Monthly Archives: Červenec 2013

Modlitební kampaň

Dnešní modlitební kampaň – od 19 hodin:

Ve středu:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/07/31/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-stredu-31-7-2013-na-umysl-panny-marie-za-vsechny-ztracene-duse-za-propusteni-ivety-bartosove-z-bohnic-a-plnou-bozi-ochranu-a-plne-bozi-vedeni-a-celkove-jeji-uzdrav/

 

V sobotu:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/08/03/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-sobotu-3-8-2013-na-umysl-panny-marie-za-duchovni-ocisteni-a-vitezstvi-ducha-svateho-v-nasich-narodech-za-ziskani-duvery-parlamentu-cr-pro-vladu-jiriho-rusnoka-za/

 

Petra Bostlová

Reklamy

OBRAŤME SE K BOHU: POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

854. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2013 v 19:09.

DŮVĚŘUJTE MI A JÁ OTEVŘU VAŠE OČI PRAVDĚ O VAŠÍ NÁDHERNÉ BUDOUCNOSTI

„Má drahá, milovaná dcero,

obracím se ke všem mladým lidem ve světě, všech náboženských vyznání a věrouk.

Já jsem Ježíš Kristus, Spasitel světa a brzy se vám nechám poznat. Jakmile se to stane, během nadpřirozené události, kterou prožijete ve stejném okamžiku po celém světě, poznáte Pravdu.

Možná, že teď nepřijmete mé volání k vám. Možná, že Mě nepřivítáte ve vašich každodenních životech, ale až pocítíte moji lásku, na ničem jiném už vám nebude záležet. Čas k Druhému příchodu je blízko. Tato událost, kdy přijdu, abych vám přinesl pokoj, kdy slavnostně vyhlásím Nový ráj, vás zaplaví radostí, jakou jste nikdy dříve neprožili. Přinesu vám život, po jakém jste ani nesnili – život, který, byť i jen letmo spatříte, bude vším, po čem budete toužit.

Druhého příchodu se nemusíte obávat, protože to bude ta nejpůsobivější radostná událost. To vám slibuji. Nesmíte mít strach nebo si myslet, že je život u konce, že vám byl odepřen čas, o kterém jste si mysleli, že vám byl na světě udělen – protože život teprve začne. Tentokrát už nebude žádná trýzeň, bolest, hněv, nenávist nebo odloučení. Jenom láska bude vzkvétat a s ní život nádhery, kde budete žít ve velkém souladu, lásce a pokoji se svými milovanými.

Připravuji svět na tuto velkou událost, která byla předpověděna. Abych vás připravil na to, že se svět v mžiku oka změní k lepšímu, musíte přijít ke Mně. K tomu, aby vám mohl být dán tento život v Novém ráji, kde si ponecháte dokonalé tělo a duši, musíte Mě poprosit, abych vám vaši duši očistil. Abych to mohl udělat, musíte Mě poprosit, abych vám odpustil vaše hříchy. Je to jednoduché. Já vím, že jste hříšníci. Vy víte, že jste hříšníci, ale to vás nikdy nesmí ode Mne oddělit.

Jste-li ustaraní nebo ustrašení, tak Mi řekněte o vašich starostech a Já utiším vaši bolest. Důvěřujte Mi a Já otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti. Až země bude obnovena a Druhý příchod vyhlášen, budu na vás čekat, abych vás přivítal. Budu vás vždy milovat, neboť pro vás jsem se vzdal svého těla, když jsem dovolil, aby Mě ukřižovali. Když vás tolik miluji, tak by nic nemělo stát v cestě tomu, abyste se dnes na Mě obrátili.

Čekám na vaše volání.

Váš Ježíš“

www.varovani.org

Myšlenka na dnešní den: Co je dobré? Co je zlé?

Kdybych si nic nepamatovala z úžasného odkazu mého drahého pana profesora Starého zákona Jana Hellera (ačkoli tomu tak není), zůstalo-li by mi v mysli toto, dost to je.

Co je dobré? Co je zlé? My lidé často máme zato, že je nám rozdíl mezi dobrým a zlým naprosto jasný. Zdraví – dobré, nemoc – zlé. Úspěch – dobré, neúspěch – zlé. Pohodový život – dobré, trnitá cesta životem – zlé. Bohatství – dobré, chudoba – zlé. A mohli bychom ve výčtu pokračovat.

Přitom ale to sítko, ta mřížka, skrze kterou je nutno na rozdíl mezi dobrým a zlým nahlížet, je úplně někde jinde…

VŠECHNO, co nás přivádí K BOHU, JE DOBRÉ, ať nemoc, zdraví, chudoba nebo bohatství a všechno, co nás naopak od Boha odvádí pryč, je zlé, ať nemoc, zdraví, chudoba nebo bohatství.

Mnohdy není lehké toto přijmout, ale tak to zkrátka je.

Na čem jediném v tomto životě záleží, abychom našli cestu (zpátky) k Bohu.

Petra Bostlová

Dar Božího Milosrdenství se blíží, narovnejme náš vztah s Bohem

V poslední den minulého roku jsem na mém tehdejším blogu na idnes.cz napsala text o pravosti Poselství Varování. (Vychází pravidelně na: www.varovani.org) Že nás takových teologů je jak šafránu, tragédie…, uveřejňuji tu článek znovu.  S touto předmluvou:

Dar Božího Milosrdenství – Varování – se blíží,  narovnejme náš vztah s Bohem.

Může přijít už letos na podzim.

Pro nezasvěcené: Co je – Dar Božího Milosrdenství – Varování?

Je to převeliký Boží Dar nám, všem lidem…My všichni, od 6 let věku, se setkáme s Pánem Ježíšem Kristem, tváří v tvář, na 15 minut. Nebude to znamenat konec, našeho života (ve většině) a světa už vůbec ne. Na tuto dobu nám Pán Ježíš dá nahlédnout do naší duše, jak ji vidí On. (A také pocítit, kam bychom se dostali, kdybychom v tom momentě zemřeli. Někdo z nás se tak na tu dobu dostane do různých rovin očistce, někdo do Pekla, ano, takové bolesti na tu dobu pocítíme, přesně podle stavu naší duše. Naproti tomu duše v milosti, tzn. pravidelně každý týden očišťované svatou zpovědí a svatým přijímáním co nejčastěji, prožijí tyto chvíle s Pánem Ježíšem krásně.)

Pro většinu lidí to však bude šok – vidět své vlastní hříchy, ve vší jejich nahotě.  Cílem tohoto Božího Daru však není nás udolat, ba právě naopak. Smyslem je, abychom si své hříchy uvědomili, přijali tu holou skutečnost a běželi k Pánu Ježíši a prosili Jej za odpuštění. Když to uděláme, když budeme hluboce litovat svých vin, Pán Ježíš nám odpustí!

Ano, udělejme to, prosím! Neschovávejme se před realitou, nyní ani pak.

Urovnejme si náš vztah s Bohem již teď, abychom všichni mohli tento nádherný akt Boží Lásky k nám prožít v nádheře, bude-li naše duše ve stavu milosti.

To z hloubi duše přeji nám všem

Petra Bostlová

A nyní slíbený text z 31.12.2012:

“Pravost Poselství Varování

Běda mi, běda mi, tvrdit cokoli jiného než právě toto. Než že Poselství Varování dávaná prostřednictvím irské sestry Marie Božího Milosrdenství jsou pravá, autentická, a to nesporně a jasně.

Běda mi, běda mi, kdybych se jako teolog a křesťan, katolík, měla vyjádřit jinak. Víme z Písma Svatého, že my teologové budeme jednou Bohem souzeni mnohem přísněji. Jistěže, všichni jednou staneme před tváří Kristovou a budeme skládat účty. Z toho, co jsme udělali, ale také z toho, co jsme neudělali – a udělat měli. Čím více člověku bylo do vínku dáno, tím více se od něj bude jednou  požadovat. Zda svou hřivnu zakopal a plody nepřinesl žádné (nebo dokonce i špatné), nebo se zachoval jako správný hospodář a své hřivny rozmnožil, do dobrého díla, do dobrých plodů. Každý teolog navíc neodpovídá před Hospodinem jen sám za sebe, ale má převelikou odpovědnost za všechny, které svojí teologií ovlivnil: zda jí druhé přivedl blíže k Bohu, nebo naopak je od Boha odvrátil. (A takovému běda.)

Již od listopadu 2010 dostává irská žena Marie Božího Milosrdenství, katolička, matka snad čtyř dětí, pravidelná poselství od Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie. (Často každý den, někdy i vícekrát denně.) Tak, jako mnozí vizionáři před ní, naše historie je jimi plná. Není se čemu divit: Pán je věčně živý, konající, milosrdný. Nejsme nikdy sami, jak nám Pán zaslíbil: je s námi do skonání věků. Tato psaná poselství jsou následně překládána do mnoha světových jazyků a šířena do celého světa. (V češtině na: www.varovani.org )

Jejich pravost je naprosto nesporná, tu lze snadno zjistit hned mnoha směry: 1. Z Ducha Svatého, 2. Čistotou teologie. (Žádný! teolog není schopen takové čistoty teologie! pozn. Natož pak, tato žena Marie nemá za sebou byť i sebemenší studia teologie.) 3. Naprostou biblickou a církevně historickou kontinuitou, 4. Čistotou a jadrností modliteb (žádný věřící by nebyl schopen takto podat obsah modliteb, a to ani formou, jinými slovy: za co se vlastně konkrétně a trefně modlit – a jak), 5. Plody poselství – což jsou: obrácení dříve nevěřících lidí a navracení se do lůna Církve duší vlažných, což se děje přímo hromadně – a plody samotných modliteb – které si každý modlivší se může vyzkoušet sám a osobně. 6. Naprosté odhalení cílů a záměrů NWO (New World Order). Pro ty, kteří se tématem zabývají a informace sbírají a snaží se sestavit co možná pravdě nejbližší obraz, je tu celý záměr a cíl NWO rozpostřen v jeho celé hrůznosti.

Paradoxní na celé věci je, že odpůrci, snažící se vehementně proti Poselství Varování brojit, brojí argumenty, které však vůbec ze samotných poselství nevycházejí. Zkrátka brojí proti něčemu, co v těch poselstvích vůbec není obsaženo. (Případně naprosto pokroutí či vytrhají z kontextu.) To je zvláštní, že? Argumentovat argumenty, které ale vůbec nevycházejí z daného obsahu.

Zcela jednoduchou optikou logiky: Cesty jsou jen dvě: Jedna vede k Bohu – a ta druhá od Boha pryč, na opačnou stranu. ( = ke Zlu, k Satanovi. Třetí cesty není.) Jestliže existuje poselství, které apeluje žít Božím Desaterem, které nabádá k pravidelnému čtení Písma Svatého, které nás žádá o co nejčastější přijímání Těla Páně, svatou zpověď každý týden a co nejčastější adoraci Těla Páně, které ukládá každodenní modlitbu svatého růžence a růžence k Božímu Milosrdenství, které naléhavě apeluje modlit se za všechny ztracené duše, proti umělým potratům, za národ a podobné, tak, jak je tomu v Poselství Varování

(při jejichž praktikovaných modlitbách člověka kontaktují satanisti z nejrůzněších stran, prosíce a vyhrožujíce, aby se dotyčný modlitby modlit přestal, snažíce se mu nahovořit, že Poselství je podvrh),

co myslíte, od koho pak taková Poselství asi jsou?

Nemusím už odpovídat. Tu odpověď už znáte sami.

(Ale pro nevěřící Tomáše: Jistěže jsou od Boha.)

———————————————————————————

Doplněk: Obrátil se na mě jeden bratr katolík s dotazem, zda, když ve svých textech píši o růženci k Božímu Milosrdenství, mám na mysli Korunku k Božímu Milosrdenství. Ano, jistěže. Jde o totéž. Používám tento termín v souladu s Poselstvím Varování Nejsvětější Boží Trojice. Nejiný název používal Pán Ježíš, když mluvil ke svaté sestře Faustyně (viz její zápisky v deníčku). Čili: Korunka k Božímu Milosrdenství a růženec k Božímu Milosrdenství jedno jest. Chvála Kristu navěky.”

HŘÍCH A STRACH = Satanovy otěže. VÍC JICH NENÍ!

Už jste se někdy zamýšleli nad tím, co se stane – zbavuje-li se člověk Milostí Boží svého hříchu (svátostí smíření) a svého strachu – tím, že ho předává Pánu Ježíši?

Teď se podržte: Satan na takového člověka už nemůže!

Věděli jste to? (Nejen bývalí zednáři?)

To je gól, že? Jak jednoduché…

Zbavujte se

svého hříchu (pravidelnou svátostí smíření, to jest: svatou zpovědí a svatým přijímáním, alespoň jednou týdně, křest je podmínkou)

a svého strachu (osobně doporučuji kupř. modlitbu z: www.varovani.org, pod: Krátké modlitby, je to modlitba ze 17. srpna 2011. Je převelice účinná, doporučuji naprosto. Předáte tak veškeré vaše obavy Pánu Ježíši k Jeho vyřešení. Můžete ji odříkat kdykoli, když na vás příjdou obavy z čehokoli.)

S převelikou láskou a převelikou vděčností vzpomínám nejen já na mého pana profesora Starého zákona Jana Hellera. Vyprávěl nám, že jeho profesor Starého zákona, ač se z koncentráku vrátil, ve skutečnosti se z něj nevrátil nikdy. Až do konce svého života totiž byl v zajetí svých myšlenek na koncentrák.

Ano, myšlenky dokáží člověka uvěznit. Mohou být protikladem svobody, darované nám Pánem Ježíšem. Jestliže se nevymaníme ze starého a v něm stále, v našich myšlenkách, žijeme.

To samé se má se strachem. Jestliže jsme žili ve strachu a i poté, co nás Pán Ježíš vysvobodil, kdy nám dal svobodu od toho jha, my ale stále (třeba setrvačností) žijeme, navzdory tomu, pod strachem, v okovech strachu, je to špatně.

Strach má sloužit jen jako udržitel života v mezních situacích. Jako kupř. žena nepůjde do parku sama o půlnoci, nepolezeme na skálu bez jištění nebo já např. nebudu čistit okna v mrakodrapu atp.

Co je mimo to, je špatně. Je důležité umět ocenit a odhadnout situaci a pocítit strach jen tam, kde by nám skutečně hrozilo nebezpečí smrti, úrazu či jiné újmy.

Strach ale tam, v běžném životě, kde vládne mír a pokoj Kristův, kde s Ním chodíme každý den, kdy se Jemu sebeodevzdáváme, do Jeho péče a Náruče, tam strach nepatří.

Strach od Boha odděluje. (Stejně jako právě hřích.)

Zbavujme se tak našeho hříchu (svátostí smíření) a našeho strachu. (Tím, že ho předáváme Pánu Ježíši.)

A Satan od nás uteče.

Přeji vám všem svobodu (= od hříchu i strachu), kterou nám Pán Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži.

Petra Bostlová

POZOR! Tarot, astrologie, věštění, tzv. alternativní léčitelství apod. DO KŘESŤANSTVÍ NEPATŘÍ!

Ba naopak, jsou PROTI Bohu, neb toto všechno a jim podobné je dílem Satana. Tak to zkrátka je. Hospodin přímo mluví pro nás o tomto ve Starém zákoně Bible takto: ti, kteří se budou z Jeho lidu obracet k věštcům, čarodějům a všemu tomu podobnému, říká sám Hospodin: „PROTI TOMU OBRÁTÍM SVOU TVÁŘ A VYŽENU HO ZE SVÉHO LIDU“ Ano, tak to je. A nezáleží na tom, zda o tom dotyčný ví či nikoli, zda jedná tak úmyslně nebo z neznalosti, na výsledku to nic nemění. Bůh a Satan nejdou míchat dohromady. Proč o tom nyní mluvím? Sice i mnozí z křesťanů s tím mají mnohdy problém a poznají ty katastrofální důsledky, až se jim jejich vlastní život na té bázi začne hroutit. Toto téma je nyní však o to aktuálnější, právě v této době velkého přestupového hnutí (nejen) před pár týdny dnes již bývalých zednářů ke Kristu. POZOR! Sama však sleduji, že z neznalosti tohoto mnohdy si sebou nesete staré zvyky, tedy i právě obracení se k astrologii, používání tarotu atd., zkrátka starých zvyků. Prosím, to nesmíte. Sami byste si tak nevědomky nad sebou vypsali ortel – vydědění z Božího společenství. Všechno, co potřebujeme, je DŮVĚRA Bohu. Plně Jemu důvěřovat, plně zapuštěni svými kořeny do lůna Církve, účastníce se na církevním životě, zachováváním Božího Desatera, nejméně nedělní návštěvou kostela a účastenství na mši svaté, pro pokřtěné se svatým přijímáním a svatou zpovědí a pravidelně se modlit, každý den. Pán Bůh je Láska a Jeho ovocem je láska, radost, pokoj. Nenechme si je vzít, právě tím, že bychom se od Boha odklonili. Nechť vám Pán žehná, vede a ochraňuje Petra Bostlová

Jsem gay a uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co teď?

I tento text jsem přinesla na svém blogu http://petrabostlova.wordpress.com

I tento text je natolik v dnešní době důležitý, právě pro cílovou komunitu, že jej také zveřejňuji, v upravené podobě, zde.

Jsem gay a uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co teď?

To je klasická otázka. Tak, zvláště v poslední době, klasická a častá, že je třeba ji zodpovědět veřejně.

Předně: Pán Bůh praktikující homosexualitu NIKDY nemůže přijmout jako akceptovatelnou. Sexuální vztah se stejným pohlavím, ať už mezi ženami či muži, je zkrátka proti Božím pořádkům.

Praktikovaná homosexualita je smrtelným hříchem. To znamená, měřeno Boží Spravedlností, za praktikovanou homosexualitu, v případě, že se jí člověk během svého života nevzdá a neprosí Pána Boha za odpuštění, přimknut k Němu plně, po své smrti přichází do Pekla. Tedy věčného zatracení, oddělení od Boha, ve strastech, bolestech a nářku. V naprosté a neutěšitelné prázdnotě. Navždy.

Toto je třeba vědět.

Je nutné také vědět, že i v případě, že se dotyčný nechal duchovně ze Zla vyvázat, pokračuje-li však v praktikování homosexuality, žel je stále u Satana. Ať si je toho vědom či ne. Obsah jako praktikující homosexuální křesťan neexistuje.

Co tedy s tím? Jak z toho ven? Je vůbec nějaká možnost?

Ano, je. To řešení je jediné (nechce-li dotyčný dál otročit Satanovi): Z homosexuality se nelze vyléčit, jak víme. (Protože důvod homosexuality je v dědičném hříchu, v tom od Adama a Evy, ale i po vlastních předcích, hřešili-li a z hříchu se nevyznali. Ty se kupily, jeden na druhým, až je z toho tento výsledek. Dalším možným důvodem, zkušeností z mé praxe, může být posedlost. Této během života získané homosexuality by mělo jít se zbavit klasickým církevním katolickým exorcismem.)

Záležitostí svobodné vůle je, jak se k problému onen postaví. Tím jediným dobrým řešením je –  ABSTINOVAT. Zkrátka homosexualitu neuvádět ve skutek.

(Sílu k tomu hledajíce a nacházejíce v modlitbách k Bohu.)

Zde si možná někdo řekne – to je nespravedlivé? Jiní zakládají šťastné rodiny a homosexuálové by měli žít jak eunuchové? V takovém případě je nutné si položit zásadní otázku: Stojí věčná bolest v Pekle za několik let žití ve hříchu?

Rozlišuji praktikovanou a nepraktikovanou homosexualitu. Homosexualita dána  geny a zůstavávající pouze v mysli a těle, nikoli však už v praxi, smrtelným hříchem samozřejmě není. Nemůžeme za svoji přirozenost, jak jsme přišli na tento svět, s jakým vínkem. Můžeme a jsme sami zodpovědní ale už za to, jak s homosexualitou, je-li, naložíme. (A to platí pro sexualitu obecně. Nejen pro homosexuály. Viz prostituce a promiskuita. Další smrtelný hřích.)

Je dobré a jistě podpůrné si dále uvědomit, že vyžadovaná homosexuální abstinence je otázkou jen několika pár let. Druhý příchod Ježíše Krista, kdy Zlo bude navždy poraženo (a tím pádem i homosexualita, která patří do stejného batohu), se blíží, příjde během následujících pár let.

Poté nastane Ježíšův Nový ráj. Do kterého budou vzati všichni, kteří Jej milují a následují Ho. V tomto Ráji, který potrvá 1000 let (a teprve pak nastane věčnost), a to víme od Pána Ježíše, se budou rodit děti. Tam už žádní homosexuálové nebudou, protože hřích už nebude. A ti, kdo jsou teď a nyní svým založením homosexuální, jestliže příjmou Krista a homosexuality se pro pár let nyní tady na zemi vzdají, budou v Ježíšově Ráji nakloněni ženám (muži) a můžům (ženy). Krásné zdravé milující rodiny si zkrátka vytvoří pak a tam.

Ježíšův Nový ráj bude podobný ráji, ze kterého byl vyhnán Adam s Evou a Bůh Otec jej vytvořil znovu. Pro nás. Ráj lásky, radosti, pokoje a věčné přítomnosti s Ježíšem, v Bohu Otci, Stvořiteli všeho a všech.

Stojí tedy snad někomu za to homosexuality se nyní nevzdat, dál ji praktikovat a  krásné dary Nového ráje, počátek věčného života s Bohem, odmítnout, výměnou za věčné strasti Pekla??

Pro každého zdravě uvažujícího člověka ta odpověď musí být jednoznačná. A protože pokušení budou přicházet, tím si dotyčný může být jistý, Satan se nikdy nevzdá, že přišel o další svedenou duši, aby už onen pokušení nepodlehl, je třeba se pevně přimknout k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše a Jeho prosit o sílu a pomoc přicházejícím pokušením odolávat. Je třeba prosit Pannu Marii, bude prosícímu velmi nápomocna. Zakořenění do lůna katolické Církve je nezbytné, posilování přijímanými svátostmi a přímluvnými modlitbami křesťanských bratří a sester včetně.

Přeji každému takovému Boží požehnání a všechnu potřebnou sílu a moudrost

Petra Bostlová

Dodatek závěrem: Stejně jako je kardinálně důležité neprovozovat homosexualitu, nechce-li člověk skončit navěky v Pekle, se stejnou vážností a důležitostí je kardinální pro manželské páry, aby zachovávaly manželskou věrnost a manželskou čistotu. Žádný smilník ani cizoložník (jako i lhář, vrah a podobné) nemůže vejít do Ježíšova Ráje. To je třeba mít na paměti.

A klesne-li člověk slabostí, vždy se má zase co nejrychleji zvednout a utíkat bezodkladně zpátky ke Kristu, prosíce Jej za odpuštění. Žijeme-li na tomto světě, vždy máme možnost se ke Kristu vrátit. (Po smrti již nikoli. A nikdy nevíme, kdy naše smrt příjde. Takže neradno odkládat.)

ZACHOVÁVEJME BOŽÍ DESATERO