NÁS PROSÍ, AŤ OCHRÁNÍME JEJÍ POUTNÍ MÍSTO A PRAMEN. Když jsem se R.V. ptala, jak, i to od Panny Marie ví: POUTĚMI A MODLITBOU.

 

Za ochranu poutního místa a pramene Panny Marie se již modlíme, v soukromých modlitbách a v našich modlitebních kampaních, společné poutě budou následovat. První společná pouť proběhne, dá-li Pán, již tuto sobotu, 28.6.2014! (Podrobné informace budou následovat, zítra zde na mém blogu.)

 

POUTĚ K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ DO LYSOLAJÍ VŠAK DOPORUČUJI KONAT ZÁROVEŇ I OSOBNÍ SOUKROMÉ, zkrátka na nic nečekejme – a rozjeďme se do Lysolají, k Panně Marii!

Zvláště vy (nejen) pražští a všichni, kdo máte jakoukoli bolest, zvláště rázu duchovního.

Modleme se přímo na místě u nohou Panny Marie a pijme z jejího zázračného pramene.

 

Panna Marie vás všechny žehnej a doprovázej

 

 

Petra Bostlová

BOŽÍ PLÁNY, JAK ZACHRÁNIT DUŠE, POKRAČUJÍ. SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:

1154. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. června 2014 v 14:25.

JÁ JSEM NĚŽNÝ, MILUJÍCÍ A TRPĚLIVÝ

„Má vroucně milující dcero,

můj plán k vykoupení lidstva a k odhalení mého nového království postupuje kupředu, jak bylo předpověděno. Přinesu světu velký dar a vy, kterým to připadá zdrcující a hrozivé, vězte toto:

Já jsem něžný, milující a trpělivý a vše bude učiněno svatou vůlí mého Otce, který nechce přivodit bolest a úzkost žádnému ze svých dětí a bez ohledu na to, jak zčernalé jsou jejich duše. Kdyby to tak nebylo, zničil by svět a jen vyvolené vzal do Nového ráje. A tak můj Otec čekal a čekal, dokud světová populace nedosáhne svého největšího počtu. Zahájil poslední část svého plánu na záchranu lidstva, aby mohl zachránit najednou velké množství lidí.

Z tohoto plánu nesmíte mít strach, nebo mu odporovat, protože je konečnou cenou toho, kdo vám všem přinese největší slávu. Nesmíte mu vzdorovat, zesměšňovat jej, nebo jej odmítnout, nebo toho rozhodnutí budete litovat navěky. Nikdo se nepleťte do Boží vůle. Aby zachránil velký počet lidí, můj Otec nebude váhat potrestat ty, kdo Mu stojí v cestě k záchraně miliard duší. A i když je Mu každá duše drahá a i když zasáhne všemi způsoby, aby přivedl duše k rozumu, zničí ty, kdo budou zodpovědní za to, že Mu odepřou duše miliónů. Nepochybujte, že za to budou trpět a buďte si vědomi, že tyto duše poznáte podle jejich skutků, a pak podle jejich trestu. Jejich trest na zemi začne v tomto čase, v naději, že pochopí Pravdu. Nedokážou-li to, můj Otec je odstraní.

Boží moc se již v tomto čase na zemi projevuje a vy uvidíte, jak tyto strany v bitvě o duše vystoupí. Zahrnou ty, kdo upřímně slouží Mně, ty, kdo Mě neznají, a ty, kdo Mě znají, ale vybrali si sloužit jinému pánu, ne Mně. Jediní vítězové budou ti, jimž milosrdenstvím Božím budou dány klíče k Božímu království.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

„ZBOŘÍM CHRÁMY TĚCHTO SEKT A ZASTAVÍM JE V JEJICH ODPORNÝCH ČINECH PROTI BOŽÍM DĚTEM.“ SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:

1153. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. června 2014 v 09:30.

ZBOŘÍM CHRÁMY TĚCHTO SEKT A ZASTAVÍM JE V JEJICH ODPORNÝCH ČINECH PROTI BOŽÍM DĚTEM

“Má vroucně milovaná dcero,

rozsah, v jakém jsem ignorován, odmítán a nenáviděn, se vymyká znalosti většiny lidí.

Jsou skupiny a sekty, které se oddávají uctívání Satana a páchají hrozná zvěrstva pod vedením toho, který Mě nenávidí. Ubozí hříšníci, v tom zapletení, prodali svou duši ďáblu a jsou vnějšímu světu zdrojem pobavení, avšak teď Mě poslouchejte: oni mají jediného pána a ten má nad nimi velkou moc, protože mu dali dar své svobodné vůle. A tak, jak Satan lidskou rasou pohrdá, i tyto duše využívá, ač ty to vůbec nechápou. Jejich nenávist ke Mně je tak silná, jako je k těm, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu.

Poslední bitva o duše bude probíhat ve všech částech světa a budou to tyto skupiny, které budou velmi tvrdě bojovat, aby odvedly lidi ode Mne a konečné spásy, kterou přináším Božím dětem. Protože je miluji všechny, včetně těch, kdo své životy a své právo na věčnou spásu obětovaly prázdným slibům krále lží, je mou povinností překonat všechny překážky, abych k nim dosáhl a mohl je zachránit.

Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem. Slibuji, že ti, co se osvobodí z těchto vězení nenávisti, Mne najdou čekajícího. Za každou jednotlivou duši, která z těchto skupin přijde ke Mně, hledajíc pokoj – obrátím desetkrát jejich počet. Porazím ďábla a vezmu Boží děti, lhostejno, co udělaly, zpět z pokraje propasti pekla.

Nikdy se neobávejte moci ducha zla, jestliže Mi zcela důvěřujete. Má moc, moc Boha, Začátku a Konce, nebude nikdy zničena. Ale když nějaký člověk se pokusí zničit moc Boha, při vědomí si následků, a odmítá veškeré Mé úsilí k záchraně své duše – bude trpět navěky.

 

Váš Ježíš”

 

http://www.varovani.org

 

 

SOUKROMÁ ZJEVENÍ PANNY MARIE A SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO PRO NAŠE DNY: OČEKÁVEJME VELKÉ BOŽÍ TRESTY.

SOUKROMÁ ZJEVENÍ PANNY MARIE A SVATÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO PRO NAŠE DNY: OČEKÁVEJME VELKÉ BOŽÍ TRESTY. 

 

Z pondělí na úterý se zjevila Robertovi V. Panna Maria Sedmibolestná. HALELUJAH!

Bylo to právě v době, kdy jsme se v rámci naší modlitební kampaně Ježíš lidstvu za něj modlili růženec Královny Turzovky.

 

Panna Marie Sedmibolestná Robertovi řekla toto: Současné výbuchy Etny v Itálii jsou kvůli hříchům proti Pánu Bohu a neobrátí-li se Vatikán k Pánu Bohu, zalije výbuch Etny Vatikán.

 

To samé úterý, o pár hodin později, zjevil se Robertovi Svatý František Xaverský, podávaje v dlani hořící srdce Ježíšovi, s poselstvím pro naši zem: “Pán Bůh už se nemůže dívat na to, co se tady, v naší zemi, děje a vyvrátí tu ďábla tak, jak ho vyvrátil ve středověku.”

 

 

Toto léto, za to, co se tu děje, jaké hříchy se v naší zemi páší, čekají naši zemi velké Boží tresty.

 

 

Petra Bostlová