Monthly Archives: Listopad 2013

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-30.11.2013

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-30.11.2013

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/11/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-patek-a-sobotu-29-30-11-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetani-vse/

 

Petra Bostlová

Reklamy

PÁN JEŽÍŠ PŘICHÁZÍ! UŽ BRZY! (v Daru Božího Milosrdenství Varování)

974. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2013 v 14:00.

PŘICHÁZÍM, ABYCH OBNOVIL ZEMI, VYSVOBODIL ČLOVĚKA Z JEHO TRÁPENÍ, ŽALU A HŘÍCHU

„Má vroucně milovaná dcero,

chci, aby celý svět viděl Mě, svého milovaného Spasitele, Syna člověka, v celé mé slávě, aby byli vtaženi do mého milosrdenství.

Chci, aby všichni, a zvláště ti, kdo nevěří v Boha, Mě viděli a běželi ke Mně jako první. Jsou mým přednostním zájmem, a říkám jim toto: Neznáte Mě. Nevidíte Mě. Nechcete ve Mne věřit, ale já vás miluji. Chci, abyste byli součástí mého království, abych vás mohl zahrnout všemi dary mého Nového ráje, mého nového světa, mého nového začátku. Chci, abyste vy, vaše rodiny, vaši příbuzní a přátelé, byli jako jeden se Mnou a s celým lidstvem. Musíte čekat až do velké události, dne, kdy svět bude ozářen mými paprsky a utichne na patnáct minut. Až to spatříte a budete toho svědky, nesmíte se bát. Vězte, že má láska je božská a že se svět od toho dne změní k nepoznání.

Nesnažte se ode Mne utéct, protože přicházím s dobrými zprávami. Přicházím, abych obnovil zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu a hříchu. Přicházím zničit veškeré zlo ve světě tím, že každému podám důkaz o své existenci. Až vám bude dán, musíte mi umožnit připravit vás na věčný život, který jsem slíbil. Věčný život je životem, kde budete žít v těle i duši se Mnou, navždy. Vyvedu vás z vašeho trápení a odstraním bolest, kterou musíte snášet kvůli existenci Satana, a ten bude vypovězen navěky.

Neodmítejte Mě, protože vás nechci ztratit. Jsem vaše spása. Jsem Pravda. Jsem váš milovaný Ježíš Kristus a konečně se už brzy dám poznat světu a zvláště těm, kteří ve Mne nevěří.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

 

 

 

ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.-27.11.2013

 

ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.-27.11.2013

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/11/25/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-utery-a-stredu-26-27-11-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetani-vsech-jeh/

 

Petra Bostlová

VAROVÁNÍ, DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, JE UŽ ZA DVEŘMI! Připravme své duše na setkání s Pánem Ježíšem Kristem, naším Vykupitelem

973. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. listopadu 2013 v 22:17.

MILIARDY LIDÍ SE OBRÁTÍ A POPRVÉ UZNAJÍ BOHA, TROJJEDINÉHO BOHA

„Má vroucně milovaná dcero,

až přijdu do světa ve svém Božském milosrdenství, lidé dostanou příležitost vyhledat mé milosrdenství, neboť to bude první opravdová zpověď, které se mnozí zúčastní.

Všichni, bez ohledu na to kdo jsou, zakusí mé mimořádné odhalení, požehnané pověřením mého Otce. Osvícení svědomí přinese sebou mnoho bolesti, protože žal, který pocítí ztracené duše, bude takový, že nebudou schopny snést šok. Mnozí omdlí a zhroutí se, přemoženi zármutkem. Ale uvědomí si, nakolik se jejich duše potřebují nejdříve očistit, než budou připraveni vstoupit do mého věčného ráje. Tito lidé pak budou vědět, co se od nich očekává, a po nějaký čas po této velké události budou trpět pokáním. Mnozí si budou myslet, že sní. Někteří si budou myslet, že se nastal konec světa, ale nebude tomu tak. Bude to ale poslední varování, které bude dáno lidstvu, aby mu pomohlo vykoupit se před Bohem.

Miliardy lidí se obrátí a poprvé uznají Boha, Trojjediného Boha a budou vděční za důkaz, který dostanou o existenci svého Stvořitele. Někteří se budou jenom choulit před mým světlem a to jim přinese neuvěřitelnou bolest a schovají se a otočí se zády bez špetky lítosti ve svých duších. Popřou můj zásah. Zbytek se pak zaraduje, když zakusí paprsky mého milosrdenství, protože tyto duše budou tak vděčné, že jsou svědky mé přítomnosti, že budou s lehkostí přitahovány k mému světlu a s touhou po mé přítomnosti, která bude mimo jejich chápání, protože to ještě nebude čas, kdy brány do mého Nového ráje budou otevřeny. A tak budou potom muset činit pokání jako moji stoupenci za ty duše, které odmítnou moji ruku milosrdenství.

Po velkém zásahu Boha, aby dal lidstvu příležitost připravit se na můj Druhý příchod, si svět bude klást mnoho otázek. Někteří se natolik změní ve svých duších, že zasvětí mnoho času pomáháním k obrácení těm, kdo chtějí pomoci zachránit se od podvodu. Ostatní budou plní výčitek svědomí a bude jim trvat nějaký čas, než plně pochopí význam svého uvedení přede Mne a vynaloží mnoho pozornosti, aby se se Mnou usmířili.

Pak nepřátelé Boha popřou, že se Varování vůbec stalo a oklamou milióny, aby uvěřily, že to byla vesmírná událost, kdy sluneční světlo předstihlo celou planetu v jednorázové události, způsobené pohybem Země kolem své osy. Nic by nemohlo být dál od pravdy. A zatímco přijdou se všemi těmito příčinami, popřou, že Bůh existuje a mnohé ode Mne odvedou. Žel, mnozí se ke Mně nevrátí a jenom zásahy Boha, kdy bude nucen potrestat své nepřátele, aby je přivedl k rozumu, mohou být duše očištěny.

Buďte vděční za tyto milosti, protože bez tohoto daru od Boha, by velmi málo lidí mohlo vstoupit do bran ráje.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

VAROVÁNÍ, DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, JE UŽ BLÍZKO! Připravme své duše na setkání s Pánem Ježíšem

972. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. listopadu 2013 v 20:00.

BUDETE STÁT PŘEDE MNOU SAMI – A NIKDO VEDLE VÁS

„Má vroucně milovaná dcero,

z pověření mého Otce, Nejvyššího Boha, chci říci vám všem, trpícím v mém jménu, že je blízko čas k uskutečnění Varování.

Vy, s povědomím o tomto mém velkém dni milosti, spatříte brzy znamení. Musíte přede Mnou vyznat své prohřešky a být tak patřičně připraveni na tuto událost, která šokuje svět.

Udělám to brzy, abych mohl zachránit ty, kdo odstřihli pupeční šňůru, která je pojí se Mnou, než bude příliš pozdě. Musíte mi důvěřovat a shromáždit se k modlitbě, aby duše v temnotě nezahynuly dříve, než jim daruji imunitu pro jejich hříchy. Podívejte se teď do svých srdcí a duší a hleďte na ně, jako Já hledím na vás. Co vidíte? Budete schopni stát přede mnou a říct: „Ježíši, dělám vše, co si ode Mne přeješ, abych žil takový život, jaký ode mě očekáváš?“ Řeknete: „Ježíši, urážím Tě, protože si nemůžu pomoci, tak měj prosím slitování s mou duší?“ Nebo řeknete: „Ježíši, zhřešil jsem, ale pouze proto, že se potřebuji bránit?“

Budete stát přede Mnou sami – nikdo nebude stát vedle vás. Ukážu vám vaši duši. Uvidíte na ní každou skvrnku. Znovu prožijete hřích, a pak vám dám čas prosit Mě, abych vám projevil své milosrdenství. Ne proto, že na mé milosrdenství máte nárok – ale jenom proto, že se rozhodnu udělit vám tento dar.

Můj den nastane nečekaně, skrze znamení, která vám budou předem ukázána.

Tři roky jsem se snažil otevřít vaše oči Pravdě. Někteří z vás ji přijali. Jiní Mi ji hodili zpět do tváře. Nyní je čas mého Božího milosrdenství a jenom ti, kteří Mi otevřou svá srdce a přijmou Mě, dostanou příležitost se vykoupit.

Buďte vděční za moji bezpodmínečnou lásku.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-23.11.2013

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-23.11.2013:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/11/22/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-patek-a-sobotu-22-23-11-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetani-vse/

 

Petra Bostlová

SLOVO PÁNA BOHA, STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH: Jen ve smíření s Pánem Ježíšem, a tak s Pánem Bohem, je spása člověka a jeho vykoupení

67. Poselství Boha Otce ze dne 10. listopadu 2013 v 15:00.

ŽÁDNÉ VĚDECKÉ POSUZOVÁNÍ NEBUDE DÁVAT SMYSL, AŽ SPATŘÍTE DVĚ SLUNCE

“Má nejdražší dcero,

mou touhou je velmi brzy shromáždit všechny mé děti, aby byly svědky mého slibu. Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy bude popřeno všechno, co představuji. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni světu. Pokryti blyštivým zevnějškem, budou vymyšleni tak, aby zabránili veškeré víře v mou existenci. Všechno to kacířství udusí Boží světlo.

Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce. Žádná definice podle nedostatečného lidského poznání nebude smysluplná. Přesto se každé znamení, dané světu z nebes, bude brát a vykládat, že ve vesmíru existuje další lidský život.

Já jsem Stvořitel všeho života. Stvořil jsem člověka. Stvořil jsem svět. Nikdy to nepopírejte, neboť když to uděláte, budete následovat falešné učení. Každý zásah z nebe – a bude jich mnoho – bude zdůvodněn a vysvětlován. Až uvidíte tato znamení, vězte, že den Druhého příchodu je blízko.

Prosím vás, drahé děti, nikdy Mě nezapírejte, ani neodmítejte můj slib přinést světu konečný pokoj a smíření, které budou vaše, přijmete-li je za mých podmínek a ne těch svých. Má vůle se konečně brzy naplní. Abych vás připravil, dám světu mnoho zázraků na obloze, ve vesmíru a v planetárním systému. Až tyto události uvidíte, chtěl bych, abyste se radovali, neboť budete vědět, že oznamuji návrat mého Syna, aby splnil svůj slib věčné spásy.

Setřete si slzy z očí. Vím, jak těžké budou vaše zkoušky. Obracím se ke všem svým dětem, věřícím i nevěřícím, stejně jako k těm, které jsou vinny strašným hříchem – nikdo z vás není vyloučen. Když se smíříte s mým Synem, stanete se jeho částí a budete s ním panovat v ráji navěky.

 

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší”