Monthly Archives: Duben 2014

PROSME PÁNA JEŽÍŠE ZA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ Slovo Pána Ježíše Krista:

1111. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 24. dubna 2014 v 16:45.

ČAS, KDY VYHLÁSÍ, ŽE HŘÍCH UŽ NENÍ, SE BLÍŽÍ

„Má vroucně milovaná dcero,

nyní je blízko čas, kdy hřích člověka bude mou církví považován za bezvýznamný a neškodný v mých očích.

Hřích není něco, co Já považuji za slabost, nebo selhání. Hřích je způsoben těmito dvěma vlastnostmi, ale dochází k němu kvůli existenci Satana. Má církev ukonejší mé následovníky tím, že je svede k přijetí lži, že hřích je jen metafora, že je používán jako symbol pro Boží děti, aby je vybízel zůstat na cestě, která se líbí Bohu. Řeknou, že hřích by vám neměl dávat pocit oddělení od ostatních. Na hříchu, dodají, ve skutečnosti nezáleží, protože Bůh je všeodpouštějící. Ano, Já jsem všeodpouštějící a prominu každý hřích – kromě věčného hříchu – jakmile hříšník ukáže výčitky svědomí a bude se snažit odstranit veškeré pokušení, aby se vyhnul opakování hříchu. Nemůžete Mě prosit, abych vám odpustil hřích, když tím hříchem žijete. Vrah, který vraždí, mrzačí a zabíjí, Mě nemůže prosit, abych mu odpustil, pokračuje-li ve vraždění a nemá v úmyslu přestat ve svých zločinech. K čemu je dobré prosit Mě o vykoupení z hříchu, nepřijímáte-li nejdříve, že hřešíte?

Hřích je způsoben slabostí a Já odpustím hříšníkovi, který se upřímně kaje. Když hříšník už nevěří, že je vinen hříchem, hřích v jeho duši zakoření. Čas, kdy vyhlásí, že hřích už není, se blíží. Až ten čas přijde, způsobí velkou úlevu a oslavy, protože co bylo dříve považováno za hřích v mých očích, už nebude za hřích pokládáno.

Na hřích bude pohlíženo jako na přirozenou věc, kterou byste všichni měli přijmout. Neřeknou vám, abyste prostě milovali hříšníka, jako ho miluji Já. Ne. Budete přesvědčováni přijmout, že hřích neexistuje. To vše povede k poslední zradě mého božství, kdy svět bude zbožňovat sám sebe, své nadání, svou inteligenci, dokud nevyhlásí svoji velikost, v přímém vzdoru proti Bohu, Věčnému Otci.

Ach, jak mnoho vás bude uvedeno v omyl, zoufalství a provinění. Má církev bude použita, aby vyhlásila kacířství v mém svatém jménu. Ti, kteří budou svedeni, ji obrátí naruby a vzhůru nohama a ani jedna část těchto změn nebude nařízena Mnou, Ježíšem Kristem. Duch Svatý nebude řídit ohavnost a bude velký zmatek, velký žal a pocit bezmoci na straně těch, kdo zůstanou věrni učení mé církve. Tradiční učení už nebude tolerováno. Potom, až vše, co je pokládáno za svaté, se zhroutí, bude čas připraven, aby muž záhuby zaujal své místo v mé církvi.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.4.- 4.5. 2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 28.4.- 4.5. 2014

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/04/28/vyhlasuji-prodlouzenou-velikonocni-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-4-4-5-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-chebu-prahy-petri/

 

Petra Bostlová

Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie rozšiřuje svou působnost (a činnost). Hledáme tak vhodný objekt – vilku v Praze. Víte o takové?

Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie rozšiřuje svou působnost (a činnost). Hledáme tak vhodný objekt – vilku v Praze. Víte o takové?

 

Božím požehnáním rozšiřujeme činnost a působnost našeho Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Viz https://zednarikekristu.wordpress.com

(Naše začátky: https://zednarikekristu.wordpress.com/2014/02/06/centrum-pomoci-nejsvetejsiho-srdce-jezisova-a-neposkvrneneho-srdce-panny-marie-konecne-rozjizdi-svou-cinnost-naplno/ )

 

 

Již při založení našeho evangelizačního projektu jsem počítala s nutností ubytovací kapacity pro účely našeho Centra pomoci: https://zednarikekristu.wordpress.com/projekt-na-pomoc-je-tu/ (viz bod 5)

 

Z tohoto důvodu se potvrzuje potřeba přestěhovat naši činnost (z 2kk v Praze) do k tomu vhodné vilky v Praze, ve které bychom naši stávající činnost mohli dále rozvíjet a rozšiřovat o další nutné služby. K tomu vhodnou formou se jeví založení menší komunity, skládající se ze členů našeho (stále se rozšiřujícího) pomáhajícího týmu a těch, kteří naše služby potřebují přijímat interně, na individuálně dlouhou dobu.

Zároveň se v příslušném objektu bude jednat o tzv. útulek, jaké máme zakládat, se vším všudy, tak, jak je popsán a požadován Nejsvětější Boží Trojicí v Poselství Varování.

 

Máte-li, prosím, takové možnosti či znáte někoho, kdo takové možnosti může nabídnout (volnou obytnou vilku v Praze, pro evangelizační účely), prosím, kontaktujte mě v takovém případě na: kancelar@sdeo.cz či zednarikekristu@seznam.cz a telefonicky na: 732 928 170.

 

Děkuji mnohokrát

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

NEJVĚTŠÍ DAR – VĚČNÝ ŽIVOT S JEŽÍŠEM. Rozhodněme se pro něj. Není samozřejmostí! Slovo Pána Ježíše Krista:

1110. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 23. dubna 2014 v 15:30.

NEDOPUSTÍM, ABY TI, KDO PŘIJDOU DO MÉHO NOVÉHO RÁJE, TRPĚLI BOLESTÍ TĚLESNÉ SMRTI

„Má vroucně milovaná dcero,

mnoho lidí chybně věří, že má varování lidstvu vytvářejí pocit beznaděje a zbytečné úzkosti. To je pochopitelné, ale vězte toto: Budoucnost přicházejícího světa bere dech a je nádherná v každém ohledu. Ráj, který byl pro vás připraven, by vás naplnil bázní, úžasem a silným pocitem vzrušení, kdybych vám z něj měl odhalit jen jediný letmý pohled. Protože člověk má strach z neznáma a nedostatek důvěry v můj slib přinést každému z vás věčný život, je to těžké pro mnohé, kteří se snaží připravit pro mé království.

Moji milovaní následovníci, moji vzácní maličcí, prosím, vězte, že nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné smrti – to je můj dar této požehnané generaci. Tento přechod ze světa, ve kterém dnes žijete, do mého Nového ráje se stane v mžiku oka, taková je moje velká láska k vám. Před Velkým dnem vás musím připravit, abyste všichni zdědili mé království. Nemusím vás vystavit těmto zkouškám, které snášíte nyní a těm, které ještě přijdou – to je pravda. Avšak musím připravit mnoho lidí, kteří berou mé Slovo a mé milosrdenství jako samozřejmé. Jak bych vás mohl očistit bez toho, že bych vám nepřipomínal Pravdu? Jenom Pravda vás vysvobodí z okovů, které vás poutají k Zlému, který vás vleče pryč ode Mne při každé příležitosti, kterou dostane. On ví, že zvítězí, neodpovíte-li na mé volání, abyste si zajistili vaše právoplatné dědictví v mém království. Potom vám, co jste jím byli svedeni, se nepodaří usmířit svou duši s mým milosrdenstvím.

Jenom těm, kdo Mě následují na každém kroku do ráje, se podaří získat věčnou spásu. Prosím, buďte trpěliví. Buďte pozorní k mému volání. Neodstrkujte Mě, když se snažím k vám dosáhnout prostřednictvím těchto poselství. Naučte se Mi důvěřovat skrze mé svaté Slovo, které již znáte z Knihy mého Otce.

Když mluvím o zlu, prostě vám odhaluji klam, jemuž budete čelit. Problém s tímto podvodem je ten, že vás oslepí k Pravdě a způsobí, že se odloučíte tím, že uvěříte ve vyznání víry, která vás vtáhne do falešné nauky. Nejsem-li to Já, Ježíš Kristus, kdo je uctíván v tomto novém učení, pak si můžete být jisti, že není diktováno Duchem Svatým.

Nechejte uklidnit svá srdce, vaši důvěru stát se důvěrou dítěte a prostě Mě milujte, jako Já miluji vás. Neodporujte nikdy mému milosrdenství, nikdy se Mě nebojte, nikdy nepociťujte hněv vůči Mně, zvláště když trpíte v tomto životě. Neboť vás brzy přivedu domů. Jakmile se Velký den rozední, zrodí se svět a nový, zázračný život bude očekávat vás a všechny vaše milované. Všichni budete spojeni se Mnou, bez nepřítele v dohledu – beze strachu, nebezpečí nebo jakéhokoliv utrpení. Tak proč se bát mého království? Přinese vám štěstí a lásku, které jste hledali po celý svůj života na zemi – ale které nebyly nikdy opravdově naplněny, bez ohledu na to, jak moc jste se namáhali přiblížit se k těmto darům.

Můj největší dar vám je věčný život. Očekávejte můj dar beze strachu. Místo toho očekávejte s láskou a nadějí mé nové království, neboť je mnoho, na co se máte těšit.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Láska podstatou…Slovo Pána Ježíše Krista k nám:

1109. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 22. dubna 2014 v 20:00.

MÉ UČENÍ NENÍ KOMPLIKOVANÉ

„Má vroucně milovaná dcero,

bez ohledu na to, jak těžká je tato mise, Pravda se musí vždy prosadit.

K čemu je dobré, je-li mé Slovo překrouceno? Čemu to slouží? Je-li mé Slovo a vše, co jsem a budu, přizpůsobeno lidským záměrům, pak to se stává lží. Co znamená má smrt na kříži, není-li to vykoupit vás z hříchu? Navzdory krutosti mé smrti na kříži, je její význam pro křesťany prostý. Vykoupil jsem vás z hříchu, ale jen tehdy, když Mě o to poprosíte. Neprosíte-li, nemohu vás vykoupit.

Nepřijímáte-li Mne, Ježíše Krista, pak se nebudete moci ucházet o mé milosrdenství. Nesnažíte-li se získat mé milosrdenství, pak budu stát před vámi a budu vás snažně prosit, abyste to učinili, tak velká je moje láska k vám. Budu stát jako žebravý král před vámi, hříšníky. Odhalím vám Pravdu, dokud se vaše oči konečně neotevřou, a pak pochopíte. Vy, kdo uvidíte Pravdu, rozevřete pak paže ke Mně a Já vás vezmu do útočiště mého srdce. A tak právě jako ti, kdo Mě znají a budou zachráněni, mají přednost, tak dám také všem duším všech náboženství a všech věrouk výhodu tím, že jim ukážu Pravdu dříve, než přijde můj čas.

Mějte vždy na paměti mou jednoduchost. Učím vás Pravdě jednoduše. Učil jsem vás vzájemně se milovat, jako jsem miloval vás. Milujete-li jeden druhého a chováte se k sobě, jak jsem vám ukázal, budete patřit Mně. Neukazujete-li lásku a úctu k jiným, ale soudíte se vzájemně v mém jménu, pak nemůžete říci, že jste moji. Mé učení není komplikované. Nepotřebuje být takové, neboť láska je podstatou všeho, co jsem učil. Bez vzájemné lásky ve svých srdcích Mě nemůžete opravdově milovat. Budete-li odmítat lásku, vždy odmítnete Mne. Odmítáte-li mé Slovo, pak Boží láska nemůže rozkvést ve vašem srdci.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Ráj nebo peklo, nic mezi tím. Slovo Pána Ježíše Krista:

1108. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 21. dubna 2014 v 15:56.

POČÁTEK A KONEC SVĚTA SE SJEDNOTÍ

„Má vroucně milovaná dcero,

je velmi těžké pro duše, dokonce i pro ty se silnou vírou, uvést v soulad svět, ve kterém žijete, s mým královstvím.

Svět, jaký je, není slučitelný s mým královstvím a to znamená, že ti, kdo Mě znají a opravdu milují, zjišťují, že je občas bolestné žít jejich každodenní životy. Milovat Mě znamená následovat má učení a volat ke Mně, abych vám odpustil vaše hříchy. To je jediná cesta, jak se stát částí toho, kdo jsem. Nemůžete se stát částí mého království, dokud neuznáte Pravdu a nepřijmete, že pokud hřích existuje, svět nemůže být nikdy dokonalý. Dokud člověk dělá vše podle své vlastní svobodné vůle, kdy je neustále pokoušen oddávat se svým sobeckým potřebám, zůstane otrokem.

Žijete-li život podle Božího Slova, budete schopni vidět svět takový, jaký je. Budete svědkem divu, jakým je zázrak země, která byla stvořena mým Otcem. Ale uvidíte také, jak slabost člověka ho oddělila od Boha. Dokud to tak zůstane, svět, jak jej znáte, nemůže být znovu pozvednut do své bývalé slávy. Proto najdete opravdový pokoj, jen až přijdu znovu, abych vás přivedl do ráje mého Otce, který pro vás na počátku stvořil.

Počátek a konec světa se sjednotí. Nebude nebe, ani očistec, ani země – budou existovat jen dvě jsoucna. Mé království – kde život nikdy neskončí pro ty, kteří Mi dovolí, abych je shromáždil do svého srdce a peklo pro ty, kdo se nebudou chtít ke Mně obrátit.

Všechno se stane podle mého milosrdenství a svaté vůle mého Otce, jenž miluje všechny své děti. Chce zachránit každého, a to skrze Mne. Nemohu nutit ty, kdo nechtějí být částí mého království, nebo kdo odmítají veškeré mé úsilí přinést jim zázračnou, nádhernou věčnost, aby Mě následovali. Neignorujte mé úpěnlivé prosby o pomoc těmto duším.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

SVATÉ SLOVO HOSPODINA, PÁNA BOHA, STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH:

1107. Poselství Boha Otce, Hospodina, ze dne 20. dubna 2014 v 17:40.

VELMI MÁLO Z VÁS ODMÍTNE NOVOU JEDNOTNOU SVĚTOVOU CÍRKEV, A TAK MŮJ ZÁSAH BUDE RYCHLÝ

„Má nejdražší dcero,

když jsem poslal svého Syna, aby vykoupil lidstvo, svět Ho odmítnul, stejně jako proroky, které jsem poslal před Ním.

Jak nyní připravuji poslat svého Syna podruhé a naposled shromáždit mé děti a dát jim věčný život, ony také odmítnou tento velký čin milosrdenství. Skrze mé Slovo jsem dal lidem Pravdu, a přesto ji odmítají. Jak snadno zapomínají. Jak slepí jsou, neboť jsem řekl světu, že mu přinesu mé království – nový svět bez konce – ale nemají skutečné porozumění, co jejich dědictví obnáší. Ne všichni přijmou milosrdenství mého Syna, a tak připomínám světu, co má přijít, aby přišli a přijali mé království.

Mé děti projeví velký odpor k mnohým zázrakům, které ukážu světu před příchodem mého Syna. Bude hodně debat, ale moji nepřátelé se postarají, aby mé děti byly oklamány, a tak nepřipraví své duše na nádherný život, který jsem připravil pro každého z vás.

Právě tak, jako můj Syn třetího dne vstal z mrtvých, tak se také odhalí třetího dne po třech dnech temnoty, při svém Druhém příchodu. Přeji si, abyste věděli o těchto třech dnech temnoty a nebáli se jich. Posvěcené svíce vám poskytnou jediné světlo, které jsem povolil, abych umožnil těm, kteří Mě milují, vidět a očekávat s radostí příchod mého Syna.

Nebojte se mé lásky k vám, ani moci, kterou třímám, protože je to pro vaše dobro, že dovoluji, aby se všechny tyto události staly ve dnech, vedoucích k Velkému dni. Povoluji mým nepřátelům, aby se potulovali po světě. Dovoluji ničitelům klamat lidi, neboť takto budu zkoušet víru těch, kteří byli požehnáni Pravdou. Ale vězte toto: Ti, kdo zradí Boží Slovo, budou vyhnáni do pouště. Ti, kdo zaútočí na mé posvěcené služebníky milující mého Syna a budou s nimi hrubě zacházet, budou tvrdě potrestáni. Dovolím slabým a těm, kdo snadno podléhají klamu, aby – až má proroctví, daná tobě, má dcero, se naplní – se káli a vyhledali Mě.

Děti, připravuji vás, aby má vůle se stala a abyste žili v mé říši, protože k tomu jste se narodili. Svět, ve kterém žijete je poskvrněn, kvůli Zlému a jeho vlivu. Země je zamořena hříchem v tomto čase více, než kdy dříve, a hřích se nyní vystupňuje, čehož každý z vás, s pravou vírou, bude svědkem. Budete potřebovat, aby vám Pravda byla připomínána každý den ode dneška – velikonoční neděle – neboť bez toho zabloudíte a ztratíte se.

Velmi málo z vás odmítne novou jednotnou světovou církev, a tak můj zásah bude rychlý. Přitáhnu vás ke Mně, povzbudím vás, až bolest a odpadlictví se stanou nesnesitelnými a zachráním vaše duše jakýmkoliv prostředkem, který si vyberu, spíše než bych vás ponechal mým nepřátelům. Přeji si, abyste pohlíželi vlídně na ty, kdo bojují proti mému Synu kvůli této jeho misi připravit svět na svůj Druhý příchod. Žádám vás, abyste prosili Mě, svého Věčného Otce, abych projevil milosrdenství všem, kdo se snaží vměšovat do mé ruky, mé šlechetnosti, mé moci a mého božství touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (147):

Bože Otče, buď milosrdný k těm, kdo popírají tvého Syna

Ó, Bože, můj Věčný Otče, prosím Tě, abys projevil milosrdenství těm, kdo popírají tvého Syna.

Snažně prosím za duše těch, kdo se pokoušejí zničit tvé proroky.

Úpěnlivě prosím za obrácení duší, které jsou pro Tebe ztracené, a prosím, abys pomohl všem svým dětem připravit jejich duše a změnit jejich životy v souladu s tvou Boží vůlí v očekávání Druhého příchodu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. Amen.

Jděte, mé děti, a připravte všechny, které znáte, tím, že nabídnete Mně, svému Věčnému Otci, speciální modlitby za mé velké milosrdenství.

Miluji vás všechny. Jsem nejvíce milující, nejvýše trpělivý a očekávám vaši odpověď. Nemyslete si nikdy, že neslyším vaše modlitby, neboť vaše hlasy jsou sladkostí v mých uších a vaše láska ke Mně Mi přináší velkou radost. Není nic, co bych pro své děti neudělal. Nic.

Jděte v lásce a radosti, neboť si můžete být jisti, že jsem nanejvýš milosrdný.

Váš milovaný Otec“

 

 

 

http://www.varovani.org